Sim năm sinh 1985

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 078.999.5885   3,300,000 68 Mobifone Mua sim
2 0798.58.5885   4,000,000 63 Mobifone Mua sim
3 079.444.8585   1,700,000 54 Mobifone Mua sim
4 079.777.5885   2,100,000 63 Mobifone Mua sim
5 0708338585   1,700,000 47 Mobifone Mua sim
6 07.67.67.67.85   8,800,000 59 Mobifone Mua sim
7 07.9779.5885   1,800,000 65 Mobifone Mua sim
8 078.333.5885   2,100,000 50 Mobifone Mua sim
9 0792.55.85.85   4,000,000 54 Mobifone Mua sim
10 07.69.69.69.85   4,600,000 65 Mobifone Mua sim
11 078.333.888.5   2,500,000 53 Mobifone Mua sim
12 0797.79.8585   2,900,000 65 Mobifone Mua sim
13 0797.89.85.85   2,300,000 66 Mobifone Mua sim
14 0783228585   1,700,000 48 Mobifone Mua sim
15 0798.18.5885   1,700,000 59 Mobifone Mua sim
16 0792.55.8885   1,700,000 57 Mobifone Mua sim
17 078.666.888.5   3,500,000 62 Mobifone Mua sim
18 0784.58.5885   1,700,000 58 Mobifone Mua sim
19 078.333.8585   2,100,000 50 Mobifone Mua sim
20 0797.37.8585   1,700,000 59 Mobifone Mua sim
21 0708688585   2,500,000 55 Mobifone Mua sim
22 089.887.8585   1,300,000 66 Mobifone Mua sim
23 0783.22.5885   1,700,000 48 Mobifone Mua sim
24 0793.45.85.85   2,100,000 54 Mobifone Mua sim
25 0785.55.85.85   8,300,000 56 Mobifone Mua sim
26 0789.86.85.85   3,300,000 64 Mobifone Mua sim
27 0765.55.85.85   3,500,000 54 Mobifone Mua sim
28 0767.88.85.85   3,300,000 62 Mobifone Mua sim
29 079.999.5885   4,600,000 69 Mobifone Mua sim
30 078.999.888.5   11,000,000 71 Mobifone Mua sim
31 0789.92.8585   2,100,000 61 Mobifone Mua sim
32 079.777.8585   2,300,000 63 Mobifone Mua sim
33 078.999.8585   3,500,000 68 Mobifone Mua sim
34 0783.53.5885   1,200,000 52 Mobifone Mua sim
35 0703118585   2,500,000 38 Mobifone Mua sim
36 0784588585   1,700,000 58 Mobifone Mua sim
37 079.777.888.5   4,000,000 66 Mobifone Mua sim
38 0799988585   2,300,000 68 Mobifone Mua sim
39 0792338585   2,100,000 50 Mobifone Mua sim
40 070.333.5885   2,300,000 42 Mobifone Mua sim
41 0798188585   2,300,000 59 Mobifone Mua sim
42 0789.91.8585   1,700,000 60 Mobifone Mua sim
43 0783.57.5885   1,300,000 56 Mobifone Mua sim
44 0768.686.885   11,000,000 62 Mobifone Mua sim
45 070.333.1985   3,800,000 39 Mobifone Mua sim
46 0768.68.5885   3,300,000 61 Mobifone Mua sim
47 078.666.5885   2,300,000 59 Mobifone Mua sim
48 070.333.888.5   3,400,000 45 Mobifone Mua sim
49 0797.89.5885   2,100,000 66 Mobifone Mua sim
50 0898.46.8585   1,300,000 61 Mobifone Mua sim