Sim số đẹp năm sinh 1989

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1989   4,500,000 43 Mobifone Mua sim
2 0886.35.1989   7,500,000 57 Vinaphone Mua sim
3 0981.06.01.89   3,250,000 42 Viettel Mua sim
4 0869.18.09.89   2,650,000 58 Viettel Mua sim
5 0793.24.05.89   1,050,000 47 Mobifone Mua sim
6 0338.22.1989   6,500,000 45 Viettel Mua sim
7 0866.20.03.89   2,650,000 42 Viettel Mua sim
8 085886.1989   5,050,000 62 Vinaphone Mua sim
9 0793.28.11.89   1,050,000 48 Mobifone Mua sim
10 0795.26.01.89   1,050,000 47 Mobifone Mua sim
11 0869.18.06.89   2,650,000 55 Viettel Mua sim
12 0869.01.06.89   2,650,000 47 Viettel Mua sim
13 036789.1989   37,500,000 60 Viettel Mua sim
14 0793.31.01.89   1,050,000 41 Mobifone Mua sim
15 039229.1989   6,500,000 52 Viettel Mua sim
16 0795.26.04.89   1,050,000 50 Mobifone Mua sim
17 0795.28.06.89   1,050,000 54 Mobifone Mua sim
18 0795.26.03.89   1,050,000 49 Mobifone Mua sim
19 0869.13.05.89   1,950,000 49 Viettel Mua sim
20 0386.33.1989   6,500,000 50 Viettel Mua sim
21 0793.23.03.89   1,050,000 44 Mobifone Mua sim
22 083777.1989   7,000,000 59 Vinaphone Mua sim
23 0869.13.02.89   1,950,000 46 Viettel Mua sim
24 091313.1989   28,000,000 44 Vinaphone Mua sim
25 0795.27.11.89   1,050,000 49 Mobifone Mua sim
26 0793.25.02.89   1,050,000 45 Mobifone Mua sim
27 083779.1989   7,500,000 61 Vinaphone Mua sim
28 0869.13.04.89   1,950,000 48 Viettel Mua sim
29 0778.39.1989   4,750,000 61 Mobifone Mua sim
30 0795.27.05.89   1,050,000 52 Mobifone Mua sim
31 0869.18.05.89   1,950,000 54 Viettel Mua sim
32 0965.59.1989   9,500,000 61 Viettel Mua sim
33 0934.31.09.89   1,350,000 46 Mobifone Mua sim
34 0779.68.1989   8,500,000 64 Mobifone Mua sim
35 0338.55.1989   6,500,000 51 Viettel Mua sim
36 0793.27.01.89   1,050,000 46 Mobifone Mua sim
37 039559.1989   7,500,000 58 Viettel Mua sim
38 0793.29.06.89   1,050,000 53 Mobifone Mua sim
39 0795.27.12.89   1,050,000 50 Mobifone Mua sim
40 0388.15.1989   4,350,000 52 Viettel Mua sim
41 081568.1989   4,850,000 55 Vinaphone Mua sim
42 0796.28.1989   1,950,000 59 Mobifone Mua sim
43 0965.17.03.89   1,575,000 48 Viettel Mua sim
44 0797.47.1989   1,950,000 61 Mobifone Mua sim
45 0888.26.12.89   1,575,000 52 Vinaphone Mua sim
46 0766.151.989   2,800,000 52 Mobifone Mua sim
47 0888.25.04.89   1,575,000 52 Vinaphone Mua sim
48 0888.24.06.89   1,575,000 53 Vinaphone Mua sim
49 0829.14.1989   1,950,000 51 Vinaphone Mua sim
50 0765.84.1989   1,950,000 57 Mobifone Mua sim