Sim năm sinh 1988

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0765.22.00.88   3,000,000 38 Mobifone Mua sim
2 0703.22.00.88   2,600,000 30 Mobifone Mua sim
3 0703.11.00.88   2,600,000 28 Mobifone Mua sim
4 0797.17.11.88   1,800,000 49 Mobifone Mua sim
5 070.333.1988   4,800,000 42 Mobifone Mua sim
6 0783.22.11.88   3,000,000 40 Mobifone Mua sim
7 0764.22.00.88   2,400,000 37 Mobifone Mua sim
8 0792.22.00.88   3,000,000 38 Mobifone Mua sim
9 0703.22.11.88   4,800,000 32 Mobifone Mua sim
10 0798.18.11.88   6,000,000 51 Mobifone Mua sim
11 0798.18.00.88   1,800,000 49 Mobifone Mua sim
12 0764.22.11.88   2,600,000 39 Mobifone Mua sim
13 0783.22.00.88   2,200,000 38 Mobifone Mua sim
14 0765.22.11.88   4,200,000 40 Mobifone Mua sim
15 082.469.1988   1,650,000 55 Vinaphone Mua sim
16 083.572.1988   1,650,000 51 Vinaphone Mua sim
17 082.495.1988   1,650,000 54 Vinaphone Mua sim
18 081.728.1988   1,650,000 52 Vinaphone Mua sim
19 0886.14.05.88   1,150,000 48 Vinaphone Mua sim
20 0836.18.04.88   800,000 46 Vinaphone Mua sim
21 085.759.1988   1,650,000 60 Vinaphone Mua sim
22 081.657.1988   1,650,000 53 Vinaphone Mua sim
23 082.952.1988   1,650,000 52 Vinaphone Mua sim
24 085.546.1988   1,650,000 54 Vinaphone Mua sim
25 081.564.1988   1,650,000 50 Vinaphone Mua sim
26 081.428.1988   1,650,000 49 Vinaphone Mua sim
27 083.595.1988   1,650,000 56 Vinaphone Mua sim
28 081.547.1988   1,650,000 51 Vinaphone Mua sim
29 085.317.1988   1,650,000 50 Vinaphone Mua sim
30 085.473.1988   1,650,000 53 Vinaphone Mua sim
31 085.398.1988   1,650,000 59 Vinaphone Mua sim
32 085.397.1988   1,650,000 58 Vinaphone Mua sim
33 085.751.1988   1,650,000 52 Vinaphone Mua sim
34 085.694.1988   1,650,000 58 Vinaphone Mua sim
35 081.427.1988   1,650,000 48 Vinaphone Mua sim
36 081.664.1988   1,650,000 51 Vinaphone Mua sim
37 085.753.1988   1,650,000 54 Vinaphone Mua sim
38 085.417.1988   1,650,000 51 Vinaphone Mua sim
39 0832.26.04.88   800,000 41 Vinaphone Mua sim
40 085.395.1988   1,650,000 56 Vinaphone Mua sim
41 085.434.1988   1,650,000 50 Vinaphone Mua sim
42 082.423.1988   1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
43 085.729.1988   1,650,000 57 Vinaphone Mua sim
44 081.485.1988   1,650,000 52 Vinaphone Mua sim
45 081.421.1988   1,650,000 42 Vinaphone Mua sim
46 082.576.1988   1,650,000 54 Vinaphone Mua sim
47 0941.15.01.88   1,150,000 37 Vinaphone Mua sim
48 084.966.1988   1,650,000 59 Vinaphone Mua sim
49 082.532.1988   1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
50 081.514.1988   1,650,000 45 Vinaphone Mua sim