Sim năm sinh 1986

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1986   3,800,000 40 Mobifone Mua sim
2 0961.16.01.86   3,150,000 38 Viettel Mua sim
3 0915.03.05.86   1,700,000 37 Vinaphone Mua sim
4 0866.23.05.86   2,225,000 44 Viettel Mua sim
5 0812.10.10.86   2,300,000 27 Vinaphone Mua sim
6 0914.30.01.86   1,550,000 32 Vinaphone Mua sim
7 0868.16.04.86   1,700,000 47 Viettel Mua sim
8 0946.15.07.86   1,550,000 46 Vinaphone Mua sim
9 086736.1986   2,100,000 54 Viettel Mua sim
10 0828.24.05.86   1,550,000 43 Vinaphone Mua sim
11 0389.03.10.86   1,475,000 38 Viettel Mua sim
12 0825.02.02.86   1,550,000 33 Vinaphone Mua sim
13 0944.7.1.1986   2,700,000 49 Vinaphone Mua sim
14 0789.17.07.86   2,693,000 53 Mobifone Mua sim
15 0816.22.11.86   1,700,000 35 Vinaphone Mua sim
16 0828.02.02.86   1,550,000 36 Vinaphone Mua sim
17 0936.09.02.86   1,700,000 43 Mobifone Mua sim
18 0856.91.1986   1,250,000 53 Vinaphone Mua sim
19 0945.18.09.86   1,550,000 50 Vinaphone Mua sim
20 0916.180.086   1,475,000 39 Vinaphone Mua sim
21 0855.18.12.86   1,550,000 44 Vinaphone Mua sim
22 0777.27.08.86   1,475,000 52 Mobifone Mua sim
23 079.217.1986   3,375,000 50 Mobifone Mua sim
24 0825.22.1986   3,450,000 43 Vinaphone Mua sim
25 0981.07.02.86   2,700,000 41 Viettel Mua sim
26 0963.26.04.86   3,150,000 44 Viettel Mua sim
27 0919.24.07.86   1,550,000 46 Vinaphone Mua sim
28 0965.11.05.86   2,850,000 41 Viettel Mua sim
29 0961.04.07.86   3,825,000 41 Viettel Mua sim
30 0383.46.1986   1,850,000 48 Viettel Mua sim
31 0963.08.04.86   2,700,000 44 Viettel Mua sim
32 077.822.1986   1,250,000 50 Mobifone Mua sim
33 0394.55.1986   2,700,000 50 Viettel Mua sim
34 0988.28.07.86   3,450,000 56 Viettel Mua sim
35 0962.02.04.86   2,000,000 37 Viettel Mua sim
36 0372.64.1986   2,000,000 46 Viettel Mua sim
37 0833.29.12.86   1,400,000 42 Vinaphone Mua sim
38 0984.15.01.86   2,305,000 42 Viettel Mua sim
39 0964.15.07.86   2,225,000 46 Viettel Mua sim
40 0777.8.7.1986   2,030,000 60 Mobifone Mua sim
41 0942.20.12.86   1,550,000 34 Vinaphone Mua sim
42 0867.181.186   1,850,000 46 Viettel Mua sim
43 0886.15.04.86   1,550,000 46 Vinaphone Mua sim
44 0866.21.09.86   2,225,000 46 Viettel Mua sim
45 0858.090.686   2,225,000 50 Vinaphone Mua sim
46 086737.1986   2,100,000 55 Viettel Mua sim
47 0917.29.07.86   1,250,000 49 Vinaphone Mua sim
48 0977.05.10.86   5,599,000 43 Viettel Mua sim
49 09315.2.1986   5,600,000 44 Mobifone Mua sim