Sim đầu số 03

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0335.211.161   1,050,000 23 Viettel Mua sim
2 0342.86.33.86   5,600,000 43 Viettel Mua sim
3 0345.181.949   1,745,000 44 Viettel Mua sim
4 033722.6696   1,050,000 44 Viettel Mua sim
5 03886.288.44   1,050,000 51 Viettel Mua sim
6 0376947879   1,850,000 60 Viettel Mua sim
7 0352.444.333   16,900,000 31 Viettel Mua sim
8 0335.85.2013   1,850,000 30 Viettel Mua sim
9 0379.8888.19   8,528,000 61 Viettel Mua sim
10 0396.62.65.69   1,850,000 52 Viettel Mua sim
11 0395.66.72.72   1,850,000 47 Viettel Mua sim
12 0389.84.72.79   2,925,000 57 Viettel Mua sim
13 0392.888.952   1,050,000 54 Viettel Mua sim
14 0374.222.899   1,050,000 46 Viettel Mua sim
15 0373.222444   21,500,000 31 Viettel Mua sim
16 0374.929.888   10,400,000 58 Viettel Mua sim
17 0336.009.119   3,195,000 32 Viettel Mua sim
18 0353.65.87.87   1,850,000 52 Viettel Mua sim
19 0358.481.555   1,700,000 44 Viettel Mua sim
20 034670.6886   2,850,000 48 Viettel Mua sim
21 0395.014.023   3,413,000 27 Viettel Mua sim
22 0363.38.2007   2,550,000 32 Viettel Mua sim
23 0368.99.2018   2,700,000 46 Viettel Mua sim
24 0329.24.26.28   5,360,000 38 Viettel Mua sim
25 0348.5678.69   1,850,000 56 Viettel Mua sim
26 0328.11.2010   3,825,000 18 Viettel Mua sim
27 03789.56799   7,750,000 63 Viettel Mua sim
28 0378.45.8888   70,000,000 59 Viettel Mua sim
29 0364.37.8668   3,450,000 51 Viettel Mua sim
30 03588888.47   10,448,000 59 Viettel Mua sim
31 0349.173.174   1,050,000 39 Viettel Mua sim
32 0395.84.50.50   1,470,000 39 Viettel Mua sim
33 0368.211.868   2,000,000 43 Viettel Mua sim
34 0397.902.678   2,000,000 51 Viettel Mua sim
35 0359.599.989   5,599,000 66 Viettel Mua sim
36 0379.15.88.44   1,050,000 49 Viettel Mua sim
37 03834567.59   3,195,000 50 Viettel Mua sim
38 03268.59999   135,500,000 60 Viettel Mua sim
39 0353.551.551   4,800,000 33 Viettel Mua sim
40 0365.27.8886   1,250,000 53 Viettel Mua sim
41 0377.29.61.61   1,049,000 42 Viettel Mua sim
42 0383.069.069   8,000,000 44 Viettel Mua sim
43 0358838.661   1,050,000 48 Viettel Mua sim
44 0326.33.8868   5,600,000 47 Viettel Mua sim
45 0383.19.59.59   3,150,000 52 Viettel Mua sim
46 0334.023.222   2,195,000 21 Viettel Mua sim
47 03623456.05   1,550,000 34 Viettel Mua sim
48 03868.68.239   3,449,000 53 Viettel Mua sim
49 0352.99.88.55   2,550,000 54 Viettel Mua sim
50 0352012.778   1,050,000 35 Viettel Mua sim