Sim năm sinh 1991

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.316.1991   1,700,000 37 Mobifone Mua sim
2 076.704.1991   1,000,000 44 Mobifone Mua sim
3 079.858.1991   2,300,000 57 Mobifone Mua sim
4 078.333.1991   5,200,000 44 Mobifone Mua sim
5 079.868.1991   6,600,000 58 Mobifone Mua sim
6 079.779.1991   5,800,000 59 Mobifone Mua sim
7 079.818.1991   4,400,000 53 Mobifone Mua sim
8 070.326.1991   1,700,000 38 Mobifone Mua sim
9 079.444.1991   2,300,000 48 Mobifone Mua sim
10 079.222.1991   9,900,000 42 Mobifone Mua sim
11 079.345.1991   4,600,000 48 Mobifone Mua sim
12 070.445.1991   1,000,000 40 Mobifone Mua sim
13 070.333.1991   6,600,000 36 Mobifone Mua sim
14 086.234.1991   6,000,000 43 Viettel Mua sim
15 085.458.1991   1,416,000 50 Vinaphone Mua sim
16 083.614.1991   1,416,000 42 Vinaphone Mua sim
17 085.457.1991   1,416,000 49 Vinaphone Mua sim
18 085.452.1991   1,416,000 44 Vinaphone Mua sim
19 085.534.1991   1,416,000 45 Vinaphone Mua sim
20 083.549.1991   1,416,000 49 Vinaphone Mua sim
21 085.403.1991   1,416,000 40 Vinaphone Mua sim
22 032.567.1991   5,000,000 43 Viettel Mua sim
23 0857.10.02.91   720,000 33 Vinaphone Mua sim
24 0914.28.06.91   1,650,000 40 Vinaphone Mua sim
25 0888.12.07.91   1,650,000 44 Vinaphone Mua sim
26 0914.28.10.91   1,650,000 35 Vinaphone Mua sim
27 0785.94.1991   1,950,000 53 Mobifone Mua sim
28 0786.06.1991   1,950,000 47 Mobifone Mua sim
29 0708.76.1991   2,300,000 48 Mobifone Mua sim
30 0707.35.1991   2,800,000 42 Mobifone Mua sim
31 0813.34.1991   1,950,000 39 Vinaphone Mua sim
32 0888.26.07.91   1,650,000 49 Vinaphone Mua sim
33 0583.16.11.91   580,000 35 Vietnamobile Mua sim
34 0888.23.06.91   1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
35 0707.82.1991   2,800,000 44 Mobifone Mua sim
36 0333.07.09.91   1,950,000 35 Viettel Mua sim
37 0704.41.1991   1,950,000 36 Mobifone Mua sim
38 0372.21.06.91   930,000 31 Viettel Mua sim
39 0914.21.06.91   1,650,000 33 Vinaphone Mua sim
40 0888.23.10.91   1,650,000 40 Vinaphone Mua sim
41 0784.73.1991   1,950,000 49 Mobifone Mua sim
42 0384.090.091   1,125,000 34 Viettel Mua sim
43 0914.26.01.91   1,650,000 33 Vinaphone Mua sim
44 0333.07.07.91   1,950,000 33 Viettel Mua sim
45 0829.14.1991   1,950,000 44 Vinaphone Mua sim
46 0385.73.1991   1,950,000 46 Viettel Mua sim
47 0942.09.08.91   1,650,000 42 Vinaphone Mua sim
48 0786.01.1991   1,950,000 42 Mobifone Mua sim
49 0917.09.05.91   1,650,000 41 Vinaphone Mua sim
50 0917.26.01.91   1,650,000 36 Vinaphone Mua sim