Sim năm sinh 1994

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0983.15.06.94   2,650,000 45 Viettel Mua sim
2 0373.18.12.94   1,050,000 38 Viettel Mua sim
3 0975.07.02.94   1,950,000 43 Viettel Mua sim
4 083779.1994   4,350,000 57 Vinaphone Mua sim
5 0978.03.06.94   1,950,000 46 Viettel Mua sim
6 0964.28.04.94   1,950,000 46 Viettel Mua sim
7 0983.21.01.94   1,950,000 37 Viettel Mua sim
8 0869.04.02.94   1,950,000 42 Viettel Mua sim
9 098606.1994   8,500,000 52 Viettel Mua sim
10 0977.05.05.94   3,250,000 46 Viettel Mua sim
11 085886.1994   4,650,000 58 Vinaphone Mua sim
12 0965.11.07.94   1,950,000 42 Viettel Mua sim
13 0886.30.10.94   2,650,000 39 Vinaphone Mua sim
14 083777.1994   6,700,000 55 Vinaphone Mua sim
15 084.666.1994   9,000,000 53 Vinaphone Mua sim
16 0965.17.05.94   1,950,000 46 Viettel Mua sim
17 0869.04.10.94   1,350,000 41 Viettel Mua sim
18 0778.39.1994   3,450,000 57 Mobifone Mua sim
19 0965.17.12.94   1,950,000 44 Viettel Mua sim
20 0972.31.08.94   1,950,000 43 Viettel Mua sim
21 0974.21.06.94   1,350,000 42 Viettel Mua sim
22 0869.66.1994   7,500,000 58 Viettel Mua sim
23 0869.01.07.94   1,950,000 44 Viettel Mua sim
24 036668.1994   7,000,000 52 Viettel Mua sim
25 033838.1994   7,000,000 48 Viettel Mua sim
26 0974.09.02.94   1,575,000 44 Viettel Mua sim
27 0888.05.12.94   1,575,000 45 Vinaphone Mua sim
28 0888.10.09.94   1,575,000 47 Vinaphone Mua sim
29 0784.45.1994   1,950,000 51 Mobifone Mua sim
30 0707.80.1994   1,250,000 45 Mobifone Mua sim
31 0888.26.10.94   1,575,000 46 Vinaphone Mua sim
32 0333.05.10.94   1,950,000 28 Viettel Mua sim
33 0901.25.09.94   2,300,000 39 Mobifone Mua sim
34 0707.83.1994   2,800,000 48 Mobifone Mua sim
35 0798.22.1994   2,300,000 51 Mobifone Mua sim
36 0975.26.12.94   1,575,000 45 Viettel Mua sim
37 0764.98.1994   1,950,000 57 Mobifone Mua sim
38 0765.85.1994   1,950,000 54 Mobifone Mua sim
39 0377.08.1994   1,950,000 48 Viettel Mua sim
40 0786.60.1994   1,250,000 50 Mobifone Mua sim
41 0786.03.1994   1,950,000 47 Mobifone Mua sim
42 0779.78.1994   2,300,000 61 Mobifone Mua sim
43 0938.04.09.94   1,575,000 46 Mobifone Mua sim
44 0589.06.11.94   700,000 43 Vietnamobile Mua sim
45 0377.290.294   700,000 43 Viettel Mua sim
46 0385.73.1994   1,950,000 49 Viettel Mua sim
47 0789.97.1994   3,300,000 63 Mobifone Mua sim
48 0888.08.11.94   1,575,000 47 Vinaphone Mua sim
49 0583.42.1994   1,100,000 45 Vietnamobile Mua sim
50 0583.18.07.94   700,000 45 Vietnamobile Mua sim