Sim đầu số 08

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 089.888.4114   1,200,000 51 Mobifone Mua sim
2 089.887.5995   1,000,000 68 Mobifone Mua sim
3 0898.87.3344   800,000 54 Mobifone Mua sim
4 089.887.887.2   1,700,000 65 Mobifone Mua sim
5 0898.87.0044   800,000 48 Mobifone Mua sim
6 089.888.4224   1,200,000 53 Mobifone Mua sim
7 089.887.4499   1,000,000 66 Mobifone Mua sim
8 0898.87.0022   800,000 44 Mobifone Mua sim
9 089.887.5511   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
10 089.887.7447   1,000,000 62 Mobifone Mua sim
11 089.887.5353   1,000,000 56 Mobifone Mua sim
12 089.887.4242   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
13 0898.87.2255   1,000,000 54 Mobifone Mua sim
14 089.887.5559   1,000,000 64 Mobifone Mua sim
15 089.887.3399   5,800,000 64 Mobifone Mua sim
16 089.887.4224   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
17 0898.87.2424   800,000 52 Mobifone Mua sim
18 089.887.6060   1,300,000 52 Mobifone Mua sim
19 0898.87.0055   800,000 50 Mobifone Mua sim
20 089.887.7373   1,000,000 60 Mobifone Mua sim
21 0898.87.1001   1,000,000 42 Mobifone Mua sim
22 0898.87.3322   800,000 50 Mobifone Mua sim
23 089.887.4433   1,000,000 54 Mobifone Mua sim
24 089.887.4646   1,000,000 60 Mobifone Mua sim
25 089.888.2772   1,200,000 59 Mobifone Mua sim
26 089.887.4477   1,000,000 62 Mobifone Mua sim
27 0898.87.1414   800,000 50 Mobifone Mua sim
28 089.887.5533   1,000,000 56 Mobifone Mua sim
29 089.888.2442   1,200,000 53 Mobifone Mua sim
30 089.887.4334   1,000,000 54 Mobifone Mua sim
31 089.887.4488   1,000,000 64 Mobifone Mua sim
32 089.887.7557   1,000,000 64 Mobifone Mua sim
33 089.887.6600   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
34 089.887.8484   1,800,000 64 Mobifone Mua sim
35 0898.86.9449   800,000 65 Mobifone Mua sim
36 0898.87.3223   800,000 50 Mobifone Mua sim
37 0898.87.1515   1,200,000 52 Mobifone Mua sim
38 089.887.5050   1,000,000 50 Mobifone Mua sim
39 0898.87.2244   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
40 0898.87.0033   800,000 46 Mobifone Mua sim
41 089.887.4554   1,000,000 58 Mobifone Mua sim
42 0898.87.1661   1,200,000 54 Mobifone Mua sim
43 0898.87.1331   800,000 48 Mobifone Mua sim
44 0898.870.246   800,000 52 Mobifone Mua sim
45 0898.87.1313   800,000 48 Mobifone Mua sim
46 089.887.7070   1,000,000 54 Mobifone Mua sim
47 089.887.3443   1,000,000 54 Mobifone Mua sim
48 089.887.5577   1,000,000 64 Mobifone Mua sim
49 089.888.0440   1,200,000 49 Mobifone Mua sim
50 0898.87.1441   800,000 50 Mobifone Mua sim