Sim năm sinh 1994

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0707.32.1994   2,550,000 42 Mobifone Mua sim
2 0855.51.1994   1,700,000 47 Vinaphone Mua sim
3 0764.66.1994   2,075,000 52 Mobifone Mua sim
4 0707.87.1994   2,550,000 52 Mobifone Mua sim
5 0798.22.1994   2,075,000 51 Mobifone Mua sim
6 0333.05.10.94   1,700,000 28 Viettel Mua sim
7 0963.09.06.94   1,550,000 46 Viettel Mua sim
8 0974.09.02.94   1,550,000 44 Viettel Mua sim
9 0786.03.1994   1,700,000 47 Mobifone Mua sim
10 0969.17.03.94   1,625,000 48 Viettel Mua sim
11 0989.14.05.94   2,700,000 49 Viettel Mua sim
12 0888.05.02.94   1,475,000 44 Vinaphone Mua sim
13 0987.03.01.94   1,550,000 41 Viettel Mua sim
14 0769.62.1994   1,700,000 53 Mobifone Mua sim
15 0383.92.1994   1,700,000 48 Viettel Mua sim
16 0779.78.1994   2,075,000 61 Mobifone Mua sim
17 0357.81.1994   1,700,000 47 Viettel Mua sim
18 0944.09.11.94   1,475,000 41 Vinaphone Mua sim
19 0984.27.01.94   1,400,000 44 Viettel Mua sim
20 0765.85.1994   1,700,000 54 Mobifone Mua sim
21 0888.26.10.94   1,475,000 46 Vinaphone Mua sim
22 0333.07.08.94   1,700,000 37 Viettel Mua sim
23 0786.32.1994   1,700,000 49 Mobifone Mua sim
24 0945.09.11.94   1,475,000 42 Vinaphone Mua sim
25 0962.18.03.94   1,550,000 42 Viettel Mua sim
26 0888.08.11.94   1,475,000 47 Vinaphone Mua sim
27 0765.76.1994   1,700,000 54 Mobifone Mua sim
28 0785.29.1994   1,700,000 54 Mobifone Mua sim
29 0901.25.09.94   2,000,000 39 Mobifone Mua sim
30 0708.76.1994   2,075,000 51 Mobifone Mua sim
31 0333.07.09.94   1,700,000 38 Viettel Mua sim
32 0818.01.1994   5,040,000 41 Vinaphone Mua sim
33 0365.46.1994   1,700,000 47 Viettel Mua sim
34 0982.19.01.94   1,550,000 43 Viettel Mua sim
35 0829.14.1994   1,700,000 47 Vinaphone Mua sim
36 0707.83.1994   2,550,000 48 Mobifone Mua sim
37 0888.09.02.94   1,475,000 48 Vinaphone Mua sim
38 0797.47.1994   1,700,000 57 Mobifone Mua sim
39 0784.45.1994   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
40 0975.26.12.94   1,550,000 45 Viettel Mua sim
41 0938.08.07.94   1,250,000 48 Mobifone Mua sim
42 0888.13.11.94   1,475,000 43 Vinaphone Mua sim
43 0707.80.1994   1,250,000 45 Mobifone Mua sim
44 0795.04.1994   1,700,000 48 Mobifone Mua sim
45 0979.24.03.94   1,625,000 47 Viettel Mua sim
46 0385.73.1994   1,700,000 49 Viettel Mua sim
47 0774.13.1994   1,700,000 45 Mobifone Mua sim
48 0764.98.1994   1,700,000 57 Mobifone Mua sim
49 0827.97.1994   1,700,000 56 Vinaphone Mua sim
50 0888.30.12.94   1,475,000 43 Vinaphone Mua sim