Sim năm sinh

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0793.45.35.35   2,100,000 44 Mobifone Mua sim
2 0703166969   1,200,000 47 Mobifone Mua sim
3 0797.89.7722   1,700,000 58 Mobifone Mua sim
4 07.67.67.67.85   8,800,000 59 Mobifone Mua sim
5 0961.16.5050   6,400,000 33 Viettel Mua sim
6 0708.33.30.30   2,700,000 27 Mobifone Mua sim
7 0703.22.03.03   2,100,000 20 Mobifone Mua sim
8 079.444.2772   1,300,000 46 Mobifone Mua sim
9 0789.99.44.77   2,900,000 64 Mobifone Mua sim
10 0961775050   2,200,000 40 Viettel Mua sim
11 0707.78.3377   1,500,000 49 Mobifone Mua sim
12 0703.339.444   3,300,000 37 Mobifone Mua sim
13 0703.32.9898   1,700,000 49 Mobifone Mua sim
14 0778.85.85.88   5,800,000 64 Mobifone Mua sim
15 0708.33.88.44   2,900,000 45 Mobifone Mua sim
16 0708337676   1,700,000 47 Mobifone Mua sim
17 0971.12.2244   3,800,000 32 Viettel Mua sim
18 0789.89.0055   2,900,000 51 Mobifone Mua sim
19 0783.339.993   4,000,000 54 Mobifone Mua sim
20 0989.79.4411   3,400,000 52 Viettel Mua sim
21 0792.22.00.09   4,600,000 31 Mobifone Mua sim
22 0765.67.5599   1,700,000 59 Mobifone Mua sim
23 07.0440.7667   1,300,000 41 Mobifone Mua sim
24 078.333.5115   1,500,000 36 Mobifone Mua sim
25 0792.567.444   2,300,000 48 Mobifone Mua sim
26 0767.88.87.87   3,500,000 66 Mobifone Mua sim
27 078.999.222.4   3,300,000 52 Mobifone Mua sim
28 0703.334.433   4,600,000 30 Mobifone Mua sim
29 0971.06.6600   4,000,000 35 Viettel Mua sim
30 0971.28.3232   1,700,000 37 Viettel Mua sim
31 0704.45.8899   2,300,000 54 Mobifone Mua sim
32 0798.58.1212   2,100,000 43 Mobifone Mua sim
33 0783.45.0066   1,700,000 39 Mobifone Mua sim
34 0703.114.411   2,300,000 22 Mobifone Mua sim
35 0783.337.111   2,900,000 34 Mobifone Mua sim
36 0961.21.03.03   2,100,000 25 Viettel Mua sim
37 0783.57.7755   1,200,000 54 Mobifone Mua sim
38 0789.997.555   8,800,000 64 Mobifone Mua sim
39 0789.92.1166   1,800,000 49 Mobifone Mua sim
40 0703.33.00.55   3,500,000 26 Mobifone Mua sim
41 0799.99.55.44   3,500,000 61 Mobifone Mua sim
42 078.999.7070   2,300,000 56 Mobifone Mua sim
43 0793.45.7171   1,700,000 44 Mobifone Mua sim
44 0783226969   1,700,000 52 Mobifone Mua sim
45 0703113737   1,800,000 32 Mobifone Mua sim
46 0785.85.6363   2,900,000 51 Mobifone Mua sim
47 0708.33.11.99   3,500,000 41 Mobifone Mua sim
48 0703.32.9696   1,500,000 45 Mobifone Mua sim
49 0797.77.00.55   2,900,000 47 Mobifone Mua sim
50 089.887.6116   1,000,000 54 Mobifone Mua sim