Sim Taxi 2

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0979.81.81.81 560.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
2 0988.81.81.81 550.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
3 09.15.14.14.14 150.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0942.29.29.29 155.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0984.21.21.21 89.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
6 0939.96.96.96 279.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0964.18.18.18 168.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
8 0909.25.25.25 333.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0943.38.38.38 210.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0703.89.89.89 139.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0786.40.40.40 30.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0847.92.92.92 35.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0785.68.68.68 268.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0793.80.80.80 39.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
15 07.64.64.64.64 250.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0708.40.40.40 30.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0793.70.70.70 39.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0786.54.54.54 26.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0785.79.79.79 340.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0793.71.71.71 35.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0797.54.54.54 28.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0797.40.40.40 30.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0785.32.32.32 35.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0797.30.30.30 35.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0767.45.45.45 35.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0837.45.45.45 32.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0792.56.56.56 56.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0786.23.23.23 35.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0765.79.79.79 340.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0855.35.35.35 60.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0798.42.42.42 30.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0792.67.67.67 45.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
33 07.96.95.95.95 48.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
34 07.65.68.68.68 268.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0792.45.45.45 35.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0775.67.67.67 55.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0707.28.28.28 139.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0785.59.59.59 68.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0775.68.68.68 268.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0779.98.98.98 98.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0708.50.50.50 39.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0793.68.68.68 285.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0769.58.58.58 42.100.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0702.19.19.19 42.100.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0762.68.68.68 240.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0352.59.59.59 44.900.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
47 0817.58.58.58 42.100.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0793.18.18.18 44.200.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0778.16.16.16 42.100.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0775.89.89.89 110.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0789.35.35.35 77.800.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0836.29.29.29 50.400.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 0813.87.87.87 34.600.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 0794.95.95.95 36.700.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0826.90.90.90 43.200.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 0328.38.38.38 110.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
57 0798.18.18.18 60.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0815.62.62.62 37.600.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 0772.59.59.59 41.600.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0763.56.56.56 35.600.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua

Mã MD5 của Sim Taxi 2 : 5ebb23af80f578bf8a66b5c72e65e9d6