Sim Năm Sinh 1994

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0989.20.1994 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0981.22.1994 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0982.15.1994 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0983.09.1994 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0968.06.1994 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0973.59.1994 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0968.92.1994 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0986.03.1994 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0978.91.1994 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 085.777.1994 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 093.777.1994 4.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0703.25.1994 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0798.22.1994 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0385.73.1994 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0829.14.1994 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0777.81.1994 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0784.45.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0764.98.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0786.03.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0564.09.1994 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
21 0707.32.1994 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0786.32.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0707.87.1994 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0583.75.1994 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
25 0703.47.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0765.76.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0708.76.1994 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0567.72.1994 880.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
29 0827.97.1994 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0765.85.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0707.80.1994 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0587.65.1994 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
33 0779.78.1994 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0769.62.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0855.51.1994 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0797.47.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0789.97.1994 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0795.04.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0774.13.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0764.66.1994 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0786.67.1994 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0707.83.1994 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0797.59.1994 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0786.60.1994 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 077.5.02.1994 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 07.9993.1994 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0769.06.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0583.42.1994 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
49 0785.29.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0913.6.4.1994 2.760.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
51 085.666.1994 5.030.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 0823.92.1994 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 085.345.1994 1.625.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 0828.97.1994 1.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 081777.1994 6.290.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 083.688.1994 5.030.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 0857.66.1994 980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 0825.96.1994 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 082.818.1994 1.770.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 0824.22.1994 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua