Sim năm sinh

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0961.11.03.03   3,800,000 24 Viettel Mua sim
2 0961.23.05.05   6,900,000 31 Viettel Mua sim
3 0798.18.00.66   1,100,000 45 Mobifone Mua sim
4 0971.14.03.03   1,400,000 28 Viettel Mua sim
5 0981.18.00.77   4,700,000 41 Viettel Mua sim
6 0703.22.11.99   3,800,000 34 Mobifone Mua sim
7 078.345.1979   4,300,000 53 Mobifone Mua sim
8 0703.11.00.77   1,400,000 26 Mobifone Mua sim
9 0703.11.01.23   2,200,000 18 Mobifone Mua sim
10 070.333.1976   3,200,000 39 Mobifone Mua sim
11 0703.11.00.99   2,100,000 30 Mobifone Mua sim
12 0964.04.06.06   3,200,000 35 Viettel Mua sim
13 0798.99.19.79   7,700,000 68 Mobifone Mua sim
14 0703.22.00.44   1,900,000 22 Mobifone Mua sim
15 0798.18.08.08   2,100,000 49 Mobifone Mua sim
16 070.333.1987   3,200,000 41 Mobifone Mua sim
17 0961.15.03.03   1,400,000 28 Viettel Mua sim
18 0961.23.08.08   6,900,000 37 Viettel Mua sim
19 0703.16.12.34   2,400,000 27 Mobifone Mua sim
20 0783.22.11.00   1,800,000 24 Mobifone Mua sim
21 0971.31.05.05   1,400,000 31 Viettel Mua sim
22 098.117.0505   1,800,000 36 Viettel Mua sim
23 0792.22.10.10   1,800,000 24 Mobifone Mua sim
24 0703.11.00.88   2,100,000 28 Mobifone Mua sim
25 0703.11.01.19   1,400,000 23 Mobifone Mua sim
26 0764.22.00.99   1,900,000 39 Mobifone Mua sim
27 0792.22.00.05   2,100,000 27 Mobifone Mua sim
28 0961.07.00.77   4,700,000 37 Viettel Mua sim
29 0783.22.11.55   2,400,000 34 Mobifone Mua sim
30 070.333.1986   3,200,000 40 Mobifone Mua sim
31 0981.21.05.05   1,400,000 31 Viettel Mua sim
32 0703.22.00.77   1,500,000 28 Mobifone Mua sim
33 0961.16.05.05   6,900,000 33 Viettel Mua sim
34 0703.22.00.66   1,900,000 26 Mobifone Mua sim
35 0798.18.11.88   4,800,000 51 Mobifone Mua sim
36 0798.18.11.22   1,400,000 39 Mobifone Mua sim
37 0764.22.00.88   1,900,000 37 Mobifone Mua sim
38 078.986.1979   2,400,000 64 Mobifone Mua sim
39 0783.22.09.09   1,300,000 40 Mobifone Mua sim
40 0971.23.00.77   4,700,000 36 Viettel Mua sim
41 0971.23.00.11   4,700,000 24 Viettel Mua sim
42 0798.18.12.12   1,400,000 39 Mobifone Mua sim
43 0798.18.07.07   1,400,000 47 Mobifone Mua sim
44 0784.11.12.21   1,000,000 27 Mobifone Mua sim
45 0703.11.01.18   1,400,000 22 Mobifone Mua sim
46 0792.22.08.08   1,800,000 38 Mobifone Mua sim
47 0961.00.03.03   3,400,000 22 Viettel Mua sim
48 070.333.1990   4,300,000 35 Mobifone Mua sim
49 0981.14.05.05   1,400,000 33 Viettel Mua sim
50 0961.23.02.02   6,900,000 25 Viettel Mua sim