Sim Năm Sinh 2005

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 079.222.0505 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 09.8118.0505 7.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0971.21.0505 1.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0971.12.0505 1.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0971.16.0505 1.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0961.22.0505 3.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 097.123.0505 7.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0971.22.0505 3.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 09.6116.0505 7.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0963.14.2005 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0969.41.2005 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0964.02.2005 2.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0969.45.2005 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0325.55.2005 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0975.11.11.05 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0333.99.2005 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0984.49.2005 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0967.11.11.05 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0865.55.2005 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0965.41.2005 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0862.28.2005 4.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0974.60.2005 4.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0862.25.2005 4.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0964.60.2005 2.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0984.27.2005 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0862.05.2005 4.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0328.88.2005 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0867.89.2005 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0964.91.2005 2.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0984.28.2005 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0359.26.2005 2.050.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0974.93.2005 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0862.55.2005 4.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0965.64.2005 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0984.09.12.05 2.050.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0866.66.2005 25.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0964.01.2005 4.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0333.68.2005 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0976.47.2005 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0964.11.11.05 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0964.53.2005 4.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0962.70.2005 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0974.85.2005 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0986.46.2005 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0867.77.2005 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0329.25.09.05 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0983.20.12.05 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0966.02.09.05 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0937.28.11.05 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0931.23.06.05 1.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0937.04.12.05 910.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0937.21.03.05 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0908.10.09.05 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0937.26.10.05 880.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0933.09.12.05 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0931.29.03.05 1.020.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0931.24.10.05 910.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0933.14.02.05 1.020.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0783.29.2005 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0899.77.2005 2.090.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2005 : cac76d4b4bda06c7417d2e808b00b646