Sim năm sinh 1988

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0789.91.4488   1,200,000 58 Mobifone Mua sim
2 0708.65.1188   1,300,000 44 Mobifone Mua sim
3 0703.16.5588   1,200,000 43 Mobifone Mua sim
4 0792.666.488   1,000,000 56 Mobifone Mua sim
5 0789.86.4488   1,200,000 62 Mobifone Mua sim
6 0703.16.7788   1,000,000 47 Mobifone Mua sim
7 0769.699.688   2,500,000 68 Mobifone Mua sim
8 0708.99.44.88   2,900,000 57 Mobifone Mua sim
9 0765.59.7788   1,000,000 62 Mobifone Mua sim
10 0786.66.22.88   6,600,000 53 Mobifone Mua sim
11 0708.68.5588   2,300,000 55 Mobifone Mua sim
12 0787.691.888   4,500,000 62 Mobifone Mua sim
13 0702.691.888   5,000,000 49 Mobifone Mua sim
14 0789.92.0088   1,300,000 51 Mobifone Mua sim
15 0789.92.9988   2,900,000 69 Mobifone Mua sim
16 0703.32.7788   1,000,000 45 Mobifone Mua sim
17 0762.516.888   4,500,000 51 Mobifone Mua sim
18 0797.37.9988   2,100,000 67 Mobifone Mua sim
19 0798.18.00.88   1,700,000 49 Mobifone Mua sim
20 0708.65.5588   1,700,000 52 Mobifone Mua sim
21 0786.66.44.88   2,900,000 57 Mobifone Mua sim
22 0798.86.5588   2,100,000 64 Mobifone Mua sim
23 0703.23.7788   1,300,000 45 Mobifone Mua sim
24 0786.66.00.88   2,900,000 49 Mobifone Mua sim
25 0708.65.2288   1,300,000 46 Mobifone Mua sim
26 0708.92.1188   1,300,000 44 Mobifone Mua sim
27 0768.68.0088   3,500,000 51 Mobifone Mua sim
28 0702.512.888   4,500,000 41 Mobifone Mua sim
29 0708.33.22.88   2,900,000 41 Mobifone Mua sim
30 0769.69.4488   1,700,000 61 Mobifone Mua sim
31 0762.505.888   4,500,000 49 Mobifone Mua sim
32 0767.78.5588   1,700,000 61 Mobifone Mua sim
33 0797.77.00.88   3,500,000 53 Mobifone Mua sim
34 0707.76.5588   1,500,000 53 Mobifone Mua sim
35 0708.99.11.88   4,600,000 51 Mobifone Mua sim
36 0763.572.888   4,500,000 54 Mobifone Mua sim
37 0708.69.7788   1,700,000 60 Mobifone Mua sim
38 0707.74.5588   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
39 0703.11.99.88   4,600,000 46 Mobifone Mua sim
40 0783.53.7788   1,000,000 56 Mobifone Mua sim
41 0784.39.7788   1,000,000 61 Mobifone Mua sim
42 0798.68.4488   1,300,000 62 Mobifone Mua sim
43 0704.45.7788   1,000,000 50 Mobifone Mua sim
44 0789.86.1188   1,700,000 56 Mobifone Mua sim
45 0763.593.888   4,500,000 57 Mobifone Mua sim
46 0793.45.5588   2,900,000 54 Mobifone Mua sim
47 0708.69.2288   1,700,000 50 Mobifone Mua sim
48 0792.666.788   2,100,000 59 Mobifone Mua sim
49 0704.40.7788   1,700,000 45 Mobifone Mua sim
50 0783.45.0088   1,700,000 43 Mobifone Mua sim