Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0363.23.4953 1.090.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
2 0353.06.4953 1.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
3 0937.66.4953 1.250.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0931.28.49.53 1.150.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0933.46.4953 1.250.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0931.26.49.53 1.000.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0975.42.4953 1.500.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
8 0964.62.4953 1.500.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
9 0982.74.4953 1.500.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
10 0888.47.49.53 1.830.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0817.747.749 1.100.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0819.71.77.49 1.180.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0944.29.4078 1.790.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0934.34.4078 1.990.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0888.28.4953 1.500.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0842.27.4078 1.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0813.28.4078 1.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0942.35.4078 1.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0932.104.078 2.000.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0942.19.4078 1.300.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 03.4999.4953 1.980.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
22 0867.59.4078 1.680.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
23 0768.194.078 1.300.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0354.144.078 1.350.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
25 0708.284.078 1.500.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0981.25.4953 1.700.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
27 0867.07.4078 1.680.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
28 079.669.4078 1.800.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0365.584.078 1.500.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
30 0925.354.078 1.100.000 Sim ông địa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
31 0369.474.078 1.090.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
32 0867.61.4078 1.680.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
33 0922.974.078 1.100.000 Sim ông địa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
34 0784.374.078 1.150.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0763.49.77.49 1.137.500 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0906.374.078 1.350.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
37 038.226.4078 1.325.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
38 0396.22.4078 1.400.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
39 0904.58.4953 1.190.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0785.98.4078 1.990.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0567.574.078 1.250.000 Sim ông địa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
42 0567.554.078 1.250.000 Sim ông địa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
43 0397.32.4078 1.020.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
44 0839.594.078 1.680.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0569.874.078 1.250.000 Sim ông địa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
46 0925.004.078 1.100.000 Sim ông địa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
47 0799.14.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0944.19.4078 1.200.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0569.844.078 1.250.000 Sim ông địa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
50 03.3883.4078 1.950.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
51 0901.88.7749 1.400.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0926.3.14078 1.040.000 Sim ông địa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
53 0789.124.078 1.750.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0941.84.4078 1.550.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 0922.564.078 1.100.000 Sim ông địa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
56 0702.21.4078 1.590.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0373.35.4078 1.600.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
58 0332.504.953 1.300.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
59 0787.1177.49 1.300.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0705.284.078 1.300.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua

Mã MD5 của Sim Số Độc : a317d0967077b8bfdf7aba57a5248824