Sim Năm Sinh 1991

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 079.222.1991 6.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0703.16.1991 1.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0798.18.1991 4.400.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 07.9779.1991 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0767.04.1991 1.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0798.68.1991 6.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0798.58.1991 1.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0703.26.1991 1.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 079.345.1991 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0704.45.1991 1.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0833.77.1991 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0941.59.1991 3.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0568.86.19.91 2.400.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
14 0797.61.1991 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0798.20.1991 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0798.43.1991 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0798.61.1991 1.640.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0798.75.1991 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0797.49.1991 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0797.25.1991 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0798.51.1991 1.640.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0793.73.1991 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0898.8.3.1991 3.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0907.6.5.1991 4.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0798.07.1991 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0896.70.1991 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0896.7.1.1991 2.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0896.7.4.1991 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0939.2.6.1991 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0896.7.3.1991 2.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0898.8.2.1991 3.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0939.3.8.1991 9.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0896.7.2.1991 2.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0896.04.1991 2.400.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0898.8.1.1991 3.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0786.8.5.1991 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0706.991.991 13.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0899.06.1991 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0899.6.5.1991 3.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0702.9.8.1991 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0939.5.3.1991 4.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0706.3.9.1991 1.980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0899.05.1991 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0899.6.9.1991 5.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0706.6.1.1991 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0899.6.7.1991 3.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0907.4.3.1991 3.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0796.991.991 15.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0899.02.1991 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 09.31.03.1991 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0939.8.4.1991 3.700.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0899.01.1991 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0898.00.1991 3.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0899.6.8.1991 7.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0907.3.6.1991 5.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0828.01.1991 12.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 0812.10.1991 9.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 08.1974.1991 3.300.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 085.7.04.1991 3.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 08.29.05.1991 7.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua