Sim năm sinh 1985

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1985   3,800,000 39 Mobifone Mua sim
2 056.476.1985   615,000 51 Vietnamobile Mua sim
3 0927.01.05.85   860,000 37 Vietnamobile Mua sim
4 0854.26.04.85   685,000 42 Vinaphone Mua sim
5 0796.12.1985   1,600,000 48 Mobifone Mua sim
6 0988.10.11.85   3,800,000 41 Viettel Mua sim
7 0857.27.08.85   685,000 50 Vinaphone Mua sim
8 0702.01.1985   6,000,000 33 Mobifone Mua sim
9 056.402.1985   615,000 40 Vietnamobile Mua sim
10 0823.14.05.85   685,000 36 Vinaphone Mua sim
11 058.772.1985   615,000 52 Vietnamobile Mua sim
12 0859.07.04.85   685,000 46 Vinaphone Mua sim
13 0859.18.09.85   685,000 53 Vinaphone Mua sim
14 0704.09.1985   6,000,000 43 Mobifone Mua sim
15 056.942.1985   615,000 49 Vietnamobile Mua sim
16 056.954.1985   615,000 52 Vietnamobile Mua sim
17 0853.08.06.85   685,000 43 Vinaphone Mua sim
18 058.415.1985   615,000 46 Vietnamobile Mua sim
19 0846.31.01.85   685,000 36 Vinaphone Mua sim
20 0838.06.05.85   685,000 43 Vinaphone Mua sim
21 0832.02.06.85   685,000 34 Vinaphone Mua sim
22 058.466.1985   615,000 52 Vietnamobile Mua sim
23 056.535.1985   615,000 47 Vietnamobile Mua sim
24 0857.06.08.85   685,000 47 Vinaphone Mua sim
25 0794.12.1985   1,700,000 46 Mobifone Mua sim
26 0859.26.04.85   650,000 47 Vinaphone Mua sim
27 0854.29.09.85   685,000 50 Vinaphone Mua sim
28 0859.30.04.85   685,000 42 Vinaphone Mua sim
29 058.508.1985   615,000 49 Vietnamobile Mua sim
30 058.276.1985   615,000 51 Vietnamobile Mua sim
31 058.254.1985   615,000 47 Vietnamobile Mua sim
32 056.944.1985   615,000 51 Vietnamobile Mua sim
33 0849.25.05.85   685,000 46 Vinaphone Mua sim
34 0842.25.08.85   685,000 42 Vinaphone Mua sim
35 0855.07.07.85   650,000 45 Vinaphone Mua sim
36 058.795.1985   615,000 57 Vietnamobile Mua sim
37 0836.05.01.85   685,000 36 Vinaphone Mua sim
38 056.540.1985   615,000 43 Vietnamobile Mua sim
39 0848.07.07.85   685,000 47 Vinaphone Mua sim
40 0852.21.07.85   685,000 38 Vinaphone Mua sim
41 058.651.1985   615,000 48 Vietnamobile Mua sim
42 0842.22.05.85   685,000 36 Vinaphone Mua sim
43 0846.03.07.85   685,000 41 Vinaphone Mua sim
44 058.768.1985   615,000 57 Vietnamobile Mua sim
45 0856.09.01.85   685,000 42 Vinaphone Mua sim
46 0852.03.07.85   685,000 38 Vinaphone Mua sim
47 0794.09.1985   1,500,000 52 Mobifone Mua sim
48 0379.29.12.85   755,000 46 Viettel Mua sim
49 0848.03.07.85   685,000 43 Vinaphone Mua sim