Sim đầu số 03

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0362.303.968   812,000 40 Viettel Mua sim
2 0332.27.1997   1,800,000 43 Viettel Mua sim
3 0375.919.866   770,000 54 Viettel Mua sim
4 0334.467.467   5,500,000 44 Viettel Mua sim
5 0335.95.99.91   980,000 53 Viettel Mua sim
6 03666669.64   3,500,000 52 Viettel Mua sim
7 0339.32.31.39   1,330,000 36 Viettel Mua sim
8 0327.655.155   910,000 39 Viettel Mua sim
9 0349.254.439   644,000 43 Viettel Mua sim
10 0389.296.926   1,500,000 54 Viettel Mua sim
11 0363.27.1971   770,000 39 Viettel Mua sim
12 0358.93.87.87   1,250,000 58 Viettel Mua sim
13 0329.166.979   1,250,000 52 Viettel Mua sim
14 0339.085.279   770,000 46 Viettel Mua sim
15 0357.15.8639   595,000 47 Viettel Mua sim
16 0392.8888.09   1,990,000 55 Viettel Mua sim
17 0348.26.10.85   770,000 37 Viettel Mua sim
18 0375.00.22.77   3,000,000 33 Viettel Mua sim
19 0393.006.377   686,000 38 Viettel Mua sim
20 0343.066.858   686,000 43 Viettel Mua sim
21 0367706789   18,500,000 53 Viettel Mua sim
22 0334.28.02.84   770,000 34 Viettel Mua sim
23 0336.268.136   1,300,000 38 Viettel Mua sim
24 0349.11.22.77   3,000,000 36 Viettel Mua sim
25 0335.784.784   4,000,000 49 Viettel Mua sim
26 0364.20.12.68   840,000 32 Viettel Mua sim
27 0344.36.4568   973,000 43 Viettel Mua sim
28 0398.60.8676   560,000 53 Viettel Mua sim
29 0373.893.338   770,000 47 Viettel Mua sim
30 0396.73.9999   74,900,000 64 Viettel Mua sim
31 0343.22.00.33   2,000,000 20 Viettel Mua sim
32 0362.883.883   25,500,000 49 Viettel Mua sim
33 0365.191.668   1,800,000 45 Viettel Mua sim
34 0344.88.66.22   3,000,000 43 Viettel Mua sim
35 0333.033.878   1,900,000 38 Viettel Mua sim
36 0388559234   910,000 47 Viettel Mua sim
37 0378.13.8888   80,000,000 54 Viettel Mua sim
38 0336.27.6666   53,300,000 45 Viettel Mua sim
39 0399.12.04.66   770,000 40 Viettel Mua sim
40 0359.644.178   700,000 47 Viettel Mua sim
41 0397.779.366   1,500,000 57 Viettel Mua sim
42 0372.195.123   1,325,000 33 Viettel Mua sim
43 0366.8888.57   5,390,000 59 Viettel Mua sim
44 0354.69.1368   1,800,000 45 Viettel Mua sim
45 0359.5555.90   1,490,000 46 Viettel Mua sim
46 0339.88.22.33   2,000,000 41 Viettel Mua sim
47 0359.45.8888   48,100,000 58 Viettel Mua sim
48 03597777.35   950,000 53 Viettel Mua sim
49 0343.335.935   700,000 38 Viettel Mua sim
50 0362.188.186   2,100,000 43 Viettel Mua sim