Sim năm sinh 1985

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1985   3,300,000 39 Mobifone Mua sim
2 079868.1985   6,500,000 61 Mobifone Mua sim
3 0869.09.12.85   1,350,000 48 Viettel Mua sim
4 0869.07.05.85   1,350,000 48 Viettel Mua sim
5 0869.03.05.85   1,950,000 44 Viettel Mua sim
6 0869.03.10.85   1,350,000 40 Viettel Mua sim
7 0869.19.08.85   1,350,000 54 Viettel Mua sim
8 0869.11.03.85   1,350,000 41 Viettel Mua sim
9 0869.07.10.85   1,350,000 44 Viettel Mua sim
10 0869.06.11.85   1,350,000 44 Viettel Mua sim
11 0869.07.01.85   1,350,000 44 Viettel Mua sim
12 033999.1985   12,000,000 56 Viettel Mua sim
13 0869.19.04.85   1,350,000 50 Viettel Mua sim
14 0869.18.07.85   1,350,000 52 Viettel Mua sim
15 0869.04.09.85   1,350,000 49 Viettel Mua sim
16 0778.39.1985   3,450,000 57 Mobifone Mua sim
17 081333.1985   7,000,000 41 Vinaphone Mua sim
18 0869.17.03.85   1,350,000 47 Viettel Mua sim
19 0869.03.08.85   1,350,000 47 Viettel Mua sim
20 083779.1985   4,350,000 57 Vinaphone Mua sim
21 0333.98.1985   6,500,000 49 Viettel Mua sim
22 0869.03.11.85   1,350,000 41 Viettel Mua sim
23 0869.18.04.85   1,350,000 49 Viettel Mua sim
24 0869.13.06.85   1,350,000 46 Viettel Mua sim
25 0869.18.11.85   1,950,000 47 Viettel Mua sim
26 0869.09.06.85   1,350,000 51 Viettel Mua sim
27 0869.03.01.85   1,350,000 40 Viettel Mua sim
28 0869.19.09.85   1,350,000 55 Viettel Mua sim
29 0869.06.09.85   1,350,000 51 Viettel Mua sim
30 085886.1985   4,050,000 58 Vinaphone Mua sim
31 0869.19.11.85   1,350,000 48 Viettel Mua sim
32 0869.10.06.85   1,350,000 43 Viettel Mua sim
33 0869.07.09.85   1,350,000 52 Viettel Mua sim
34 0869.16.02.85   1,350,000 45 Viettel Mua sim
35 033789.1985   7,000,000 53 Viettel Mua sim
36 0869.18.02.85   1,350,000 47 Viettel Mua sim
37 0869.03.03.85   2,650,000 42 Viettel Mua sim
38 088669.1985   6,500,000 60 Vinaphone Mua sim
39 0869.06.12.85   1,350,000 45 Viettel Mua sim
40 0869.08.02.85   1,350,000 46 Viettel Mua sim
41 0333.07.12.85   1,950,000 32 Viettel Mua sim
42 0348.21.1985   1,950,000 41 Viettel Mua sim
43 0888.27.10.85   1,575,000 47 Vinaphone Mua sim
44 0774.94.1985   1,950,000 54 Mobifone Mua sim
45 0858.000.885   980,000 42 Vinaphone Mua sim
46 0353.75.1985   1,950,000 46 Viettel Mua sim
47 0944.18.09.85   1,325,000 48 Vinaphone Mua sim
48 0583.18.07.85   700,000 45 Vietnamobile Mua sim
49 0933.17.09.85   1,575,000 45 Mobifone Mua sim
50 0796.20.1985   1,250,000 47 Mobifone Mua sim