Sim Năm Sinh 2000

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 079.444.2000 2.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0705.512.000 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0795.232.000 1.990.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0705.612.000 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0795.292.000 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0787.212.000 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0705.592.000 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0769.242.000 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0778.242.000 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0705.632.000 1.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 078.555.2.000 2.450.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 093.88.22.000 5.510.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 07777.22.000 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0785.612.000 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 085.7772.000 2.610.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 03.3535.2000 4.380.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0792.202.000 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0703.66.2000 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0769.61.2000 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0786.70.2000 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0797.552.000 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0774.71.2000 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0798.35.2000 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0764.88.2000 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0707.81.2000 3.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0779.13.2000 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0777.06.2000 4.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0797.002.000 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0786.282.000 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0765.36.2000 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0798.93.2000 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0707.86.2000 3.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0764.61.2000 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0778.92.2000 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0708.76.2000 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0797.59.2000 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0785.94.2000 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0364.87.2000 1.680.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 07.999.22.000 4.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0785.96.2000 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 082889.2000 3.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 08177.62.000 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 082559.2000 1.880.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0833.272.000 2.030.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 08299.72.000 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0825.96.2000 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0823.96.2000 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 085.79.22.000 2.060.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0839.88.2000 5.020.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0828.92.2000 1.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
51 082.558.2000 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 0858.58.2000 4.750.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 0823.98.2000 1.960.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 082.557.2000 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 082.888.2000 6.910.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 082.551.2000 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 085.779.2000 1.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 083.567.2000 5.730.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 0825.93.2000 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 0823.922.000 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua