Sim Năm Sinh 2003

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0399.31.2003 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0707.81.2003 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0704.41.2003 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0347.27.2003 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0369.87.2003 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0707.85.2003 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0765.81.2003 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0949.43.2003 2.280.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0785.99.2003 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0359.76.2003 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0708.76.2003 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0769.62.2003 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0785.95.2003 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0589.83.2003 880.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
15 0797.63.2003 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0949.47.2003 2.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0778.92.2003 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 093.24.3.2003 3.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0387.22.2003 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0768.65.2003 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0785.19.2003 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0583.32.2003 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
23 0785.94.2003 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0707.32.2003 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0827.97.2003 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0792.27.2003 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0379.19.2003 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0365.46.2003 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0789.98.2003 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0797.47.2003 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0374.31.2003 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0352.99.2003 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0386.72.2003 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0775.93.2003 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0786.55.2003 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0399.37.2003 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0395.63.2003 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0365.48.2003 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0764.28.2003 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0776.65.2003 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0774.18.2003 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 08.18.01.2003 5.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0765.07.2003 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0947.83.2003 2.280.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0764.97.2003 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0353.31.2003 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0707.88.2003 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0773.88.2003 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0764.13.2003 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0916.71.2003 1.970.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
51 083.616.2003 2.070.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 082.999.2003 7.170.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 0918.65.2003 2.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 0833.55.2003 5.320.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 09.1981.2003 7.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 0839.33.2003 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 08.1978.2003 4.370.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 081777.2003 6.270.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 081775.2003 1.890.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 0919.17.2003 1.960.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua