Sim Năm Sinh 1993

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0764.08.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0584.20.1993 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
3 0766.15.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0786.70.1993 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0587.75.1993 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
6 0703.25.1993 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0797.59.1993 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0587.43.1993 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
9 0784.88.1993 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0764.52.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0768.60.1993 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0707.86.1993 2.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0786.67.1993 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0777.81.1993 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0829.14.1993 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0365.46.1993 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 07.9993.1993 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0788.46.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0764.98.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0765.77.1993 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0785.97.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0769.61.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0774.63.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0773.71.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0786.50.1993 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0796.06.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0784.34.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0797.71.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0785.19.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0703.61.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0707.81.1993 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 077.5.02.1993 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0866.02.1993 5.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 086.27.4.1993 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 086.26.4.1993 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0386.52.1993 2.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 086.291.1993 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 086.297.1993 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 086.292.1993 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 086.6.04.1993 4.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 035.214.1993 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 086.27.3.1993 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 086.5.08.1993 5.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 086.24.7.1993 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 086.298.1993 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 086.9.04.1993 4.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 086.27.8.1993 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 086.5.09.1993 5.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 086.251.1993 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 086.21.4.1993 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 034.815.1993 1.750.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 086.707.1993 5.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 037.306.1993 3.350.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 086.505.1993 5.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0355.27.1993 1.630.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 035.909.1993 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 086.28.4.1993 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 035.272.1993 3.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 086.5.04.1993 4.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0364.8.2.1993 1.570.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua