Sim năm sinh 1993

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0914.17.07.93   1,250,000 41 Vinaphone Mua sim
2 0334.29.03.93   1,475,000 36 Viettel Mua sim
3 0366.17.05.93   1,475,000 40 Viettel Mua sim
4 0829.67.1993   1,250,000 54 Vinaphone Mua sim
5 0777.21.11.93   1,475,000 38 Mobifone Mua sim
6 0962.31.07.93   1,250,000 40 Viettel Mua sim
7 0867.32.1993   2,100,000 48 Viettel Mua sim
8 0913.26.12.93   1,475,000 36 Vinaphone Mua sim
9 0886.26.03.93   1,550,000 45 Vinaphone Mua sim
10 0917.07.07.93   1,700,000 43 Vinaphone Mua sim
11 0914.09.04.93   1,250,000 39 Vinaphone Mua sim
12 0789.18.05.93   2,693,000 50 Mobifone Mua sim
13 0823.81.1993   1,250,000 44 Vinaphone Mua sim
14 096190.1993   6,000,000 47 Viettel Mua sim
15 085444.1993   2,700,000 47 Vinaphone Mua sim
16 0903.88.1993   5,792,000 50 Mobifone Mua sim
17 0902.20.01.93   1,475,000 26 Mobifone Mua sim
18 0915.14.07.93   1,250,000 39 Vinaphone Mua sim
19 0962.27.08.93   2,225,000 46 Viettel Mua sim
20 0989.11.07.93   2,225,000 47 Viettel Mua sim
21 0888.30.08.93   1,843,000 47 Vinaphone Mua sim
22 0931.18.09.93   1,250,000 43 Mobifone Mua sim
23 0966.18.09.93   1,850,000 51 Viettel Mua sim
24 0936.06.11.93   1,550,000 38 Mobifone Mua sim
25 0969.02.10.93   2,225,000 39 Viettel Mua sim
26 0965.29.01.93   1,715,000 44 Viettel Mua sim
27 0965.23.05.93   1,250,000 42 Viettel Mua sim
28 0916.23.08.93   1,250,000 41 Vinaphone Mua sim
29 086737.1993   2,100,000 53 Viettel Mua sim
30 077.406.1993   2,225,000 46 Mobifone Mua sim
31 0823.62.1993   1,250,000 43 Vinaphone Mua sim
32 0816.39.1993   1,475,000 49 Vinaphone Mua sim
33 0815.66.1993   2,000,000 48 Vinaphone Mua sim
34 0919.14.10.93   1,775,000 37 Vinaphone Mua sim
35 0799.26.10.93   1,843,000 46 Mobifone Mua sim
36 0905.05.03.93   2,225,000 34 Mobifone Mua sim
37 0815.09.03.93   1,250,000 38 Vinaphone Mua sim
38 0963.08.04.93   2,225,000 42 Viettel Mua sim
39 0796.12.12.93   1,475,000 40 Mobifone Mua sim
40 0827.62.1993   1,250,000 47 Vinaphone Mua sim
41 0912.21.05.93   1,475,000 32 Vinaphone Mua sim
42 0974.16.03.93   1,850,000 42 Viettel Mua sim
43 0845.14.1993   1,475,000 44 Vinaphone Mua sim
44 0971.17.08.93   1,850,000 45 Viettel Mua sim
45 036888.1993   12,800,000 55 Viettel Mua sim
46 0869.17.05.93   1,850,000 48 Viettel Mua sim
47 079.226.1993   3,375,000 48 Mobifone Mua sim
48 0705.08.07.93   1,843,000 39 Mobifone Mua sim
49 0916.09.04.93   1,250,000 41 Vinaphone Mua sim
50 079.227.1993   3,375,000 49 Mobifone Mua sim