Sim giá 50 - 100 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0783.96.96.96   63,200,000 63 Mobifone Mua sim
2 0767.28.28.28   78,500,000 50 Mobifone Mua sim
3 0705.79.5555   58,100,000 48 Mobifone Mua sim
4 0963.59.6789   95,500,000 62 Viettel Mua sim
5 0705.68.5555   58,100,000 46 Mobifone Mua sim
6 0767.73.73.73   53,000,000 50 Mobifone Mua sim
7 076551.9999   87,000,000 60 Mobifone Mua sim
8 0835.20.9999   70,000,000 54 Vinaphone Mua sim
9 032797.6666   58,100,000 52 Viettel Mua sim
10 0814.73.8888   61,500,000 55 Vinaphone Mua sim
11 0798.82.82.82   53,000,000 54 Mobifone Mua sim
12 0703.16.16.16   87,000,000 31 Mobifone Mua sim
13 0703.81.81.81   58,100,000 37 Mobifone Mua sim
14 0936.938.939   58,100,000 59 Mobifone Mua sim
15 0793.42.9999   65,750,000 61 Mobifone Mua sim
16 0765.333.999   95,500,000 54 Mobifone Mua sim
17 0703.80.80.80   53,000,000 34 Mobifone Mua sim
18 0777.63.63.63   70,000,000 48 Mobifone Mua sim
19 0971.14.14.14   61,500,000 32 Viettel Mua sim
20 0359.24.8888   58,100,000 55 Viettel Mua sim
21 0774.69.69.69   58,100,000 63 Mobifone Mua sim
22 0778.56.56.56   58,100,000 55 Mobifone Mua sim
23 0703.08.08.08   65,750,000 34 Mobifone Mua sim
24 0829.40.8888   61,500,000 55 Vinaphone Mua sim
25 037353.9999   87,000,000 57 Viettel Mua sim
26 0772.58.58.58   58,100,000 55 Mobifone Mua sim
27 0789.76.76.76   70,000,000 63 Mobifone Mua sim
28 077554.9999   65,750,000 64 Mobifone Mua sim
29 078264.8888   58,100,000 59 Mobifone Mua sim
30 0703.87.87.87   53,000,000 55 Mobifone Mua sim
31 0776.72.72.72   53,000,000 47 Mobifone Mua sim
32 0765.16.16.16   58,100,000 39 Mobifone Mua sim
33 0783.59.59.59   78,500,000 60 Mobifone Mua sim
34 0962.399.399   95,500,000 59 Viettel Mua sim
35 0795.43.8888   61,500,000 60 Mobifone Mua sim
36 0708.42.9999   65,750,000 57 Mobifone Mua sim
37 079403.8888   58,100,000 55 Mobifone Mua sim
38 0961.48.6789   70,000,000 58 Viettel Mua sim
39 07766666.99   78,500,000 62 Mobifone Mua sim
40 0785.29.29.29   58,100,000 53 Mobifone Mua sim
41 0773.04.8888   61,500,000 53 Mobifone Mua sim
42 077878.6868   78,500,000 65 Mobifone Mua sim
43 0799.84.84.84   53,000,000 61 Mobifone Mua sim
44 0785.65.65.65   58,100,000 53 Mobifone Mua sim
45 0703.76.76.76   53,000,000 49 Mobifone Mua sim
46 0853.37.37.37   53,000,000 46 Vinaphone Mua sim
47 076405.9999   58,100,000 58 Mobifone Mua sim
48 0918.992.992   70,000,000 58 Vinaphone Mua sim
49 0774.08.9999   65,750,000 62 Mobifone Mua sim
50 0707.64.64.64   53,000,000 44 Mobifone Mua sim