Sim năm sinh 1985

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 079.444.8585   1,700,000 54 Mobifone Mua sim
2 0797.37.8585   1,700,000 59 Mobifone Mua sim
3 0768.686.885   11,000,000 62 Mobifone Mua sim
4 0783228585   1,700,000 48 Mobifone Mua sim
5 078.666.5885   2,300,000 59 Mobifone Mua sim
6 07.9779.5885   1,800,000 65 Mobifone Mua sim
7 079.777.888.5   4,000,000 66 Mobifone Mua sim
8 070.333.1985   3,800,000 39 Mobifone Mua sim
9 0789.86.85.85   3,300,000 64 Mobifone Mua sim
10 0798188585   2,300,000 59 Mobifone Mua sim
11 0768.68.5885   3,300,000 61 Mobifone Mua sim
12 0708338585   1,700,000 47 Mobifone Mua sim
13 0792338585   2,100,000 50 Mobifone Mua sim
14 0793.45.85.85   2,100,000 54 Mobifone Mua sim
15 0783.53.5885   1,200,000 52 Mobifone Mua sim
16 0792.55.85.85   4,000,000 54 Mobifone Mua sim
17 0784588585   1,700,000 58 Mobifone Mua sim
18 0703118585   2,500,000 38 Mobifone Mua sim
19 0708688585   2,500,000 55 Mobifone Mua sim
20 079.777.5885   2,100,000 63 Mobifone Mua sim
21 0789.92.8585   2,100,000 61 Mobifone Mua sim
22 078.666.888.5   3,500,000 62 Mobifone Mua sim
23 0784.58.5885   1,700,000 58 Mobifone Mua sim
24 078.999.5885   3,300,000 68 Mobifone Mua sim
25 07.69.69.69.85   4,600,000 65 Mobifone Mua sim
26 0789.91.8585   1,700,000 60 Mobifone Mua sim
27 079.777.8585   2,300,000 63 Mobifone Mua sim
28 078.333.8585   2,100,000 50 Mobifone Mua sim
29 070.333.5885   2,300,000 42 Mobifone Mua sim
30 070.333.888.5   3,400,000 45 Mobifone Mua sim
31 0783.22.5885   1,700,000 48 Mobifone Mua sim
32 0765.55.85.85   3,500,000 54 Mobifone Mua sim
33 0799988585   2,300,000 68 Mobifone Mua sim
34 07.67.67.67.85   8,800,000 59 Mobifone Mua sim
35 0798.18.5885   1,700,000 59 Mobifone Mua sim
36 078.999.8585   3,500,000 68 Mobifone Mua sim
37 0797.79.8585   2,900,000 65 Mobifone Mua sim
38 0767.88.85.85   3,300,000 62 Mobifone Mua sim
39 0783.57.5885   1,300,000 56 Mobifone Mua sim
40 078.333.888.5   2,500,000 53 Mobifone Mua sim
41 0798.58.5885   4,000,000 63 Mobifone Mua sim
42 0792.55.8885   1,700,000 57 Mobifone Mua sim
43 089.887.8585   1,300,000 66 Mobifone Mua sim
44 0785.55.85.85   8,300,000 56 Mobifone Mua sim
45 0797.89.5885   2,100,000 66 Mobifone Mua sim
46 078.999.888.5   11,000,000 71 Mobifone Mua sim
47 0772.27.02.85   665,000 40 Mobifone Mua sim
48 0795.30.04.85   665,000 41 Mobifone Mua sim
49 0904.22.8485   665,000 42 Mobifone Mua sim
50 0886.865.685   2,000,000 60 Vinaphone Mua sim