Sim lục quý - Trang 2

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
101 0345.999.999   4,586,000,000 66 Viettel Mua sim
102 0813.999.999   1,940,000,000 66 Vinaphone Mua sim
103 0845.88.88.88   1,559,300,000 65 Vinaphone Mua sim
104 02822.333333   730,000,000 32 Máy bàn Mua sim
105 0834.666666   892,000,000 51 Vinaphone Mua sim
106 0979.222.222   1,670,000,000 37 Viettel Mua sim
107 0843.88.88.88   1,359,500,000 63 Vinaphone Mua sim
108 0598.666.666   337,100,000 58 Gmobile Mua sim
109 0827.33.33.33   554,000,000 35 Vinaphone Mua sim
110 0949.888888   3,020,000,000 70 Vinaphone Mua sim
111 094.11.11.11.1   1,400,000,000 20 Vinaphone Mua sim
112 0933.444444   1,400,000,000 39 Mobifone Mua sim
113 0819.11.11.11   500,000,000 24 Vinaphone Mua sim
114 0845.000.000   329,000,000 17 Vinaphone Mua sim
115 0889.777777   1,250,000,000 67 Vinaphone Mua sim
116 07.99.99.99.99   19,850,000,000 79 Mobifone Mua sim
117 03.88.88.88.88   14,450,000,000 67 Viettel Mua sim
118 091.33.33.33.3   5,900,000,000 31 Vinaphone Mua sim
119 0.77.77.77.777   40,550,000,000 63 Mobifone Mua sim
120 0913.777.777   2,390,000,000 55 Vinaphone Mua sim
121 0849.11.11.11   239,000,000 27 Vinaphone Mua sim
122 0944.888888   3,200,000,000 65 Vinaphone Mua sim
123 0913.444.444   670,000,000 37 Vinaphone Mua sim
124 081.44.44.44.4   1,130,000,000 37 Vinaphone Mua sim
125 0823.88.88.88   2,300,000,000 61 Vinaphone Mua sim
126 0854.88.88.88   1,359,500,000 65 Vinaphone Mua sim
127 0586.888.888   2,300,000,000 67 Vietnamobile Mua sim
128 0366.00.00.00   230,000,000 15 Viettel Mua sim
129 0947.555.555   1,106,000,000 50 Vinaphone Mua sim
130 0336.11.11.11   260,000,000 18 Viettel Mua sim
131 05.99.99.99.99   18,050,000,000 77 Gmobile Mua sim
132 0847.33.33.33   530,000,000 37 Vinaphone Mua sim
133 0826.55.55.55   703,000,000 46 Vinaphone Mua sim
134 0392.999999   1,683,500,000 68 Viettel Mua sim
135 094.22.22.22.2   2,300,000,000 27 Vinaphone Mua sim
136 0243.99.99.99.9   1,130,000,000 72 Máy bàn Mua sim
137 0865.22.22.22   426,200,000 31 Viettel Mua sim
138 0903.555555   2,490,800,000 42 Mobifone Mua sim
139 0912.333333   4,550,000,000 30 Vinaphone Mua sim
140 0879.777.777   758,000,000 66 ITelecom Mua sim
141 0292.7777777   1,175,000,000 62 Máy bàn Mua sim
142 0938.77.77.77   2,030,000,000 62 Mobifone Mua sim
143 0978.555.555   1,810,000,000 54 Viettel Mua sim
144 088.66.66.66.6   7,970,000,000 58 Vinaphone Mua sim
145 0367.111111   234,500,000 22 Viettel Mua sim
146 0366.88.88.88   3,259,400,000 63 Viettel Mua sim
147 0270.77.77.77.7   410,000,000 58 Máy bàn Mua sim
148 0375.888.888   910,000,000 63 Viettel Mua sim
149 082666.6666   3,560,000,000 52 Vinaphone Mua sim
150 098.44.44.44.4   2,300,000,000 45 Viettel Mua sim