Sim năm sinh

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 078.666.1979   8,800,000 59 Mobifone Mua sim
2 070.333.1985   3,800,000 39 Mobifone Mua sim
3 0792.22.11.00   2,900,000 24 Mobifone Mua sim
4 070.333.1971   3,800,000 34 Mobifone Mua sim
5 0765.22.00.88   2,900,000 38 Mobifone Mua sim
6 0792.22.00.77   2,300,000 36 Mobifone Mua sim
7 0961.31.02.02   1,700,000 24 Viettel Mua sim
8 0961.07.00.77   5,700,000 37 Viettel Mua sim
9 0971.23.11.55   5,700,000 34 Viettel Mua sim
10 0703.11.01.19   1,700,000 23 Mobifone Mua sim
11 0961.16.02.02   7,900,000 27 Viettel Mua sim
12 0798.18.11.66   1,700,000 47 Mobifone Mua sim
13 0703.22.00.66   2,300,000 26 Mobifone Mua sim
14 0971.26.03.03   1,600,000 31 Viettel Mua sim
15 0783.22.11.22   4,600,000 28 Mobifone Mua sim
16 0971.17.11.55   5,700,000 37 Viettel Mua sim
17 0792.22.11.44   2,500,000 32 Mobifone Mua sim
18 070.333.1984   3,800,000 38 Mobifone Mua sim
19 0703.22.05.05   1,700,000 24 Mobifone Mua sim
20 0971.22.02.02   6,900,000 25 Viettel Mua sim
21 0765.22.11.88   4,000,000 40 Mobifone Mua sim
22 0971.11.03.03   4,500,000 25 Viettel Mua sim
23 0703.22.12.12   2,900,000 20 Mobifone Mua sim
24 0703.22.00.33   2,300,000 20 Mobifone Mua sim
25 0703.22.00.77   1,800,000 28 Mobifone Mua sim
26 0792.22.06.06   2,100,000 34 Mobifone Mua sim
27 0792.22.03.03   2,100,000 28 Mobifone Mua sim
28 0792.22.08.80   2,100,000 38 Mobifone Mua sim
29 0971.23.03.03   4,000,000 28 Viettel Mua sim
30 0971.14.05.05   1,700,000 32 Viettel Mua sim
31 0783.22.11.00   2,100,000 24 Mobifone Mua sim
32 0971.17.00.11   5,700,000 27 Viettel Mua sim
33 0961.31.05.05   1,700,000 30 Viettel Mua sim
34 0798.18.00.66   1,300,000 45 Mobifone Mua sim
35 0783.22.00.66   2,100,000 34 Mobifone Mua sim
36 0971.21.05.05   1,700,000 30 Viettel Mua sim
37 0961.22.05.05   3,300,000 30 Viettel Mua sim
38 0971.27.11.55   1,800,000 38 Viettel Mua sim
39 0765.231.234   2,900,000 33 Mobifone Mua sim
40 0792.22.01.10   1,700,000 24 Mobifone Mua sim
41 0797.17.12.12   1,700,000 37 Mobifone Mua sim
42 079.444.1991   2,300,000 48 Mobifone Mua sim
43 0792.22.04.04   2,100,000 30 Mobifone Mua sim
44 079.858.1991   2,300,000 57 Mobifone Mua sim
45 070.333.1991   6,600,000 36 Mobifone Mua sim
46 0792.22.04.40   1,200,000 30 Mobifone Mua sim
47 0971.18.02.02   1,600,000 30 Viettel Mua sim
48 0703.22.00.88   2,500,000 30 Mobifone Mua sim
49 0798.18.07.70   1,500,000 47 Mobifone Mua sim
50 0783.22.00.77   2,100,000 36 Mobifone Mua sim