Sim đầu số 05

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0586.257.666   1,750,000 51 Vietnamobile Mua sim
2 0582.313.988   1,700,000 47 Vietnamobile Mua sim
3 0582.292.899   1,475,000 54 Vietnamobile Mua sim
4 0582329.386   1,475,000 46 Vietnamobile Mua sim
5 0582.298.588   1,475,000 55 Vietnamobile Mua sim
6 0523.6688.86   12,900,000 52 Vietnamobile Mua sim
7 0522.11.1996   5,592,000 36 Vietnamobile Mua sim
8 0563.688.379   1,850,000 55 Vietnamobile Mua sim
9 0522.11.1981   5,592,000 30 Vietnamobile Mua sim
10 0582.399.188   1,700,000 53 Vietnamobile Mua sim
11 0582.311.699   1,475,000 44 Vietnamobile Mua sim
12 0582386.988   1,850,000 57 Vietnamobile Mua sim
13 05822699.86   1,700,000 55 Vietnamobile Mua sim
14 0582266.599   1,475,000 52 Vietnamobile Mua sim
15 0582.326.586   1,475,000 45 Vietnamobile Mua sim
16 0582.392.986   1,475,000 52 Vietnamobile Mua sim
17 0582.325.288   1,475,000 43 Vietnamobile Mua sim
18 0585.22.11.02   1,250,000 26 Vietnamobile Mua sim
19 0522.97.1995   1,475,000 49 Vietnamobile Mua sim
20 0582.216.986   1,475,000 47 Vietnamobile Mua sim
21 0582.396.986   2,225,000 56 Vietnamobile Mua sim
22 0582.199.286   1,475,000 50 Vietnamobile Mua sim
23 0584.086.586   2,225,000 50 Vietnamobile Mua sim
24 0582.356.286   1,475,000 45 Vietnamobile Mua sim
25 0582.265.986   1,475,000 51 Vietnamobile Mua sim
26 0569.82.1981   1,475,000 49 Vietnamobile Mua sim
27 0522.11.1971   5,592,000 29 Vietnamobile Mua sim
28 0569.82.1984   1,475,000 52 Vietnamobile Mua sim
29 0583.55.54.56   1,250,000 46 Vietnamobile Mua sim
30 0582.35.8988   2,000,000 56 Vietnamobile Mua sim
31 0582.383.799   1,475,000 54 Vietnamobile Mua sim
32 0565.02.2014   1,475,000 25 Vietnamobile Mua sim
33 058228.3688   2,550,000 50 Vietnamobile Mua sim
34 0582.262.199   1,475,000 44 Vietnamobile Mua sim
35 058239.2586   1,850,000 48 Vietnamobile Mua sim
36 058232.8286   1,475,000 44 Vietnamobile Mua sim
37 0582259.599   1,475,000 54 Vietnamobile Mua sim
38 0522.96.1979   2,225,000 50 Vietnamobile Mua sim
39 052244.1998   1,475,000 44 Vietnamobile Mua sim
40 0582.362.186   1,475,000 41 Vietnamobile Mua sim
41 0582.363.586   2,225,000 46 Vietnamobile Mua sim
42 0582.398.186   1,475,000 50 Vietnamobile Mua sim
43 0522.97.2009   1,475,000 36 Vietnamobile Mua sim
44 0582.2959.86   1,475,000 54 Vietnamobile Mua sim
45 0582.311.686   1,475,000 40 Vietnamobile Mua sim
46 0582299.688   2,225,000 57 Vietnamobile Mua sim
47 0582.312.988   1,475,000 46 Vietnamobile Mua sim
48 0582.335.988   1,700,000 51 Vietnamobile Mua sim
49 0582.3993.86   2,000,000 53 Vietnamobile Mua sim
50 0522.95.2001   1,475,000 26 Vietnamobile Mua sim