Sim năm sinh 1994

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0931.87.1994   2,500,000 51 Mobifone Mua sim
2 0898.31.1994   1,150,000 52 Mobifone Mua sim
3 0898.52.1994   1,200,000 55 Mobifone Mua sim
4 0931.89.1994   5,400,000 53 Mobifone Mua sim
5 0888.26.10.94   1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
6 0708.76.1994   2,300,000 51 Mobifone Mua sim
7 0969.17.03.94   1,850,000 48 Viettel Mua sim
8 0377.08.1994   1,950,000 48 Viettel Mua sim
9 0901.25.09.94   2,200,000 39 Mobifone Mua sim
10 0583.75.1994   980,000 51 Vietnamobile Mua sim
11 0583.42.1994   980,000 45 Vietnamobile Mua sim
12 0765.76.1994   1,950,000 54 Mobifone Mua sim
13 0982.19.01.94   1,750,000 43 Viettel Mua sim
14 0938.17.02.94   1,463,000 43 Mobifone Mua sim
15 0963.09.06.94   1,750,000 46 Viettel Mua sim
16 0785.29.1994   1,950,000 54 Mobifone Mua sim
17 0707.87.1994   2,800,000 52 Mobifone Mua sim
18 0888.29.07.94   1,650,000 55 Vinaphone Mua sim
19 0888.30.12.94   1,650,000 43 Vinaphone Mua sim
20 0779.78.1994   2,300,000 61 Mobifone Mua sim
21 0377.290.294   700,000 43 Viettel Mua sim
22 0989.14.05.94   3,000,000 49 Viettel Mua sim
23 0888.24.02.94   1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
24 0827.97.1994   1,950,000 56 Vinaphone Mua sim
25 0975.26.12.94   1,750,000 45 Viettel Mua sim
26 0962.18.03.94   1,750,000 42 Viettel Mua sim
27 0829.14.1994   1,950,000 47 Vinaphone Mua sim
28 0774.13.1994   1,950,000 45 Mobifone Mua sim
29 0786.03.1994   1,950,000 47 Mobifone Mua sim
30 0979.24.03.94   1,850,000 47 Viettel Mua sim
31 0856.06.11.94   770,000 40 Vinaphone Mua sim
32 0938.06.10.94   1,463,000 40 Mobifone Mua sim
33 0789.97.1994   3,300,000 63 Mobifone Mua sim
34 0855.09.06.94   910,000 46 Vinaphone Mua sim
35 0707.32.1994   2,800,000 42 Mobifone Mua sim
36 0984.27.01.94   1,500,000 44 Viettel Mua sim
37 0836.13.10.94   770,000 35 Vinaphone Mua sim
38 0769.06.1994   1,950,000 51 Mobifone Mua sim
39 0828.19.02.94   910,000 43 Vinaphone Mua sim
40 0888.1000.94   826,000 38 Vinaphone Mua sim
41 0765.85.1994   1,950,000 54 Mobifone Mua sim
42 0969.01.08.94   1,850,000 46 Viettel Mua sim
43 0786.60.1994   1,250,000 50 Mobifone Mua sim
44 0567.72.1994   1,100,000 50 Vietnamobile Mua sim
45 0703.47.1994   1,950,000 44 Mobifone Mua sim
46 0795.04.1994   1,950,000 48 Mobifone Mua sim
47 0587.65.1994   980,000 54 Vietnamobile Mua sim
48 0564.09.1994   980,000 47 Vietnamobile Mua sim
49 0853.09.09.94   1,250,000 47 Vinaphone Mua sim
50 0888.08.11.94   1,650,000 47 Vinaphone Mua sim