Sim Năm Sinh 1998

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0798.99.1998 4.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0983.95.1998 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0862.79.1998 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0365.22.1998 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0865.65.1998 5.250.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0865.79.1998 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0867.79.1998 5.250.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0862.39.1998 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0869.78.1998 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0333.79.1998 6.990.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0345.88.1998 6.990.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0374.11.11.98 1.990.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0865.22.1998 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0376.78.1998 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0373.11.11.98 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0325.79.1998 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0862.98.1998 5.250.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0973.15.09.98 1.990.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0973.17.08.98 1.990.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0867.98.1998 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0395.88.1998 5.250.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0862.55.1998 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0867.11.1998 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0869.69.1998 8.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0867.11.11.98 4.990.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0865.66.1998 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0392.79.1998 2.990.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0326.78.1998 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 03.8989.1998 13.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0866.79.1998 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0865.98.1998 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 033.789.1998 5.290.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0394.44.1998 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0355.11.11.98 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0387.11.11.98 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0332.34.1998 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0399.39.1998 6.990.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0865.88.1998 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0975.01.09.98 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0343.13.05.98 1.090.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0867.77.1998 8.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0866.77.1998 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0353.79.1998 2.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 03.7879.1998 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 037.789.1998 7.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0343.01.09.98 449.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0344.09.08.98 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0364.09.08.98 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0352.18.11.98 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0344.06.10.98 449.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0399.31.11.98 450.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0328.13.04.98 450.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0376.13.11.98 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0398.19.12.98 450.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0357.22.03.98 449.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0357.23.04.98 450.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0347.19.11.98 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0354.18.11.98 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0357.06.03.98 449.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0325.10.03.98 450.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1998 : 5eb32633e35f7369efb5603d384acbf8