Sim năm sinh 1995

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0707.70.9595   2,100,000 49 Mobifone Mua sim
2 0793.45.95.95   2,500,000 56 Mobifone Mua sim
3 0784.58.5995   1,300,000 60 Mobifone Mua sim
4 0708.47.9595   1,300,000 54 Mobifone Mua sim
5 0798.18.5995   1,700,000 61 Mobifone Mua sim
6 078.666.5995   2,300,000 61 Mobifone Mua sim
7 0792.55.95.95   3,500,000 56 Mobifone Mua sim
8 078.666.999.5   3,500,000 65 Mobifone Mua sim
9 0783229595   1,700,000 50 Mobifone Mua sim
10 078.333.5995   2,100,000 52 Mobifone Mua sim
11 0783.53.5995   1,200,000 54 Mobifone Mua sim
12 0707.75.95.95   2,100,000 54 Mobifone Mua sim
13 079.777.5995   2,100,000 65 Mobifone Mua sim
14 079.888.5995   2,100,000 68 Mobifone Mua sim
15 0798.58.9595   2,500,000 65 Mobifone Mua sim
16 0797.79.5995   2,300,000 67 Mobifone Mua sim
17 0792669595   1,700,000 58 Mobifone Mua sim
18 078.333.999.5   3,300,000 56 Mobifone Mua sim
19 0783.68.9595   1,700,000 60 Mobifone Mua sim
20 0797899595   2,100,000 68 Mobifone Mua sim
21 0785.55.95.95   7,700,000 58 Mobifone Mua sim
22 0786779595   1,700,000 63 Mobifone Mua sim
23 0789.86.9595   2,300,000 66 Mobifone Mua sim
24 0798.18.9595   2,100,000 61 Mobifone Mua sim
25 0783.57.5995   1,300,000 58 Mobifone Mua sim
26 079.777.999.5   4,000,000 69 Mobifone Mua sim
27 078.333.9595   2,300,000 52 Mobifone Mua sim
28 0798.58.5995   1,700,000 65 Mobifone Mua sim
29 089.887.5995   1,000,000 68 Mobifone Mua sim
30 0798.68.9595   2,300,000 66 Mobifone Mua sim
31 0798.86.9595   2,300,000 66 Mobifone Mua sim
32 0797799595   3,300,000 67 Mobifone Mua sim
33 070.333.999.5   3,500,000 48 Mobifone Mua sim
34 0765.88.5995   1,700,000 62 Mobifone Mua sim
35 0783.22.5995   1,700,000 50 Mobifone Mua sim
36 070.333.5995   2,300,000 44 Mobifone Mua sim
37 07.0440.5995   1,300,000 43 Mobifone Mua sim
38 079.888.999.5   12,700,000 72 Mobifone Mua sim
39 0792.55.9995   1,700,000 60 Mobifone Mua sim
40 0765599595   4,000,000 60 Mobifone Mua sim
41 0797.37.9595   1,700,000 61 Mobifone Mua sim
42 0934.17.5995   1,450,000 52 Mobifone Mua sim
43 0938.56.5995   1,350,000 59 Mobifone Mua sim
44 0898.14.9595   1,500,000 58 Mobifone Mua sim
45 0901.41.9595   1,650,000 43 Mobifone Mua sim
46 0901.41.5995   1,450,000 43 Mobifone Mua sim
47 0898.54.9595   1,500,000 62 Mobifone Mua sim
48 0938.45.5995   1,350,000 57 Mobifone Mua sim
49 0938.19.9595   5,400,000 58 Mobifone Mua sim
50 0898.34.5995   1,150,000 60 Mobifone Mua sim