Sim năm sinh 1995

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.5995   2,300,000 44 Mobifone Mua sim
2 0784.58.5995   1,300,000 60 Mobifone Mua sim
3 0797799595   3,300,000 67 Mobifone Mua sim
4 0708.47.9595   1,300,000 54 Mobifone Mua sim
5 078.333.5995   2,100,000 52 Mobifone Mua sim
6 0798.68.9595   2,300,000 66 Mobifone Mua sim
7 0783.68.9595   1,700,000 60 Mobifone Mua sim
8 0797.79.5995   2,300,000 67 Mobifone Mua sim
9 070.333.999.5   3,500,000 48 Mobifone Mua sim
10 0797.37.9595   1,700,000 61 Mobifone Mua sim
11 0783.57.5995   1,300,000 58 Mobifone Mua sim
12 07.0440.5995   1,300,000 43 Mobifone Mua sim
13 0798.58.9595   2,500,000 65 Mobifone Mua sim
14 078.666.999.5   3,500,000 65 Mobifone Mua sim
15 0783229595   1,700,000 50 Mobifone Mua sim
16 0707.70.9595   2,100,000 49 Mobifone Mua sim
17 0797899595   2,100,000 68 Mobifone Mua sim
18 0783.22.5995   1,700,000 50 Mobifone Mua sim
19 0792.55.9995   1,700,000 60 Mobifone Mua sim
20 0785.55.95.95   7,700,000 58 Mobifone Mua sim
21 0765599595   4,000,000 60 Mobifone Mua sim
22 079.888.5995   2,100,000 68 Mobifone Mua sim
23 0786779595   1,700,000 63 Mobifone Mua sim
24 0798.86.9595   2,300,000 66 Mobifone Mua sim
25 078.333.999.5   3,300,000 56 Mobifone Mua sim
26 0798.58.5995   1,700,000 65 Mobifone Mua sim
27 0789.86.9595   2,300,000 66 Mobifone Mua sim
28 079.888.999.5   12,700,000 72 Mobifone Mua sim
29 0765.88.5995   1,700,000 62 Mobifone Mua sim
30 0792669595   1,700,000 58 Mobifone Mua sim
31 079.777.5995   2,100,000 65 Mobifone Mua sim
32 0783.53.5995   1,200,000 54 Mobifone Mua sim
33 078.666.5995   2,300,000 61 Mobifone Mua sim
34 0707.75.95.95   2,100,000 54 Mobifone Mua sim
35 0798.18.9595   2,100,000 61 Mobifone Mua sim
36 0798.18.5995   1,700,000 61 Mobifone Mua sim
37 089.887.5995   1,000,000 68 Mobifone Mua sim
38 0792.55.95.95   3,500,000 56 Mobifone Mua sim
39 078.333.9595   2,300,000 52 Mobifone Mua sim
40 079.777.999.5   4,000,000 69 Mobifone Mua sim
41 0793.45.95.95   2,500,000 56 Mobifone Mua sim
42 0793.26.9495   665,000 54 Mobifone Mua sim
43 0794.111.595   665,000 42 Mobifone Mua sim
44 0945.163.995   770,000 51 Vinaphone Mua sim
45 0775.31.12.95   665,000 40 Mobifone Mua sim
46 0783.125.195   665,000 41 Mobifone Mua sim
47 0949.615.695   770,000 54 Vinaphone Mua sim
48 0773.222.795   665,000 44 Mobifone Mua sim
49 0794229595   910,000 52 Mobifone Mua sim
50 0793.155.195   665,000 45 Mobifone Mua sim