Sim năm sinh 1993

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 079.444.3993   1,300,000 52 Mobifone Mua sim
2 078.666.3993   2,500,000 57 Mobifone Mua sim
3 0797.37.3993   1,700,000 57 Mobifone Mua sim
4 079.888.999.3   9,900,000 70 Mobifone Mua sim
5 0784.33.3993   1,700,000 49 Mobifone Mua sim
6 0797.39.3993   3,300,000 59 Mobifone Mua sim
7 0792.33.93.93   4,600,000 48 Mobifone Mua sim
8 0798.68.3993   2,100,000 62 Mobifone Mua sim
9 079.777.3993   1,700,000 61 Mobifone Mua sim
10 089.887.3993   1,300,000 64 Mobifone Mua sim
11 0797.79.3993   2,500,000 63 Mobifone Mua sim
12 0783.68.9393   1,700,000 56 Mobifone Mua sim
13 0793.45.3993   1,700,000 52 Mobifone Mua sim
14 0703.339.993   21,100,000 46 Mobifone Mua sim
15 0792.33.3993   2,100,000 48 Mobifone Mua sim
16 0797.33.3993   1,800,000 53 Mobifone Mua sim
17 0783.339.993   4,000,000 54 Mobifone Mua sim
18 070.888.3993   2,300,000 55 Mobifone Mua sim
19 0783229393   1,700,000 46 Mobifone Mua sim
20 0783.22.3993   1,700,000 46 Mobifone Mua sim
21 0797.17.3993   1,500,000 55 Mobifone Mua sim
22 0798.18.3993   2,100,000 57 Mobifone Mua sim
23 0798.86.9393   2,300,000 62 Mobifone Mua sim
24 0798.68.9393   2,300,000 62 Mobifone Mua sim
25 078.666.999.3   6,100,000 63 Mobifone Mua sim
26 0938.199993   18,000,000 60 Mobifone Mua sim
27 0898.43.3993   1,150,000 56 Mobifone Mua sim
28 0902.68.6693   1,250,000 49 Mobifone Mua sim
29 0931.89.4893   1,250,000 54 Mobifone Mua sim
30 0906.62.3993   1,350,000 47 Mobifone Mua sim
31 0898.10.3993   1,150,000 50 Mobifone Mua sim
32 0938.41.9393   1,650,000 49 Mobifone Mua sim
33 0898.46.9393   1,500,000 59 Mobifone Mua sim
34 0931.89.6893   1,450,000 56 Mobifone Mua sim
35 0909.74.9393   3,300,000 53 Mobifone Mua sim
36 0903.14.3993   1,350,000 41 Mobifone Mua sim
37 0938.10.3993   1,350,000 45 Mobifone Mua sim
38 0931.87.1993   2,500,000 50 Mobifone Mua sim
39 0938.57.3993   1,350,000 56 Mobifone Mua sim
40 0901.42.3993   1,450,000 40 Mobifone Mua sim
41 0932.04.3993   1,350,000 42 Mobifone Mua sim
42 0938.92.3993   1,350,000 55 Mobifone Mua sim
43 0931.89.0893   1,450,000 50 Mobifone Mua sim
44 0898.42.3993   1,150,000 55 Mobifone Mua sim
45 0938.70.3993   1,350,000 51 Mobifone Mua sim
46 0898.52.9393   1,300,000 56 Mobifone Mua sim
47 0938.05.3993   1,350,000 49 Mobifone Mua sim
48 0931.89.2893   4,000,000 52 Mobifone Mua sim
49 0901.46.9393   1,650,000 44 Mobifone Mua sim
50 0938.222293   10,000,000 40 Mobifone Mua sim