Sim Taxi 2

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0979.81.81.81 560.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
2 0988.81.81.81 550.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
3 0943.38.38.38 210.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0946.90.90.90 160.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 09.81.85.85.85 279.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
6 0945.89.89.89 468.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0964.18.18.18 168.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
8 0909.25.25.25 333.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
9 09.15.14.14.14 150.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0786.32.32.32 34.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0765.30.30.30 35.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
12 07.84.48.48.48 111.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0777.94.94.94 98.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0783.50.50.50 31.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0817.53.53.53 30.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0776.98.98.98 68.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0786.30.30.30 30.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0937.14.14.14 93.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0767.19.19.19 59.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0764.56.56.56 54.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0786.34.34.34 34.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0785.60.60.60 34.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0779.13.13.13 30.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0784.51.51.51 30.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0703.19.19.19 48.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0852.21.21.21 30.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0938.54.54.54 93.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0785.39.39.39 199.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0772.64.64.64 34.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0937.74.74.74 109.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0934.15.15.15 99.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0785.61.61.61 60.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0764.14.14.14 30.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0764.21.21.21 30.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0764.97.97.97 38.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0919.54.54.54 93.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0786.45.45.45 34.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0767.21.21.21 32.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0765.34.34.34 30.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0799.84.84.84 45.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0767.51.51.51 40.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0773.15.15.15 45.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0768.32.32.32 33.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0822.54.54.54 30.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0777.63.63.63 60.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0814.51.51.51 36.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0765.53.53.53 33.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0769.56.56.56 50.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0772.58.58.58 50.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0767.73.73.73 45.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0794.75.75.75 40.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
52 07.82.85.85.85 50.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0767.28.28.28 70.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0765.16.16.16 50.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0785.29.29.29 50.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0786.57.57.57 40.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0826.59.59.59 60.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 0773.17.17.17 33.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0704.57.57.57 40.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0703.16.16.16 80.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua