Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0933.06.4953 550.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0988.26.49.53 1.830.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
3 0358.65.4078 1.210.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
4 0393.85.4078 1.210.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
5 0326.92.4078 900.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
6 035.855.4078 1.180.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
7 0359.78.4078 1.140.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
8 0379.65.4078 1.210.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
9 0384.01.4953 600.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
10 0382.15.4078 5.600.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
11 0388.774.078 2.280.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
12 0368.56.4078 1.750.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
13 0983.11.7749 900.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
14 07722.777.49 980.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0819.71.77.49 1.180.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0888.47.49.53 1.830.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0888.52.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0764.47.4078 980.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0817.747.749 1.100.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0898.444.078 1.475.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0938.32.4953 1.100.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0901.6777.49 840.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0931.22.77.49 770.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0937.11.77.49 840.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0937.49.49.53 3.000.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0933.42.49.53 950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0937.66.4953 1.290.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0908.6777.49 880.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0931.26.49.53 1.100.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0901.62.49.53 950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0908.61.4953 980.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0918.984.078 3.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0855.77.49.53 9.900.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0915.514.078 3.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0947.53.49.53 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0911.904.078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 08.2345.4078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 08.1993.4078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0914.99.4078 2.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0944.994.078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 08.1900.4078 15.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0912.924.078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0945.53.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0947.68.4078 2.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0829.15.4078 4.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0815.13.49.53 9.900.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0917.00.4078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0913.404.078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0845.13.4953 2.500.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0812.77.4953 4.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
51 088883.4078 6.600.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 0888.7777.49 6.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 094.888.4953 3.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 091116.4078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 0833.334.078 8.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 0844.15.4078 3.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 081.777.4078 1.680.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 0941.4949.53 3.300.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 08.1981.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 088889.4078 6.600.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua