Sim năm sinh 1995

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0862.90.1995   1,800,000 49 Viettel Mua sim
2 0833.10.07.95   650,000 36 Vinaphone Mua sim
3 086.821.1995   3,900,000 49 Viettel Mua sim
4 0854.06.01.95   650,000 38 Vinaphone Mua sim
5 0931.28.03.95   2,200,000 40 Mobifone Mua sim
6 0842.14.08.95   650,000 41 Vinaphone Mua sim
7 0853.12.05.95   650,000 38 Vinaphone Mua sim
8 0833.22.02.95   650,000 34 Vinaphone Mua sim
9 056.302.1995   650,000 40 Vietnamobile Mua sim
10 0855.03.07.95   650,000 42 Vinaphone Mua sim
11 0837.14.09.95   650,000 46 Vinaphone Mua sim
12 0852.07.07.95   650,000 43 Vinaphone Mua sim
13 0927.15.05.95   860,000 43 Vietnamobile Mua sim
14 058.254.1995   650,000 48 Vietnamobile Mua sim
15 0855.07.01.95   650,000 40 Vinaphone Mua sim
16 0347.25.09.95   755,000 44 Viettel Mua sim
17 0339.04.11.95   895,000 35 Viettel Mua sim
18 0816.01.04.95   650,000 34 Vinaphone Mua sim
19 0974.11.08.95   1,900,000 44 Viettel Mua sim
20 056.402.1995   650,000 41 Vietnamobile Mua sim
21 08624.9.1995   3,800,000 53 Viettel Mua sim
22 0859.14.07.95   650,000 48 Vinaphone Mua sim
23 0849.31.07.95   650,000 46 Vinaphone Mua sim
24 058.349.1995   650,000 53 Vietnamobile Mua sim
25 058.440.1995   650,000 45 Vietnamobile Mua sim
26 058.474.1995   650,000 52 Vietnamobile Mua sim
27 0869.76.1995   1,980,000 60 Viettel Mua sim
28 089.835.1995   2,600,000 57 Mobifone Mua sim
29 0859.13.05.95   650,000 45 Vinaphone Mua sim
30 056.540.1995   650,000 44 Vietnamobile Mua sim
31 0815.17.08.95   650,000 44 Vinaphone Mua sim
32 0824.14.07.95   650,000 40 Vinaphone Mua sim
33 056.944.1995   650,000 52 Vietnamobile Mua sim
34 0837.14.12.95   685,000 40 Vinaphone Mua sim
35 056.587.1995   650,000 55 Vietnamobile Mua sim
36 0853.05.01.95   650,000 36 Vinaphone Mua sim
37 056.305.1995   650,000 43 Vietnamobile Mua sim
38 0845.09.07.95   650,000 47 Vinaphone Mua sim
39 0377.19.10.95   825,000 42 Viettel Mua sim
40 096.591.1995   6,800,000 54 Viettel Mua sim
41 0834.16.07.95   650,000 43 Vinaphone Mua sim
42 0857.07.06.95   650,000 47 Vinaphone Mua sim
43 0852.16.01.95   650,000 37 Vinaphone Mua sim
44 0843.30.07.95   650,000 39 Vinaphone Mua sim
45 0852.05.04.95   650,000 38 Vinaphone Mua sim
46 0949.13.02.95   895,000 42 Vinaphone Mua sim
47 056.474.1995   650,000 50 Vietnamobile Mua sim
48 0826.19.02.95   650,000 42 Vinaphone Mua sim
49 056.330.1995   650,000 41 Vietnamobile Mua sim
50 058.342.1995   650,000 46 Vietnamobile Mua sim