Sim năm sinh 1995

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0931.89.1995   5,400,000 54 Mobifone Mua sim
2 0898.40.1995   1,150,000 53 Mobifone Mua sim
3 0898.48.1995   1,200,000 61 Mobifone Mua sim
4 0799.74.1995   950,000 60 Mobifone Mua sim
5 0898.49.1995   1,200,000 62 Mobifone Mua sim
6 0969.28.04.95   1,850,000 52 Viettel Mua sim
7 0888.06.01.95   1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
8 0965.17.05.95   1,750,000 47 Viettel Mua sim
9 0967.28.02.95   1,750,000 48 Viettel Mua sim
10 0914.28.02.95   1,650,000 40 Vinaphone Mua sim
11 0785.19.1995   1,950,000 54 Mobifone Mua sim
12 0888.17.03.95   1,650,000 49 Vinaphone Mua sim
13 0987.28.07.95   1,750,000 55 Viettel Mua sim
14 0901.25.09.95   2,200,000 40 Mobifone Mua sim
15 0707.32.1995   2,800,000 43 Mobifone Mua sim
16 0798.22.1995   2,300,000 52 Mobifone Mua sim
17 0931.21.03.95   1,250,000 33 Mobifone Mua sim
18 0764.66.1995   2,300,000 53 Mobifone Mua sim
19 0915.01.04.95   1,650,000 34 Vinaphone Mua sim
20 0829.14.1995   1,950,000 48 Vinaphone Mua sim
21 0938.17.02.95   1,463,000 44 Mobifone Mua sim
22 0583.82.1995   980,000 50 Vietnamobile Mua sim
23 0888.26.06.95   1,650,000 52 Vinaphone Mua sim
24 0888.25.02.95   1,650,000 47 Vinaphone Mua sim
25 0786.64.1995   1,950,000 55 Mobifone Mua sim
26 0914.28.10.95   1,650,000 39 Vinaphone Mua sim
27 0796.03.1995   1,950,000 49 Mobifone Mua sim
28 0784.45.1995   1,950,000 52 Mobifone Mua sim
29 0777.020.595   2,000,000 42 Mobifone Mua sim
30 0946.09.11.95   1,650,000 44 Vinaphone Mua sim
31 0977.23.01.95   1,850,000 43 Viettel Mua sim
32 0917.08.07.95   1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
33 0889.04.09.95   910,000 52 Vinaphone Mua sim
34 0336.161.295   980,000 36 Viettel Mua sim
35 0776.65.1995   1,950,000 55 Mobifone Mua sim
36 0917.08.09.95   1,650,000 48 Vinaphone Mua sim
37 0583.47.1995   980,000 51 Vietnamobile Mua sim
38 0917.26.11.95   1,650,000 41 Vinaphone Mua sim
39 0853.09.09.95   1,500,000 48 Vinaphone Mua sim
40 0564.10.1995   980,000 40 Vietnamobile Mua sim
41 0777.92.1995   3,300,000 56 Mobifone Mua sim
42 0333.07.08.95   1,950,000 38 Viettel Mua sim
43 0786.41.1995   1,950,000 50 Mobifone Mua sim
44 0814.21.02.95   770,000 32 Vinaphone Mua sim
45 0769.62.1995   1,950,000 54 Mobifone Mua sim
46 0938.06.10.95   1,463,000 41 Mobifone Mua sim
47 0385.73.1995   1,950,000 50 Viettel Mua sim
48 0708.76.1995   2,300,000 52 Mobifone Mua sim
49 0388.07.06.95   980,000 46 Viettel Mua sim
50 0914.28.12.95   1,650,000 41 Vinaphone Mua sim