Sim Năm Sinh 1995

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0975.78.1995 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0388.28.1995 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0393.36.1995 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0332.86.1995 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0979.03.1995 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0966.05.1995 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0332.33.1995 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0333.86.1995 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0399.93.1995 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0966.79.1995 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0971.59.1995 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0986.73.1995 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0333.17.1995 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0352.88.1995 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0968.48.1995 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0963.66.1995 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0972.22.1995 20.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0386.68.1995 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0776.65.1995 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0786.41.1995 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0707.32.1995 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0798.22.1995 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0764.66.1995 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0786.67.1995 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0786.64.1995 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0785.19.1995 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0777.92.1995 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0768.75.1995 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0704.41.1995 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0583.47.1995 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
31 0796.03.1995 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0829.14.1995 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0703.25.1995 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0583.82.1995 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
35 077.5.02.1995 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0703.65.1995 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0583.16.1995 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
38 0766.15.1995 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0769.62.1995 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0797.59.1995 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0769.08.1995 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0707.80.1995 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0786.57.1995 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 093.24.1.1995 3.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0708.76.1995 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0385.73.1995 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0764.98.1995 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0776.17.1995 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0777.05.1995 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0853.41.1995 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
51 0784.45.1995 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
52 082.885.1995 1.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 083.616.1995 2.960.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 082.553.1995 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 082559.1995 3.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 0825.92.1995 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 083.567.1995 5.760.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 08.1978.1995 3.410.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 081771.1995 2.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 0828.97.1995 1.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua