Sim năm sinh

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0971.16.05.05   1,505,000 34 Viettel Mua sim
2 0971.23.06.06   3,900,000 34 Viettel Mua sim
3 0792.22.09.90   1,500,000 40 Mobifone Mua sim
4 0792.22.00.01   2,200,000 23 Mobifone Mua sim
5 0961.08.0707   2,000,000 38 Viettel Mua sim
6 0961.21.06.06   1,505,000 31 Viettel Mua sim
7 0703.11.00.77   1,500,000 26 Mobifone Mua sim
8 0703.23.09.09   1,300,000 33 Mobifone Mua sim
9 0783.22.11.55   2,500,000 34 Mobifone Mua sim
10 0708.31.11.77   650,000 35 Mobifone Mua sim
11 0792.22.00.77   2,000,000 36 Mobifone Mua sim
12 0798.18.08.08   2,200,000 49 Mobifone Mua sim
13 0703.22.00.77   1,600,000 28 Mobifone Mua sim
14 0798.18.11.88   5,000,000 51 Mobifone Mua sim
15 0703.22.01.23   2,300,000 20 Mobifone Mua sim
16 0783.22.11.66   2,500,000 36 Mobifone Mua sim
17 078.986.1979   2,500,000 64 Mobifone Mua sim
18 070.333.1975   3,300,000 38 Mobifone Mua sim
19 0981.31.03.03   1,405,000 28 Viettel Mua sim
20 070.445.1991   650,000 40 Mobifone Mua sim
21 0971.15.11.55   4,900,000 35 Viettel Mua sim
22 0708.99.19.79   4,000,000 59 Mobifone Mua sim
23 0798.18.12.34   3,000,000 43 Mobifone Mua sim
24 0961.31.02.02   1,505,000 24 Viettel Mua sim
25 0971.14.05.05   1,505,000 32 Viettel Mua sim
26 0703.11.00.99   2,200,000 30 Mobifone Mua sim
27 0792.22.01.23   3,000,000 28 Mobifone Mua sim
28 0703.22.11.44   1,500,000 24 Mobifone Mua sim
29 0792.22.00.88   2,500,000 38 Mobifone Mua sim
30 0981.31.02.02   1,405,000 26 Viettel Mua sim
31 0703.22.00.66   2,000,000 26 Mobifone Mua sim
32 0961.23.08.08   7,200,000 37 Viettel Mua sim
33 0792.22.00.02   2,500,000 24 Mobifone Mua sim
34 070.333.1976   3,300,000 39 Mobifone Mua sim
35 0765.22.12.12   2,300,000 28 Mobifone Mua sim
36 079.899.1998   7,500,000 69 Mobifone Mua sim
37 0792.22.05.50   1,500,000 32 Mobifone Mua sim
38 0703.17.12.34   2,300,000 28 Mobifone Mua sim
39 0703.11.00.88   2,200,000 28 Mobifone Mua sim
40 0703.22.00.55   2,000,000 24 Mobifone Mua sim
41 0971.28.03.03   1,405,000 33 Viettel Mua sim
42 0703.22.11.33   2,500,000 22 Mobifone Mua sim
43 0971.12.05.05   1,505,000 30 Viettel Mua sim
44 0703.11.01.01   1,200,000 14 Mobifone Mua sim
45 0971.14.03.03   1,405,000 28 Viettel Mua sim
46 0798.18.00.66   1,200,000 45 Mobifone Mua sim
47 0792.22.11.13   3,000,000 28 Mobifone Mua sim
48 0798.99.19.79   8,000,000 68 Mobifone Mua sim
49 0783.22.11.77   2,200,000 38 Mobifone Mua sim
50 0792.22.08.08   1,800,000 38 Mobifone Mua sim