Sim năm sinh 1987

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1987   3,800,000 41 Mobifone Mua sim
2 0914.25.05.87   1,250,000 41 Vinaphone Mua sim
3 0909.26.1987   5,792,000 51 Mobifone Mua sim
4 085567.1987   6,400,000 56 Vinaphone Mua sim
5 0961.08.01.87   1,250,000 40 Viettel Mua sim
6 0967.18.03.87   1,250,000 49 Viettel Mua sim
7 0918.24.05.87   1,250,000 44 Vinaphone Mua sim
8 0777.04.10.87   2,693,000 41 Mobifone Mua sim
9 0936.25.11.87   1,550,000 42 Mobifone Mua sim
10 0961.11.05.87   2,075,000 38 Viettel Mua sim
11 0963.24.12.87   2,000,000 42 Viettel Mua sim
12 084.516.1987   2,300,000 49 Vinaphone Mua sim
13 0869.06.06.87   3,075,000 50 Viettel Mua sim
14 0929.05.02.87   840,000 42 Vietnamobile Mua sim
15 0909.29.1987   5,792,000 54 Mobifone Mua sim
16 0868.28.09.87   2,699,000 56 Viettel Mua sim
17 0914.11.05.87   1,250,000 36 Vinaphone Mua sim
18 0913.280.287   1,700,000 40 Vinaphone Mua sim
19 0917.11.02.87   1,250,000 36 Vinaphone Mua sim
20 091.469.1987   3,450,000 54 Vinaphone Mua sim
21 0962.31.05.87   1,250,000 41 Viettel Mua sim
22 0705.09.05.87   1,843,000 41 Mobifone Mua sim
23 0888.07.09.87   1,550,000 55 Vinaphone Mua sim
24 0936.11.02.87   1,550,000 37 Mobifone Mua sim
25 084441.1987   2,150,000 46 Vinaphone Mua sim
26 0816.10.12.87   980,000 34 Vinaphone Mua sim
27 0946.9.9.1987   4,125,000 62 Vinaphone Mua sim
28 0969.31.05.87   2,075,000 48 Viettel Mua sim
29 083663.1987   1,850,000 51 Vinaphone Mua sim
30 0968.02.01.87   1,700,000 41 Viettel Mua sim
31 0913.28.06.87   1,475,000 44 Vinaphone Mua sim
32 0917.11.06.87   1,250,000 40 Vinaphone Mua sim
33 0344.3.9.1987   1,850,000 48 Viettel Mua sim
34 0705.02.03.87   1,843,000 32 Mobifone Mua sim
35 035551.1987   2,075,000 44 Viettel Mua sim
36 079.338.1987   1,250,000 55 Mobifone Mua sim
37 0888.09.06.87   1,969,000 54 Vinaphone Mua sim
38 0886.24.01.87   2,000,000 44 Vinaphone Mua sim
39 0976.25.11.87   2,075,000 46 Viettel Mua sim
40 07920.7.1987   5,592,000 50 Mobifone Mua sim
41 0789.5.8.1987   2,240,000 62 Mobifone Mua sim
42 0915.06.01.87   1,250,000 37 Vinaphone Mua sim
43 078.432.1987   1,250,000 49 Mobifone Mua sim
44 0981.29.04.87   1,475,000 48 Viettel Mua sim
45 0938.41.1987   1,475,000 50 Mobifone Mua sim
46 0888.21.03.87   1,766,000 45 Vinaphone Mua sim
47 0912.02.07.87   2,000,000 36 Vinaphone Mua sim
48 0374.99.1987   1,550,000 57 Viettel Mua sim
49 0949.28.1987   1,850,000 57 Vinaphone Mua sim