Sim Năm Sinh 1989

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.333.1989 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 09.31.12.1989 59.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0819.06.1989 9.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0913.69.1989 18.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0819.06.1989 9.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 09.18.11.1989 18.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0813.68.1989 8.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0785.87.1989 2.090.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0792.43.1989 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0785.08.1989 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0937.42.1989 3.950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0793.41.1989 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0794.45.1989 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0784.72.1989 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0899.76.1989 4.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0797.21.1989 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0785.72.1989 2.090.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0783.24.1989 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0784.07.1989 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0792.30.1989 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0784.98.1989 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0784.78.1989 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0785.69.1989 2.090.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0784.28.1989 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0792.74.1989 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0784.16.1989 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0792.20.1989 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0939.9.4.1989 4.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0896.7.4.1989 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0896.7.2.1989 2.400.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0896.7.1.1989 2.400.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0896.7.3.1989 2.400.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0899.03.1989 2.700.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0896.70.1989 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 090.770.1989 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0898.8.4.1989 1.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0907.9.3.1989 6.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0907.6.2.1989 5.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0907.5.8.1989 4.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0815.65.1989 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0813.35.1989 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0818.87.1989 1.680.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0814.86.1989 1.680.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0818.71.1989 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0918.69.1989 6.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 085.903.1989 3.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0813.55.1989 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 085.402.1989 3.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 08.1939.1989 7.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0815.96.1989 1.680.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
51 0858.66.1989 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 085.407.1989 3.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 08.1975.1989 3.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 0813.96.1989 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 094.256.1989 5.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 083.567.1989 5.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 084.222.1989 4.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 0827.33.1989 1.750.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 0946.33.1989 5.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 0889.25.1989 3.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua