Sim năm sinh 1992

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0795.25.07.92   1,050,000 46 Mobifone Mua sim
2 0795.25.12.92   1,050,000 42 Mobifone Mua sim
3 0793.20.02.92   1,050,000 34 Mobifone Mua sim
4 0793.26.06.92   1,050,000 44 Mobifone Mua sim
5 084.666.1992   9,000,000 51 Vinaphone Mua sim
6 0793.27.01.92   1,050,000 40 Mobifone Mua sim
7 0795.27.04.92   1,050,000 45 Mobifone Mua sim
8 0795.25.10.92   1,050,000 40 Mobifone Mua sim
9 0793.22.07.92   1,050,000 41 Mobifone Mua sim
10 039886.1992   7,000,000 55 Viettel Mua sim
11 035567.1992   6,500,000 47 Viettel Mua sim
12 083777.1992   6,700,000 53 Vinaphone Mua sim
13 0793.27.10.92   1,050,000 40 Mobifone Mua sim
14 0707.07.07.92   60,500,000 39 Mobifone Mua sim
15 0778.39.1992   3,450,000 55 Mobifone Mua sim
16 0869.01.08.92   1,950,000 43 Viettel Mua sim
17 0886.63.1992   4,850,000 52 Vinaphone Mua sim
18 0795.26.02.92   1,050,000 42 Mobifone Mua sim
19 081.999.1992   18,500,000 57 Vinaphone Mua sim
20 085886.1992   4,650,000 56 Vinaphone Mua sim
21 0793.30.06.92   1,050,000 39 Mobifone Mua sim
22 0795.28.08.92   1,050,000 50 Mobifone Mua sim
23 083.666.1992   15,000,000 50 Vinaphone Mua sim
24 032668.1992   7,000,000 46 Viettel Mua sim
25 0981.02.05.92   1,950,000 36 Viettel Mua sim
26 096779.1992   9,500,000 59 Viettel Mua sim
27 0795.28.02.92   1,050,000 44 Mobifone Mua sim
28 093939.1992   25,000,000 54 Mobifone Mua sim
29 093686.1992   12,500,000 53 Mobifone Mua sim
30 0589.08.12.92   700,000 44 Vietnamobile Mua sim
31 0797.47.1992   1,950,000 55 Mobifone Mua sim
32 0567.29.10.92   700,000 41 Vietnamobile Mua sim
33 0762.21.1992   1,950,000 39 Mobifone Mua sim
34 0917.22.01.92   1,575,000 33 Vinaphone Mua sim
35 0385.73.1992   1,950,000 47 Viettel Mua sim
36 0786.64.1992   1,950,000 52 Mobifone Mua sim
37 0708.76.1992   2,300,000 49 Mobifone Mua sim
38 0333.05.11.92   1,950,000 27 Viettel Mua sim
39 0888.07.05.92   1,575,000 47 Vinaphone Mua sim
40 0914.28.11.92   1,575,000 37 Vinaphone Mua sim
41 0585.77.1992   1,575,000 53 Vietnamobile Mua sim
42 0916.28.05.92   1,575,000 42 Vinaphone Mua sim
43 0785.96.1992   1,950,000 56 Mobifone Mua sim
44 0584.24.10.92   700,000 35 Vietnamobile Mua sim
45 0769.66.1992   2,300,000 55 Mobifone Mua sim
46 0398.72.1992   1,950,000 50 Viettel Mua sim
47 0589.15.06.92   700,000 45 Vietnamobile Mua sim
48 0328.77.1992   2,300,000 48 Viettel Mua sim
49 0962.17.04.92   1,575,000 40 Viettel Mua sim
50 0564.08.07.92   700,000 41 Vietnamobile Mua sim