Sim năm sinh 1991

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 079.222.1991   10,800,000 42 Mobifone Mua sim
2 079.779.1991   6,000,000 59 Mobifone Mua sim
3 070.445.1991   800,000 40 Mobifone Mua sim
4 076.704.1991   800,000 44 Mobifone Mua sim
5 070.333.1991   7,200,000 36 Mobifone Mua sim
6 079.818.1991   4,600,000 53 Mobifone Mua sim
7 079.879.1991   3,000,000 60 Mobifone Mua sim
8 079.868.1991   7,200,000 58 Mobifone Mua sim
9 070.317.1991   800,000 38 Mobifone Mua sim
10 079.717.1991   1,400,000 51 Mobifone Mua sim
11 070.326.1991   1,800,000 38 Mobifone Mua sim
12 070.316.1991   1,800,000 37 Mobifone Mua sim
13 079.345.1991   4,800,000 48 Mobifone Mua sim
14 078.333.1991   5,400,000 44 Mobifone Mua sim
15 079.444.1991   2,400,000 48 Mobifone Mua sim
16 079.858.1991   2,400,000 57 Mobifone Mua sim
17 082.463.1991   1,650,000 43 Vinaphone Mua sim
18 0917.21.07.91   1,350,000 37 Vinaphone Mua sim
19 0916.23.02.91   1,150,000 33 Vinaphone Mua sim
20 0914.12.06.91   1,350,000 33 Vinaphone Mua sim
21 083.946.1991   1,650,000 50 Vinaphone Mua sim
22 082.454.1991   1,650,000 43 Vinaphone Mua sim
23 083.447.1991   1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
24 0917.12.08.91   1,650,000 38 Vinaphone Mua sim
25 083.537.1991   1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
26 084.877.1991   1,650,000 54 Vinaphone Mua sim
27 085.376.1991   1,650,000 49 Vinaphone Mua sim
28 085.765.1991   1,650,000 51 Vinaphone Mua sim
29 085.871.1991   1,650,000 49 Vinaphone Mua sim
30 0814.93.1991   1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
31 084.533.1991   1,650,000 43 Vinaphone Mua sim
32 082.784.1991   1,650,000 49 Vinaphone Mua sim
33 0814.98.1991   1,650,000 50 Vinaphone Mua sim
34 081.563.1991   1,650,000 43 Vinaphone Mua sim
35 081.382.1991   1,650,000 42 Vinaphone Mua sim
36 082.364.1991   1,650,000 43 Vinaphone Mua sim
37 083.947.1991   1,650,000 51 Vinaphone Mua sim
38 081.637.1991   1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
39 085.351.1991   1,650,000 42 Vinaphone Mua sim
40 082.376.1991   1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
41 081.465.1991   1,650,000 44 Vinaphone Mua sim
42 081.543.1991   1,650,000 41 Vinaphone Mua sim
43 085.453.1991   1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
44 082.744.1991   1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
45 081.478.1991   1,650,000 48 Vinaphone Mua sim
46 081.487.1991   1,650,000 48 Vinaphone Mua sim
47 081.857.1991   1,650,000 49 Vinaphone Mua sim
48 081.539.1991   1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
49 0946.18.05.91   900,000 43 Vinaphone Mua sim
50 0914.13.05.91   1,350,000 33 Vinaphone Mua sim