Sim đầu số 08

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0898.87.9911   800,000 60 Mobifone Mua sim
2 0898.86.9229   1,500,000 61 Mobifone Mua sim
3 0898.878.999   30,000,000 75 Mobifone Mua sim
4 089.887.3553   1,000,000 56 Mobifone Mua sim
5 089.887.4466   1,000,000 60 Mobifone Mua sim
6 089.887.4774   1,000,000 62 Mobifone Mua sim
7 089.887.6262   1,700,000 56 Mobifone Mua sim
8 0898.87.9933   800,000 64 Mobifone Mua sim
9 0898.87.2424   800,000 52 Mobifone Mua sim
10 089.887.5995   1,000,000 68 Mobifone Mua sim
11 089.887.4477   1,000,000 62 Mobifone Mua sim
12 089.887.6060   1,300,000 52 Mobifone Mua sim
13 089.888.1441   1,200,000 51 Mobifone Mua sim
14 0898.87.0606   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
15 089.887.4433   1,000,000 54 Mobifone Mua sim
16 089.887.7171   1,300,000 56 Mobifone Mua sim
17 0898.879.888   25,000,000 73 Mobifone Mua sim
18 089.887.5225   1,000,000 54 Mobifone Mua sim
19 089.887.4884   1,000,000 64 Mobifone Mua sim
20 089.887.7337   1,000,000 60 Mobifone Mua sim
21 0898.87.3232   800,000 50 Mobifone Mua sim
22 0817.81.8899   3,500,000 59 Vinaphone Mua sim
23 089.887.5115   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
24 089.887.5566   1,700,000 62 Mobifone Mua sim
25 0898.87.1133   1,000,000 48 Mobifone Mua sim
26 089.887.4334   1,000,000 54 Mobifone Mua sim
27 0898.87.1441   800,000 50 Mobifone Mua sim
28 0898.87.9292   1,500,000 62 Mobifone Mua sim
29 089.887.887.6   2,100,000 69 Mobifone Mua sim
30 0898.87.0055   800,000 50 Mobifone Mua sim
31 089.887.8800   1,000,000 56 Mobifone Mua sim
32 0898.87.1661   1,200,000 54 Mobifone Mua sim
33 089.887.8844   1,000,000 64 Mobifone Mua sim
34 0898.87.2211   800,000 46 Mobifone Mua sim
35 089.887.7070   1,000,000 54 Mobifone Mua sim
36 089.887.7676   1,700,000 66 Mobifone Mua sim
37 0898.868.865   3,000,000 66 Mobifone Mua sim
38 0898.86.9944   1,000,000 65 Mobifone Mua sim
39 089.887.5533   1,000,000 56 Mobifone Mua sim
40 089.887.7557   1,000,000 64 Mobifone Mua sim
41 0898.86.9955   1,500,000 67 Mobifone Mua sim
42 0898.87.3223   800,000 50 Mobifone Mua sim
43 089.888.0440   1,200,000 49 Mobifone Mua sim
44 089.887.6644   1,000,000 60 Mobifone Mua sim
45 0898.87.1771   800,000 56 Mobifone Mua sim
46 089.887.8448   1,000,000 64 Mobifone Mua sim
47 0898.86.9449   800,000 65 Mobifone Mua sim
48 089.887.4242   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
49 089.888.2772   1,200,000 59 Mobifone Mua sim
50 089.888.4224   1,200,000 53 Mobifone Mua sim