Sim đầu số 08

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0855555.317   5,000,000 44 Vinaphone Mua sim
2 0868888.714   1,900,000 58 Viettel Mua sim
3 0822222.715   3,000,000 31 Vinaphone Mua sim
4 0822222.517   3,000,000 31 Vinaphone Mua sim
5 0822222.317   3,000,000 29 Vinaphone Mua sim
6 0868888.740   1,900,000 57 Viettel Mua sim
7 0855555.712   5,000,000 43 Vinaphone Mua sim
8 0898.87.1771   800,000 56 Mobifone Mua sim
9 0898.87.2442   800,000 52 Mobifone Mua sim
10 0898.87.9191   1,500,000 60 Mobifone Mua sim
11 0898.87.1551   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
12 0898.87.1100   1,000,000 42 Mobifone Mua sim
13 0898.87.9229   800,000 62 Mobifone Mua sim
14 0898.87.9944   800,000 66 Mobifone Mua sim
15 089.888.2442   1,200,000 53 Mobifone Mua sim
16 0898.87.2211   800,000 46 Mobifone Mua sim
17 0898.86.9449   800,000 65 Mobifone Mua sim
18 0898.87.0220   800,000 44 Mobifone Mua sim
19 089.888.4334   1,200,000 55 Mobifone Mua sim
20 089.888.2772   1,200,000 59 Mobifone Mua sim
21 0898.87.1515   1,200,000 52 Mobifone Mua sim
22 0898.87.2255   1,000,000 54 Mobifone Mua sim
23 0898.87.1010   1,000,000 42 Mobifone Mua sim
24 0898.868.864   2,000,000 65 Mobifone Mua sim
25 0898.87.0550   1,000,000 50 Mobifone Mua sim
26 0898.86.9955   1,500,000 67 Mobifone Mua sim
27 0898.87.2525   1,000,000 54 Mobifone Mua sim
28 0898.87.9900   800,000 58 Mobifone Mua sim
29 0898.87.0330   800,000 46 Mobifone Mua sim
30 0856.00.3333   35,000,000 31 Vinaphone Mua sim
31 0898.87.0066   800,000 52 Mobifone Mua sim
32 0898.87.1661   1,200,000 54 Mobifone Mua sim
33 089.888.1221   2,000,000 47 Mobifone Mua sim
34 0898.87.1441   800,000 50 Mobifone Mua sim
35 089.888.1551   2,000,000 53 Mobifone Mua sim
36 089.888.5775   1,200,000 65 Mobifone Mua sim
37 089.888.4554   1,200,000 59 Mobifone Mua sim
38 089.888.4994   1,200,000 67 Mobifone Mua sim
39 0898.87.0440   800,000 48 Mobifone Mua sim
40 0898.87.1881   1,000,000 58 Mobifone Mua sim
41 0898.87.9449   800,000 66 Mobifone Mua sim
42 0898.87.1818   1,800,000 58 Mobifone Mua sim
43 089.888.5445   1,200,000 59 Mobifone Mua sim
44 089.888.3553   1,200,000 57 Mobifone Mua sim
45 0898.87.0110   800,000 42 Mobifone Mua sim
46 0898.87.3003   800,000 46 Mobifone Mua sim
47 0898.87.9933   800,000 64 Mobifone Mua sim
48 0898.87.2323   800,000 50 Mobifone Mua sim
49 0898.87.1221   1,000,000 46 Mobifone Mua sim
50 0898.87.0990   1,000,000 58 Mobifone Mua sim