Sim Năm Sinh 1998

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0798.99.1998 4.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0868.92.1998 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0976.88.1998 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0968.87.1998 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0983.46.1998 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0986.17.1998 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0388.69.1998 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0981.78.1998 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0338.66.1998 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0969.21.1998 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0985.52.1998 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0983.95.1998 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0967.66.1998 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 085.777.1998 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 094.777.1998 4.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0775.65.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0795.07.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0769.62.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0703.25.1998 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 077.5.02.1998 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0786.70.1998 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 07.9993.1998 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0587.51.1998 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
24 0704.41.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0784.34.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0798.31.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0762.15.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0773.84.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0764.86.1998 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0785.97.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0587.88.1998 950.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
32 0707.85.1998 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0786.55.1998 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0786.67.1998 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0769.86.1998 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0777.81.1998 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0765.61.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0769.08.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0797.71.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0707.81.1998 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0796.09.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0797.47.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0786.04.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0765.82.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0349.15.1998 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0768.66.1998 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0778.95.1998 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0785.87.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0707.33.1998 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0786.02.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0764.68.1998 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0777.05.1998 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0834.67.1998 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 081771.1998 2.030.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 08.5555.1998 20.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 0919.51.1998 3.310.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 083.444.1998 4.880.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 08.1977.1998 3.590.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 0825.98.1998 3.030.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 082.999.1998 7.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua