Sim Năm Sinh 2001

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0784.11.1001 800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 079.222.1001 1.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0988.93.2001 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0979.01.01.01 155.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0868.55.2001 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0862.86.2001 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0866.98.2001 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0862.69.2001 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0969.40.2001 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0866.33.2001 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0869.69.2001 9.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0867.77.2001 7.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0963.90.2001 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0865.11.10.01 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0866.11.2001 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0385.35.2001 2.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0865.85.2001 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0862.56.2001 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0862.62.2001 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0865.59.2001 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0866.16.2001 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0869.11.11.01 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0862.26.2001 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0867.79.2001 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0978.75.2001 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0862.11.2001 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0868.69.2001 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0981.40.2001 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0865.95.2001 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0862.28.2001 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0862.99.2001 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0326.79.2001 2.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0866.26.2001 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0862.52.2001 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0865.10.10.01 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0869.88.2001 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0868.79.2001 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0963.01.10.01 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0862.82.2001 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0862.55.2001 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0394.56.2001 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0869.33.2001 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0865.58.2001 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0862.11.11.01 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0964.12.2001 3.190.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0398.68.2001 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0869.79.2001 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0971.64.2001 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0865.11.11.01 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0862.92.2001 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0326.20.02.01 1.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0963.20.2001 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0325.55.2001 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0386.08.06.01 1.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0862.89.2001 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0867.89.2001 25.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0868.22.2001 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0862.88.2001 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0866.11.11.01 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0868.39.2001 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2001 : 163cfe2263d7093109dfe23b979545b2