Sim Năm Sinh 1992

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0765.77.1992 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0765.84.1992 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0762.21.1992 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0703.56.1992 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0777.93.1992 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0703.25.1992 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0786.06.1992 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0708.76.1992 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0328.77.1992 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0585.77.1992 950.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
11 0785.96.1992 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0786.28.1992 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0813.27.1992 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0786.64.1992 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0385.73.1992 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0707.81.1992 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0767.53.1992 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0797.63.1992 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0769.61.1992 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0398.72.1992 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0797.47.1992 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0583.15.1992 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
23 0707.85.1992 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0786.67.1992 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0703.48.1992 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0769.06.1992 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0796.01.1992 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0782.46.1992 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 077.5.02.1992 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0703.65.1992 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0786.57.1992 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0775.18.1992 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0797.59.1992 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0365.46.1992 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0784.88.1992 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0707.32.1992 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0769.66.1992 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 082.551.1992 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0833.68.1992 4.490.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0828.98.1992 5.740.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 083339.1992 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 085.789.1992 2.040.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 083.678.1992 5.430.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 085.494.1992 980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 08.1977.1992 3.690.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0823.97.1992 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0834.93.1992 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 081778.1992 3.020.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0913.76.1992 3.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0825.98.1992 3.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
51 0825.94.1992 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 083.444.1992 5.320.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 081776.1992 1.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 0825.95.1992 5.040.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 0819.44.1992 980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 09.1985.1992 8.930.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 081771.1992 2.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 085.779.1992 2.060.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 0825.48.1992 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 0825.97.1992 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua