Sim Năm Sinh 2001

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 093.876.2001 1.970.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0707.81.2001 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0374.31.2001 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0769.84.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0777.95.2001 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0774.65.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0707.89.2001 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0769.60.2001 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0364.87.2001 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0564.10.2001 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
11 0365.46.2001 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0583.81.2001 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
13 0587.44.2001 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
14 0564.11.2001 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
15 0387.22.2001 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0566.72.2001 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
17 0394.54.2001 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0764.14.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0797.94.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0346.69.2001 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0932.55.2001 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0765.86.2001 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0949.43.2001 2.280.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0764.42.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0779.73.2001 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0797.63.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0566.42.2001 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
28 0778.78.2001 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0786.55.2001 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0583.35.2001 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
31 0798.23.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0369.75.2001 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0778.98.2001 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0765.71.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0704.41.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0587.50.2001 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
37 0764.97.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0708.89.2001 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0707.32.2001 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0775.75.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0784.73.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0949.48.2001 2.280.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0785.97.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0769.80.2001 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0978.46.2001 2.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0707.86.2001 2.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0785.87.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0825.96.2001 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0828.98.2001 6.080.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 09.44.33.2001 1.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
51 0833.99.2001 2.060.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 085.779.2001 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 081777.2001 6.650.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 0825.98.2001 3.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 0828.99.2001 1.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 0859.39.2001 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 083.616.2001 2.010.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 0918.17.2001 1.980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 091.646.2001 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 0916.54.2001 1.925.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua