Sim năm sinh 1994

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 089.888.4994   1,200,000 67 Mobifone Mua sim
2 078.333.4994   1,200,000 50 Mobifone Mua sim
3 07.67.67.67.94   8,800,000 59 Mobifone Mua sim
4 07.68.68.68.94   11,000,000 62 Mobifone Mua sim
5 0789899494   3,800,000 67 Mobifone Mua sim
6 070.333.9494   2,300,000 42 Mobifone Mua sim
7 078.333.999.4   3,300,000 55 Mobifone Mua sim
8 0797.79.4994   1,300,000 65 Mobifone Mua sim
9 078.666.999.4   2,900,000 64 Mobifone Mua sim
10 089.887.4994   1,000,000 66 Mobifone Mua sim
11 078.333.9494   2,100,000 50 Mobifone Mua sim
12 0769.696.994   2,900,000 65 Mobifone Mua sim
13 0783.22.4994   1,000,000 48 Mobifone Mua sim
14 079.888.999.4   4,600,000 71 Mobifone Mua sim
15 070.333.4994   1,000,000 42 Mobifone Mua sim
16 0931.13.4994   1,350,000 43 Mobifone Mua sim
17 0938.52.4994   1,350,000 53 Mobifone Mua sim
18 0903.62.4994   1,350,000 46 Mobifone Mua sim
19 0898.30.9494   1,550,000 54 Mobifone Mua sim
20 0931.89.5894   1,250,000 56 Mobifone Mua sim
21 0932.19.4994   2,200,000 50 Mobifone Mua sim
22 0902.30.4994   1,250,000 40 Mobifone Mua sim
23 0901.41.4994   1,350,000 41 Mobifone Mua sim
24 0938.23.4994   1,550,000 51 Mobifone Mua sim
25 0898.52.1994   1,200,000 55 Mobifone Mua sim
26 0938.47.9494   1,650,000 57 Mobifone Mua sim
27 0909.79.9794   2,800,000 63 Mobifone Mua sim
28 0902.57.9494   1,650,000 49 Mobifone Mua sim
29 0901.31.9494   1,650,000 40 Mobifone Mua sim
30 0901.40.9494   1,650,000 40 Mobifone Mua sim
31 076999.9494   2,500,000 66 Mobifone Mua sim
32 0931.87.1994   2,500,000 51 Mobifone Mua sim
33 0898.34.1994   1,150,000 55 Mobifone Mua sim
34 0902.40.4994   1,250,000 41 Mobifone Mua sim
35 0938.35.4994   1,350,000 54 Mobifone Mua sim
36 0901.35.4994   1,450,000 44 Mobifone Mua sim
37 0932.00.4994   1,650,000 40 Mobifone Mua sim
38 0901.399994   9,000,000 53 Mobifone Mua sim
39 0901.39.1394   1,350,000 39 Mobifone Mua sim
40 0907.47.4994   1,350,000 53 Mobifone Mua sim
41 0901.48.4994   1,450,000 48 Mobifone Mua sim
42 0938.37.9494   2,100,000 56 Mobifone Mua sim
43 0901.36.9494   2,100,000 45 Mobifone Mua sim
44 0903.75.4994   1,350,000 50 Mobifone Mua sim
45 0901.18.4994   1,450,000 45 Mobifone Mua sim
46 0902.38.4994   1,250,000 48 Mobifone Mua sim
47 0902.67.4994   1,250,000 50 Mobifone Mua sim
48 0898.494.594   1,250,000 60 Mobifone Mua sim
49 0907.69.9494   2,100,000 57 Mobifone Mua sim
50 0903.36.4994   1,350,000 47 Mobifone Mua sim