Sim Năm Sinh 1997

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0989.5.2.1997 9.800.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0396.59.1997 1.750.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 035.909.1997 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 086.21.7.1997 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 086.213.1997 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 086.218.1997 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 086.5.03.1997 4.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 086.5.08.1997 5.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0354.5.1.1997 1.560.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 086.231.1997 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 086.7.09.1997 3.650.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0329.47.1997 1.630.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 086.227.1997 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 086.203.1997 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 086.5.07.1997 4.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 086.261.1997 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0327.24.1997 1.560.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0364.70.1997 1.180.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 086.272.1997 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0347.14.1997 1.330.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 035.294.1997 3.150.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 086.296.1997 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 086.207.1997 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0866.02.1997 5.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0327.46.1997 1.950.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 086.27.8.1997 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 086.281.1997 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 086.909.1997 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0328.79.1997 2.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 086.505.1997 5.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0348.46.1997 1.640.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 034.925.1997 1.250.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 086.228.1997 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0338.74.1997 1.630.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 086.22.4.1997 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 086.5.06.1997 4.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 086.223.1997 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 037.20.6.1997 4.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0395.3.1.1997 1.750.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0363.5.4.1997 1.630.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0368.92.1997 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 086.225.1997 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 086.27.1.1997 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 086.27.6.1997 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 086.215.1997 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 033.23.8.1997 5.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0357.40.1997 1.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 034.29.7.1997 3.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 086.205.1997 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0327.991.997 4.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 033.202.1997 3.550.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0367.44.1997 1.330.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 086.239.1997 5.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 034.831.1997 1.640.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 034.29.8.1997 3.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 08.6263.1997 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0355.61.1997 1.560.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0798.07.1997 1.400.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0899.01.1997 2.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0939.6.5.1997 3.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua