Sim năm sinh 1986

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1986   3,300,000 40 Mobifone Mua sim
2 0819.39.1986   6,000,000 54 Vinaphone Mua sim
3 0793.30.11.86   1,050,000 38 Mobifone Mua sim
4 0795.27.02.86   1,050,000 46 Mobifone Mua sim
5 0793.28.11.86   1,050,000 45 Mobifone Mua sim
6 038567.1986   6,500,000 53 Viettel Mua sim
7 0379.33.1986   6,500,000 49 Viettel Mua sim
8 0778.39.1986   4,750,000 58 Mobifone Mua sim
9 0333.18.1986   6,500,000 42 Viettel Mua sim
10 0795.25.10.86   1,050,000 43 Mobifone Mua sim
11 0888.13.1986   6,000,000 52 Vinaphone Mua sim
12 0799.79.1986   9,000,000 65 Mobifone Mua sim
13 0931.86.1986   14,000,000 51 Mobifone Mua sim
14 0793.29.05.86   1,050,000 49 Mobifone Mua sim
15 0795.27.12.86   1,050,000 47 Mobifone Mua sim
16 0939.16.1986   9,000,000 52 Mobifone Mua sim
17 081975.1986   7,000,000 54 Vinaphone Mua sim
18 0793.31.05.86   1,050,000 42 Mobifone Mua sim
19 0972.31.08.86   3,250,000 44 Viettel Mua sim
20 037799.1986   7,000,000 59 Viettel Mua sim
21 0793.30.10.86   1,050,000 37 Mobifone Mua sim
22 0383.99.1986   6,500,000 56 Viettel Mua sim
23 0793.28.01.86   1,050,000 44 Mobifone Mua sim
24 083.777.1986   9,000,000 56 Vinaphone Mua sim
25 0795.27.07.86   1,050,000 51 Mobifone Mua sim
26 081979.1986   17,000,000 58 Vinaphone Mua sim
27 0383.69.1986   6,500,000 53 Viettel Mua sim
28 0795.28.11.86   1,050,000 47 Mobifone Mua sim
29 085279.1986   3,150,000 55 Vinaphone Mua sim
30 0888.99.1986   20,000,000 66 Vinaphone Mua sim
31 0795.27.09.86   1,050,000 53 Mobifone Mua sim
32 0795.28.01.86   1,050,000 46 Mobifone Mua sim
33 0793.28.09.86   1,050,000 52 Mobifone Mua sim
34 0795.26.03.86   1,050,000 46 Mobifone Mua sim
35 0886.77.1986   6,000,000 60 Vinaphone Mua sim
36 083.666.1986   15,000,000 53 Vinaphone Mua sim
37 0977.16.1986   9,500,000 54 Viettel Mua sim
38 085222.1986   9,000,000 43 Vinaphone Mua sim
39 0793.27.01.86   1,050,000 43 Mobifone Mua sim
40 0913.66.1986   12,000,000 49 Vinaphone Mua sim
41 0795.25.07.86   1,050,000 49 Mobifone Mua sim
42 0886.99.1986   13,200,000 64 Vinaphone Mua sim
43 0795.28.03.86   1,050,000 48 Mobifone Mua sim
44 0793.29.09.86   1,050,000 53 Mobifone Mua sim
45 0393.89.1986   6,500,000 56 Viettel Mua sim
46 0793.29.11.86   1,050,000 46 Mobifone Mua sim
47 0795.27.10.86   1,050,000 45 Mobifone Mua sim
48 035995.1986   4,850,000 55 Viettel Mua sim
49 0793.31.07.86   1,050,000 44 Mobifone Mua sim
50 036556.1986   6,500,000 49 Viettel Mua sim