Sim Năm Sinh 2002

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0704.45.2002 990.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0764.51.2002 750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0703.74.2002 700.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0774.71.2002 700.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0916.47.2002 700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0707.32.2002 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0704.41.2002 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0944.76.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0836.72.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0354.82.2002 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0396.27.2002 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0707.88.2002 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0947.13.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0797.002.002 9.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0949.41.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0396.42.2002 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0948.59.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0384.43.2002 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0374.32.2002 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0948.45.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0365.46.2002 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0764.01.2002 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0945.91.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0947.48.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0799.97.2002 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0786.70.2002 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0946.54.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0707.81.2002 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0945.43.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0946.59.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0797.47.2002 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0945.73.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0792.20.2002 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0373.81.2002 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0785.95.2002 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0354.05.2002 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0707.85.2002 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0767.66.2002 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0944.87.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0583.14.2002 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
41 0784.73.2002 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0785.19.2002 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0357.26.2002 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0947.81.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0564.09.2002 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
46 0352.49.2002 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0948.91.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0359.76.2002 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0583.74.2002 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
50 0584.82.2002 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
51 094.773.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 0916.35.2002 2.190.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 0918.15.2002 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 0912.85.2002 3.790.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 082.999.2002 6.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 0919.46.2002 1.980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 0916.29.2002 3.710.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 0916.34.2002 1.950.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 0825.94.2002 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 0825.95.2002 4.480.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua