Sim taxi

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0988.81.81.81   390,000,000 52 Viettel Mua sim
2 0911.059.059   33,000,000 39 Vinaphone Mua sim
3 0979.81.81.81   380,000,000 52 Viettel Mua sim
4 0359.745.745   5,648,000 49 Viettel Mua sim
5 0708.398.398   12,468,000 55 Mobifone Mua sim
6 0348.533.533   3,450,000 37 Viettel Mua sim
7 0362.841.841   3,450,000 37 Viettel Mua sim
8 096624.6624   12,900,000 45 Viettel Mua sim
9 0837.056.056   5,680,000 40 Vinaphone Mua sim
10 0886.212121   35,100,000 31 Vinaphone Mua sim
11 0819.57.57.57   37,200,000 54 Vinaphone Mua sim
12 0946.014.014   10,900,000 29 Vinaphone Mua sim
13 0825.084.084   3,450,000 39 Vinaphone Mua sim
14 0387.163.163   7,100,000 38 Viettel Mua sim
15 0762.231.231   4,800,000 27 Mobifone Mua sim
16 0382.893.893   8,800,000 53 Viettel Mua sim
17 0774.998.998   21,500,000 70 Mobifone Mua sim
18 0982.099.099   101,000,000 55 Viettel Mua sim
19 089837.9837   2,700,000 62 Mobifone Mua sim
20 0702.316.316   3,450,000 29 Mobifone Mua sim
21 0852.821.821   6,400,000 37 Vinaphone Mua sim
22 0943.05.00.50   12,900,000 26 Vinaphone Mua sim
23 0918.554.554   16,900,000 46 Vinaphone Mua sim
24 0335.373.373   7,200,000 37 Viettel Mua sim
25 0335.578.578   9,600,000 51 Viettel Mua sim
26 0824.036.036   3,825,000 32 Vinaphone Mua sim
27 0335.484.484   4,800,000 43 Viettel Mua sim
28 0349.011.011   4,800,000 20 Viettel Mua sim
29 0357.087.087   5,700,000 45 Viettel Mua sim
30 0843.056.056   4,800,000 37 Vinaphone Mua sim
31 0776.377.377   7,520,000 54 Mobifone Mua sim
32 0347.041.041   2,225,000 24 Viettel Mua sim
33 0849.038.038   3,825,000 43 Vinaphone Mua sim
34 0813.897.897   4,800,000 60 Vinaphone Mua sim
35 0858.63.63.63   71,300,000 48 Vinaphone Mua sim
36 0349.109.109   9,488,000 36 Viettel Mua sim
37 092902.2902   7,992,000 35 Vietnamobile Mua sim
38 0822.103.103   5,280,000 20 Vinaphone Mua sim
39 0773.078.078   27,100,000 47 Mobifone Mua sim
40 081574.1574   2,225,000 42 Vinaphone Mua sim
41 0843.542.542   4,800,000 37 Vinaphone Mua sim
42 0788.453.453   4,800,000 47 Mobifone Mua sim
43 082890.2890   2,700,000 46 Vinaphone Mua sim
44 091697.1697   5,600,000 55 Vinaphone Mua sim
45 0819.017.017   2,625,000 34 Vinaphone Mua sim
46 0844.17.17.17   23,900,000 40 Vinaphone Mua sim
47 0334.56.56.56   79,223,000 43 Viettel Mua sim