Sim năm sinh 1986

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1986   3,800,000 40 Mobifone Mua sim
2 0784.34.1986   1,950,000 50 Mobifone Mua sim
3 0786.64.1986   1,950,000 55 Mobifone Mua sim
4 0589.29.11.86   580,000 49 Vietnamobile Mua sim
5 0779.62.1986   2,300,000 55 Mobifone Mua sim
6 0354.02.1986   1,950,000 38 Viettel Mua sim
7 0769.63.1986   1,950,000 55 Mobifone Mua sim
8 0584.85.1986   930,000 54 Vietnamobile Mua sim
9 0564.11.06.86   580,000 37 Vietnamobile Mua sim
10 0765.83.1986   1,950,000 53 Mobifone Mua sim
11 0948.09.12.86   1,650,000 47 Vinaphone Mua sim
12 0786.60.1986   1,350,000 51 Mobifone Mua sim
13 0797.71.1986   1,950,000 55 Mobifone Mua sim
14 0566.80.1986   790,000 49 Vietnamobile Mua sim
15 0584.25.11.86   580,000 40 Vietnamobile Mua sim
16 0567.72.1986   1,050,000 51 Vietnamobile Mua sim
17 0774.78.1986   1,950,000 57 Mobifone Mua sim
18 0853.41.1986   1,950,000 45 Vinaphone Mua sim
19 0818.01.1986   5,300,000 42 Vinaphone Mua sim
20 0585.27.06.86   580,000 47 Vietnamobile Mua sim
21 0364.87.1986   1,950,000 52 Viettel Mua sim
22 0813.34.1986   1,950,000 43 Vinaphone Mua sim
23 0796.09.1986   1,950,000 55 Mobifone Mua sim
24 0385.73.1986   1,950,000 50 Viettel Mua sim
25 0798.35.1986   1,950,000 56 Mobifone Mua sim
26 0589.82.1986   1,050,000 56 Vietnamobile Mua sim
27 0764.87.1986   1,950,000 56 Mobifone Mua sim
28 0963.14.04.86   1,750,000 41 Viettel Mua sim
29 0785.94.1986   1,950,000 57 Mobifone Mua sim
30 0944.20.07.86   1,650,000 40 Vinaphone Mua sim
31 0888.17.03.86   1,650,000 49 Vinaphone Mua sim
32 0846.21.06.86   720,000 41 Vinaphone Mua sim
33 0764.86.1986   1,950,000 55 Mobifone Mua sim
34 0817.67.1986   1,950,000 53 Vinaphone Mua sim
35 0785.96.1986   1,950,000 59 Mobifone Mua sim
36 0583.18.07.86   580,000 46 Vietnamobile Mua sim
37 0837.10.03.86   720,000 36 Vinaphone Mua sim
38 0589.21.03.86   580,000 42 Vietnamobile Mua sim
39 0383.92.1986   1,950,000 49 Viettel Mua sim
40 0707.82.1986   2,800,000 48 Mobifone Mua sim
41 0765.34.1986   1,950,000 49 Mobifone Mua sim
42 0564.12.02.86   580,000 34 Vietnamobile Mua sim
43 0796.03.1986   1,950,000 49 Mobifone Mua sim
44 0797.47.1986   1,950,000 58 Mobifone Mua sim
45 0774.62.1986   1,950,000 50 Mobifone Mua sim
46 0764.37.1986   1,950,000 51 Mobifone Mua sim
47 0857.57.1986   1,950,000 56 Vinaphone Mua sim
48 0942.09.07.86   1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
49 0888.25.07.86   1,650,000 52 Vinaphone Mua sim
50 0796.20.1986   1,350,000 48 Mobifone Mua sim