Sim Năm Sinh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.333.1971 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 070.333.1970 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 078.333.1979 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 078.345.1979 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 070.333.1978 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 070.333.1990 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 078.666.2020 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 07.9779.1991 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 070.333.1984 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 078.666.1979 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 070.333.1974 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 079.8181.979 4.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 079.222.1991 6.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0776.79.19.79 4.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 070.333.1983 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 070.333.1975 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 070.333.1973 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 070.333.1989 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 070.333.1977 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 079.444.2000 2.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 070.333.1985 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 079.345.1991 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 070.333.1972 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 070.333.1991 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0798.99.1979 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0798.99.1998 4.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0704.45.1991 1.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 078.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 078.333.2020 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0797.79.19.79 10.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 079.444.1991 1.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 079.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 079.444.2020 1.150.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 070.333.1981 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0356.99.1986 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0986.32.1979 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0379.96.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 03.8668.1993 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0989.61.1985 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 03.5555.1985 22.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 039.333.1987 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0986.99.2009 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0986.92.1997 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0379.86.1993 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0987.60.1989 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0989.92.2008 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 03.5555.1992 30.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0983.55.2000 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0333.86.1995 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 033331.1997 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0389.92.1992 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0388.39.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0987.21.1997 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 039.333.1990 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0962.16.1991 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0983.95.1998 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0388.39.1993 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 03.7986.1990 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0988.93.2001 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0968.96.1979 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3