Sim số đẹp năm sinh 1989

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 056.907.1989   615,000 54 Vietnamobile Mua sim
2 052.837.1989   615,000 52 Vietnamobile Mua sim
3 0853.040.789   1,050,000 44 Vinaphone Mua sim
4 0837.27.12.89   685,000 47 Vinaphone Mua sim
5 0348.19.06.89   825,000 48 Viettel Mua sim
6 0854.02.12.89   685,000 39 Vinaphone Mua sim
7 0374.02.03.89   1,400,000 36 Viettel Mua sim
8 0856.210.789   1,200,000 46 Vinaphone Mua sim
9 0856.23.06.89   650,000 47 Vinaphone Mua sim
10 0827.01.03.89   650,000 38 Vinaphone Mua sim
11 056.540.1989   615,000 47 Vietnamobile Mua sim
12 086.578.1989   3,500,000 61 Viettel Mua sim
13 058.276.1989   615,000 55 Vietnamobile Mua sim
14 086262.1989   8,000,000 51 Viettel Mua sim
15 086204.1989   3,800,000 47 Viettel Mua sim
16 0394.27.09.89   1,400,000 51 Viettel Mua sim
17 0352.13.12.89   825,000 34 Viettel Mua sim
18 0842.24.05.89   650,000 42 Vinaphone Mua sim
19 086207.1989   3,800,000 50 Viettel Mua sim
20 0853.24.02.89   650,000 41 Vinaphone Mua sim
21 0977.06.00.89   1,200,000 46 Viettel Mua sim
22 0846.11.02.89   650,000 39 Vinaphone Mua sim
23 0853.09.02.89   650,000 44 Vinaphone Mua sim
24 0853.20.05.89   650,000 40 Vinaphone Mua sim
25 0833.27.12.89   685,000 43 Vinaphone Mua sim
26 086223.1989   4,500,000 48 Viettel Mua sim
27 0853.19.05.89   650,000 48 Vinaphone Mua sim
28 0848.04.02.89   650,000 43 Vinaphone Mua sim
29 0858.31.12.89   685,000 45 Vinaphone Mua sim
30 086557.1989   1,980,000 58 Viettel Mua sim
31 0372.24.06.89   685,000 41 Viettel Mua sim
32 0854.30.04.89   650,000 41 Vinaphone Mua sim
33 0852.13.01.89   650,000 37 Vinaphone Mua sim
34 086208.1989   3,800,000 51 Viettel Mua sim
35 0838.65.1989   1,800,000 57 Vinaphone Mua sim
36 090.841.1989   5,800,000 49 Mobifone Mua sim
37 056.954.1989   615,000 56 Vietnamobile Mua sim
38 0845.15.03.89   650,000 43 Vinaphone Mua sim
39 0849.23.01.89   650,000 44 Vinaphone Mua sim
40 086236.1989   5,000,000 52 Viettel Mua sim
41 086272.1989   3,800,000 52 Viettel Mua sim
42 0867.81.1989   1,980,000 57 Viettel Mua sim
43 086284.1989   3,800,000 55 Viettel Mua sim
44 086218.1989   4,500,000 52 Viettel Mua sim
45 0812.000.589   1,088,000 33 Vinaphone Mua sim
46 0858.24.10.89   685,000 45 Vinaphone Mua sim
47 0846.10.02.89   650,000 38 Vinaphone Mua sim
48 0349.26.1989   1,050,000 51 Viettel Mua sim
49 056.473.1989   615,000 52 Vietnamobile Mua sim
50 0846.17.01.89   650,000 44 Vinaphone Mua sim