Sim giá 50 - 100 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0813.94.94.94   60,000,000 51 Vinaphone Mua sim
2 0849.99.99.94   60,000,000 70 Vinaphone Mua sim
3 0843.18.18.18   60,000,000 42 Vinaphone Mua sim
4 0836.116.116   80,000,000 33 Vinaphone Mua sim
5 0825.879.879   60,000,000 63 Vinaphone Mua sim
6 0899.03.03.03   65,000,000 35 Mobifone Mua sim
7 0899.04.04.04   80,000,000 38 Mobifone Mua sim
8 0899.666667   50,000,000 63 Mobifone Mua sim
9 08990.66668   50,000,000 58 Mobifone Mua sim
10 0899.6666.96   60,000,000 65 Mobifone Mua sim
11 0899.00.3333   70,000,000 38 Mobifone Mua sim
12 0899.012.012   50,000,000 32 Mobifone Mua sim
13 0899.689.689   60,000,000 72 Mobifone Mua sim
14 0783.75.75.75   75,000,000 54 Mobifone Mua sim
15 0899.039.039   50,000,000 50 Mobifone Mua sim
16 0899.07.08.09   80,000,000 50 Mobifone Mua sim
17 0899.078.078   50,000,000 56 Mobifone Mua sim
18 0706.379.379   50,000,000 51 Mobifone Mua sim
19 0899.05.05.05   80,000,000 41 Mobifone Mua sim
20 0899.686.999   70,000,000 73 Mobifone Mua sim
21 0899.00.1111   65,000,000 30 Mobifone Mua sim
22 0899.01.01.01   80,000,000 29 Mobifone Mua sim
23 0899.66.67.68   55,000,000 65 Mobifone Mua sim
24 0899.02.02.02   75,000,000 32 Mobifone Mua sim
25 0899.01.2222   55,000,000 35 Mobifone Mua sim
26 0899.688.666   68,000,000 66 Mobifone Mua sim
27 0702.898.999   80,000,000 61 Mobifone Mua sim
28 0899.00.2222   65,000,000 34 Mobifone Mua sim
29 0899.68.2222   95,000,000 48 Mobifone Mua sim
30 0899.66.2222   85,000,000 46 Mobifone Mua sim
31 0899.066.888   50,000,000 62 Mobifone Mua sim
32 0899.69.3333   65,000,000 53 Mobifone Mua sim
33 0769.33.66.88   100,000,000 56 Mobifone Mua sim
34 0899.6666.86   60,000,000 64 Mobifone Mua sim
35 0899.009.009   99,000,000 44 Mobifone Mua sim
36 0939.53.5678   50,000,000 55 Mobifone Mua sim
37 0899.688.999   75,000,000 75 Mobifone Mua sim
38 0899.69.79.79   50,000,000 73 Mobifone Mua sim
39 0704.886.888   50,000,000 57 Mobifone Mua sim
40 0899.68.1111   65,000,000 44 Mobifone Mua sim
41 0706.579.579   50,000,000 55 Mobifone Mua sim
42 0899.66.1111   65,000,000 42 Mobifone Mua sim
43 0899.668.999   75,000,000 73 Mobifone Mua sim
44 0702.968.968   50,000,000 55 Mobifone Mua sim
45 0899.669.669   65,000,000 68 Mobifone Mua sim