Sim Năm Sinh 2008

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0333.35.2008 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0703.49.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0374.32.2008 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0354.04.2008 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0827.97.2008 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0764.12.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0767.53.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0769.63.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0707.87.2008 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0359.76.2008 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0707.31.2008 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0375.31.2008 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 093.24.2.2008 3.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0353.17.2008 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0708.76.2008 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0786.70.2008 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0949.43.2008 2.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 077.770.2008 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0707.83.2008 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0775.13.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0703.56.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0974.23.2008 2.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0352.81.2008 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0774.17.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0764.98.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0583.81.2008 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
27 0785.96.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0786.64.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0583.56.2008 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
30 0583.44.2008 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
31 0799.97.2008 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0399.31.2008 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0764.47.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0769.80.2008 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0949.34.2008 2.280.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0765.71.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0797.47.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0789.95.2008 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0707.35.2008 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0384.25.2008 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0798.85.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 08.1979.2008 3.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 085.789.2008 1.775.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0916.43.2008 980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 082.345.2008 6.120.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 08.3568.2008 4.490.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 085.345.2008 1.625.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0828.99.2008 1.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 081778.2008 3.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 081777.2008 6.270.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
51 082.666.2008 2.940.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 083.888.2008 5.560.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 0859.39.2008 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 09.44.33.2008 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 083.616.2008 2.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 0825.95.2008 4.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 082399.2008 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 0825.93.2008 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 0825.99.2008 1.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 081779.2008 5.030.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua