Sim năm sinh 1992

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 082.424.1992   1,650,000 41 Vinaphone Mua sim
2 0917.23.12.92   1,150,000 36 Vinaphone Mua sim
3 0915.04.01.92   1,100,000 31 Vinaphone Mua sim
4 082.641.1992   1,150,000 42 Vinaphone Mua sim
5 0917.31.01.92   1,150,000 33 Vinaphone Mua sim
6 0915.05.03.92   1,350,000 34 Vinaphone Mua sim
7 0914.13.09.92   1,350,000 38 Vinaphone Mua sim
8 081.751.1992   1,350,000 43 Vinaphone Mua sim
9 0917.07.02.92   1,650,000 37 Vinaphone Mua sim
10 082.917.1992   1,350,000 48 Vinaphone Mua sim
11 082.427.1992   1,150,000 44 Vinaphone Mua sim
12 081.354.1992   1,150,000 42 Vinaphone Mua sim
13 0941.16.07.92   900,000 39 Vinaphone Mua sim
14 082.447.1992   1,150,000 46 Vinaphone Mua sim
15 0943.23.06.92   800,000 38 Vinaphone Mua sim
16 081.425.1992   1,150,000 41 Vinaphone Mua sim
17 082.572.1992   1,350,000 45 Vinaphone Mua sim
18 082.571.1992   1,350,000 44 Vinaphone Mua sim
19 0916.16.04.92   1,150,000 38 Vinaphone Mua sim
20 0943.29.04.92   900,000 42 Vinaphone Mua sim
21 0915.19.07.92   1,350,000 43 Vinaphone Mua sim
22 0913.17.03.92   1,100,000 35 Vinaphone Mua sim
23 0915.18.04.92   1,100,000 39 Vinaphone Mua sim
24 082.741.1992   1,150,000 43 Vinaphone Mua sim
25 082.485.1992   1,150,000 48 Vinaphone Mua sim
26 0947.19.04.92   800,000 45 Vinaphone Mua sim
27 081.675.1992   1,350,000 48 Vinaphone Mua sim
28 081.623.1992   1,350,000 41 Vinaphone Mua sim
29 082.372.1992   1,350,000 43 Vinaphone Mua sim
30 082.457.1992   1,150,000 47 Vinaphone Mua sim
31 0948.05.11.92   900,000 39 Vinaphone Mua sim
32 0914.30.07.92   1,100,000 35 Vinaphone Mua sim
33 082.373.1992   1,350,000 44 Vinaphone Mua sim
34 082.374.1992   1,150,000 45 Vinaphone Mua sim
35 0889.04.07.92   900,000 47 Vinaphone Mua sim
36 081.423.1992   1,150,000 39 Vinaphone Mua sim
37 082.352.1992   1,350,000 41 Vinaphone Mua sim
38 0917.03.04.92   1,100,000 35 Vinaphone Mua sim
39 082.549.1992   1,150,000 49 Vinaphone Mua sim
40 081.439.1992   1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
41 0886.02.04.92   900,000 39 Vinaphone Mua sim
42 081.761.1992   1,350,000 44 Vinaphone Mua sim
43 081.923.1992   1,350,000 44 Vinaphone Mua sim
44 082.452.1992   1,150,000 42 Vinaphone Mua sim
45 0942.23.04.92   900,000 35 Vinaphone Mua sim
46 0914.13.11.92   1,350,000 31 Vinaphone Mua sim
47 082.381.1992   1,350,000 43 Vinaphone Mua sim
48 0918.10.04.92   1,100,000 34 Vinaphone Mua sim
49 0914.08.05.92   1,100,000 38 Vinaphone Mua sim
50 0917.04.11.92   1,150,000 34 Vinaphone Mua sim