Sim giá 50 - 100 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0825.16.16.16   72,000,000 36 Vinaphone Mua sim
2 0775.47.9999   66,500,000 66 Mobifone Mua sim
3 0886.21.11.11   91,000,000 29 Vinaphone Mua sim
4 0795.41.8888   61,500,000 58 Mobifone Mua sim
5 0816.03.6666   53,500,000 42 Vinaphone Mua sim
6 0567.77.77.78   56,000,000 61 Vietnamobile Mua sim
7 0794.78.9999   67,500,000 71 Mobifone Mua sim
8 0765.40.8888   61,500,000 54 Mobifone Mua sim
9 0838.40.9999   67,500,000 59 Vinaphone Mua sim
10 0799.36.8888   98,500,000 66 Mobifone Mua sim
11 0707.07.07.95   68,500,000 42 Mobifone Mua sim
12 0878.37.37.37   63,000,000 53 ITelecom Mua sim
13 081984.7777   82,000,000 58 Vinaphone Mua sim
14 0788.56.56.56   75,000,000 56 Mobifone Mua sim
15 0878.787.888   67,500,000 69 ITelecom Mua sim
16 0395.38.9999   97,500,000 64 Viettel Mua sim
17 0367.789.789   82,500,000 64 Viettel Mua sim
18 0823.09.8888   86,400,000 54 Vinaphone Mua sim
19 0813.14.44.44   61,600,000 33 Vinaphone Mua sim
20 0775.16.8888   68,500,000 58 Mobifone Mua sim
21 0789.23.6666   78,500,000 53 Mobifone Mua sim
22 0836.50.9999   85,000,000 58 Vinaphone Mua sim
23 0796.11.9999   85,500,000 60 Mobifone Mua sim
24 0777.40.8888   67,500,000 57 Mobifone Mua sim
25 0764.37.9999   66,500,000 63 Mobifone Mua sim
26 0329.44.8888   67,200,000 54 Viettel Mua sim
27 0765.44.5678   58,500,000 52 Mobifone Mua sim
28 0708.94.8888   61,500,000 60 Mobifone Mua sim
29 0768.51.9999   67,500,000 63 Mobifone Mua sim
30 0787.61.66.66   51,500,000 53 Mobifone Mua sim
31 0769.34.8888   61,500,000 61 Mobifone Mua sim
32 0398.23.9999   85,800,000 61 Viettel Mua sim
33 0363.50.9999   99,000,000 53 Viettel Mua sim
34 0826.52.6666   81,300,000 47 Vinaphone Mua sim
35 0396.73.9999   74,900,000 64 Viettel Mua sim
36 0358.95.6666   59,800,000 54 Viettel Mua sim
37 0814.32.9999   77,500,000 54 Vinaphone Mua sim
38 0984.80.3333   69,500,000 41 Viettel Mua sim
39 0784.28.9999   66,500,000 65 Mobifone Mua sim
40 0878.53.33.33   70,600,000 43 ITelecom Mua sim
41 0793.74.8888   61,500,000 62 Mobifone Mua sim
42 0868.76.76.76   95,000,000 61 Viettel Mua sim
43 0703.92.8888   64,500,000 53 Mobifone Mua sim
44 0364.364.364   50,000,000 39 Viettel Mua sim
45 0769.14.9999   66,500,000 63 Mobifone Mua sim
46 0798.27.9999   83,500,000 69 Mobifone Mua sim
47 0845.60.66.66   57,200,000 47 Vinaphone Mua sim
48 0795.03.9999   71,500,000 60 Mobifone Mua sim
49 0812.89.6666   90,200,000 52 Vinaphone Mua sim
50 0352.93.93.93   50,000,000 46 Viettel Mua sim