Sim taxi

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0988.81.81.81   600,000,000 52 Viettel Mua sim
2 0911.059.059   33,000,000 39 Vinaphone Mua sim
3 0901.44.0144   3,500,000 27 Mobifone Mua sim
4 0797.078.078   30,000,000 53 Mobifone Mua sim
5 0797.060.060   11,000,000 35 Mobifone Mua sim
6 0913.434.434   45,600,000 35 Vinaphone Mua sim
7 0909.368.368   668,000,000 52 Mobifone Mua sim
8 0901.324.324   9,400,000 28 Mobifone Mua sim
9 0816.020.020   6,200,000 19 Vinaphone Mua sim
10 0968.500.500   78,000,000 33 Viettel Mua sim
11 0583.768.768   2,025,000 58 Vietnamobile Mua sim
12 0919.092.092   56,000,000 41 Vinaphone Mua sim
13 0374.119.119   8,000,000 36 Viettel Mua sim
14 0849.697.697   4,700,000 65 Vinaphone Mua sim
15 0365.187187   7,900,000 46 Viettel Mua sim
16 0568.796.796   2,025,000 63 Vietnamobile Mua sim
17 0847.165.165   5,000,000 43 Vinaphone Mua sim
18 0926.96.96.96   280,000,000 62 Vietnamobile Mua sim
19 0563.719.719   5,000,000 48 Vietnamobile Mua sim
20 0929.705.705   9,000,000 44 Vietnamobile Mua sim
21 0944.953.953   18,400,000 51 Vinaphone Mua sim
22 0919.534.534   28,800,000 43 Vinaphone Mua sim
23 0859.199.199   20,000,000 60 Vinaphone Mua sim
24 0901.413.413   9,400,000 26 Mobifone Mua sim
25 0523.282.282   2,700,000 34 Vietnamobile Mua sim
26 0824.065.065   3,900,000 36 Vinaphone Mua sim
27 0928.541.541   7,000,000 39 Vietnamobile Mua sim
28 0828.510.510   7,000,000 30 Vinaphone Mua sim
29 0837.085.085   6,650,000 44 Vinaphone Mua sim
30 0878.922.922   11,400,000 49 ITelecom Mua sim
31 0845.710.710   3,200,000 33 Vinaphone Mua sim
32 0708.130.130   9,000,000 23 Mobifone Mua sim
33 0842.184.184   4,500,000 40 Vinaphone Mua sim
34 0856.02.02.02   39,000,000 25 Vinaphone Mua sim
35 0587.68.68.68   79,000,000 62 Vietnamobile Mua sim
36 0847.450.450   3,200,000 37 Vinaphone Mua sim
37 0562.166.166   2,700,000 39 Vietnamobile Mua sim
38 0926.935.935   2,025,000 51 Vietnamobile Mua sim
39 0859.173.173   9,000,000 44 Vinaphone Mua sim
40 0789.014.014   6,000,000 34 Mobifone Mua sim
41 0847.216.216   3,600,000 37 Vinaphone Mua sim
42 0528.125.125   2,025,000 31 Vietnamobile Mua sim
43 0817.162.162   4,500,000 34 Vinaphone Mua sim
44 0858.244.244   5,800,000 41 Vinaphone Mua sim
45 0942.901.901   19,200,000 35 Vinaphone Mua sim
46 0942.084.084   18,400,000 39 Vinaphone Mua sim
47 0901.30.30.30   145,000,000 19 Mobifone Mua sim
48 0523.393.393   2,025,000 40 Vietnamobile Mua sim