Sim Taxi 2

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0979.81.81.81 650.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
2 0988.81.81.81 550.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
3 09.15.14.14.14 150.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0946.69.69.69 268.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0964.18.18.18 168.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
6 0963.39.39.39 833.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
7 0948.39.39.39 500.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0946.90.90.90 160.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0938.89.89.89 599.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0983.91.91.91 279.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
11 0967.89.89.89 999.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
12 09.38.36.36.36 468.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0945.89.89.89 468.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0943.38.38.38 210.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0939.96.96.96 279.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0938.86.86.86 799.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
17 09.81.85.85.85 279.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
18 0868.79.79.79 666.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
19 0768.84.84.84 49.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0788.81.81.81 84.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0706.31.31.31 31.700.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0898.81.81.81 129.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0706.30.30.30 25.700.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0787.98.98.98 94.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0763.91.91.91 79.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0702.83.83.83 74.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0706.34.34.34 29.700.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0765.90.90.90 59.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0775.81.81.81 59.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0763.58.58.58 59.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0706.37.37.37 49.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0702.87.87.87 49.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0896.74.74.74 64.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0706.32.32.32 31.700.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0702.85.85.85 49.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0788.91.91.91 84.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0788.89.89.89 289.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0767.91.91.91 79.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0788.85.85.85 84.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0706.58.58.58 54.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0788.78.78.78 349.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0777.59.59.59 249.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0896.70.70.70 74.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0793.98.98.98 98.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0704.97.97.97 39.700.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0706.59.59.59 54.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0763.86.86.86 379.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0782.84.84.84 44.700.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0702.93.93.93 54.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0898.82.82.82 119.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0768.98.98.98 249.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0795.81.81.81 59.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0702.84.84.84 29.700.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0706.38.38.38 89.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0702.90.90.90 49.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0777.98.98.98 349.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0898.84.84.84 74.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0706.39.39.39 199.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0772.86.86.86 359.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0772.89.89.89 199.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua