Sim năm sinh 1992

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 085.470.1992   1,416,000 45 Vinaphone Mua sim
2 085.464.1992   1,416,000 48 Vinaphone Mua sim
3 089.893.1992   2,500,000 58 Mobifone Mua sim
4 085.459.1992   1,416,000 52 Vinaphone Mua sim
5 085.448.1992   1,416,000 50 Vinaphone Mua sim
6 085.759.1992   1,416,000 55 Vinaphone Mua sim
7 0703.48.1992   1,950,000 43 Mobifone Mua sim
8 0775.18.1992   1,950,000 49 Mobifone Mua sim
9 0963.06.08.92   1,750,000 43 Viettel Mua sim
10 0797.47.1992   1,950,000 55 Mobifone Mua sim
11 0365.46.1992   1,950,000 45 Viettel Mua sim
12 0567.72.1992   1,050,000 48 Vietnamobile Mua sim
13 0782.46.1992   1,950,000 48 Mobifone Mua sim
14 0769.06.1992   1,950,000 49 Mobifone Mua sim
15 0857.28.01.92   720,000 42 Vinaphone Mua sim
16 0914.01.07.92   1,650,000 33 Vinaphone Mua sim
17 0777.93.1992   3,300,000 54 Mobifone Mua sim
18 0708.76.1992   2,300,000 49 Mobifone Mua sim
19 0786.57.1992   1,950,000 54 Mobifone Mua sim
20 0963.18.01.92   1,750,000 39 Viettel Mua sim
21 0333.05.11.92   1,950,000 27 Viettel Mua sim
22 0707.32.1992   2,800,000 40 Mobifone Mua sim
23 0398.72.1992   1,950,000 50 Viettel Mua sim
24 0769.61.1992   1,950,000 50 Mobifone Mua sim
25 0385.73.1992   1,950,000 47 Viettel Mua sim
26 0769.66.1992   2,300,000 55 Mobifone Mua sim
27 0585.77.1992   1,275,000 53 Vietnamobile Mua sim
28 0888.07.05.92   1,650,000 47 Vinaphone Mua sim
29 0914.23.00.92   545,000 30 Vinaphone Mua sim
30 0813.27.1992   1,950,000 42 Vinaphone Mua sim
31 0855.25.03.92   860,000 39 Vinaphone Mua sim
32 0703.65.1992   1,950,000 42 Mobifone Mua sim
33 0888.26.01.92   1,750,000 44 Vinaphone Mua sim
34 0917.08.11.92   1,650,000 38 Vinaphone Mua sim
35 0767.53.1992   1,950,000 49 Mobifone Mua sim
36 0888.29.07.92   1,650,000 53 Vinaphone Mua sim
37 0888.25.04.92   1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
38 0765.84.1992   1,950,000 51 Mobifone Mua sim
39 0963.09.05.92   1,750,000 43 Viettel Mua sim
40 0888.13.06.92   1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
41 0797.63.1992   1,950,000 53 Mobifone Mua sim
42 0786.64.1992   1,950,000 52 Mobifone Mua sim
43 0945.09.11.92   1,650,000 40 Vinaphone Mua sim
44 0784.88.1992   2,300,000 56 Mobifone Mua sim
45 0963.24.06.92   1,750,000 41 Viettel Mua sim
46 0916.28.05.92   1,650,000 42 Vinaphone Mua sim
47 0914.28.11.92   1,650,000 37 Vinaphone Mua sim
48 0796.01.1992   1,950,000 44 Mobifone Mua sim
49 0849.14.09.92   720,000 46 Vinaphone Mua sim
50 0328.77.1992   2,300,000 48 Viettel Mua sim