Sim Năm Sinh 2001

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0937.74.2001 1.450.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0786.46.2001 1.287.500 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0799.75.2001 1.287.500 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0797.53.2001 1.287.500 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0784.78.2001 1.287.500 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0784.74.2001 1.287.500 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0937.98.2001 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0793.85.2001 1.287.500 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0933.49.2001 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0933.76.2001 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0794.74.2001 1.287.500 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0797.15.2001 1.287.500 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0937.53.2001 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0784.79.2001 1.287.500 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0797.83.2001 1.287.500 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0784.76.2001 1.287.500 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0937.67.2001 1.450.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0937.94.2001 1.400.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0937.65.2001 1.362.500 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0797.73.2001 1.287.500 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0785.11.2001 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0896.87.2001 1.287.500 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0784.75.2001 1.287.500 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0908.43.2001 1.550.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0798.15.2001 1.287.500 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0969.92.2001 3.800.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 035.28.5.2001 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0367.43.2001 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0981.86.2001 11.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 098.24.9.2001 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 096.126.2001 6.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 035.239.2001 3.350.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 096.181.2001 5.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 098.162.2001 6.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0363.54.2001 1.750.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0336.7.4.2001 1.630.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 097.18.5.2001 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 096.179.2001 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 038.24.3.2001 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 033.276.2001 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 034.299.2001 2.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0347.42.2001 1.750.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0963.77.2001 4.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0961.88.2001 7.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 097.277.2001 6.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 037.28.5.2001 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 097.279.2001 6.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0798.09.2001 1.330.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0772.11.2001 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0899.6.9.2001 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0939.7.6.2001 1.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0907.1.5.2001 1.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0907.2.9.2001 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0907.1.4.2001 1.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0898.8.3.2001 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0798.07.2001 1.330.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0899.06.2001 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0907.2.8.2001 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0939.5.7.2001 1.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0907.80.2001 1.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua