Sim Năm Sinh 1992

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0785.51.1992 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0784.78.1992 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 089996.1992 4.090.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0785.98.1992 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0784.79.1992 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0783.37.1992 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0899.76.1992 2.340.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0785.01.1992 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0785.09.1992 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0793.75.1992 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0784.75.1992 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 07.99991992 19.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0786.35.1992 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0797.51.1992 1.850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0797.22.1992 2.140.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0785.73.1992 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0785.81.1992 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0797.31.1992 1.850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0783.21.1992 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0896.95.1992 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0784.62.1992 1.850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0798.991992 2.890.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0799.85.1992 1.940.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0899.95.1992 2.940.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0785.61.1992 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0798.57.1992 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0899.75.1992 2.240.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0784.76.1992 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 039.445.1992 1.630.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 086.21.7.1992 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 034.719.1992 1.750.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 086.7.05.1992 3.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0335.4.9.1992 1.630.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 037.236.1992 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 086.505.1992 5.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0866.03.1992 5.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 086.5.09.1992 5.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0866.05.1992 5.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 086.24.5.1992 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 086.223.1992 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 086.28.4.1992 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 086.27.8.1992 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 086.24.8.1992 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 086.5.08.1992 5.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 086.221.1992 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0343.85.1992 1.750.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0326.73.1992 1.630.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0348.51.1992 1.680.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 086.5.06.1992 5.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 086.227.1992 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 086.291.1992 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 037.204.1992 3.800.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 086.23.7.1992 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 036.24.3.1992 3.800.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 086.231.1992 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 086.7.01.1992 3.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 086.251.1992 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 086.261.1992 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0866.74.1992 2.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0347.13.1992 1.750.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua