Sim năm sinh 1995

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0914.30.08.95   1,475,000 39 Vinaphone Mua sim
2 0914.28.10.95   1,475,000 39 Vinaphone Mua sim
3 0777.020.595   1,850,000 42 Mobifone Mua sim
4 0967.27.03.95   1,550,000 48 Viettel Mua sim
5 0934.13.06.95   1,250,000 40 Mobifone Mua sim
6 0888.31.10.95   1,475,000 43 Vinaphone Mua sim
7 0914.28.02.95   1,475,000 40 Vinaphone Mua sim
8 0769.62.1995   1,700,000 54 Mobifone Mua sim
9 0853.09.09.95   1,400,000 48 Vinaphone Mua sim
10 0977.22.01.95   1,550,000 42 Viettel Mua sim
11 0969.28.04.95   1,625,000 52 Viettel Mua sim
12 0784.45.1995   1,700,000 52 Mobifone Mua sim
13 0963.05.11.95   1,550,000 39 Viettel Mua sim
14 0777.92.1995   2,925,000 56 Mobifone Mua sim
15 0333.05.11.95   1,700,000 30 Viettel Mua sim
16 0987.28.07.95   1,550,000 55 Viettel Mua sim
17 0965.14.01.95   1,550,000 40 Viettel Mua sim
18 0707.32.1995   2,550,000 43 Mobifone Mua sim
19 0766.15.1995   1,700,000 49 Mobifone Mua sim
20 0915.01.04.95   1,475,000 34 Vinaphone Mua sim
21 0786.57.1995   1,700,000 57 Mobifone Mua sim
22 0962.06.12.95   1,550,000 40 Viettel Mua sim
23 0888.06.01.95   1,475,000 45 Vinaphone Mua sim
24 0703.65.1995   1,700,000 45 Mobifone Mua sim
25 0776.65.1995   1,700,000 55 Mobifone Mua sim
26 0333.07.08.95   1,700,000 38 Viettel Mua sim
27 0963.26.06.95   1,550,000 46 Viettel Mua sim
28 0966.04.06.95   1,625,000 45 Viettel Mua sim
29 0829.14.1995   1,700,000 48 Vinaphone Mua sim
30 0785.19.1995   1,700,000 54 Mobifone Mua sim
31 0764.66.1995   2,075,000 53 Mobifone Mua sim
32 0931.21.03.95   1,250,000 33 Mobifone Mua sim
33 0946.09.11.95   1,475,000 44 Vinaphone Mua sim
34 0962.05.02.95   1,550,000 38 Viettel Mua sim
35 0776.17.1995   1,700,000 52 Mobifone Mua sim
36 0385.73.1995   1,700,000 50 Viettel Mua sim
37 0888.25.02.95   1,475,000 47 Vinaphone Mua sim
38 0798.22.1995   2,075,000 52 Mobifone Mua sim
39 0786.41.1995   1,700,000 50 Mobifone Mua sim
40 0704.41.1995   1,700,000 40 Mobifone Mua sim
41 0901.25.09.95   2,000,000 40 Mobifone Mua sim
42 0917.08.07.95   1,475,000 46 Vinaphone Mua sim
43 0917.08.09.95   1,475,000 48 Vinaphone Mua sim
44 0769.08.1995   1,700,000 54 Mobifone Mua sim
45 0948.09.11.95   1,475,000 46 Vinaphone Mua sim
46 0965.17.06.95   1,550,000 48 Viettel Mua sim
47 0764.98.1995   1,700,000 58 Mobifone Mua sim
48 0888.17.03.95   1,475,000 49 Vinaphone Mua sim
49 0853.41.1995   1,700,000 45 Vinaphone Mua sim
50 0917.26.11.95   1,475,000 41 Vinaphone Mua sim