Sim số đẹp năm sinh 1989

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1989   5,400,000 43 Mobifone Mua sim
2 081.361.1989   1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
3 085.382.1989   1,650,000 53 Vinaphone Mua sim
4 082.648.1989   1,650,000 55 Vinaphone Mua sim
5 0889.00.05.89   1,000,000 47 Vinaphone Mua sim
6 081.632.1989   1,650,000 47 Vinaphone Mua sim
7 081.385.1989   1,650,000 52 Vinaphone Mua sim
8 082.334.1989   1,650,000 47 Vinaphone Mua sim
9 085.842.1989   1,650,000 54 Vinaphone Mua sim
10 081.677.1989   1,650,000 56 Vinaphone Mua sim
11 0814.39.19.89   1,650,000 52 Vinaphone Mua sim
12 081.697.1989   1,650,000 58 Vinaphone Mua sim
13 085.713.1989   1,650,000 51 Vinaphone Mua sim
14 082.735.1989   1,650,000 52 Vinaphone Mua sim
15 085.542.1989   1,650,000 51 Vinaphone Mua sim
16 0944.07.06.89   1,650,000 47 Vinaphone Mua sim
17 085.424.1989   1,650,000 50 Vinaphone Mua sim
18 081.685.1989   1,650,000 55 Vinaphone Mua sim
19 0858.18.07.89   2,500,000 54 Vinaphone Mua sim
20 082.415.1989   1,650,000 47 Vinaphone Mua sim
21 085.941.1989   1,650,000 54 Vinaphone Mua sim
22 0827.49.19.89   1,650,000 57 Vinaphone Mua sim
23 085.972.1989   1,650,000 58 Vinaphone Mua sim
24 081.742.1989   1,650,000 49 Vinaphone Mua sim
25 085.974.1989   1,650,000 60 Vinaphone Mua sim
26 081.842.1989   1,650,000 50 Vinaphone Mua sim
27 085.391.1989   1,650,000 53 Vinaphone Mua sim
28 081.487.1989   1,650,000 55 Vinaphone Mua sim
29 081.637.1989   1,650,000 52 Vinaphone Mua sim
30 085.541.1989   1,650,000 50 Vinaphone Mua sim
31 081.847.1989   1,650,000 55 Vinaphone Mua sim
32 081.492.1989   1,650,000 51 Vinaphone Mua sim
33 082.726.1989   1,650,000 52 Vinaphone Mua sim
34 0824.69.19.89   1,650,000 56 Vinaphone Mua sim
35 082.967.1989   1,650,000 59 Vinaphone Mua sim
36 081.725.1989   1,650,000 50 Vinaphone Mua sim
37 082.454.1989   1,650,000 50 Vinaphone Mua sim
38 082.664.1989   1,650,000 53 Vinaphone Mua sim
39 085.572.1989   1,650,000 54 Vinaphone Mua sim
40 085.357.1989   1,650,000 55 Vinaphone Mua sim
41 081.796.1989   1,650,000 58 Vinaphone Mua sim
42 081.443.1989   1,650,000 47 Vinaphone Mua sim
43 085.461.1989   1,650,000 51 Vinaphone Mua sim
44 082.957.1989   1,650,000 58 Vinaphone Mua sim
45 085.435.1989   1,650,000 52 Vinaphone Mua sim
46 081.472.1989   1,650,000 49 Vinaphone Mua sim
47 081.583.1989   1,650,000 52 Vinaphone Mua sim
48 081.348.1989   1,650,000 51 Vinaphone Mua sim
49 085.762.1989   1,650,000 55 Vinaphone Mua sim
50 085.374.1989   1,650,000 54 Vinaphone Mua sim