Sim Năm Sinh 1988

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 09.11.12.1988 39.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 0828.90.1988 1.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0833.53.1988 1.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0915.22.1988 9.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0889.63.1988 1.750.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0943.46.1988 3.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 08.23.08.1988 12.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 081.799.1988 3.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0945.49.1988 3.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0815.99.1988 4.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0859.93.1988 1.680.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0835.86.1988 3.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0886.92.1988 3.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0886.27.1988 1.980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0812.06.1988 12.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0886.77.1988 3.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0886.13.1988 2.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0827.77.1988 4.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 082.668.1988 3.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0858.83.1988 2.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0946.63.1988 2.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0941.82.1988 3.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0911.86.1988 15.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0946.80.1988 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0886.69.1988 2.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 08.16.06.1988 10.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0917.83.1988 3.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 08.1357.1988 2.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0949.71.1988 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0915.24.1988 2.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0889.42.1988 1.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0948.27.1988 2.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0888.06.1988 5.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0846.91.1988 3.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0886.64.1988 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0886.73.1988 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0847.91.1988 3.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 0789.79.1988 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0769.66.1988 7.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 076.456.1988 5.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0707.66.1988 8.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0708.33.1988 5.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0708.55.1988 5.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0769.77.1988 7.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0797.51.1988 1.940.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0797.95.1988 2.090.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0785.76.1988 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0798.90.1988 2.090.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0792.81.1988 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0896.95.1988 2.090.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0896.7.4.1988 2.400.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0896.7.1.1988 2.700.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0907.3.7.1988 5.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0896.7.2.1988 2.700.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0907.8.5.1988 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0932.90.1988 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0896.7.3.1988 2.700.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0907.8.3.1988 6.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0896.04.1988 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0899.6.9.1988 3.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua