Sim năm sinh 1991

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 079.779.1991   5,800,000 59 Mobifone Mua sim
2 078.666.999.1   8,300,000 61 Mobifone Mua sim
3 079.444.1991   2,300,000 48 Mobifone Mua sim
4 0797899191   2,300,000 60 Mobifone Mua sim
5 078.333.9191   2,300,000 44 Mobifone Mua sim
6 079.717.1991   1,300,000 51 Mobifone Mua sim
7 079.818.1991   4,400,000 53 Mobifone Mua sim
8 079.345.1991   4,600,000 48 Mobifone Mua sim
9 0798.86.9191   2,300,000 58 Mobifone Mua sim
10 0797799191   3,500,000 59 Mobifone Mua sim
11 070.333.999.1   3,300,000 44 Mobifone Mua sim
12 079.888.999.1   16,900,000 68 Mobifone Mua sim
13 0792669191   1,700,000 50 Mobifone Mua sim
14 0793.45.9191   2,300,000 48 Mobifone Mua sim
15 070.445.1991   1,000,000 40 Mobifone Mua sim
16 0798.68.9191   2,700,000 58 Mobifone Mua sim
17 079.777.9191   2,300,000 57 Mobifone Mua sim
18 0786779191   1,700,000 55 Mobifone Mua sim
19 0798.18.9191   2,300,000 53 Mobifone Mua sim
20 0789.86.9191   2,100,000 58 Mobifone Mua sim
21 070.326.1991   1,700,000 38 Mobifone Mua sim
22 079.222.1991   9,900,000 42 Mobifone Mua sim
23 079.858.1991   2,300,000 57 Mobifone Mua sim
24 079.868.1991   6,600,000 58 Mobifone Mua sim
25 0789.92.91.91   2,900,000 55 Mobifone Mua sim
26 076.704.1991   1,000,000 44 Mobifone Mua sim
27 070.333.1991   6,600,000 36 Mobifone Mua sim
28 0783229191   1,700,000 42 Mobifone Mua sim
29 078.333.1991   5,200,000 44 Mobifone Mua sim
30 079.888.9191   3,300,000 60 Mobifone Mua sim
31 070.316.1991   1,700,000 37 Mobifone Mua sim
32 0898.31.9191   1,400,000 49 Mobifone Mua sim
33 0898.52.1991   1,350,000 52 Mobifone Mua sim
34 0898.34.9191   1,500,000 52 Mobifone Mua sim
35 0901.40.1991   2,000,000 34 Mobifone Mua sim
36 0906.34.9191   1,650,000 42 Mobifone Mua sim
37 0898.51.9191   1,300,000 51 Mobifone Mua sim
38 0769999.491   1,150,000 63 Mobifone Mua sim
39 0898.85.9191   1,550,000 58 Mobifone Mua sim
40 0903.87.1991   3,500,000 47 Mobifone Mua sim
41 0901.47.9191   1,650,000 41 Mobifone Mua sim
42 0938.22.9191   3,300,000 44 Mobifone Mua sim
43 0898.14.9191   1,500,000 50 Mobifone Mua sim
44 0934.07.9191   1,650,000 43 Mobifone Mua sim
45 0931.89.4891   1,250,000 52 Mobifone Mua sim
46 0898.53.9191   1,550,000 53 Mobifone Mua sim
47 0898.41.1991   1,150,000 50 Mobifone Mua sim
48 0898.44.9191   1,500,000 53 Mobifone Mua sim
49 0898.491.591   1,250,000 54 Mobifone Mua sim
50 0898.42.9191   1,500,000 51 Mobifone Mua sim