Sim Năm Sinh 1988

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0961.92.1988 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0961.35.1988 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0372.88.1988 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0977.10.1988 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0972.31.1988 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0973.65.1988 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0333.62.1988 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0396.88.1988 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0984.44.1988 20.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0976.71.1988 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0965.71.1988 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0769.62.1988 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0703.64.1988 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0785.96.1988 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0786.04.1988 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0707.35.1988 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0764.61.1988 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0786.64.1988 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0764.25.1988 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0786.57.1988 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0764.98.1988 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0764.51.1988 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0786.40.1988 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0784.73.1988 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0764.84.1988 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0797.41.1988 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0703.61.1988 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0583.46.1988 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
29 0703.47.1988 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0786.44.1988 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0784.45.1988 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0704.41.1988 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0797.71.1988 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0587.44.1988 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
35 0707.83.1988 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0856.27.1988 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0764.07.1988 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0764.71.1988 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0703.25.1988 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 077.5.02.1988 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0786.67.1988 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0786.28.1988 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0764.20.1988 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0798.93.1988 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 07.9993.1988 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0813.27.1988 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0775.64.1988 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 085.345.1988 1.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0823.93.1988 5.190.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0828.92.1988 1.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
51 0838.77.1988 1.860.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 0828.97.1988 1.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 0825.91.1988 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 0858.58.1988 4.490.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 0828.95.1988 1.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 0823.91.1988 1.840.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 0825.95.1988 4.490.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 0823.96.1988 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 0823.97.1988 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 0833.55.1988 4.390.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua