Sim taxi

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0988.81.81.81   600,000,000 52 Viettel Mua sim
2 0911.059.059   33,000,000 39 Vinaphone Mua sim
3 0792.783.783   5,000,000 54 Mobifone Mua sim
4 0344.309.309   4,500,000 35 Viettel Mua sim
5 0359.330.330   6,000,000 29 Viettel Mua sim
6 0353.187.187   6,000,000 43 Viettel Mua sim
7 0793.844.844   4,500,000 51 Mobifone Mua sim
8 0822.825.825   6,000,000 42 Vinaphone Mua sim
9 0789.718.718   8,000,000 56 Mobifone Mua sim
10 0817.87.87.87   72,000,000 61 Vinaphone Mua sim
11 0827.077.077   14,000,000 45 Vinaphone Mua sim
12 0399.953.953   3,500,000 55 Viettel Mua sim
13 0708.376.376   6,500,000 47 Mobifone Mua sim
14 0827.144.144   5,000,000 35 Vinaphone Mua sim
15 0777.507.507   15,000,000 45 Mobifone Mua sim
16 0824.744.744   5,000,000 44 Vinaphone Mua sim
17 0797.671.671   5,500,000 51 Mobifone Mua sim
18 0765.651.651   4,000,000 42 Mobifone Mua sim
19 0765.310.310   4,000,000 26 Mobifone Mua sim
20 0764.740.740   3,000,000 39 Mobifone Mua sim
21 0342.706.706   3,500,000 35 Viettel Mua sim
22 0392.476.476   4,500,000 48 Viettel Mua sim
23 0367.461.461   3,500,000 38 Viettel Mua sim
24 0357.504.504   3,000,000 33 Viettel Mua sim
25 0702.796.796   4,800,000 53 Mobifone Mua sim
26 0776.623.623   4,000,000 42 Mobifone Mua sim
27 0765.158.158   8,000,000 46 Mobifone Mua sim
28 0785.220.220   6,500,000 28 Mobifone Mua sim
29 0767.755.755   10,000,000 54 Mobifone Mua sim
30 0798.960.960   5,500,000 54 Mobifone Mua sim
31 0376.402.402   3,000,000 28 Viettel Mua sim
32 078996.8996   3,800,000 71 Mobifone Mua sim
33 0767.591.591   6,500,000 50 Mobifone Mua sim
34 0776.762.762   6,500,000 50 Mobifone Mua sim
35 0767.596.596   6,500,000 60 Mobifone Mua sim
36 0767.042.042   3,500,000 32 Mobifone Mua sim
37 0339.403.403   3,000,000 29 Viettel Mua sim
38 0784.026.026   3,500,000 35 Mobifone Mua sim
39 0798.570.570   4,500,000 48 Mobifone Mua sim
40 0786.877.877   6,000,000 65 Mobifone Mua sim
41 0343.872.872   4,000,000 44 Viettel Mua sim
42 0786.510.510   4,000,000 33 Mobifone Mua sim
43 0878.16.16.16   63,000,000 44 ITelecom Mua sim
44 0703.764.764   3,500,000 44 Mobifone Mua sim
45 0765.094.094   3,500,000 44 Mobifone Mua sim
46 0768.043.043   3,500,000 35 Mobifone Mua sim
47 0931.857.857   19,500,000 53 Mobifone Mua sim
48 0798.843.843   4,500,000 54 Mobifone Mua sim
49 0792.506.506   4,500,000 40 Mobifone Mua sim
50 0774.184.184   2,550,000 44 Mobifone Mua sim