Sim Năm Sinh 2000

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0988.9.1.2000 19.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0836.79.2000 1.750.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0829.88.2000 3.300.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0886.15.2000 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0947.862.000 1.750.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0911.76.2000 3.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0886.21.2000 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0828.36.2000 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0813.88.2000 3.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 082.777.2000 4.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0886.35.2000 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0859.00.2000 1.980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0918.95.2000 3.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0836.002.000 2.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0945.66.2000 3.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0918.94.2000 2.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 077.8.06.2000 5.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 077.5.02.2000 5.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 077.8.05.2000 5.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 07.03.04.2000 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 07.07.03.2000 12.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0948.51.2000 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0889.1.6.2000 2.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0792.28.2000 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0939.5.3.2000 8.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0939.6.5.2000 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0939.622.000 5.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0899.6.5.2000 2.700.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0798.09.2000 1.980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0939.9.4.2000 1.980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0896.7.2.2000 2.400.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0768.8.3.2000 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0706.3.2.2000 1.330.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 089.8822.000 3.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0907.3.8.2000 5.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0702.822.000 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0939.7.7.2000 3.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0899.6.6.2000 5.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0909.1.7.2000 8.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0939.5.4.2000 2.700.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0932.8.4.2000 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0939.8.5.2000 3.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0939.2.9.2000 6.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0939.4.1.2000 2.700.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0907.1.3.2000 5.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0932.8.6.2000 6.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0907.3.2.2000 5.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0939.5.1.2000 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0939.3.1.2000 3.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0939.3.4.2000 2.700.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0899.6.7.2000 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0829.01.2000 9.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 085.26.7.2000 3.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 08.1972.2000 5.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 0858.51.2000 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 085.7.09.2000 3.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 0855.722.000 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 08.1981.2000 5.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 0855.71.2000 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 0829.02.2000 9.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua