Sim năm sinh 1991 - Trang 5

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
401 0939.22.03.91   2,000,000 38 Mobifone Mua sim
402 0907.21.07.91   1,850,000 36 Mobifone Mua sim
403 0899.02.1991   2,500,000 48 Mobifone Mua sim
404 0901.09.05.91   1,925,000 34 Mobifone Mua sim
405 0901.22.03.91   1,925,000 27 Mobifone Mua sim
406 0901.21.03.91   1,925,000 26 Mobifone Mua sim
407 0939.01.08.91   2,000,000 40 Mobifone Mua sim
408 0939.26.05.91   2,000,000 44 Mobifone Mua sim
409 0901.27.09.91   1,850,000 38 Mobifone Mua sim
410 0907.15.03.91   1,850,000 35 Mobifone Mua sim
411 0901.22.02.91   1,925,000 26 Mobifone Mua sim
412 0907.14.04.91   1,625,000 35 Mobifone Mua sim
413 0907.06.05.91   1,925,000 37 Mobifone Mua sim
414 0931.04.08.91   1,550,000 35 Mobifone Mua sim
415 0907.25.06.91   1,850,000 39 Mobifone Mua sim
416 0939.12.05.91   2,000,000 39 Mobifone Mua sim
417 0939.5.3.1991   4,500,000 49 Mobifone Mua sim
418 0931.06.05.91   1,850,000 34 Mobifone Mua sim
419 0939.3.6.1991   4,500,000 50 Mobifone Mua sim
420 0931.03.03.91   1,925,000 29 Mobifone Mua sim
421 0907.14.05.91   1,625,000 36 Mobifone Mua sim
422 0931.06.01.91   1,850,000 30 Mobifone Mua sim
423 0907.28.03.91   1,925,000 39 Mobifone Mua sim
424 0931.03.06.91   1,775,000 32 Mobifone Mua sim
425 0931.08.09.91   1,850,000 40 Mobifone Mua sim
426 0907.30.06.91   1,850,000 35 Mobifone Mua sim
427 0901.22.05.91   1,925,000 29 Mobifone Mua sim
428 0901.04.05.91   1,850,000 29 Mobifone Mua sim
429 0931.09.03.91   1,850,000 35 Mobifone Mua sim
430 0907.21.08.91   1,925,000 37 Mobifone Mua sim
431 0939.4.6.1991   3,000,000 51 Mobifone Mua sim
432 0907.3.5.1991   4,000,000 44 Mobifone Mua sim
433 0907.27.09.91   1,850,000 44 Mobifone Mua sim
434 0907.27.10.91   1,925,000 36 Mobifone Mua sim
435 0939.26.08.91   2,000,000 47 Mobifone Mua sim
436 0907.13.11.91   2,500,000 32 Mobifone Mua sim
437 0931.09.06.91   1,850,000 38 Mobifone Mua sim
438 0907.18.06.91   1,925,000 41 Mobifone Mua sim
439 0899.6.5.1991   3,500,000 57 Mobifone Mua sim
440 0931.05.01.91   1,850,000 29 Mobifone Mua sim
441 0899.6.9.1991   5,500,000 61 Mobifone Mua sim
442 0931.03.02.91   1,775,000 28 Mobifone Mua sim
443 0899.06.1991   2,500,000 52 Mobifone Mua sim
444 0901.21.02.91   1,850,000 25 Mobifone Mua sim
445 0901.02.07.91   2,200,000 29 Mobifone Mua sim
446 0907.21.04.91   1,700,000 33 Mobifone Mua sim
447 0901.22.04.91   1,925,000 28 Mobifone Mua sim
448 0931.07.07.91   2,000,000 37 Mobifone Mua sim
449 0939.28.01.91   2,000,000 42 Mobifone Mua sim
450 0907.29.01.91   1,925,000 38 Mobifone Mua sim