Sim lục quý

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0389.333333   935,000,000 38 Viettel Mua sim
2 0368.333333   935,000,000 35 Viettel Mua sim
3 0909.444444   1,760,000,000 42 Mobifone Mua sim
4 0365.000000   275,000,000 14 Viettel Mua sim
5 0919.000000   2,090,000,000 19 Vinaphone Mua sim
6 0902.111111   2,200,000,000 17 Mobifone Mua sim
7 0973.777777   4,290,000,000 61 Viettel Mua sim
8 0913.555555   4,290,000,000 43 Vinaphone Mua sim
9 0889.000000   385,000,000 25 Vinaphone Mua sim
10 0988.444444   1,760,000,000 49 Viettel Mua sim
11 0365.666.666   1,375,000,000 50 Viettel Mua sim
12 0389.555555   1,210,000,000 50 Viettel Mua sim
13 0915.444444   1,098,900,000 39 Vinaphone Mua sim
14 0941.777.777   1,360,000,000 56 Vinaphone Mua sim
15 02822.333333   800,000,000 32 Máy bàn Mua sim
16 098.44.44.44.4   2,500,000,000 45 Viettel Mua sim
17 0788.00.00.00   488,000,000 23 Mobifone Mua sim
18 0819.11.11.11   550,000,000 24 Vinaphone Mua sim
19 0913.777.777   2,600,000,000 55 Vinaphone Mua sim
20 0886.222.222   886,000,000 34 Vinaphone Mua sim
21 0947.55.55.55   1,200,000,000 50 Vinaphone Mua sim
22 0586.888.888   2,500,000,000 67 Vietnamobile Mua sim
23 0707.444444   700,000,000 38 Mobifone Mua sim
24 0866.22.22.22   585,000,000 32 Viettel Mua sim
25 0243.99.99.99.9   1,200,000,000 72 Máy bàn Mua sim
26 05.99.99.99.99   16,000,000,000 77 Gmobile Mua sim
27 0919.55.55.55   2,888,000,000 49 Vinaphone Mua sim
28 0879.777.777   850,000,000 66 ITelecom Mua sim
29 0837.11.11.11   350,000,000 24 Vinaphone Mua sim
30 0845.88.88.88   1,677,000,000 65 Vinaphone Mua sim
31 0814.66.66.66   1,840,000,000 49 Vinaphone Mua sim
32 0843.88.88.88   1,455,000,000 63 Vinaphone Mua sim
33 0939.33.33.33   6,000,000,000 39 Mobifone Mua sim
34 02422.666666   698,000,000 46 Máy bàn Mua sim
35 0813.11.11.11   300,000,000 18 Vinaphone Mua sim
36 0849.11.11.11   260,000,000 27 Vinaphone Mua sim
37 0273.77.77.77.7   400,000,000 61 Máy bàn Mua sim