Sim đầu số 05

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0568.668.779   4,680,000 62 Vietnamobile Mua sim
2 05993.999.61   770,000 60 Gmobile Mua sim
3 0598.1998.23   595,000 54 Gmobile Mua sim
4 0586.57.2979   700,000 58 Vietnamobile Mua sim
5 0566.71.1959   910,000 49 Vietnamobile Mua sim
6 0587.83.85.86   1,650,000 58 Vietnamobile Mua sim
7 0566.434.368   770,000 45 Vietnamobile Mua sim
8 0589.91.1975   1,100,000 54 Vietnamobile Mua sim
9 0566.747.727   630,000 51 Vietnamobile Mua sim
10 0589.192.199   630,000 53 Vietnamobile Mua sim
11 0583.56.1975   1,100,000 49 Vietnamobile Mua sim
12 0567.72.1977   1,250,000 51 Vietnamobile Mua sim
13 0583.81.8883   1,100,000 52 Vietnamobile Mua sim
14 0587.84.1688   700,000 55 Vietnamobile Mua sim
15 0563.55.73.55   770,000 44 Vietnamobile Mua sim
16 0585.766.733   630,000 50 Vietnamobile Mua sim
17 0584.833.968   840,000 54 Vietnamobile Mua sim
18 0589.0660.79   630,000 50 Vietnamobile Mua sim
19 0566.72.7774   700,000 51 Vietnamobile Mua sim
20 0586.47.1975   1,100,000 52 Vietnamobile Mua sim
21 0598.1999.03   630,000 53 Gmobile Mua sim
22 0586.858.363   630,000 52 Vietnamobile Mua sim
23 0564.1166.18   630,000 38 Vietnamobile Mua sim
24 0587.663.679   770,000 57 Vietnamobile Mua sim
25 0586.858.699   630,000 64 Vietnamobile Mua sim
26 0587.848.368   1,100,000 57 Vietnamobile Mua sim
27 0567.72.1981   1,250,000 46 Vietnamobile Mua sim
28 0566.424.828   630,000 45 Vietnamobile Mua sim
29 0598.1998.15   595,000 55 Gmobile Mua sim
30 0587.877.855   630,000 60 Vietnamobile Mua sim
31 0587.75.11.75   700,000 46 Vietnamobile Mua sim
32 0587.66.4224   630,000 44 Vietnamobile Mua sim
33 0564.10.1979   1,100,000 42 Vietnamobile Mua sim
34 0587.667.998   630,000 65 Vietnamobile Mua sim
35 0583.18.2379   770,000 46 Vietnamobile Mua sim
36 0564.114.119   770,000 32 Vietnamobile Mua sim
37 0587.81.1998   1,100,000 56 Vietnamobile Mua sim
38 0583.52.7778   700,000 52 Vietnamobile Mua sim
39 0587.792.793   770,000 57 Vietnamobile Mua sim
40 0564.10.7939   770,000 44 Vietnamobile Mua sim
41 0567.72.2011   1,250,000 31 Vietnamobile Mua sim
42 0598.1998.73   595,000 59 Gmobile Mua sim
43 0584.84.84.00   910,000 41 Vietnamobile Mua sim
44 0583.35.2001   1,100,000 27 Vietnamobile Mua sim
45 0583.41.9779   1,100,000 53 Vietnamobile Mua sim
46 0583.13.19.13   700,000 34 Vietnamobile Mua sim
47 0587.83.1168   840,000 47 Vietnamobile Mua sim
48 0583.83.83.76   1,650,000 51 Vietnamobile Mua sim
49 0584.84.84.03   910,000 44 Vietnamobile Mua sim
50 0589.996.998   3,000,000 72 Vietnamobile Mua sim