Sim Năm Sinh 1998

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0798.99.1998 4.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0968.7.5.1998 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0985.5.9.1998 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0981.3.3.1998 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0976.8.8.1998 19.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0889.89.1998 20.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0889.99.1998 23.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0913.33.1998 24.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0785.61.1998 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0785.06.1998 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0784.82.1998 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0784.25.1998 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0899.75.1998 2.090.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0797.81.1998 2.090.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0793.47.1998 2.090.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 089995.1998 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0784.80.1998 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0798.50.1998 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0784.30.1998 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0794.78.1998 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0898.75.1998 2.090.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0784.21.1998 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0784.87.1998 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0784.19.1998 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0784.91.1998 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0783.59.1998 1.940.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0794.40.1998 1.640.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0798.63.1998 1.940.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0937.57.1998 2.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0786.71.1998 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0901.6.7.1998 4.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0783.31.1998 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0797.57.1998 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0792.74.1998 1.710.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0784.62.1998 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0797.04.1998 1.640.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0784.99.1998 2.450.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0785.81.1998 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0786.51.1998 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0896.95.1998 2.090.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0899.78.1998 2.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0784.28.1998 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0793.46.1998 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0784.13.1998 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0937.20.1998 2.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0899.76.1998 2.310.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0794.75.1998 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0784.29.1998 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0784.27.1998 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0785.40.1998 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0784.96.1998 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0937.41.1998 2.450.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0937.16.1998 3.850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
54 078.446.1998 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0797.80.1998 1.940.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0786.61.1998 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0937.76.1998 2.550.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0793.74.1998 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0784.20.1998 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0931.22.1998 5.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua