Sim năm sinh 1993

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0912.05.04.93   1,150,000 33 Vinaphone Mua sim
2 0886.14.06.93   900,000 45 Vinaphone Mua sim
3 081.543.1993   1,150,000 43 Vinaphone Mua sim
4 0941.20.07.93   800,000 35 Vinaphone Mua sim
5 085.944.1993   1,650,000 52 Vinaphone Mua sim
6 0948.12.04.93   900,000 40 Vinaphone Mua sim
7 0911.03.04.93   1,150,000 30 Vinaphone Mua sim
8 0917.01.10.93   1,350,000 31 Vinaphone Mua sim
9 081.695.1993   1,350,000 51 Vinaphone Mua sim
10 0918.16.02.93   1,150,000 39 Vinaphone Mua sim
11 0914.01.06.93   1,150,000 33 Vinaphone Mua sim
12 082.453.1993   1,150,000 44 Vinaphone Mua sim
13 0917.25.09.93   1,350,000 45 Vinaphone Mua sim
14 0949.29.11.93   900,000 47 Vinaphone Mua sim
15 0944.15.12.93   900,000 38 Vinaphone Mua sim
16 085.371.1993   1,350,000 46 Vinaphone Mua sim
17 085.349.1993   1,150,000 51 Vinaphone Mua sim
18 081.431.1993   1,150,000 39 Vinaphone Mua sim
19 0943.15.12.93   900,000 37 Vinaphone Mua sim
20 0949.03.12.93   900,000 40 Vinaphone Mua sim
21 0888.13.06.93   1,150,000 46 Vinaphone Mua sim
22 0943.25.02.93   900,000 37 Vinaphone Mua sim
23 0949.30.01.93   900,000 38 Vinaphone Mua sim
24 085.574.1993   1,150,000 51 Vinaphone Mua sim
25 085.547.1993   1,150,000 51 Vinaphone Mua sim
26 081.672.1993   1,350,000 46 Vinaphone Mua sim
27 0944.01.03.93   1,650,000 33 Vinaphone Mua sim
28 081.554.1993   1,150,000 45 Vinaphone Mua sim
29 081.745.1993   1,150,000 47 Vinaphone Mua sim
30 081.964.1993   1,150,000 50 Vinaphone Mua sim
31 0889.03.02.93   900,000 42 Vinaphone Mua sim
32 0919.17.09.93   1,650,000 48 Vinaphone Mua sim
33 0947.08.11.93   900,000 42 Vinaphone Mua sim
34 0941.04.10.93   900,000 31 Vinaphone Mua sim
35 083.475.1993   1,150,000 49 Vinaphone Mua sim
36 0917.31.01.93   1,350,000 34 Vinaphone Mua sim
37 082.647.1993   1,150,000 49 Vinaphone Mua sim
38 0911.15.07.93   1,150,000 36 Vinaphone Mua sim
39 0947.22.02.93   900,000 38 Vinaphone Mua sim
40 0917.04.07.93   1,150,000 40 Vinaphone Mua sim
41 0917.23.05.93   1,350,000 39 Vinaphone Mua sim
42 082.541.1993   1,150,000 42 Vinaphone Mua sim
43 0949.09.01.93   1,150,000 44 Vinaphone Mua sim
44 0886.09.06.93   900,000 49 Vinaphone Mua sim
45 0946.03.11.93   900,000 36 Vinaphone Mua sim
46 081.946.1993   1,150,000 50 Vinaphone Mua sim
47 081.727.1993   1,350,000 47 Vinaphone Mua sim
48 0947.30.12.93   900,000 38 Vinaphone Mua sim
49 081.761.1993   1,350,000 45 Vinaphone Mua sim
50 081.564.1993   1,150,000 46 Vinaphone Mua sim