Sim Năm Sinh 2005

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0785.19.2005 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0797.98.2005 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0764.92.2005 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0389.47.2005 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0372.91.2005 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0949.43.2005 2.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0707.83.2005 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0369.84.2005 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0564.09.2005 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
10 0765.61.2005 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0399.31.2005 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0949.40.2005 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 07.03.03.2005 5.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0707.87.2005 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0359.76.2005 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0769.62.2005 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0764.47.2005 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0707.31.2005 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0767.53.2005 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0388.22.2005 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0778.96.2005 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0776.93.2005 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0352.41.2005 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0785.94.2005 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0785.95.2005 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0774.64.2005 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0394.46.2005 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0352.87.2005 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0918.13.2005 2.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0384.78.2005 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0707.35.2005 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0328.27.2005 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0365.86.2005 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0798.85.2005 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0786.01.2005 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 08.18.01.2005 5.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0708.76.2005 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0353.80.2005 1.180.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0389.53.2005 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0778.76.2005 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0375.53.2005 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0785.99.2005 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0567.42.2005 880.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
44 0353.02.2005 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0798.35.2005 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0335.86.2005 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0765.84.2005 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0786.70.2005 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0775.64.2005 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0764.60.2005 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0387.22.2005 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0365.46.2005 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0357.20.2005 1.180.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0357.98.2005 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0389.81.2005 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0703.59.2005 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0704.41.2005 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0786.34.2005 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0344.47.2005 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0825.99.2005 1.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua