Sim taxi

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0911.059.059   38,000,000 39 Vinaphone Mua sim
2 0911.058.058   36,000,000 37 Vinaphone Mua sim
3 0333.990.990   34,440,000 45 Viettel Mua sim
4 0382.899.899   40,590,000 65 Viettel Mua sim
5 0335.223.223   9,840,000 25 Viettel Mua sim
6 0839.859.859   12,300,000 64 Vinaphone Mua sim
7 084224.4224   9,840,000 32 Vinaphone Mua sim
8 0328.38.38.38   153,750,000 46 Viettel Mua sim
9 0332.335.335   19,680,000 30 Viettel Mua sim
10 0356.56.56.56   553,500,000 47 Viettel Mua sim
11 0948.146.146   22,140,000 43 Vinaphone Mua sim
12 0329.19.19.19   84,870,000 44 Viettel Mua sim
13 0778.989.989   67,650,000 74 Mobifone Mua sim
14 0367.880.880   7,995,000 48 Viettel Mua sim
15 0393.966.966   18,450,000 57 Viettel Mua sim
16 0335.776.776   7,380,000 51 Viettel Mua sim
17 0334.887.887   9,840,000 56 Viettel Mua sim
18 0912.549.549   22,140,000 48 Vinaphone Mua sim
19 0836.209.209   18,450,000 39 Vinaphone Mua sim
20 0393.989.989   55,350,000 67 Viettel Mua sim
21 0383.186.186   44,280,000 44 Viettel Mua sim
22 0332.885.885   14,760,000 50 Viettel Mua sim
23 0333.885.885   34,440,000 51 Viettel Mua sim
24 0786.769.769   8,610,000 65 Mobifone Mua sim
25 083859.3859   6,150,000 58 Vinaphone Mua sim
26 0988.046.046   36,900,000 45 Viettel Mua sim
27 0356.992.992   14,760,000 54 Viettel Mua sim
28 0364.166.166   9,840,000 39 Viettel Mua sim
29 0326.08.08.08   34,440,000 35 Viettel Mua sim
30 0814.589.589   11,070,000 57 Vinaphone Mua sim
31 0399.393.393   61,500,000 51 Viettel Mua sim
32 0822.339.339   43,050,000 42 Vinaphone Mua sim
33 0399.669.669   67,650,000 63 Viettel Mua sim
34 0335.771.771   7,380,000 41 Viettel Mua sim
35 0335.553.553   18,450,000 37 Viettel Mua sim
36 033268.3268   18,450,000 41 Viettel Mua sim
37 0396.699.699   47,970,000 66 Viettel Mua sim
38 0888.969.969   116,850,000 72 Vinaphone Mua sim
39 0333.224.224   9,840,000 25 Viettel Mua sim
40 0346.668.668   83,640,000 53 Viettel Mua sim
41 0911.706.706   23,370,000 37 Vinaphone Mua sim
42 03268.03268   12,300,000 38 Viettel Mua sim
43 036639.6639   14,760,000 51 Viettel Mua sim
44 0332.336.336   30,750,000 32 Viettel Mua sim
45 0399.398.398   18,450,000 61 Viettel Mua sim
46 0333.774.774   18,450,000 45 Viettel Mua sim
47 093665.3665   11,070,000 49 Mobifone Mua sim
48 0332.337.337   19,680,000 34 Viettel Mua sim
49 0369.369.369   615,000,000 54 Viettel Mua sim
50 0332.992.992   18,450,000 48 Viettel Mua sim