Sim năm sinh 1986

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1986   4,000,000 40 Mobifone Mua sim
2 081.423.1986   1,650,000 42 Vinaphone Mua sim
3 081.364.1986   1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
4 0889.11.03.86   1,150,000 44 Vinaphone Mua sim
5 0942.21.04.86   1,000,000 36 Vinaphone Mua sim
6 082.715.1986   1,650,000 47 Vinaphone Mua sim
7 085.793.1986   1,650,000 56 Vinaphone Mua sim
8 081.325.1986   1,650,000 43 Vinaphone Mua sim
9 0917.07.04.86   1,650,000 42 Vinaphone Mua sim
10 082.731.1986   1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
11 082.351.1986   1,650,000 43 Vinaphone Mua sim
12 082.572.1986   1,650,000 48 Vinaphone Mua sim
13 082.297.1986   1,650,000 52 Vinaphone Mua sim
14 082.578.1986   1,650,000 54 Vinaphone Mua sim
15 081.892.1986   1,650,000 52 Vinaphone Mua sim
16 085.483.1986   1,650,000 52 Vinaphone Mua sim
17 081.645.1986   1,650,000 48 Vinaphone Mua sim
18 085.741.1986   1,650,000 49 Vinaphone Mua sim
19 083.873.1986   1,650,000 53 Vinaphone Mua sim
20 0917.24.07.86   1,650,000 44 Vinaphone Mua sim
21 084.955.1986   1,650,000 55 Vinaphone Mua sim
22 081.524.1986   1,650,000 44 Vinaphone Mua sim
23 081.395.1986   1,650,000 50 Vinaphone Mua sim
24 081.385.1986   1,650,000 49 Vinaphone Mua sim
25 081.436.1986   1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
26 0947.09.03.86   1,350,000 46 Vinaphone Mua sim
27 0949.23.10.86   1,350,000 42 Vinaphone Mua sim
28 083.357.1986   1,650,000 50 Vinaphone Mua sim
29 083.623.1986   1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
30 085.546.1986   1,650,000 52 Vinaphone Mua sim
31 082.488.1986   1,650,000 54 Vinaphone Mua sim
32 082.466.1986   1,650,000 50 Vinaphone Mua sim
33 085.933.1986   1,650,000 52 Vinaphone Mua sim
34 081.481.1986   1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
35 085.426.1986   1,650,000 49 Vinaphone Mua sim
36 085.947.1986   1,650,000 57 Vinaphone Mua sim
37 085.864.1986   1,650,000 55 Vinaphone Mua sim
38 0947.18.03.86   1,350,000 46 Vinaphone Mua sim
39 0943.18.02.86   1,350,000 41 Vinaphone Mua sim
40 081.725.1986   1,650,000 47 Vinaphone Mua sim
41 082.577.1986   1,650,000 53 Vinaphone Mua sim
42 081.429.1986   1,650,000 48 Vinaphone Mua sim
43 083.844.1986   1,650,000 51 Vinaphone Mua sim
44 085.727.1986   1,650,000 53 Vinaphone Mua sim
45 0946.04.12.86   1,350,000 40 Vinaphone Mua sim
46 083.721.1986   1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
47 0945.25.01.86   1,000,000 40 Vinaphone Mua sim
48 081.864.1986   1,650,000 51 Vinaphone Mua sim
49 081.797.1986   1,650,000 56 Vinaphone Mua sim
50 085.634.1986   1,650,000 50 Vinaphone Mua sim