Sim đầu số 08

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 089.887.6644   1,000,000 60 Mobifone Mua sim
2 089.887.9339   2,900,000 64 Mobifone Mua sim
3 089.887.7722   1,000,000 58 Mobifone Mua sim
4 089.887.887.6   2,100,000 69 Mobifone Mua sim
5 089.888.0330   1,500,000 47 Mobifone Mua sim
6 089.888.5445   1,200,000 59 Mobifone Mua sim
7 0898.87.1010   1,200,000 42 Mobifone Mua sim
8 0898.87.0077   1,200,000 54 Mobifone Mua sim
9 089.887.6116   1,000,000 54 Mobifone Mua sim
10 089.887.9009   1,000,000 58 Mobifone Mua sim
11 089.887.887.0   1,000,000 63 Mobifone Mua sim
12 089.888.3003   1,200,000 47 Mobifone Mua sim
13 0898.87.0110   1,000,000 42 Mobifone Mua sim
14 0898.87.3300   1,000,000 46 Mobifone Mua sim
15 089.888.4224   1,200,000 53 Mobifone Mua sim
16 089.887.3535   1,300,000 56 Mobifone Mua sim
17 089.887.4141   1,000,000 50 Mobifone Mua sim
18 089.887.4242   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
19 089.887.7117   1,000,000 56 Mobifone Mua sim
20 089.887.4343   1,000,000 54 Mobifone Mua sim
21 089.887.4040   1,000,000 48 Mobifone Mua sim
22 089.887.5558   1,000,000 63 Mobifone Mua sim
23 089.887.7447   1,000,000 62 Mobifone Mua sim
24 089.887.3434   1,000,000 54 Mobifone Mua sim
25 0898.87.1100   1,200,000 42 Mobifone Mua sim
26 0898.87.9944   800,000 66 Mobifone Mua sim
27 089.888.1441   1,200,000 51 Mobifone Mua sim
28 0898.86.9977   1,200,000 71 Mobifone Mua sim
29 089.887.4422   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
30 089.887.6006   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
31 089.887.887.4   1,000,000 67 Mobifone Mua sim
32 089.887.5566   1,700,000 62 Mobifone Mua sim
33 0898.87.0404   1,000,000 48 Mobifone Mua sim
34 0898.87.1818   1,800,000 58 Mobifone Mua sim
35 0898.870.246   800,000 52 Mobifone Mua sim
36 089.888.2442   1,200,000 53 Mobifone Mua sim
37 0898.87.2020   1,200,000 44 Mobifone Mua sim
38 0898.87.3344   800,000 54 Mobifone Mua sim
39 089.887.7557   1,000,000 64 Mobifone Mua sim
40 089.887.5775   1,000,000 64 Mobifone Mua sim
41 089.887.8871   1,000,000 64 Mobifone Mua sim
42 089.887.7474   1,000,000 62 Mobifone Mua sim
43 089.887.3399   5,800,000 64 Mobifone Mua sim
44 089.887.7070   1,000,000 54 Mobifone Mua sim
45 089.887.3443   1,000,000 54 Mobifone Mua sim
46 0898.879.888   25,000,000 73 Mobifone Mua sim
47 0898.87.9933   800,000 64 Mobifone Mua sim
48 0898.87.0990   1,200,000 58 Mobifone Mua sim
49 089.887.3993   1,300,000 64 Mobifone Mua sim
50 089.887.8181   2,900,000 58 Mobifone Mua sim