Sim năm sinh 1987

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0961.57.87.87   4,100,000 58 Viettel Mua sim
2 0797.778.887   9,900,000 68 Mobifone Mua sim
3 0793.45.7887   1,200,000 58 Mobifone Mua sim
4 0797.89.87.87   2,300,000 70 Mobifone Mua sim
5 0797.17.87.87   2,900,000 61 Mobifone Mua sim
6 070.333.888.7   2,900,000 47 Mobifone Mua sim
7 0799988787   2,500,000 72 Mobifone Mua sim
8 0768.686.887   12,700,000 64 Mobifone Mua sim
9 0798588787   1,700,000 67 Mobifone Mua sim
10 0767.88.87.87   3,500,000 66 Mobifone Mua sim
11 0708.68.7887   1,300,000 59 Mobifone Mua sim
12 0708.31.8787   1,200,000 49 Mobifone Mua sim
13 0708338787   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
14 0786.67.7887   1,500,000 64 Mobifone Mua sim
15 0708.92.8787   1,500,000 56 Mobifone Mua sim
16 0704.45.8787   1,200,000 50 Mobifone Mua sim
17 0786.67.87.87   1,700,000 64 Mobifone Mua sim
18 0783.53.7887   1,000,000 56 Mobifone Mua sim
19 0708.69.8787   1,700,000 60 Mobifone Mua sim
20 0798.80.87.87   1,500,000 62 Mobifone Mua sim
21 0703.32.8787   1,200,000 45 Mobifone Mua sim
22 0707.75.8787   1,700,000 56 Mobifone Mua sim
23 0797.79.8787   2,900,000 69 Mobifone Mua sim
24 0703118787   1,700,000 42 Mobifone Mua sim
25 0708688787   1,700,000 59 Mobifone Mua sim
26 0703.17.87.87   1,500,000 48 Mobifone Mua sim
27 0798188787   1,700,000 63 Mobifone Mua sim
28 0798.85.87.87   2,100,000 67 Mobifone Mua sim
29 0793.45.8787   1,700,000 58 Mobifone Mua sim
30 0961.80.87.87   3,600,000 54 Viettel Mua sim
31 0798.86.87.87   2,300,000 68 Mobifone Mua sim
32 0783.22.7887   1,200,000 52 Mobifone Mua sim
33 0703.23.8787   1,300,000 45 Mobifone Mua sim
34 0703.16.8787   1,200,000 47 Mobifone Mua sim
35 0797.39.7887   1,200,000 65 Mobifone Mua sim
36 0793.79.7887   1,500,000 65 Mobifone Mua sim
37 0783.57.7887   1,200,000 60 Mobifone Mua sim
38 0798.83.87.87   2,300,000 65 Mobifone Mua sim
39 078.666.888.7   5,800,000 64 Mobifone Mua sim
40 0789.92.8787   1,700,000 65 Mobifone Mua sim
41 0703.26.8787   1,200,000 48 Mobifone Mua sim
42 0792.66.7887   1,200,000 60 Mobifone Mua sim
43 0798.85.7887   1,300,000 67 Mobifone Mua sim
44 0792338787   1,700,000 54 Mobifone Mua sim
45 0797.89.7887   2,500,000 70 Mobifone Mua sim
46 0798688787   2,300,000 68 Mobifone Mua sim
47 0797.77.87.87   14,800,000 67 Mobifone Mua sim
48 0703.27.87.87   1,200,000 49 Mobifone Mua sim
49 078.666.7887   1,700,000 63 Mobifone Mua sim
50 0707.74.8787   1,200,000 55 Mobifone Mua sim