Sim năm sinh 1985

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1985   3,800,000 39 Mobifone Mua sim
2 0797.71.1985   1,950,000 54 Mobifone Mua sim
3 0764.71.1985   1,950,000 48 Mobifone Mua sim
4 0385.73.1985   1,950,000 49 Viettel Mua sim
5 0888.12.01.85   1,650,000 41 Vinaphone Mua sim
6 0962.06.11.85   1,750,000 38 Viettel Mua sim
7 0792.74.1985   1,950,000 52 Mobifone Mua sim
8 0348.11.1985   2,300,000 40 Viettel Mua sim
9 0765.75.1985   1,950,000 53 Mobifone Mua sim
10 0933.18.06.85   1,363,000 43 Mobifone Mua sim
11 0786.00.1985   1,950,000 44 Mobifone Mua sim
12 0348.21.1985   1,950,000 41 Viettel Mua sim
13 0826.31.1985   1,950,000 43 Vinaphone Mua sim
14 0946.09.06.85   1,275,000 47 Vinaphone Mua sim
15 0386.23.08.85   930,000 43 Viettel Mua sim
16 0888.25.01.85   1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
17 0764.99.1985   2,300,000 58 Mobifone Mua sim
18 0383.03.10.85   930,000 31 Viettel Mua sim
19 0965.23.04.85   1,750,000 42 Viettel Mua sim
20 0333.05.12.85   1,950,000 30 Viettel Mua sim
21 0944.17.08.85   1,275,000 46 Vinaphone Mua sim
22 0944.18.09.85   1,275,000 48 Vinaphone Mua sim
23 0785.99.1985   2,300,000 61 Mobifone Mua sim
24 0764.49.1985   1,950,000 53 Mobifone Mua sim
25 0943.09.10.85   1,275,000 39 Vinaphone Mua sim
26 0769.86.1985   1,950,000 59 Mobifone Mua sim
27 0888.25.04.85   1,650,000 48 Vinaphone Mua sim
28 0908.10.07.85   2,200,000 38 Mobifone Mua sim
29 0813.27.03.85   720,000 37 Vinaphone Mua sim
30 0965.17.03.85   1,750,000 44 Viettel Mua sim
31 0333.07.12.85   1,950,000 32 Viettel Mua sim
32 0777.96.1985   3,300,000 59 Mobifone Mua sim
33 0775.97.1985   1,950,000 58 Mobifone Mua sim
34 0353.37.1985   1,950,000 44 Viettel Mua sim
35 0826.24.09.85   720,000 44 Vinaphone Mua sim
36 0933.29.01.85   1,363,000 40 Mobifone Mua sim
37 0914.28.10.85   1,650,000 38 Vinaphone Mua sim
38 0353.75.1985   1,950,000 46 Viettel Mua sim
39 0782.46.1985   1,950,000 50 Mobifone Mua sim
40 0777.020.585   2,000,000 41 Mobifone Mua sim
41 0368.87.1985   1,950,000 55 Viettel Mua sim
42 0965.18.03.85   1,750,000 45 Viettel Mua sim
43 0774.94.1985   1,950,000 54 Mobifone Mua sim
44 0353.64.1985   1,950,000 44 Viettel Mua sim
45 0769.61.1985   1,950,000 52 Mobifone Mua sim
46 0974.53.1985   3,000,000 51 Viettel Mua sim
47 0774.15.1985   1,950,000 47 Mobifone Mua sim
48 0393.31.1985   1,950,000 42 Viettel Mua sim
49 0945.09.06.85   1,275,000 46 Vinaphone Mua sim
50 0762.21.1985   1,950,000 41 Mobifone Mua sim