Sim đầu số 08

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0898.87.0404   1,000,000 48 Mobifone Mua sim
2 0898.87.2200   1,000,000 44 Mobifone Mua sim
3 0898.87.9292   1,500,000 62 Mobifone Mua sim
4 089.887.6161   1,400,000 54 Mobifone Mua sim
5 089.887.5558   1,000,000 63 Mobifone Mua sim
6 089.887.3553   1,000,000 56 Mobifone Mua sim
7 089.887.8585   1,400,000 66 Mobifone Mua sim
8 0898.87.1331   800,000 48 Mobifone Mua sim
9 089.888.4994   1,200,000 67 Mobifone Mua sim
10 089.888.0550   1,800,000 51 Mobifone Mua sim
11 089.887.6060   1,400,000 52 Mobifone Mua sim
12 089.887.6556   1,000,000 62 Mobifone Mua sim
13 089.888.2442   1,200,000 53 Mobifone Mua sim
14 0898.87.67.77   6,600,000 67 Mobifone Mua sim
15 089.887.5225   1,000,000 54 Mobifone Mua sim
16 0898.87.1818   1,800,000 58 Mobifone Mua sim
17 089.887.7447   1,000,000 62 Mobifone Mua sim
18 089.887.7077   1,000,000 61 Mobifone Mua sim
19 089.887.7171   1,400,000 56 Mobifone Mua sim
20 089.887.5522   1,000,000 54 Mobifone Mua sim
21 0898.87.9449   800,000 66 Mobifone Mua sim
22 0898.87.2112   800,000 46 Mobifone Mua sim
23 0898.87.2244   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
24 089.887.7722   1,000,000 58 Mobifone Mua sim
25 089.888.0440   1,200,000 49 Mobifone Mua sim
26 089.887.3443   1,000,000 54 Mobifone Mua sim
27 0898.87.0303   800,000 46 Mobifone Mua sim
28 089.888.2552   1,800,000 55 Mobifone Mua sim
29 089.887.3636   1,000,000 58 Mobifone Mua sim
30 089.887.7711   1,000,000 56 Mobifone Mua sim
31 089.887.3773   1,000,000 60 Mobifone Mua sim
32 089.887.5500   1,000,000 50 Mobifone Mua sim
33 089.887.7557   1,000,000 64 Mobifone Mua sim
34 0898.87.3355   1,000,000 56 Mobifone Mua sim
35 089.887.5115   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
36 0898.884.777   8,400,000 66 Mobifone Mua sim
37 089.887.5757   1,000,000 64 Mobifone Mua sim
38 089.887.7227   1,000,000 58 Mobifone Mua sim
39 0898.87.0033   800,000 46 Mobifone Mua sim
40 0898.87.9911   800,000 60 Mobifone Mua sim
41 0898.883.777   10,600,000 65 Mobifone Mua sim
42 0898.880.246   4,000,000 53 Mobifone Mua sim
43 0898.87.0066   800,000 52 Mobifone Mua sim
44 0898.87.1100   1,200,000 42 Mobifone Mua sim
45 089.887.887.4   1,000,000 67 Mobifone Mua sim
46 089.887.5005   1,000,000 50 Mobifone Mua sim
47 089.887.5559   1,000,000 64 Mobifone Mua sim
48 089.887.5566   1,800,000 62 Mobifone Mua sim
49 089.887.4433   1,000,000 54 Mobifone Mua sim
50 0898.87.2525   1,000,000 54 Mobifone Mua sim