Sim Năm Sinh 1991

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 07.9779.1991 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 079.345.1991 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 070.333.1991 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 079.222.1991 6.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0703.16.1991 1.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0704.45.1991 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0767.04.1991 990.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0703.26.1991 1.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 077777.1991 45.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0703.47.1991 700.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0764.991.991 16.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0785.94.1991 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0798.93.1991 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0798.23.1991 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0583.34.1991 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
16 0786.01.1991 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0797.59.1991 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0385.73.1991 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 077.5.02.1991 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0707.35.1991 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0703.25.1991 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0786.06.1991 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0773.90.1991 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0777.05.1991 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0829.14.1991 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0784.45.1991 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0784.73.1991 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0708.76.1991 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0397.83.1991 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0853.41.1991 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0777.81.1991 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0813.34.1991 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0707.82.1991 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0785.991.991 16.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0786.67.1991 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0704.41.1991 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 07.9993.1991 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 082559.1991 1.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 082.553.1991 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 082.558.1991 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0825.98.1991 1.960.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 085.345.1991 2.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0817.36.1991 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 082.667.1991 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0833.68.1991 4.360.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0836.77.1991 1.950.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 081778.1991 4.750.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0823.92.1991 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 081775.1991 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 085.787.1991 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
51 082.246.1991 1.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 083.678.1991 5.440.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 082.885.1991 1.490.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 0828.97.1991 1.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 0857.66.1991 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 085.933.1991 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 0828.92.1991 1.475.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 0828.93.1991 1.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 0823.96.1991 1.960.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 0819.49.1991 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua