Sim Năm Sinh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 03.8668.1993 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0983.95.1998 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0986.99.2009 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 039.333.1987 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0968.96.1979 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0985.97.1997 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0987.60.1989 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0979.75.1985 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0379.86.1993 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0987.21.1997 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0985.66.1992 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0979.76.1982 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 03.5678.1986 20.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 09.1996.1990 28.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0867.89.2014 13.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0862.11.1985 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 03.6886.1983 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0338.22.1986 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0969.86.1974 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0865.93.1993 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0961.04.2016 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0862.66.1985 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0973.68.1971 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0975.94.2006 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0862.55.2003 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0866.77.1995 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0867.79.1997 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0971.96.1974 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0867.79.2002 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0866.99.1982 7.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0357.68.1988 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0971.88.1970 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0866.66.1970 22.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0378.68.1988 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0333.79.1998 7.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0357.87.1994 2.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0375.86.1979 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0865.79.1995 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0967.94.1980 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0333.13.1991 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0989.68.1971 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0386.79.1988 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0973.34.2003 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0396.79.1991 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0359.68.1988 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0333.68.1996 8.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0343.88.1988 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0869.79.1997 5.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0377.93.1993 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0866.16.2001 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0369.86.1979 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0326.55.1993 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0869.99.1977 7.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0335.03.1992 2.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0967.85.1985 7.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0393.86.1979 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0399.79.1994 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0869.99.1974 7.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0865.79.1996 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0353.99.1988 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3