Sim năm sinh 1992

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 079.444.2992   1,300,000 50 Mobifone Mua sim
2 079.777.9292   2,300,000 59 Mobifone Mua sim
3 0797899292   2,300,000 62 Mobifone Mua sim
4 0797.17.2992   1,500,000 53 Mobifone Mua sim
5 079.888.999.2   16,900,000 69 Mobifone Mua sim
6 070.333.2992   2,300,000 38 Mobifone Mua sim
7 0786.67.9292   1,700,000 56 Mobifone Mua sim
8 0797.79.2992   2,500,000 61 Mobifone Mua sim
9 079.444.9292   1,700,000 50 Mobifone Mua sim
10 0798.86.9292   2,300,000 60 Mobifone Mua sim
11 0703.23.9292   1,700,000 37 Mobifone Mua sim
12 0783.22.9992   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
13 0793.45.9292   2,100,000 50 Mobifone Mua sim
14 0798.18.9292   2,100,000 55 Mobifone Mua sim
15 078.666.2992   2,500,000 55 Mobifone Mua sim
16 076.555.9292   3,500,000 50 Mobifone Mua sim
17 0703.22.9992   1,700,000 43 Mobifone Mua sim
18 078.333.9292   2,300,000 46 Mobifone Mua sim
19 0703.16.9292   1,300,000 39 Mobifone Mua sim
20 0764.22.92.92   1,700,000 43 Mobifone Mua sim
21 0783.22.92.92   2,900,000 44 Mobifone Mua sim
22 0797799292   3,500,000 61 Mobifone Mua sim
23 0786779292   1,700,000 57 Mobifone Mua sim
24 0792559292   3,300,000 50 Mobifone Mua sim
25 078.666.999.2   8,300,000 62 Mobifone Mua sim
26 0793.45.2992   1,700,000 50 Mobifone Mua sim
27 0799.97.92.92   2,900,000 63 Mobifone Mua sim
28 0764009292   1,700,000 39 Mobifone Mua sim
29 0799.98.92.92   3,300,000 64 Mobifone Mua sim
30 0797.37.9292   1,700,000 55 Mobifone Mua sim
31 0789.86.9292   2,100,000 60 Mobifone Mua sim
32 078.333.2992   2,100,000 46 Mobifone Mua sim
33 0798.18.2992   1,700,000 55 Mobifone Mua sim
34 0898.87.9292   1,500,000 62 Mobifone Mua sim
35 0704.116.292   665,000 32 Mobifone Mua sim
36 08777.777.92   54,500,000 61 ITelecom Mua sim
37 0783.123.992   665,000 44 Mobifone Mua sim
38 0763.31.08.92   665,000 39 Mobifone Mua sim
39 0782.09.07.92   665,000 44 Mobifone Mua sim
40 0839.822.892   770,000 51 Vinaphone Mua sim
41 0793.337.292   665,000 45 Mobifone Mua sim
42 0789.383.292   665,000 51 Mobifone Mua sim
43 0768.345.392   665,000 47 Mobifone Mua sim
44 0788.234.492   665,000 47 Mobifone Mua sim
45 0943.942.492   770,000 46 Vinaphone Mua sim
46 0917.358.292   1,050,000 46 Vinaphone Mua sim
47 0788.225.992   665,000 52 Mobifone Mua sim
48 0782.04.10.92   665,000 33 Mobifone Mua sim
49 0888998.392   1,800,000 64 Vinaphone Mua sim
50 07932.456.92   665,000 47 Mobifone Mua sim