Sim giá 50 - 100 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 07777.96.777   55,100,000 64 Mobifone Mua sim
2 08466666.79   69,000,000 58 Vinaphone Mua sim
3 07777.52.777   85,100,000 56 Mobifone Mua sim
4 0901.62.3333   89,000,000 30 Mobifone Mua sim
5 0777.676.777   65,100,000 61 Mobifone Mua sim
6 0902.99.4999   70,800,000 60 Mobifone Mua sim
7 07777.55.777   79,000,000 59 Mobifone Mua sim
8 07777.69.777   55,100,000 64 Mobifone Mua sim
9 0798.898.898   55,000,000 74 Mobifone Mua sim
10 07777.91.777   55,100,000 59 Mobifone Mua sim
11 0909.18.2999   55,300,000 56 Mobifone Mua sim
12 07777.86.777   85,100,000 63 Mobifone Mua sim
13 0777.733.777   95,100,000 55 Mobifone Mua sim
14 0798.999.888   98,000,000 75 Mobifone Mua sim
15 09444444.38   55,000,000 44 Vinaphone Mua sim
16 07777.90.777   65,100,000 58 Mobifone Mua sim
17 0763.789.789   89,000,000 64 Mobifone Mua sim
18 07777.39.777   85,100,000 61 Mobifone Mua sim
19 0777.722.777   95,100,000 53 Mobifone Mua sim
20 0833.979.979   66,000,000 64 Vinaphone Mua sim
21 0886.136.888   67,150,000 56 Vinaphone Mua sim
22 0396.88.7777   57,000,000 62 Viettel Mua sim
23 0375.79.8888   83,000,000 63 Viettel Mua sim
24 0392.69.66.66   82,000,000 53 Viettel Mua sim
25 0389.33.7777   55,000,000 54 Viettel Mua sim
26 0377.28.9999   79,000,000 63 Viettel Mua sim
27 0377.92.7777   57,000,000 56 Viettel Mua sim
28 0918.39.89.99   60,000,000 65 Vinaphone Mua sim
29 0357.11.9999   93,000,000 53 Viettel Mua sim
30 0399.25.6666   68,000,000 52 Viettel Mua sim
31 0856.12.6666   69,000,000 46 Vinaphone Mua sim
32 0359.37.9999   93,000,000 63 Viettel Mua sim
33 0326.39.6666   69,000,000 47 Viettel Mua sim
34 0395.25.7777   50,000,000 52 Viettel Mua sim
35 0399.23.6666   68,000,000 50 Viettel Mua sim
36 037298.98.98   72,000,000 63 Viettel Mua sim
37 0329.89.7777   50,000,000 59 Viettel Mua sim
38 0397.78.6666   68,000,000 58 Viettel Mua sim
39 0832.00.9999   99,000,000 49 Vinaphone Mua sim
40 0868.366.366   63,000,000 52 Viettel Mua sim
41 0763.35.6666   58,000,000 48 Mobifone Mua sim
42 0358.13.6666   58,000,000 44 Viettel Mua sim
43 0356.111.888   75,000,000 41 Viettel Mua sim
44 0359.77.6666   58,000,000 55 Viettel Mua sim
45 0385.12.6666   58,000,000 43 Viettel Mua sim
46 0385.99.7777   57,000,000 62 Viettel Mua sim
47 0378.13.9999   79,000,000 58 Viettel Mua sim
48 0399.57.55.55   55,000,000 53 Viettel Mua sim
49 0352.83.6666   58,000,000 45 Viettel Mua sim
50 0326.88.5555   71,000,000 47 Viettel Mua sim