Sim đầu số 03

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0372.574.578   1,350,000 48 Viettel Mua sim
2 0336.260.160   1,350,000 27 Viettel Mua sim
3 0335.887.887   16,200,000 57 Viettel Mua sim
4 0328989.789   12,000,000 63 Viettel Mua sim
5 0365.368.968   6,500,000 54 Viettel Mua sim
6 0333.18.1986   6,500,000 42 Viettel Mua sim
7 0398.55.88.99   25,000,000 64 Viettel Mua sim
8 0359.779.888   20,000,000 64 Viettel Mua sim
9 033456.1979   17,000,000 47 Viettel Mua sim
10 0335.89.88.89   12,000,000 61 Viettel Mua sim
11 0334.887.887   14,000,000 56 Viettel Mua sim
12 0386.887.887   13,200,000 63 Viettel Mua sim
13 0366666.191   12,000,000 44 Viettel Mua sim
14 0352.68.68.66   16,200,000 50 Viettel Mua sim
15 036668.2013   6,500,000 35 Viettel Mua sim
16 03696969.04   6,500,000 52 Viettel Mua sim
17 038888.1978   17,000,000 60 Viettel Mua sim
18 033555.1995   17,000,000 45 Viettel Mua sim
19 0356.45.9999   72,500,000 59 Viettel Mua sim
20 0395.363.888   17,000,000 53 Viettel Mua sim
21 0365.457.478   1,350,000 49 Viettel Mua sim
22 0335.01635.6   2,650,000 32 Viettel Mua sim
23 0332.221.221   9,000,000 18 Viettel Mua sim
24 035456.1118   1,350,000 34 Viettel Mua sim
25 0358.689.666   15,000,000 57 Viettel Mua sim
26 0332.337.337   31,000,000 34 Viettel Mua sim
27 0359898.999   39,500,000 69 Viettel Mua sim
28 0398.368.999   28,000,000 64 Viettel Mua sim
29 0355555.768   9,500,000 49 Viettel Mua sim
30 0368.56.6868   28,000,000 56 Viettel Mua sim
31 0398.26.05.73   1,350,000 43 Viettel Mua sim
32 033838.1994   7,000,000 48 Viettel Mua sim
33 0372.389.389   22,000,000 52 Viettel Mua sim
34 0365.900.999   16,200,000 50 Viettel Mua sim
35 0358.0000.88   7,000,000 32 Viettel Mua sim
36 0384.866668   24,000,000 55 Viettel Mua sim
37 0336.366.333   22,000,000 36 Viettel Mua sim
38 0395.686.777   7,000,000 58 Viettel Mua sim
39 0332.996.996   22,000,000 56 Viettel Mua sim
40 0392.968.999   20,000,000 64 Viettel Mua sim
41 0328.11.8668   7,000,000 43 Viettel Mua sim
42 0389.707.999   13,200,000 61 Viettel Mua sim
43 0383.589.888   20,000,000 60 Viettel Mua sim
44 0369.23.6363   3,250,000 41 Viettel Mua sim
45 0332.997.997   18,000,000 58 Viettel Mua sim
46 0345679.884   4,350,000 54 Viettel Mua sim
47 0357.79.8888   125,000,000 63 Viettel Mua sim
48 0333.508.999   15,000,000 49 Viettel Mua sim
49 0379.155.009   1,350,000 39 Viettel Mua sim
50 0355.833338   14,000,000 41 Viettel Mua sim