Sim Năm Sinh 1999

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0764.22.11.99 790.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0986.11.11.99 77.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0967.22.02.99 2.050.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0965.16.06.99 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0982.17.02.99 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0965.05.1299 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0964.08.04.99 2.050.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0965.13.03.99 2.050.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0971.05.08.99 2.050.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0984.31.06.99 2.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0968.08.03.99 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0971.03.06.99 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0973.09.01.99 2.050.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0967.23.08.99 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0974.27.10.99 2.050.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0965.31.05.99 2.050.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0975.12.02.99 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0379.01.08.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0342.11.12.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0388.28.12.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0379.03.01.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0326.11.01.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0357.10.07.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0383.02.03.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0333.31.02.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0335.05.03.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0346.10.07.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0862.26.03.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0339.18.06.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0377.31.08.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0343.18.06.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0398.26.01.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0339.28.12.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0363.26.12.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0865.09.06.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0865.19.05.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0372.15.08.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0979.31.04.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0369.28.03.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0378.29.02.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0336.23.08.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0389.22.08.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0375.27.02.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0373.17.12.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0865.14.07.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0389.12.05.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0359.18.12.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0342.02.06.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0368.10.04.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0339.21.01.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0383.08.08.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0326.18.05.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0389.11.03.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0383.01.05.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0352.13.05.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0375.01.01.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0347.31.07.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0397.10.08.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0328.22.07.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0961.29.10.99 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942