Sim Năm Sinh 1993

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0962.02.1993 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0961.63.1993 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0379.86.1993 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0987.06.1993 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0388.55.1993 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0386.68.1993 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0972.02.1993 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0978.36.1993 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0327.79.1993 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0388.39.1993 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0865.11.1993 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0975.78.1993 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 085.777.1993 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 076.444.1993 1.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 077777.1993 45.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0786.70.1993 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0769.61.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0797.71.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0777.81.1993 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0765.77.1993 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0786.67.1993 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0768.60.1993 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0764.98.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0764.52.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0788.46.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0707.33.1993 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0773.71.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0587.75.1993 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
29 0365.46.1993 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0703.25.1993 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0584.20.1993 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
32 0703.61.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0784.88.1993 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0785.19.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0766.15.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 07.9993.1993 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0797.59.1993 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0707.86.1993 2.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 077.5.02.1993 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0784.34.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0774.63.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0707.81.1993 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0829.14.1993 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0587.66.1993 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
45 0587.43.1993 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
46 0785.97.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0786.50.1993 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0764.08.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0796.06.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 082559.1993 2.950.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
51 08.5678.1993 17.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 0837.38.1993 1.970.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 083.616.1993 2.940.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 08.3568.1993 4.490.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 0828.97.1993 1.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 081775.1993 1.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 0838.77.1993 1.890.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 0825.94.1993 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 081771.1993 2.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 0825.97.1993 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua