Sim đầu số 05

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0585.28.02.89   700,000 47 Vietnamobile Mua sim
2 0584.84.52.84   630,000 48 Vietnamobile Mua sim
3 0587.83.3579   1,575,000 55 Vietnamobile Mua sim
4 0567.72.0979   630,000 52 Vietnamobile Mua sim
5 0586.651.499   525,000 53 Vietnamobile Mua sim
6 0587.886.486   630,000 60 Vietnamobile Mua sim
7 0583.187.388   560,000 51 Vietnamobile Mua sim
8 0566.717.636   630,000 47 Vietnamobile Mua sim
9 0587.853.887   560,000 59 Vietnamobile Mua sim
10 0584.858.535   630,000 51 Vietnamobile Mua sim
11 0563.356.599   700,000 51 Vietnamobile Mua sim
12 0587.83.83.89   3,000,000 59 Vietnamobile Mua sim
13 0583.44.94.84   595,000 49 Vietnamobile Mua sim
14 0583.41.06.41   525,000 32 Vietnamobile Mua sim
15 0564.095.085   560,000 42 Vietnamobile Mua sim
16 0589.2299.68   1,100,000 58 Vietnamobile Mua sim
17 0584.277.599   595,000 56 Vietnamobile Mua sim
18 0566.388.579   770,000 57 Vietnamobile Mua sim
19 0583.16.3679   770,000 48 Vietnamobile Mua sim
20 0583.404.112   560,000 28 Vietnamobile Mua sim
21 0587.67.0168   700,000 48 Vietnamobile Mua sim
22 0586.84.87.86   595,000 60 Vietnamobile Mua sim
23 0583.474.550   560,000 41 Vietnamobile Mua sim
24 0587.67.60.68   630,000 53 Vietnamobile Mua sim
25 0585.768.799   560,000 64 Vietnamobile Mua sim
26 0564.123.799   700,000 46 Vietnamobile Mua sim
27 0587.82.29.82   560,000 51 Vietnamobile Mua sim
28 0564.11.2001   1,100,000 20 Vietnamobile Mua sim
29 0585.773.606   525,000 47 Vietnamobile Mua sim
30 0564.11.09.85   700,000 39 Vietnamobile Mua sim
31 0567.722.116   560,000 37 Vietnamobile Mua sim
32 0586.4949.32   560,000 50 Vietnamobile Mua sim
33 0587.742.586   560,000 52 Vietnamobile Mua sim
34 0564.101.131   770,000 22 Vietnamobile Mua sim
35 0583.36.22.39   700,000 41 Vietnamobile Mua sim
36 0564.09.1982   1,100,000 44 Vietnamobile Mua sim
37 0564.103.588   525,000 40 Vietnamobile Mua sim
38 0584.2828.11   595,000 39 Vietnamobile Mua sim
39 0586.87.50.87   525,000 54 Vietnamobile Mua sim
40 0589.837.866   525,000 60 Vietnamobile Mua sim
41 0589999.824   910,000 63 Vietnamobile Mua sim
42 0563.424.039   560,000 36 Vietnamobile Mua sim
43 0583.506.379   560,000 46 Vietnamobile Mua sim
44 0583.812.344   525,000 38 Vietnamobile Mua sim
45 0583.565.866   700,000 52 Vietnamobile Mua sim
46 0587.842.942   700,000 49 Vietnamobile Mua sim
47 0583.166.757   560,000 48 Vietnamobile Mua sim
48 0583.810.779   630,000 48 Vietnamobile Mua sim
49 0585.28.08.73   700,000 46 Vietnamobile Mua sim
50 0563.615.068   700,000 40 Vietnamobile Mua sim