Sim đầu số 05

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0583.10.3333   6,500,000 29 Vietnamobile Mua sim
2 0562.75.3333   6,000,000 37 Vietnamobile Mua sim
3 0523.45.15.55   2,440,000 35 Vietnamobile Mua sim
4 0564.17.4444   1,550,000 39 Vietnamobile Mua sim
5 0588.61.66.66   54,000,000 52 Vietnamobile Mua sim
6 0584.21.3333   5,000,000 32 Vietnamobile Mua sim
7 0569.35.0000   1,350,000 28 Vietnamobile Mua sim
8 0587.27.77.77   102,000,000 57 Vietnamobile Mua sim
9 0586.49.5555   5,000,000 52 Vietnamobile Mua sim
10 0564.40.5555   6,000,000 39 Vietnamobile Mua sim
11 0565.18.5555   12,000,000 45 Vietnamobile Mua sim
12 0589.67.2222   5,000,000 43 Vietnamobile Mua sim
13 0522.75.1111   2,200,000 25 Vietnamobile Mua sim
14 0583.18.2222   6,500,000 33 Vietnamobile Mua sim
15 0564.54.0000   1,350,000 24 Vietnamobile Mua sim
16 0589.25.3333   5,500,000 41 Vietnamobile Mua sim
17 0586.74.5555   6,500,000 50 Vietnamobile Mua sim
18 0589.57.3333   6,500,000 46 Vietnamobile Mua sim
19 0589.03.5555   9,000,000 45 Vietnamobile Mua sim
20 0569.38.0000   1,450,000 31 Vietnamobile Mua sim
21 0562.13.2222   6,500,000 25 Vietnamobile Mua sim
22 0528.06.11.11   2,200,000 25 Vietnamobile Mua sim
23 0566.69.1111   6,000,000 36 Vietnamobile Mua sim
24 0585.46.3333   5,500,000 40 Vietnamobile Mua sim
25 0569.17.00.00   1,350,000 28 Vietnamobile Mua sim
26 0528.37.4444   1,550,000 41 Vietnamobile Mua sim
27 0528.84.2222   4,500,000 35 Vietnamobile Mua sim
28 0566.45.2222   4,500,000 34 Vietnamobile Mua sim
29 0584.28.5555   6,500,000 47 Vietnamobile Mua sim
30 0569.43.44.44   2,200,000 43 Vietnamobile Mua sim
31 0584.61.2222   4,500,000 32 Vietnamobile Mua sim
32 0562.40.5555   6,500,000 37 Vietnamobile Mua sim
33 0567.70.3333   6,500,000 37 Vietnamobile Mua sim
34 0562.70.4444   1,550,000 36 Vietnamobile Mua sim
35 0566.40.2222   4,500,000 29 Vietnamobile Mua sim
36 0565.37.5555   9,000,000 46 Vietnamobile Mua sim
37 0589.71.3333   5,500,000 42 Vietnamobile Mua sim
38 0569.50.1111   2,200,000 29 Vietnamobile Mua sim
39 0528.42.5555   6,500,000 41 Vietnamobile Mua sim
40 0563.25.00.00   1,350,000 21 Vietnamobile Mua sim
41 0569.09.4444   2,200,000 45 Vietnamobile Mua sim
42 0528.01.3333   6,500,000 28 Vietnamobile Mua sim
43 0588.73.5555   9,000,000 51 Vietnamobile Mua sim
44 0569.91.2222   9,000,000 38 Vietnamobile Mua sim
45 0562.78.0000   1,350,000 28 Vietnamobile Mua sim
46 0522.20.12.34   5,000,000 21 Vietnamobile Mua sim
47 0587.12.3333   8,000,000 35 Vietnamobile Mua sim
48 0523.65.0000   1,650,000 21 Vietnamobile Mua sim
49 0562.38.2222   8,000,000 32 Vietnamobile Mua sim
50 0565.27.11.11   2,200,000 29 Vietnamobile Mua sim