Sim số đẹp năm sinh 1989

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1989   5,200,000 43 Mobifone Mua sim
2 0965.17.03.89   1,550,000 48 Viettel Mua sim
3 0888.25.04.89   1,475,000 52 Vinaphone Mua sim
4 0766.151.989   2,550,000 52 Mobifone Mua sim
5 0762.21.1989   1,700,000 45 Mobifone Mua sim
6 0769.01.1989   1,700,000 50 Mobifone Mua sim
7 0786.42.1989   1,700,000 54 Mobifone Mua sim
8 0797.47.1989   1,700,000 61 Mobifone Mua sim
9 0786.03.1989   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
10 0587.68.1989   1,850,000 61 Vietnamobile Mua sim
11 0829.14.1989   1,700,000 51 Vinaphone Mua sim
12 0764.23.1989   1,700,000 49 Mobifone Mua sim
13 0796.28.1989   1,700,000 59 Mobifone Mua sim
14 0707.35.1989   2,550,000 49 Mobifone Mua sim
15 0703.080.789   3,450,000 42 Mobifone Mua sim
16 0397.51.1989   1,700,000 52 Viettel Mua sim
17 0775.96.1989   1,700,000 61 Mobifone Mua sim
18 0785.94.1989   1,700,000 60 Mobifone Mua sim
19 0333.07.12.89   1,700,000 36 Viettel Mua sim
20 0765.84.1989   1,700,000 57 Mobifone Mua sim
21 0796.01.1989   1,700,000 50 Mobifone Mua sim
22 0583.39.1989   1,850,000 55 Vietnamobile Mua sim
23 0818.01.1989   5,040,000 45 Vinaphone Mua sim
24 0776.64.1989   1,700,000 57 Mobifone Mua sim
25 0769.61.1989   1,700,000 56 Mobifone Mua sim
26 0385.73.1989   1,700,000 53 Viettel Mua sim
27 0365.46.1989   1,700,000 51 Viettel Mua sim
28 0335.11.02.89   650,000 32 Viettel Mua sim
29 0385.04.01.89   650,000 38 Viettel Mua sim
30 0359.130.089   600,000 38 Viettel Mua sim
31 0328.01.03.89   750,000 34 Viettel Mua sim
32 0394.06.06.89   650,000 45 Viettel Mua sim
33 0793.24.05.89   1,100,000 47 Mobifone Mua sim
34 0793.22.02.89   1,100,000 42 Mobifone Mua sim
35 0793.28.11.89   1,100,000 48 Mobifone Mua sim
36 0793.23.03.89   1,100,000 44 Mobifone Mua sim
37 0795.27.11.89   1,100,000 49 Mobifone Mua sim
38 0795.26.01.89   1,100,000 47 Mobifone Mua sim
39 0336.39.1989   9,000,000 51 Viettel Mua sim
40 0869.13.05.89   1,800,000 49 Viettel Mua sim
41 090456.1989   16,500,000 51 Mobifone Mua sim
42 0386.33.1989   6,000,000 50 Viettel Mua sim
43 036789.1989   28,600,000 60 Viettel Mua sim
44 0869.01.06.89   2,650,000 47 Viettel Mua sim
45 0793.21.09.89   1,100,000 48 Mobifone Mua sim
46 0793.29.06.89   1,100,000 53 Mobifone Mua sim
47 0886.26.1989   6,000,000 57 Vinaphone Mua sim
48 0869.18.05.89   1,800,000 54 Viettel Mua sim
49 0793.21.04.89   1,100,000 43 Mobifone Mua sim
50 0795.26.04.89   1,100,000 50 Mobifone Mua sim