Sim taxi

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0942.458.458   18,000,000 49 Vinaphone Mua sim
2 0988.81.81.81   550,000,000 52 Viettel Mua sim
3 0837.068.068   12,000,000 46 Vinaphone Mua sim
4 0368.368.368   820,000,000 51 Viettel Mua sim
5 0387.168.168   43,500,000 48 Viettel Mua sim
6 0335.661.661   14,000,000 37 Viettel Mua sim
7 0333.990.990   39,500,000 45 Viettel Mua sim
8 0334.229.229   14,000,000 36 Viettel Mua sim
9 0398.866.866   49,500,000 60 Viettel Mua sim
10 0393.989.989   78,500,000 67 Viettel Mua sim
11 0395.959.959   23,000,000 63 Viettel Mua sim
12 0353.443.443   7,000,000 33 Viettel Mua sim
13 0335.559.559   28,000,000 49 Viettel Mua sim
14 0334.661.661   9,500,000 36 Viettel Mua sim
15 0332.993.993   22,000,000 50 Viettel Mua sim
16 0332.551.551   12,000,000 30 Viettel Mua sim
17 0334.226.226   14,000,000 30 Viettel Mua sim
18 0398.689.689   40,500,000 66 Viettel Mua sim
19 0888.228.228   100,500,000 48 Vinaphone Mua sim
20 082273.2273   6,500,000 36 Vinaphone Mua sim
21 0859.859.859   183,000,000 66 Vinaphone Mua sim
22 0335.556.556   28,000,000 43 Viettel Mua sim
23 0332.995.995   22,000,000 54 Viettel Mua sim
24 0332.770.770   9,000,000 36 Viettel Mua sim
25 0332.553.553   9,000,000 34 Viettel Mua sim
26 093665.3665   10,500,000 49 Mobifone Mua sim
27 0335.775.775   16,200,000 49 Viettel Mua sim
28 0385.198.198   20,000,000 52 Viettel Mua sim
29 0332.334.334   18,000,000 28 Viettel Mua sim
30 0825.279.279   28,000,000 51 Vinaphone Mua sim
31 0888.366.366   100,500,000 54 Vinaphone Mua sim
32 0332.996.996   22,000,000 56 Viettel Mua sim
33 0335.443.443   8,000,000 33 Viettel Mua sim
34 0335.588.588   36,500,000 53 Viettel Mua sim
35 0373.73.73.73   470,000,000 43 Viettel Mua sim
36 0365.96.96.96   72,500,000 59 Viettel Mua sim
37 035298.5298   7,000,000 51 Viettel Mua sim
38 0384.889.889   39,500,000 65 Viettel Mua sim
39 0395.669.669   28,000,000 59 Viettel Mua sim
40 0332992.992   28,000,000 48 Viettel Mua sim
41 0335.337.337   31,000,000 37 Viettel Mua sim
42 0396.356.356   13,200,000 46 Viettel Mua sim
43 0334.110.110   9,500,000 14 Viettel Mua sim
44 0332.225.225   13,200,000 26 Viettel Mua sim
45 085250.5250   6,000,000 32 Vinaphone Mua sim
46 0888.383.383   165,000,000 52 Vinaphone Mua sim
47 0333.224.224   14,000,000 25 Viettel Mua sim
48 0334.664.664   10,500,000 42 Viettel Mua sim
49 0816.593.593   9,000,000 49 Vinaphone Mua sim
50 0333.441.441   12,000,000 27 Viettel Mua sim