Sim đầu số 05

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0582318268   990,000 43 Vietnamobile Mua sim
2 0569.36.65.36   700,000 49 Vietnamobile Mua sim
3 0582396268   990,000 49 Vietnamobile Mua sim
4 0565.03.01.06   1,100,000 26 Vietnamobile Mua sim
5 052886.8499   875,000 59 Vietnamobile Mua sim
6 0528.86.87.79   1,500,000 60 Vietnamobile Mua sim
7 056505.1551   805,000 33 Vietnamobile Mua sim
8 0528.868.447   560,000 52 Vietnamobile Mua sim
9 058.226.1998   1,050,000 50 Vietnamobile Mua sim
10 058.235.2002   1,050,000 27 Vietnamobile Mua sim
11 058.227.2004   1,050,000 30 Vietnamobile Mua sim
12 0565.575.776   700,000 53 Vietnamobile Mua sim
13 0582265568   990,000 47 Vietnamobile Mua sim
14 0569.359.389   945,000 57 Vietnamobile Mua sim
15 058.235.2008   1,050,000 33 Vietnamobile Mua sim
16 0528.869.879   945,000 62 Vietnamobile Mua sim
17 05656.22.179   1,015,000 43 Vietnamobile Mua sim
18 0582388268   990,000 50 Vietnamobile Mua sim
19 0528.8686.96   1,325,000 58 Vietnamobile Mua sim
20 0565.03.1318   770,000 32 Vietnamobile Mua sim
21 0565.622.090   700,000 35 Vietnamobile Mua sim
22 0565.622.336   700,000 38 Vietnamobile Mua sim
23 0569.223.268   1,500,000 43 Vietnamobile Mua sim
24 0565.027.436   560,000 38 Vietnamobile Mua sim
25 0565.028.043   560,000 33 Vietnamobile Mua sim
26 0565.027.817   560,000 41 Vietnamobile Mua sim
27 058.238.2006   1,050,000 34 Vietnamobile Mua sim
28 0565.57.59.51   560,000 48 Vietnamobile Mua sim
29 0565.929.268   1,500,000 52 Vietnamobile Mua sim
30 058.238.1997   1,050,000 52 Vietnamobile Mua sim
31 0565.029.039   945,000 39 Vietnamobile Mua sim
32 052886.8448   735,000 53 Vietnamobile Mua sim
33 0565.029.691   560,000 43 Vietnamobile Mua sim
34 0565.029.643   560,000 40 Vietnamobile Mua sim
35 0569.10.08.68   1,100,000 43 Vietnamobile Mua sim
36 058.244.2006   1,050,000 31 Vietnamobile Mua sim
37 0569.10.1236   630,000 33 Vietnamobile Mua sim
38 0569.22.11.78   2,000,000 41 Vietnamobile Mua sim
39 0569.100.139   630,000 34 Vietnamobile Mua sim
40 0582269168   990,000 47 Vietnamobile Mua sim
41 0528.868.449   560,000 54 Vietnamobile Mua sim
42 0569.22.01.88   1,100,000 41 Vietnamobile Mua sim
43 0565.031.791   560,000 37 Vietnamobile Mua sim
44 05656.225.88   1,250,000 47 Vietnamobile Mua sim
45 0565.029.453   560,000 39 Vietnamobile Mua sim
46 0565.575.818   735,000 50 Vietnamobile Mua sim
47 058.245.1995   1,050,000 48 Vietnamobile Mua sim
48 0528.868.773   630,000 54 Vietnamobile Mua sim
49 0565.029.140   560,000 32 Vietnamobile Mua sim
50 0565.027.584   560,000 42 Vietnamobile Mua sim