Sim năm sinh

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0798.58.3737   1,700,000 57 Mobifone Mua sim
2 0792332121   1,800,000 30 Mobifone Mua sim
3 070.333.5885   2,300,000 42 Mobifone Mua sim
4 0703.23.6767   1,300,000 41 Mobifone Mua sim
5 0798.68.4477   1,200,000 60 Mobifone Mua sim
6 0767.78.5588   1,700,000 61 Mobifone Mua sim
7 07.67.67.67.53   4,600,000 54 Mobifone Mua sim
8 079.777.2323   2,300,000 47 Mobifone Mua sim
9 07.68.68.68.21   11,000,000 52 Mobifone Mua sim
10 0793.45.0880   1,200,000 44 Mobifone Mua sim
11 0708.65.1188   1,300,000 44 Mobifone Mua sim
12 0708332626   1,700,000 37 Mobifone Mua sim
13 0785.85.6363   2,900,000 51 Mobifone Mua sim
14 078.333.4141   1,700,000 34 Mobifone Mua sim
15 0797.89.5775   1,700,000 64 Mobifone Mua sim
16 0783.334.222   3,300,000 34 Mobifone Mua sim
17 0783.22.11.00   2,100,000 24 Mobifone Mua sim
18 0708.99.11.22   4,600,000 39 Mobifone Mua sim
19 0789.89.1313   2,900,000 49 Mobifone Mua sim
20 0784.11.19.19   1,700,000 41 Mobifone Mua sim
21 0789.99.44.88   2,900,000 66 Mobifone Mua sim
22 0789.89.2727   2,900,000 59 Mobifone Mua sim
23 0797.37.9595   1,700,000 61 Mobifone Mua sim
24 07.67.67.67.13   11,000,000 50 Mobifone Mua sim
25 0708.33.22.66   3,500,000 37 Mobifone Mua sim
26 070.888.666.3   2,900,000 52 Mobifone Mua sim
27 078.666.8080   1,700,000 49 Mobifone Mua sim
28 0797.89.555.7   2,300,000 62 Mobifone Mua sim
29 0971.32.02.02   1,600,000 26 Viettel Mua sim
30 0789.86.9292   2,100,000 60 Mobifone Mua sim
31 0789.92.91.91   2,900,000 55 Mobifone Mua sim
32 0708.32.5588   1,200,000 46 Mobifone Mua sim
33 0703.17.97.97   1,500,000 50 Mobifone Mua sim
34 0708.92.5599   1,700,000 54 Mobifone Mua sim
35 0707.75.2266   1,500,000 42 Mobifone Mua sim
36 0799988080   2,300,000 58 Mobifone Mua sim
37 0703.16.76.76   1,200,000 43 Mobifone Mua sim
38 0707.75.1717   1,700,000 42 Mobifone Mua sim
39 0783.22.5775   1,300,000 46 Mobifone Mua sim
40 0707.76.5858   1,300,000 53 Mobifone Mua sim
41 0797.39.3344   1,000,000 49 Mobifone Mua sim
42 070.333.2525   2,900,000 30 Mobifone Mua sim
43 0786.776.677   5,800,000 61 Mobifone Mua sim
44 076.444.9898   1,700,000 59 Mobifone Mua sim
45 070.333.7117   1,200,000 32 Mobifone Mua sim
46 070.333.1991   6,600,000 36 Mobifone Mua sim
47 0792.666.400   1,000,000 40 Mobifone Mua sim
48 0792.666.755   1,000,000 53 Mobifone Mua sim
49 0786.77.73.73   2,900,000 55 Mobifone Mua sim
50 0765796886   5,800,000 62 Mobifone Mua sim