Sim Năm Sinh 1999

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 090.81.81.999 99.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 07.07.011.999 15.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0945.47.1999 20.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0777.941.999 3.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0933.461.999 20.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 093.854.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0764.211.999 2.400.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0937.481.999 16.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 07777.61.999 32.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 090.670.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0767.191.999 15.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 085.777.1.999 15.300.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0937.541.999 19.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0931.451.999 20.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0774.931.999 2.400.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 077.66.71.999 8.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0937.501.999 19.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0938.461.999 20.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0773.741.999 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0786.331.999 6.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 076.41.41.999 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0938.471.999 20.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0783.431.999 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0938.431.999 20.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0767.221.999 4.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0356.38.1999 13.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0784.201.999 5.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0777.141.999 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0784.651.999 5.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0827.411.999 8.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 082.88.11.999 41.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0828.93.1999 11.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0828.97.1999 11.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0837.37.1999 26.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0828.94.1999 12.700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0823.93.1999 26.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 08177.61.999 17.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 0837.38.1999 18.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 083.567.1999 24.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 082.883.1999 19.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 085.345.1999 26.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0833.25.1999 12.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0834.93.1999 18.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 085.668.1999 26.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0823.91.1999 26.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 08.1986.1999 33.300.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 082.852.1999 9.070.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0828.90.1999 13.300.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 082.887.1999 19.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 085.676.1999 16.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
51 085.939.1999 26.300.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 082.334.1999 16.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 08177.81.999 16.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 0828.96.1999 11.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 085.979.1999 26.300.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 083.523.1999 12.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 0858.57.1999 12.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 0858.56.1999 12.700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 0822.62.1999 16.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 0843.981.999 10.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua