- Tìm sim có số bạn hãy gõ

- Tìm sim có đầu 098 đuôi 6789 hãy gõ 098*6789

- Tìm sim bắt đầu bằng 0914 đuôi bất kỳ, bạn hãy gõ: 0914*

Sim giá 50 - 100 triệu

  • Sim 10/11 số
  • Nhà Mạng
  • Khoảng Giá
  • Sắp xếp
SỐ SIM GIÁ BÁN MẠNG ĐẶT MUA
0916.859.859 50,000,000 VinaPhone Đặt mua
0888.97.5555 85,000,000 VinaPhone Đặt mua
0909.11.55.66 59,400,000 Mobifone Đặt mua
0903.88.88.58 68,200,000 Mobifone Đặt mua
0902.67.2222 57,000,000 Mobifone Đặt mua
0969.888.288 50,500,000 Viettel Đặt mua
0969.888.188 50,500,000 Viettel Đặt mua
0907.81.3333 75,400,000 Mobifone Đặt mua
0902.67.3333 75,400,000 Mobifone Đặt mua
0902.37.3333 93,000,000 Mobifone Đặt mua
0938.81.3333 93,000,000 Mobifone Đặt mua
0985.96.97.98 68,200,000 Viettel Đặt mua
0986.96.97.98 73,800,000 Viettel Đặt mua
09855555.05 77,000,000 Viettel Đặt mua
0909.11.55.66 59,400,000 Mobifone Đặt mua
0903.88.88.58 68,200,000 Mobifone Đặt mua
0902.67.2222 57,000,000 Mobifone Đặt mua
0969.888.288 50,500,000 Viettel Đặt mua
0969.888.188 50,500,000 Viettel Đặt mua
0907.81.3333 75,400,000 Mobifone Đặt mua
0902.67.3333 75,400,000 Mobifone Đặt mua
0902.37.3333 93,000,000 Mobifone Đặt mua
0938.81.3333 93,000,000 Mobifone Đặt mua
0985.96.97.98 68,200,000 Viettel Đặt mua
0986.96.97.98 73,800,000 Viettel Đặt mua
09855555.05 77,000,000 Viettel Đặt mua
0939.885.888 85,000,000 Mobifone Đặt mua
0969.888.881 59,400,000 Viettel Đặt mua
0353.48.9999 73,000,000 Viettel Đặt mua
0339.83.5555 55,000,000 Viettel Đặt mua
088888.2001 73,000,000 VinaPhone Đặt mua
0852.91.5555 50,500,000 VinaPhone Đặt mua
0989.299992 90,000,000 Viettel Đặt mua
088606.8686 70,000,000 VinaPhone Đặt mua
0782.156789 95,000,000 Mobifone Đặt mua
0358.12.3333 63,000,000 Viettel Đặt mua
0355.262626 100,000,000 Viettel Đặt mua
0965.568.999 94,000,000 Viettel Đặt mua
033550.5555 85,750,000 Viettel Đặt mua
0369.81.81.81 62,000,000 Viettel Đặt mua
0372.456666 56,300,000 Viettel Đặt mua
0397.00.9999 79,100,000 Viettel Đặt mua
0338.47.8888 67,700,000 Viettel Đặt mua
0703.72.8888 74,540,000 Mobifone Đặt mua
0765.36.36.36 62,000,000 Mobifone Đặt mua
0983.59.79.99 66,750,000 Viettel Đặt mua
0972.5.12345 62,000,000 Viettel Đặt mua
0981.919.919 90,500,000 Viettel Đặt mua
0968.112345 95,250,000 Viettel Đặt mua
0345.29.29.29 81,500,000 Viettel Đặt mua
0972.06.6789 98,500,000 Viettel Đặt mua
0339.886.886 73,000,000 Viettel Đặt mua
035345.7777 60,250,000 Viettel Đặt mua
0888.04.3333 62,800,000 VinaPhone Đặt mua
0938.69.2222 90,000,000 Mobifone Đặt mua
0888.799.779 60,000,000 VinaPhone Đặt mua
0888.567.979 60,000,000 VinaPhone Đặt mua
0888.168.989 60,000,000 VinaPhone Đặt mua
0828.74.7777 67,000,000 VinaPhone Đặt mua
0827.64.64.64 67,000,000 VinaPhone Đặt mua
0786.64.64.64 67,000,000 Mobifone Đặt mua
0327.79.39.79 67,000,000 Viettel Đặt mua
0888.793.979 84,000,000 VinaPhone Đặt mua
0888.66.79.79 84,000,000 VinaPhone Đặt mua
0785.383.838 84,000,000 Mobifone Đặt mua
0358.46.46.46 84,000,000 Viettel Đặt mua
0779999.077 84,000,000 Mobifone Đặt mua
0888.239.239 100,000,000 VinaPhone Đặt mua
0818.00.3333 100,000,000 VinaPhone Đặt mua
0393.07.07.07 100,000,000 Viettel Đặt mua
0383.07.07.07 100,000,000 Viettel Đặt mua
0943333.222 84,000,000 VinaPhone Đặt mua
0352.78.78.78 84,200,000 Viettel Đặt mua
0358.07.07.07 84,200,000 Viettel Đặt mua
0388.72.72.72 84,200,000 Viettel Đặt mua
0776.72.8888 52,100,000 Mobifone Đặt mua
0775.72.8888 52,100,000 Mobifone Đặt mua
0787.32.8888 52,100,000 Mobifone Đặt mua
0775.72.9999 59,400,000 Mobifone Đặt mua
0922.94.9999 57,000,000 Vietnamobile Đặt mua
0929.75.9999 68,200,000 Vietnamobile Đặt mua
0941.75.75.75 93,000,000 VinaPhone Đặt mua
0928.79.6789 89,000,000 Vietnamobile Đặt mua
0928.24.24.24 62,600,000 Vietnamobile Đặt mua
0928.699.699 50,500,000 Vietnamobile Đặt mua
0379.17.8888 73,000,000 Viettel Đặt mua
0707.888.333 77,250,000 Mobifone Đặt mua
0764.98.98.98 81,500,000 Mobifone Đặt mua
035575.7777 56,300,000 Viettel Đặt mua
0379.55.7777 51,100,000 Viettel Đặt mua
0348.222.666 68,000,000 Viettel Đặt mua
0705.19.19.19 50,500,000 Mobifone Đặt mua
0976.999990. 50,500,000 Viettel Đặt mua
0799.444.888 50,500,000 Mobifone Đặt mua
0766.799.799 50,500,000 Mobifone Đặt mua
0764.668.668 50,500,000 Mobifone Đặt mua
0774.38.38.38 57,000,000 Mobifone Đặt mua
0349.356789. 59,400,000 Viettel Đặt mua
0908.47.3333 61,000,000 Mobifone Đặt mua
0784.83.8888 61,000,000 Mobifone Đặt mua
 
   (028)38.888.999