Sim năm sinh 1991

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 079.345.1991   4,600,000 48 Mobifone Mua sim
2 070.445.1991   1,000,000 40 Mobifone Mua sim
3 079.868.1991   6,600,000 58 Mobifone Mua sim
4 070.333.1991   6,600,000 36 Mobifone Mua sim
5 079.444.1991   2,300,000 48 Mobifone Mua sim
6 070.326.1991   1,700,000 38 Mobifone Mua sim
7 079.818.1991   4,400,000 53 Mobifone Mua sim
8 079.222.1991   9,900,000 42 Mobifone Mua sim
9 079.858.1991   2,300,000 57 Mobifone Mua sim
10 070.316.1991   1,700,000 37 Mobifone Mua sim
11 078.333.1991   5,200,000 44 Mobifone Mua sim
12 076.704.1991   1,000,000 44 Mobifone Mua sim
13 079.779.1991   5,800,000 59 Mobifone Mua sim
14 094.477.1991   4,800,000 51 Vinaphone Mua sim
15 086737.1991   2,100,000 51 Viettel Mua sim
16 094.350.1991   2,453,000 41 Vinaphone Mua sim
17 0965.31.07.91   1,250,000 41 Viettel Mua sim
18 0967.28.03.91   1,250,000 45 Viettel Mua sim
19 0914.04.11.91   1,550,000 30 Vinaphone Mua sim
20 0971.30.01.91   2,225,000 31 Viettel Mua sim
21 0704.08.04.91   1,843,000 33 Mobifone Mua sim
22 0705.05.04.91   1,843,000 31 Mobifone Mua sim
23 0799.23.10.91   1,843,000 41 Mobifone Mua sim
24 0828.17.1991   1,250,000 46 Vinaphone Mua sim
25 0971.19.02.91   2,225,000 39 Viettel Mua sim
26 0869.04.04.91   1,850,000 41 Viettel Mua sim
27 0982.31.08.91   2,925,000 41 Viettel Mua sim
28 0789.11.03.91   2,693,000 39 Mobifone Mua sim
29 0886.30.09.91   2,000,000 44 Vinaphone Mua sim
30 0979.07.12.91   2,225,000 45 Viettel Mua sim
31 0961.30.1991   6,000,000 39 Viettel Mua sim
32 077.250.1991   1,250,000 41 Mobifone Mua sim
33 082271.1991   1,850,000 40 Vinaphone Mua sim
34 0836.51.1991   1,550,000 43 Vinaphone Mua sim
35 0978.20.08.91   2,225,000 44 Viettel Mua sim
36 0986.06.05.91   3,075,000 44 Viettel Mua sim
37 0979.31.01.91   1,850,000 40 Viettel Mua sim