Sim Năm Sinh 1992

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0389.92.1992 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 03.5555.1992 30.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0985.66.1992 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0339.06.1992 2.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 039.567.1992 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0862.39.1992 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 03.26.06.1992 6.800.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0865.92.1992 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0394.86.1992 2.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0867.88.1992 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0375.11.11.92 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0393.39.1992 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0338.06.1992 2.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0326.66.1992 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0393.66.1992 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0328.88.1992 9.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0342.86.1992 2.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0395.86.1992 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0325.86.1992 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0395.55.1992 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0345.55.1992 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0356.09.1992 2.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0333.78.1992 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0333.63.1992 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0338.03.1992 2.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0362.89.1992 2.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0867.79.1992 4.190.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0867.11.11.92 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0335.03.1992 2.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0862.88.1992 7.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0356.89.1992 2.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0866.57.1992 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0359.06.1992 2.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0355.02.1992 2.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0333.06.1992 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0869.55.1992 4.190.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0867.77.1992 9.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0867.12.1992 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0353.51.1992 2.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0335.07.1992 2.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0362.74.1992 2.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0378.86.1992 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 03.8388.1992 7.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0865.86.1992 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0396.78.1992 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0352.86.1992 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0348.88.1992 9.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0866.68.1992 11.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0378.78.1992 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0367.11.11.92 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0387.79.1992 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0866.66.1992 35.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0332.74.1992 2.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0376.11.11.92 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0971.31.01.92 2.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0865.79.1992 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0394.56.1992 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0333.83.1992 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0869.39.1992 4.190.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0332.34.1992 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1992 : 1927a40a27ebb6b6618203a0f30c03ba