Sim năm sinh 1985

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1985   4,000,000 39 Mobifone Mua sim
2 0949.04.06.85   800,000 45 Vinaphone Mua sim
3 0947.12.06.85   900,000 42 Vinaphone Mua sim
4 0943.01.03.85   900,000 33 Vinaphone Mua sim
5 0948.16.01.85   900,000 42 Vinaphone Mua sim
6 0942.10.12.85   900,000 32 Vinaphone Mua sim
7 081.399.1985   2,500,000 53 Vinaphone Mua sim
8 0945.26.01.85   800,000 40 Vinaphone Mua sim
9 0942.09.07.85   900,000 44 Vinaphone Mua sim
10 0947.15.03.85   900,000 42 Vinaphone Mua sim
11 0886.15.04.85   900,000 45 Vinaphone Mua sim
12 0945.27.03.85   900,000 43 Vinaphone Mua sim
13 0914.14.08.85   1,350,000 40 Vinaphone Mua sim
14 0886.31.07.85   900,000 46 Vinaphone Mua sim
15 0943.03.05.85   1,650,000 37 Vinaphone Mua sim
16 0886.28.06.85   900,000 51 Vinaphone Mua sim
17 0948.23.01.85   900,000 40 Vinaphone Mua sim
18 0886.13.12.85   900,000 42 Vinaphone Mua sim
19 0943.18.12.85   900,000 41 Vinaphone Mua sim
20 0947.22.01.85   900,000 38 Vinaphone Mua sim
21 0945.23.11.85   800,000 38 Vinaphone Mua sim
22 0944.04.09.85   900,000 43 Vinaphone Mua sim
23 0916.03.07.85   1,150,000 39 Vinaphone Mua sim
24 0944.26.01.85   900,000 39 Vinaphone Mua sim
25 0942.26.04.85   900,000 40 Vinaphone Mua sim
26 0888.05.01.85   900,000 43 Vinaphone Mua sim
27 0915.29.11.85   1,350,000 41 Vinaphone Mua sim
28 094.671.1985   1,950,000 50 Vinaphone Mua sim
29 0945.16.12.85   800,000 41 Vinaphone Mua sim
30 0915.30.02.85   700,000 33 Vinaphone Mua sim
31 0949.28.06.85   900,000 51 Vinaphone Mua sim
32 0916.22.03.85   1,150,000 36 Vinaphone Mua sim
33 0943.29.07.85   900,000 47 Vinaphone Mua sim
34 0886.981.985   2,500,000 62 Vinaphone Mua sim
35 0949.07.01.85   900,000 43 Vinaphone Mua sim
36 0911.31.10.85   1,150,000 29 Vinaphone Mua sim
37 0886.06.11.85   900,000 43 Vinaphone Mua sim
38 0943.13.02.85   900,000 35 Vinaphone Mua sim
39 0947.19.12.85   900,000 46 Vinaphone Mua sim
40 0914.19.12.85   1,150,000 40 Vinaphone Mua sim
41 0917.04.10.85   1,150,000 35 Vinaphone Mua sim
42 0913.14.06.85   1,350,000 37 Vinaphone Mua sim
43 0942.30.03.85   900,000 34 Vinaphone Mua sim
44 0914.18.03.85   1,150,000 39 Vinaphone Mua sim
45 0947.03.10.85   900,000 37 Vinaphone Mua sim
46 0886.07.02.85   900,000 44 Vinaphone Mua sim
47 0949.02.03.85   900,000 40 Vinaphone Mua sim
48 0889.04.11.85   900,000 44 Vinaphone Mua sim
49 0919.27.02.85   1,100,000 43 Vinaphone Mua sim
50 0886.13.05.85   900,000 44 Vinaphone Mua sim