Sim năm sinh 1992

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0764.22.92.92   1,700,000 43 Mobifone Mua sim
2 0789.86.9292   2,100,000 60 Mobifone Mua sim
3 078.666.2992   2,500,000 55 Mobifone Mua sim
4 079.444.2992   1,300,000 50 Mobifone Mua sim
5 076.555.9292   3,500,000 50 Mobifone Mua sim
6 079.777.9292   2,300,000 59 Mobifone Mua sim
7 0703.23.9292   1,700,000 37 Mobifone Mua sim
8 078.666.999.2   8,300,000 62 Mobifone Mua sim
9 0798.18.9292   2,100,000 55 Mobifone Mua sim
10 078.333.2992   2,100,000 46 Mobifone Mua sim
11 0797.37.9292   1,700,000 55 Mobifone Mua sim
12 079.888.999.2   16,900,000 69 Mobifone Mua sim
13 0786.67.9292   1,700,000 56 Mobifone Mua sim
14 0798.86.9292   2,300,000 60 Mobifone Mua sim
15 0799.97.92.92   2,900,000 63 Mobifone Mua sim
16 078.333.9292   2,300,000 46 Mobifone Mua sim
17 079.444.9292   1,700,000 50 Mobifone Mua sim
18 070.333.2992   2,300,000 38 Mobifone Mua sim
19 0797.79.2992   2,500,000 61 Mobifone Mua sim
20 0898.87.2992   1,000,000 62 Mobifone Mua sim
21 0703.16.9292   1,300,000 39 Mobifone Mua sim
22 0797899292   2,300,000 62 Mobifone Mua sim
23 0798.18.2992   1,700,000 55 Mobifone Mua sim
24 0793.45.2992   1,700,000 50 Mobifone Mua sim
25 0703.22.9992   1,700,000 43 Mobifone Mua sim
26 0799.98.92.92   3,300,000 64 Mobifone Mua sim
27 0783.22.9992   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
28 0786779292   1,700,000 57 Mobifone Mua sim
29 0797.17.2992   1,500,000 53 Mobifone Mua sim
30 0797799292   3,500,000 61 Mobifone Mua sim
31 0783.22.92.92   2,900,000 44 Mobifone Mua sim
32 0793.45.9292   2,100,000 50 Mobifone Mua sim
33 0792559292   3,300,000 50 Mobifone Mua sim
34 0898.87.9292   1,500,000 62 Mobifone Mua sim
35 0764009292   1,700,000 39 Mobifone Mua sim
36 0898.41.2992   1,150,000 52 Mobifone Mua sim
37 0898.85.9292   1,550,000 60 Mobifone Mua sim
38 0931.14.2992   1,300,000 40 Mobifone Mua sim
39 0938.14.2992   1,300,000 47 Mobifone Mua sim
40 0898.30.9292   1,550,000 50 Mobifone Mua sim
41 0938.57.9292   2,100,000 54 Mobifone Mua sim
42 0898.51.9292   1,550,000 53 Mobifone Mua sim
43 0898.30.2992   1,150,000 50 Mobifone Mua sim
44 0938.95.2992   1,600,000 56 Mobifone Mua sim
45 0931.89.6892   1,450,000 55 Mobifone Mua sim
46 0938.47.2992   1,300,000 53 Mobifone Mua sim
47 0932.05.2992   1,300,000 41 Mobifone Mua sim
48 0934.08.2992   1,300,000 46 Mobifone Mua sim
49 0901.41.2992   1,200,000 37 Mobifone Mua sim
50 0898.49.1992   1,200,000 59 Mobifone Mua sim