Sim Năm Sinh 1994

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0784.60.1994 1.287.500 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0937.98.1994 1.990.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0798.45.1994 1.287.500 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0784.76.1994 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0784.79.1994 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0793.72.1994 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0784.57.1994 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0785.27.1994 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0785.36.1994 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0785.24.1994 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0797.62.1994 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0896.95.1994 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0793.89.1994 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0908.3.1.1994 3.590.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0786.63.1994 1.550.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0798.25.1994 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0793.49.1994 1.450.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0797.71.1994 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0784.75.1994 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0784.78.1994 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 086.5.01.1994 4.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 086.6.12.1994 5.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 086.201.1994 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0358.62.1994 1.860.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 086.22.9.1994 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 086.206.1994 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0326.53.1994 1.580.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 086.212.1994 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 086.23.2.1994 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 086.23.7.1994 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0347.98.1994 1.750.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 086.6.05.1994 5.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 086.26.1.1994 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0385.52.1994 1.630.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 086.6.07.1994 5.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 086.29.3.1994 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 086.21.5.1994 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 035.909.1994 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 086.21.3.1994 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 03579.6.1994 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0344.7.1.1994 1.250.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 086.28.1.1994 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0364.9.6.1994 1.330.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0397.22.1994 1.630.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 086.23.8.1994 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0395.6.4.1994 1.630.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 034.26.9.1994 3.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 033.4.01.1994 1.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 033.420.1994 1.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 086.26.3.1994 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 086.5.03.1994 4.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 034.257.1994 3.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0397.36.1994 1.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 03.5677.1994 1.860.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 086.26.7.1994 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 086.25.7.1994 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 086.6.02.1994 4.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 086.292.1994 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 03.7890.1994 2.800.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0364.78.1994 1.560.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua