Sim số đẹp năm sinh 1989

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0789.92.9889   3,300,000 69 Mobifone Mua sim
2 0765.698.889   1,700,000 66 Mobifone Mua sim
3 0708.64.8989   1,300,000 59 Mobifone Mua sim
4 0783.22.8889   2,300,000 55 Mobifone Mua sim
5 076.444.8989   1,700,000 59 Mobifone Mua sim
6 0792.33.9889   2,100,000 58 Mobifone Mua sim
7 0765.598.889   1,700,000 65 Mobifone Mua sim
8 078.333.9889   4,100,000 58 Mobifone Mua sim
9 0797.37.9889   1,300,000 67 Mobifone Mua sim
10 0784588989   1,700,000 66 Mobifone Mua sim
11 0708.64.9889   1,200,000 59 Mobifone Mua sim
12 0708.31.9889   1,700,000 53 Mobifone Mua sim
13 0792.55.9889   1,700,000 62 Mobifone Mua sim
14 0703.22.9889   2,300,000 48 Mobifone Mua sim
15 0704.45.8989   1,500,000 54 Mobifone Mua sim
16 0708.32.9889   1,300,000 54 Mobifone Mua sim
17 0708.65.9889   1,300,000 60 Mobifone Mua sim
18 0783.22.9889   1,700,000 56 Mobifone Mua sim
19 0793.45.9889   1,500,000 62 Mobifone Mua sim
20 0789.91.9889   2,700,000 68 Mobifone Mua sim
21 070.333.1989   5,200,000 43 Mobifone Mua sim
22 0764338989   1,700,000 57 Mobifone Mua sim
23 0786.67.9889   1,500,000 68 Mobifone Mua sim
24 0708.33.9889   1,700,000 55 Mobifone Mua sim
25 0931.86.8789   20,200,000 59 Mobifone Mua sim
26 0898.85.8989   6,100,000 72 Mobifone Mua sim
27 0898.148.889   1,150,000 63 Mobifone Mua sim
28 0898.14.8989   1,200,000 64 Mobifone Mua sim
29 0901.48.9889   3,300,000 56 Mobifone Mua sim
30 0931.89.2989   3,300,000 58 Mobifone Mua sim
31 0934.10.9889   1,650,000 51 Mobifone Mua sim
32 0898.108.889   1,150,000 59 Mobifone Mua sim
33 0898.428.889   1,150,000 64 Mobifone Mua sim
34 0901.44.8889   2,100,000 51 Mobifone Mua sim
35 0898.438.889   1,150,000 65 Mobifone Mua sim
36 0931.89.4989   2,400,000 60 Mobifone Mua sim
37 0931.87.5989   1,250,000 59 Mobifone Mua sim
38 0901.42.8889   1,550,000 49 Mobifone Mua sim
39 0901.47.8889   1,550,000 54 Mobifone Mua sim
40 0938.43.9889   1,650,000 61 Mobifone Mua sim
41 0931.33.0989   1,350,000 45 Mobifone Mua sim
42 0931.89.6989   13,800,000 62 Mobifone Mua sim
43 0931.14.9889   1,650,000 52 Mobifone Mua sim
44 0898.548.889   1,150,000 67 Mobifone Mua sim
45 0901.48.1489   1,450,000 44 Mobifone Mua sim
46 0931.88.3989   2,400,000 58 Mobifone Mua sim
47 0898.418.889   1,150,000 63 Mobifone Mua sim
48 0898.14.9889   1,150,000 64 Mobifone Mua sim
49 0898.538.889   1,150,000 66 Mobifone Mua sim
50 0931.88.5989   1,900,000 60 Mobifone Mua sim