Sim đầu số 05

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0585.59.29.99   2,025,000 61 Vietnamobile Mua sim
2 0562.388.999   1,620,000 59 Vietnamobile Mua sim
3 0588.11.6789   22,000,000 53 Vietnamobile Mua sim
4 0528.01.1987   5,000,000 41 Vietnamobile Mua sim
5 0567.711.777   890,000 48 Vietnamobile Mua sim
6 0565.39.89.99   1,485,000 63 Vietnamobile Mua sim
7 0585.37.4444   1,950,000 44 Vietnamobile Mua sim
8 0567.44.66.88   4,050,000 54 Vietnamobile Mua sim
9 0567.279.666   1,322,000 54 Vietnamobile Mua sim
10 0564595678   1,620,000 55 Vietnamobile Mua sim
11 0565.756.777   890,000 55 Vietnamobile Mua sim
12 0585.808.999   1,620,000 61 Vietnamobile Mua sim
13 0583.06.4444   1,350,000 38 Vietnamobile Mua sim
14 0567.733.666   1,322,000 49 Vietnamobile Mua sim
15 0564.123.888   1,620,000 45 Vietnamobile Mua sim
16 0563.87.1111   2,150,000 33 Vietnamobile Mua sim
17 0584.137.999   1,485,000 55 Vietnamobile Mua sim
18 0522.43.1111   1,750,000 20 Vietnamobile Mua sim
19 0562.838.999   1,530,000 59 Vietnamobile Mua sim
20 0567.983.666   1,322,000 56 Vietnamobile Mua sim
21 0589.63.0000   1,250,000 31 Vietnamobile Mua sim
22 0569.788.999   1,485,000 70 Vietnamobile Mua sim
23 0568.792.888   1,485,000 61 Vietnamobile Mua sim
24 0523.85.4444   1,350,000 39 Vietnamobile Mua sim
25 0582.33.7777   5,500,000 49 Vietnamobile Mua sim
26 0588.963.888   1,485,000 63 Vietnamobile Mua sim
27 0567.696.888   1,600,000 63 Vietnamobile Mua sim
28 0588.63.66.66   19,000,000 54 Vietnamobile Mua sim
29 0584.59.4444   1,350,000 47 Vietnamobile Mua sim
30 0523.515.515   2,700,000 32 Vietnamobile Mua sim
31 0567.805.999   1,485,000 58 Vietnamobile Mua sim
32 0584.59.0000   1,250,000 31 Vietnamobile Mua sim
33 0567.79.59.99   1,485,000 66 Vietnamobile Mua sim
34 0588.778.999   1,485,000 70 Vietnamobile Mua sim
35 0582.09.4444   1,350,000 40 Vietnamobile Mua sim
36 0587.978.999   1,485,000 71 Vietnamobile Mua sim
37 0564.09.99.99   20,250,000 60 Vietnamobile Mua sim
38 0582.52.0000   1,850,000 22 Vietnamobile Mua sim
39 0589.54.0000   1,150,000 31 Vietnamobile Mua sim
40 0565.39.1983   770,000 49 Vietnamobile Mua sim
41 0567.689.666   1,322,000 59 Vietnamobile Mua sim
42 0589.908.999   1,485,000 66 Vietnamobile Mua sim
43 0585.345.666   2,700,000 48 Vietnamobile Mua sim
44 0563.88.2009   770,000 41 Vietnamobile Mua sim
45 0522.123.666   2,700,000 33 Vietnamobile Mua sim
46 0562.57.0000   1,250,000 25 Vietnamobile Mua sim
47 0583.828.999   1,530,000 61 Vietnamobile Mua sim
48 0566.47.44.44   1,250,000 44 Vietnamobile Mua sim
49 0564.05.4444   1,250,000 36 Vietnamobile Mua sim
50 0586.188.999   1,620,000 63 Vietnamobile Mua sim