Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0363.23.4953 1.100.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
2 0977.914.078 5.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
3 0901.6777.49 840.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0933.42.49.53 950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0937.66.4953 1.290.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0931.28.49.53 1.210.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0937.11.77.49 840.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0931.22.77.49 770.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0901.62.49.53 950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0931.26.49.53 1.100.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0937.45.49.53 950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0908.61.4953 980.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0933.46.4953 1.210.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0908.6777.49 880.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0983.49.77.49 5.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
16 0355.22.4078 2.500.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
17 0353.12.4078 1.600.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
18 033.898.4078 2.050.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
19 0966.33.4078 9.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
20 0358.29.4953 980.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
21 0964.62.4953 1.680.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
22 0982.74.4953 1.680.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
23 0975.42.4953 1.680.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
24 0382.13.49.53 10.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
25 0327.13.49.53 10.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
26 033336.4078 12.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
27 0355.79.4078 5.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
28 0336.13.49.53 10.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
29 035.668.4078 8.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
30 0375.86.4078 5.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
31 0335.66.4078 6.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
32 0377.13.49.53 10.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
33 03.7777.4078 15.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
34 0963.49.49.53 11.500.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
35 0368.66.4078 10.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
36 0333.68.4078 10.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
37 0345.22.4078 4.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
38 0865.13.49.53 12.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
39 03.93.93.4078 6.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
40 0366.13.49.53 10.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
41 0378.68.4078 8.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
42 0965.13.49.53 17.300.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
43 032.779.4078 5.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
44 038.666.4078 10.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
45 032.989.4078 5.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
46 0326.13.49.53 10.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
47 0967.13.49.53 17.300.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
48 0977.69.4078 5.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
49 0868.99.4078 5.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
50 035.666.4078 10.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
51 038.779.4078 5.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
52 033334.4078 10.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
53 0392.13.49.53 10.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
54 0355.13.49.53 10.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
55 0333.77.4078 6.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
56 0386.13.49.53 10.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
57 0399.78.4078 3.500.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
58 0333.90.4078 5.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
59 0329.44.4078 4.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
60 03.7788.4078 3.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Số Độc : a317d0967077b8bfdf7aba57a5248824