Sim đầu số 03

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0389.66.33.55   4,000,000 48 Viettel Mua sim
2 0328.303.767   700,000 39 Viettel Mua sim
3 0354.486.169   774,000 46 Viettel Mua sim
4 0345.01.02.75   812,000 27 Viettel Mua sim
5 0398.78.6666   68,000,000 59 Viettel Mua sim
6 0359.45.1970   700,000 43 Viettel Mua sim
7 0352.90.1133   1,120,000 27 Viettel Mua sim
8 03252.44448   1,250,000 36 Viettel Mua sim
9 0363390968   697,000 47 Viettel Mua sim
10 03826.22228   3,000,000 35 Viettel Mua sim
11 036260.9799   770,000 51 Viettel Mua sim
12 0332408439   1,288,000 36 Viettel Mua sim
13 0387.04.1199   1,800,000 42 Viettel Mua sim
14 0327779.444   1,100,000 47 Viettel Mua sim
15 0397124586   697,000 45 Viettel Mua sim
16 0358.08.12.86   735,000 41 Viettel Mua sim
17 0384.27.39.39   3,500,000 48 Viettel Mua sim
18 0383.99.00.77   4,000,000 46 Viettel Mua sim
19 0374.119.119   8,000,000 36 Viettel Mua sim
20 0332.339.855   980,000 41 Viettel Mua sim
21 0349.133336   1,800,000 35 Viettel Mua sim
22 0398.23.23.23   32,000,000 35 Viettel Mua sim
23 0395.33.11.77   4,000,000 39 Viettel Mua sim
24 0332.050.552   770,000 25 Viettel Mua sim
25 0392.217.299   697,000 44 Viettel Mua sim
26 0396288910   1,288,000 46 Viettel Mua sim
27 0359.123.213   1,288,000 29 Viettel Mua sim
28 0392.587.007   840,000 41 Viettel Mua sim
29 0338.000.580   700,000 27 Viettel Mua sim
30 0332.992.997   4,000,000 53 Viettel Mua sim
31 0395.27.2010   980,000 29 Viettel Mua sim
32 0329883486   1,288,000 51 Viettel Mua sim
33 0334.957.597   1,288,000 52 Viettel Mua sim
34 0395.808.262   770,000 43 Viettel Mua sim
35 0335952768   1,288,000 48 Viettel Mua sim
36 0375974879   697,000 59 Viettel Mua sim
37 0383.39.59.89   1,500,000 57 Viettel Mua sim
38 0333346173   1,288,000 33 Viettel Mua sim
39 0379.55.11.77   4,000,000 45 Viettel Mua sim
40 0329.753.299   697,000 49 Viettel Mua sim
41 0378.636.778   700,000 55 Viettel Mua sim
42 0384.09.06.91   1,288,000 40 Viettel Mua sim
43 0399.982.926   735,000 57 Viettel Mua sim
44 0396.145.154   1,288,000 38 Viettel Mua sim
45 0355.963.522   700,000 40 Viettel Mua sim
46 0383.44.33.55   3,500,000 38 Viettel Mua sim
47 0387.55.99.77   4,000,000 60 Viettel Mua sim
48 0395.33.88.77   4,000,000 53 Viettel Mua sim
49 0342.11.09.92   1,288,000 31 Viettel Mua sim
50 0325.278.616   700,000 40 Viettel Mua sim