Sim Năm Sinh 2005

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0918.89.2005 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 0886.18.2005 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0886.39.2005 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0886.82.2005 1.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0886.38.2005 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0818.99.2005 3.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0886.58.2005 2.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0816.18.2005 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 09.1978.2005 3.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0886.62.2005 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0839.55.2005 2.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0819.66.2005 2.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 081.866.2005 2.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0886.83.2005 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 08.25.01.2005 7.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 08.1969.2005 2.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0917.06.2005 12.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0835.99.2005 2.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0813.88.2005 3.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0816.26.2005 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0812.99.2005 3.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0886.65.2005 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0886.89.2005 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0919.61.2005 3.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0886.36.2005 1.980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 091.666.2005 16.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0946.98.2005 1.250.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0914.36.2005 2.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0828.28.2005 4.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 077.3.11.2005 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0917.5.3.2005 1.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0886.99.2005 5.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 077.4.10.2005 3.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 08.13.10.2005 9.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 077.9.09.2005 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 07.07.11.2005 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 077.9.10.2005 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 07.03.10.2005 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0945.38.2005 2.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 07.03.11.2005 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0784.70.2005 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0798.92.2005 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0794.82.2005 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0786.52.2005 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0792.60.2005 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0784.79.2005 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0799.92.2005 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0784.78.2005 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0792.82.2005 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0784.75.2005 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0797.42.2005 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0793.72.2005 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0798.58.2005 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0798.32.2005 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0783.63.2005 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0783.27.2005 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0798.72.2005 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0797.21.2005 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0797.44.2005 1.640.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0786.72.2005 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua