Sim Năm Sinh 1989

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.333.1989 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0968.05.1989 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0961.52.1989 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0336.69.1989 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0333.68.1989 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0965.03.1989 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0971.68.1989 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0973.16.1989 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0987.60.1989 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0399.79.1989 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0392.89.1989 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0829.14.1989 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0797.47.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 07.9993.1989 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0775.96.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0765.84.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0786.67.1989 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0762.21.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0764.23.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0365.46.1989 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0796.01.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0773.75.1989 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0703.25.1989 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0385.73.1989 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0769.01.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0766.151.989 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0397.51.1989 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0796.28.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0785.94.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0769.61.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0587.88.1989 950.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
32 0587.68.1989 1.680.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
33 0786.42.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0786.28.1989 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0707.35.1989 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0776.64.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 082.881.1989 1.475.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 0823.98.1989 1.925.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0828.96.1989 1.475.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 082.557.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 081776.1989 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0825.96.1989 1.820.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0833.68.1989 4.350.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0858.58.1989 4.350.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 08.3568.1989 3.440.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0855.33.1989 1.810.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0828.97.1989 1.475.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 081.737.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 082.818.1989 4.360.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 082.555.1989 3.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
51 0839.33.1989 1.980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 0823.96.1989 1.980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 085.494.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 085.779.1989 3.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 0828.92.1989 1.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 0834.67.1989 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 0837.38.1989 2.070.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 0823.97.1989 1.930.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 081778.1989 2.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 082559.1989 1.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua