Sim năm sinh 1993

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0869.02.12.93   1,350,000 40 Viettel Mua sim
2 0778.39.1993   4,150,000 56 Mobifone Mua sim
3 033939.1993   12,000,000 49 Viettel Mua sim
4 0795.28.04.93   1,050,000 47 Mobifone Mua sim
5 0795.28.07.93   1,050,000 50 Mobifone Mua sim
6 0793.22.06.93   1,050,000 41 Mobifone Mua sim
7 083777.1993   6,700,000 54 Vinaphone Mua sim
8 0869.01.07.93   1,950,000 43 Viettel Mua sim
9 085886.1993   5,050,000 57 Vinaphone Mua sim
10 0868.16.01.93   1,950,000 42 Viettel Mua sim
11 0795.27.01.93   1,050,000 43 Mobifone Mua sim
12 0829.19.1993   3,150,000 51 Vinaphone Mua sim
13 0869.18.06.93   1,350,000 50 Viettel Mua sim
14 0793.26.10.93   1,050,000 40 Mobifone Mua sim
15 0795.28.01.93   1,050,000 44 Mobifone Mua sim
16 0793.28.05.93   1,050,000 46 Mobifone Mua sim
17 0793.23.05.93   1,050,000 41 Mobifone Mua sim
18 0793.23.06.93   1,050,000 42 Mobifone Mua sim
19 0389.66.1993   7,500,000 54 Viettel Mua sim
20 0795.26.02.93   1,050,000 43 Mobifone Mua sim
21 039888.1993   12,000,000 58 Viettel Mua sim
22 0868.03.06.93   1,950,000 43 Viettel Mua sim
23 0965.29.11.93   3,250,000 45 Viettel Mua sim
24 0886.30.10.93   2,650,000 38 Vinaphone Mua sim
25 0795.28.03.93   1,050,000 46 Mobifone Mua sim
26 0369.06.09.93   1,950,000 45 Viettel Mua sim
27 0795.28.08.93   1,050,000 51 Mobifone Mua sim
28 0793.31.07.93   1,050,000 42 Mobifone Mua sim
29 0795.28.09.93   1,050,000 52 Mobifone Mua sim
30 0795.25.12.93   1,050,000 43 Mobifone Mua sim
31 0886.70.1993   3,150,000 51 Vinaphone Mua sim
32 0869.05.07.93   1,950,000 47 Viettel Mua sim
33 0795.26.04.93   1,050,000 45 Mobifone Mua sim
34 0795.28.02.93   1,050,000 45 Mobifone Mua sim
35 081368.1993   10,500,000 48 Vinaphone Mua sim
36 0784.88.1993   2,300,000 57 Mobifone Mua sim
37 0829.14.1993   1,950,000 46 Vinaphone Mua sim
38 0918.27.06.93   1,575,000 45 Vinaphone Mua sim
39 0796.06.1993   1,950,000 50 Mobifone Mua sim
40 0888.27.02.93   1,575,000 47 Vinaphone Mua sim
41 0564.11.07.93   700,000 36 Vietnamobile Mua sim
42 0766.15.1993   1,950,000 47 Mobifone Mua sim
43 0764.08.1993   1,950,000 47 Mobifone Mua sim
44 0853.09.09.93   1,500,000 46 Vinaphone Mua sim
45 0589.13.02.93   700,000 40 Vietnamobile Mua sim
46 0938.06.10.93   1,575,000 39 Mobifone Mua sim
47 0916.02.04.93   1,575,000 34 Vinaphone Mua sim
48 0888.05.02.93   1,575,000 43 Vinaphone Mua sim
49 0942.09.10.93   1,575,000 37 Vinaphone Mua sim
50 0765.77.1993   2,300,000 54 Mobifone Mua sim