Sim Năm Sinh 2002

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0704.45.2002 1.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 096.251.2002 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0374.2.7.2002 1.560.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 035.474.2002 1.630.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0378.70.2002 1.170.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 035.7.06.2002 1.750.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0338.72.2002 1.950.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 097.196.2002 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0363.52.2002 2.280.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 037.274.2002 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 097.15.3.2002 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 035.244.2002 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 036.799.2002 3.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0389.43.2002 1.750.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0374.3.8.2002 1.560.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 096.164.2002 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 097.13.2.2002 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0387.24.2002 1.750.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0337.88.2002 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0386.39.2002 2.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 035.267.2002 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 097.18.4.2002 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 035.909.2002 2.800.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 097.194.2002 5.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 097.266.2002 6.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0939.1.5.2002 1.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0939.57.2002 1.175.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0798.06.2002 1.475.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0939.2.7.2002 2.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0939.7.5.2002 2.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0798.09.2002 1.475.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0939.4.4.2002 1.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0939.5.3.2002 2.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0907.2.3.2002 1.550.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0932.8.6.2002 4.400.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0899.06.2002 1.550.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0907.62.2002 1.325.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0907.4.9.2002 1.475.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0774.002.002 6.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0789.5.7.2002 1.475.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0939.9.2.2002 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0907.95.2002 1.550.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0901.2.8.2002 2.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0939.9.4.2002 1.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0939.3.4.2002 1.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 09.01.04.2002 5.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0939.4.2.2002 2.400.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0939.70.2002 1.550.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0932.9.4.2002 1.550.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0907.50.2002 1.550.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0899.002.002 24.700.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0948.45.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 0764.01.2002 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
54 094.773.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 0584.82.2002 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
56 0373.81.2002 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0945.73.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 0797.47.2002 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0384.43.2002 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0948.59.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua