Sim đầu số 03

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0345599789   4,500,000 59 Viettel Mua sim
2 03597777.34   1,250,000 52 Viettel Mua sim
3 0378888.390   1,250,000 54 Viettel Mua sim
4 03597777.35   1,250,000 53 Viettel Mua sim
5 0357904345   1,250,000 40 Viettel Mua sim
6 0365.213.999   6,500,000 47 Viettel Mua sim
7 0345557789   4,500,000 53 Viettel Mua sim
8 0375.323.303   1,050,000 29 Viettel Mua sim
9 03597777.24   1,250,000 51 Viettel Mua sim
10 0378888.613   1,250,000 52 Viettel Mua sim
11 0387.29.4444   6,700,000 45 Viettel Mua sim
12 0394.855.999   6,000,000 61 Viettel Mua sim
13 0378888.620   1,250,000 50 Viettel Mua sim
14 0373.686.606   1,250,000 45 Viettel Mua sim
15 03597777.32   1,250,000 50 Viettel Mua sim
16 0378888.590   1,250,000 56 Viettel Mua sim
17 03597777.06   1,250,000 51 Viettel Mua sim
18 0362.242.343   1,050,000 29 Viettel Mua sim
19 0332.06.8888   60,000,000 46 Viettel Mua sim
20 03597777.29   1,250,000 56 Viettel Mua sim
21 0365588789   4,500,000 59 Viettel Mua sim
22 03597777.30   1,250,000 48 Viettel Mua sim
23 0359.907.999   8,500,000 60 Viettel Mua sim
24 0393334789   2,200,000 49 Viettel Mua sim
25 0326662789   4,500,000 49 Viettel Mua sim
26 034.495.6789   54,000,000 55 Viettel Mua sim
27 03597777.14   1,250,000 50 Viettel Mua sim
28 0378888.524   1,250,000 53 Viettel Mua sim
29 0397766368   1,250,000 55 Viettel Mua sim
30 03597777.42   1,250,000 51 Viettel Mua sim
31 0333.79.5555   78,000,000 45 Viettel Mua sim
32 0354.373.393   1,050,000 40 Viettel Mua sim
33 0345.24.8888   46,800,000 50 Viettel Mua sim
34 03597777.13   1,250,000 49 Viettel Mua sim
35 034.704.6789   14,760,000 48 Viettel Mua sim
36 0376.787.727   1,050,000 54 Viettel Mua sim
37 0392.227.666   8,500,000 43 Viettel Mua sim
38 0395588789   4,500,000 62 Viettel Mua sim
39 0376.667.222   4,800,000 41 Viettel Mua sim
40 032.567.1991   5,000,000 43 Viettel Mua sim
41 0363522789   2,200,000 45 Viettel Mua sim
42 0353355789   4,500,000 48 Viettel Mua sim
43 0386.02.22.22   72,000,000 27 Viettel Mua sim
44 036.593.4567   16,800,000 48 Viettel Mua sim
45 0378888.154   1,250,000 52 Viettel Mua sim
46 0378888.205   1,250,000 49 Viettel Mua sim
47 03597777.08   1,250,000 53 Viettel Mua sim
48 037357.9999   90,000,000 61 Viettel Mua sim
49 0378888.427   1,250,000 55 Viettel Mua sim
50 0399.951.222   3,400,000 42 Viettel Mua sim