Sim lục quý

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0368.333333   820,000,000 35 Viettel Mua sim
2 0365.666.666   1,250,000,000 50 Viettel Mua sim
3 0365.000000   283,000,000 14 Viettel Mua sim
4 0389.555555   1,250,000,000 50 Viettel Mua sim
5 0382.666666   770,000,000 49 Viettel Mua sim
6 0389.333333   820,000,000 38 Viettel Mua sim
7 0395.666666   800,000,000 53 Viettel Mua sim
8 0397.88.88.88   1,215,000,000 67 Viettel Mua sim
9 0989.33.33.33   2,600,000,000 44 Viettel Mua sim
10 02.99.99.99.999   4,550,000,000 83 Máy bàn Mua sim
11 081.33.33.33.3   2,300,000,000 30 Vinaphone Mua sim
12 0388.666.666   2,000,000,000 55 Viettel Mua sim
13 0383.777.777   900,000,000 56 Viettel Mua sim
14 0835.66.66.66   1,250,000,000 52 Vinaphone Mua sim
15 0356.888.888   2,000,000,000 62 Viettel Mua sim
16 0837.888888   1,570,000,000 66 Vinaphone Mua sim
17 0818.999.999   4,200,000,000 71 Vinaphone Mua sim
18 0857.55.55.55   775,000,000 50 Vinaphone Mua sim
19 0822.666666   2,100,000,000 48 Vinaphone Mua sim
20 0827.888888   1,350,000,000 65 Vinaphone Mua sim
21 0856.77.77.77   1,500,000,000 61 Vinaphone Mua sim
22 0812.999.999   3,200,000,000 65 Vinaphone Mua sim
23 0707.000000   1,140,000,000 14 Mobifone Mua sim
24 094.99.99.99.9   9,900,000,000 76 Vinaphone Mua sim
25 086555.5555   2,800,000,000 49 Viettel Mua sim
26 093333.3333   12,000,000,000 33 Mobifone Mua sim
27 0888.555555   3,200,000,000 54 Vinaphone Mua sim
28 0823.777.777   1,200,000,000 55 Vinaphone Mua sim
29 0978.555.555   1,750,000,000 54 Viettel Mua sim
30 0826.999.999   3,200,000,000 70 Vinaphone Mua sim
31 0845.88.88.88   1,777,000,000 65 Vinaphone Mua sim
32 0997.999999   7,500,000,000 79 Gmobile Mua sim
33 0336.111.111   300,000,000 18 Viettel Mua sim
34 0352.888888   980,000,000 58 Viettel Mua sim
35 0929.333333   479,000,000 38 Vietnamobile Mua sim
36 0848.444.444   537,821,000 44 Vinaphone Mua sim
37 0889.777777   1,400,000,000 67 Vinaphone Mua sim
38 0973.66.66.66   2,050,000,000 55 Viettel Mua sim
39 090444.4444   3,200,000,000 37 Mobifone Mua sim
40 091111.1111   7,900,000,000 17 Vinaphone Mua sim