Sim đầu số 03

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 035999.6888   35,670,000 65 Viettel Mua sim
2 0396.656.656   14,760,000 52 Viettel Mua sim
3 0355.988889   22,140,000 63 Viettel Mua sim
4 0334.552.552   7,380,000 34 Viettel Mua sim
5 036555.1985   7,380,000 47 Viettel Mua sim
6 0338.55.1991   4,800,000 44 Viettel Mua sim
7 0356.01.01.01   31,980,000 17 Viettel Mua sim
8 0356.82.8989   4,200,000 58 Viettel Mua sim
9 0366.09.6282   1,200,000 42 Viettel Mua sim
10 037789.7789   40,590,000 65 Viettel Mua sim
11 033333.2002   34,440,000 19 Viettel Mua sim
12 0325.2345.90   3,380,000 33 Viettel Mua sim
13 0358.887.887   9,840,000 62 Viettel Mua sim
14 0332.445.445   7,995,000 34 Viettel Mua sim
15 0373739.888   18,450,000 56 Viettel Mua sim
16 0327.899.888   14,760,000 62 Viettel Mua sim
17 0363.566668   14,760,000 49 Viettel Mua sim
18 039268.1991   6,150,000 48 Viettel Mua sim
19 0372.389.389   18,450,000 52 Viettel Mua sim
20 035335.5337   2,025,000 37 Viettel Mua sim
21 0398.29.79.79   14,760,000 63 Viettel Mua sim
22 0335.889.899   9,840,000 62 Viettel Mua sim
23 0333.995.995   34,440,000 55 Viettel Mua sim
24 03777999.10   3,600,000 52 Viettel Mua sim
25 0399.78.78.79   14,760,000 67 Viettel Mua sim
26 0355.679.666   9,840,000 53 Viettel Mua sim
27 0395.466.466   8,610,000 49 Viettel Mua sim
28 0363.89.8668   7,380,000 57 Viettel Mua sim
29 0359.677776   6,150,000 57 Viettel Mua sim
30 0356.63.3366   4,800,000 41 Viettel Mua sim
31 033838.1994   7,380,000 48 Viettel Mua sim
32 0377.975.166   1,200,000 51 Viettel Mua sim
33 0383.358.358   7,380,000 46 Viettel Mua sim
34 0388.25.11.69   1,200,000 43 Viettel Mua sim
35 0333.9977.16   1,200,000 48 Viettel Mua sim
36 038555.2015   6,150,000 34 Viettel Mua sim
37 0362.301.444   1,200,000 27 Viettel Mua sim
38 0333.557.999   22,140,000 53 Viettel Mua sim
39 0335.03.1234   4,320,000 24 Viettel Mua sim
40 0359.779.888   18,450,000 64 Viettel Mua sim
41 0376.99.9696   3,600,000 64 Viettel Mua sim
42 0352.6666.88   27,060,000 50 Viettel Mua sim
43 0326.899.899   35,670,000 63 Viettel Mua sim
44 0365.61.6868   30,750,000 49 Viettel Mua sim
45 0393.07.3322   1,200,000 32 Viettel Mua sim
46 0377.868.568   3,600,000 58 Viettel Mua sim
47 0393.869.888   14,760,000 62 Viettel Mua sim
48 0376.636.080   1,200,000 39 Viettel Mua sim
49 0393.1111.68   6,150,000 33 Viettel Mua sim
50 0327.105.444   1,200,000 30 Viettel Mua sim