Sim năm sinh 1995

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0964.21.07.95   1,200,000 43 Viettel Mua sim
2 081.444.1995   7,995,000 45 Vinaphone Mua sim
3 0888.05.05.95   4,800,000 48 Vinaphone Mua sim
4 0967.03.04.95   1,755,000 43 Viettel Mua sim
5 0974.29.10.95   1,200,000 46 Viettel Mua sim
6 0978.06.10.95   1,350,000 45 Viettel Mua sim
7 097179.1995   12,300,000 57 Viettel Mua sim
8 0778.39.1995   3,640,000 58 Mobifone Mua sim
9 084.333.1995   7,995,000 45 Vinaphone Mua sim
10 0869.15.04.95   1,350,000 47 Viettel Mua sim
11 081.666.1995   14,760,000 51 Vinaphone Mua sim
12 0969.15.07.95   1,755,000 51 Viettel Mua sim
13 0966.13.01.95   1,755,000 40 Viettel Mua sim
14 033993.1995   7,380,000 51 Viettel Mua sim
15 0869.19.12.95   1,350,000 50 Viettel Mua sim
16 083979.1995   9,840,000 60 Vinaphone Mua sim
17 0399.86.1995   6,150,000 59 Viettel Mua sim
18 0869.18.02.95   1,350,000 48 Viettel Mua sim
19 0965.27.08.95   1,350,000 51 Viettel Mua sim
20 0986.24.01.95   1,755,000 44 Viettel Mua sim
21 0869.19.04.95   1,350,000 51 Viettel Mua sim
22 0869.05.11.95   1,350,000 44 Viettel Mua sim
23 0984.21.03.95   1,350,000 41 Viettel Mua sim
24 0974.25.03.95   1,200,000 44 Viettel Mua sim
25 083779.1995   4,200,000 58 Vinaphone Mua sim
26 0388.66.1995   7,380,000 55 Viettel Mua sim
27 0965.27.04.95   1,200,000 47 Viettel Mua sim
28 0869.14.08.95   1,350,000 50 Viettel Mua sim
29 0869.18.06.95   1,350,000 52 Viettel Mua sim
30 083777.1995   6,765,000 56 Vinaphone Mua sim
31 0978.27.05.95   1,350,000 52 Viettel Mua sim
32 0973.27.06.95   1,350,000 48 Viettel Mua sim
33 0775.29.09.95   900,000 53 Mobifone Mua sim
34 0869.12.06.95   1,350,000 46 Viettel Mua sim
35 0963.27.02.95   1,350,000 43 Viettel Mua sim
36 0778.30.11.95   900,000 41 Mobifone Mua sim
37 084.999.1995   9,225,000 63 Vinaphone Mua sim
38 033555.1995   14,760,000 45 Viettel Mua sim
39 0782.10.02.95   900,000 34 Mobifone Mua sim
40 0869.18.10.95   1,350,000 47 Viettel Mua sim
41 0962.03.07.95   1,350,000 41 Viettel Mua sim
42 038669.1995   6,150,000 56 Viettel Mua sim
43 0782.21.02.95   900,000 36 Mobifone Mua sim
44 0869.18.04.95   1,350,000 50 Viettel Mua sim
45 0796.03.1995   1,950,000 49 Mobifone Mua sim
46 0795.04.1995   1,950,000 49 Mobifone Mua sim
47 0901.25.09.95   2,300,000 40 Mobifone Mua sim
48 0583.16.1995   1,100,000 47 Vietnamobile Mua sim
49 0967.28.02.95   1,750,000 48 Viettel Mua sim
50 0888.24.09.95   1,650,000 53 Vinaphone Mua sim