Sim Năm Sinh 1995

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0966.7.9.1995 19.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0914.63.1995 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0889.29.1995 3.700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0822.99.1995 5.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0886.08.1995 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0915.63.1995 4.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 081.966.1995 3.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0913.35.1995 5.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 082.522.1995 2.280.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0886.13.1995 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0836.55.1995 2.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0946.44.1995 3.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 094.606.1995 3.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0886.32.1995 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 08.28.09.1995 12.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0889.66.1995 4.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0889.16.1995 2.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 094.289.1995 3.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0886.03.1995 2.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0886.87.1995 2.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 09.1974.1995 6.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0889.58.1995 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0915.83.1995 5.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0942.50.1995 2.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0918.72.1995 4.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0942.37.1995 2.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0837.99.1995 4.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 091.456.1995 11.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 08.19.07.1995 12.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0889.07.1995 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0886.94.1995 1.980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 08.22.08.1995 12.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0943.84.1995 3.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0944.39.1995 3.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0858.22.1995 2.280.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0943.82.1995 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0915.97.1995 2.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 0942.90.1995 3.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0949.65.1995 1.980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0946.34.1995 2.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0943.99.1995 10.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0886.27.1995 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0889.22.1995 5.700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 085.888.1995 13.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0889.19.1995 3.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0835.71.1995 1.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 08.23.04.1995 8.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0886.41.1995 1.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0835.73.1995 1.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 07.07.02.1995 12.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
51 07.07.09.1995 12.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0899.78.1995 2.550.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0792.70.1995 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
54 078.454.1995 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0785.47.1995 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0798.54.1995 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0792.48.1995 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0899.77.1995 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0797.991.995 3.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0785.61.1995 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua