Sim năm sinh

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0792.22.11.44   2,500,000 32 Mobifone Mua sim
2 0792.22.06.60   1,700,000 34 Mobifone Mua sim
3 0961.23.00.11   5,700,000 23 Viettel Mua sim
4 079.858.1991   2,300,000 57 Mobifone Mua sim
5 070.333.1972   3,800,000 35 Mobifone Mua sim
6 0703.22.11.44   1,700,000 24 Mobifone Mua sim
7 0797.17.11.99   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
8 078.333.2002   1,700,000 28 Mobifone Mua sim
9 0703.11.01.16   1,000,000 20 Mobifone Mua sim
10 0703.22.11.00   2,900,000 16 Mobifone Mua sim
11 0764.22.11.22   3,600,000 27 Mobifone Mua sim
12 0792.22.00.44   2,900,000 30 Mobifone Mua sim
13 0971.22.02.02   6,900,000 25 Viettel Mua sim
14 0981.19.03.03   1,600,000 34 Viettel Mua sim
15 0703.11.07.07   1,700,000 26 Mobifone Mua sim
16 0765.22.00.88   2,900,000 38 Mobifone Mua sim
17 0784.11.12.12   1,700,000 27 Mobifone Mua sim
18 0798.18.07.70   1,500,000 47 Mobifone Mua sim
19 070.333.2002   2,300,000 20 Mobifone Mua sim
20 0703.11.01.18   1,700,000 22 Mobifone Mua sim
21 0703.22.05.05   1,700,000 24 Mobifone Mua sim
22 0792.22.00.11   3,500,000 24 Mobifone Mua sim
23 0797.17.11.66   1,300,000 45 Mobifone Mua sim
24 0971.21.05.05   1,700,000 30 Viettel Mua sim
25 0971.14.06.06   1,700,000 34 Viettel Mua sim
26 0703.22.10.10   1,700,000 16 Mobifone Mua sim
27 0703.11.00.77   1,700,000 26 Mobifone Mua sim
28 0792.22.11.13   3,500,000 28 Mobifone Mua sim
29 098.117.0505   2,100,000 36 Viettel Mua sim
30 0971.23.00.77   5,700,000 36 Viettel Mua sim
31 0703.22.00.11   2,300,000 16 Mobifone Mua sim
32 0792.22.00.05   2,500,000 27 Mobifone Mua sim
33 0971.18.03.03   1,600,000 32 Viettel Mua sim
34 0703.22.11.22   4,600,000 20 Mobifone Mua sim
35 0703.11.01.01   1,300,000 14 Mobifone Mua sim
36 0764.22.00.99   2,300,000 39 Mobifone Mua sim
37 0798.18.09.90   1,500,000 51 Mobifone Mua sim
38 0784.11.10.10   1,700,000 23 Mobifone Mua sim
39 0961.31.05.05   1,700,000 30 Viettel Mua sim
40 0971.23.00.11   5,700,000 24 Viettel Mua sim
41 070.333.1973   3,800,000 36 Mobifone Mua sim
42 078.333.1991   5,200,000 44 Mobifone Mua sim
43 0703.22.06.06   1,700,000 26 Mobifone Mua sim
44 0708.24.00.44   1,000,000 29 Mobifone Mua sim
45 0792.22.10.01   1,700,000 24 Mobifone Mua sim
46 0784.11.12.21   1,200,000 27 Mobifone Mua sim
47 0971.26.03.03   1,600,000 31 Viettel Mua sim
48 0971.23.06.06   4,500,000 34 Viettel Mua sim
49 0783.22.09.09   1,500,000 40 Mobifone Mua sim
50 0703.22.00.88   2,500,000 30 Mobifone Mua sim