Sim lục quý

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0382.666666   770,000,000 49 Viettel Mua sim
2 0395.666666   800,000,000 53 Viettel Mua sim
3 0389.333333   820,000,000 38 Viettel Mua sim
4 0368.333333   820,000,000 35 Viettel Mua sim
5 0365.666.666   1,250,000,000 50 Viettel Mua sim
6 0365.000000   283,000,000 14 Viettel Mua sim
7 0389.555555   1,250,000,000 50 Viettel Mua sim
8 02.99.99.99.999   4,550,000,000 83 Máy bàn Mua sim
9 0989.33.33.33   2,600,000,000 44 Viettel Mua sim
10 0922.33.33.33   2,222,000,000 31 Vietnamobile Mua sim
11 097999.9999   25,000,000,000 79 Viettel Mua sim
12 0886.888.888   7,200,000,000 70 Vinaphone Mua sim
13 0817.33.33.33   500,000,000 34 Vinaphone Mua sim
14 0858.333.333   1,000,000,000 39 Vinaphone Mua sim
15 0395.999.999   2,900,000,000 71 Viettel Mua sim
16 0856.77.77.77   1,500,000,000 61 Vinaphone Mua sim
17 0366.88.88.88   3,666,000,000 63 Viettel Mua sim
18 0827.888888   1,350,000,000 65 Vinaphone Mua sim
19 090666.6666   9,300,000,000 51 Mobifone Mua sim
20 089888.8888   10,000,000,000 73 Mobifone Mua sim
21 0973.66.66.66   2,050,000,000 55 Viettel Mua sim
22 0823.555555   1,300,000,000 43 Vinaphone Mua sim
23 084.55.55.55.5   2,000,000,000 47 Vinaphone Mua sim
24 0397.222.222   498,000,000 31 Viettel Mua sim
25 0888.555555   3,200,000,000 54 Vinaphone Mua sim
26 02076.555555   222,300,000 45 Máy bàn Mua sim
27 086777.7777   2,800,000,000 63 Viettel Mua sim
28 0826.999.999   3,200,000,000 70 Vinaphone Mua sim
29 091111.1111   7,900,000,000 17 Vinaphone Mua sim
30 081.33.33.33.3   2,300,000,000 30 Vinaphone Mua sim
31 0328.777.777   627,828,000 55 Viettel Mua sim
32 0919.00.00.00   2,500,000,000 19 Vinaphone Mua sim
33 0889.777777   1,400,000,000 67 Vinaphone Mua sim
34 0981.55.55.55   1,850,000,000 48 Viettel Mua sim
35 0838.777.777   1,180,000,000 61 Vinaphone Mua sim
36 0949.999999   9,900,000,000 76 Vinaphone Mua sim
37 0966.999.999   9,600,000,000 75 Viettel Mua sim
38 09123.33333   3,000,000,000 30 Vinaphone Mua sim