Sim Năm Sinh 2008

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0989.92.2008 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0862.23.2008 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0984.65.2008 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0862.25.2008 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0964.74.2008 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0862.55.2008 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0333.32.2008 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0981.30.2008 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0335.08.05.08 1.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0986.43.2008 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0974.05.2008 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0339.99.2008 7.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0333.99.2008 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0974.93.2008 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0359.99.2008 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0983.53.2008 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0973.11.11.08 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0966.34.2008 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0866.11.11.08 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0964.84.2008 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0867.77.2008 7.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0979.26.10.08 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0987.06.11.08 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0984.24.07.08 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0969.06.10.08 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0973.01.12.08 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0966.03.10.08 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0345.30.06.08 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0334.89.2008 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0398.82.2008 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0984.20.05.08 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0368.23.2008 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0332.18.10.08 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0962.31.02.08 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0971.05.10.08 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0969.02.12.08 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0388.95.2008 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0973.15.01.08 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0329.86.2008 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0332.26.2008 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0969.20.10.08 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0328.36.2008 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0337.19.2008 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0389.53.2008 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0343.51.2008 449.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0356.08.07.08 449.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0975.05.10.08 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0974.29.09.08 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0965.26.01.08 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0976.26.10.08 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0353.65.2008 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0965.31.11.08 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0397.08.07.08 450.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0369.66.2008 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0326.59.2008 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0329.02.10.08 449.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0966.31.12.08 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0345.74.2008 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0971.24.10.08 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0984.29.10.08 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b