Sim năm sinh 1988

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0789.86.1188   1,700,000 56 Mobifone Mua sim
2 0702.691.888   5,000,000 49 Mobifone Mua sim
3 0707.74.5588   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
4 0783.688.988   4,000,000 65 Mobifone Mua sim
5 0707.74.7788   1,700,000 55 Mobifone Mua sim
6 0763.58.18.88   5,000,000 54 Mobifone Mua sim
7 0788.651.888   4,500,000 59 Mobifone Mua sim
8 0765.59.7788   1,000,000 62 Mobifone Mua sim
9 0789.89.5588   3,300,000 67 Mobifone Mua sim
10 0763.523.888   4,500,000 50 Mobifone Mua sim
11 0798.68.1188   2,900,000 56 Mobifone Mua sim
12 0703.22.99.88   4,600,000 48 Mobifone Mua sim
13 0798.18.00.88   1,700,000 49 Mobifone Mua sim
14 0789.92.0088   1,300,000 51 Mobifone Mua sim
15 0707.75.2288   1,500,000 46 Mobifone Mua sim
16 0794.44.22.88   2,300,000 48 Mobifone Mua sim
17 0708.99.22.88   5,800,000 53 Mobifone Mua sim
18 0707.76.5588   1,500,000 53 Mobifone Mua sim
19 0798.58.5588   6,600,000 63 Mobifone Mua sim
20 0703.16.5588   1,200,000 43 Mobifone Mua sim
21 0764.22.00.88   2,300,000 37 Mobifone Mua sim
22 0797.79.1188   2,500,000 57 Mobifone Mua sim
23 0783.45.4488   1,300,000 51 Mobifone Mua sim
24 0792.666.588   1,300,000 57 Mobifone Mua sim
25 0708.65.0088   1,200,000 42 Mobifone Mua sim
26 0789.86.5588   2,100,000 64 Mobifone Mua sim
27 0702.341.888   4,500,000 41 Mobifone Mua sim
28 0767.78.5588   1,700,000 61 Mobifone Mua sim
29 0783.57.5588   1,300,000 56 Mobifone Mua sim
30 0708.68.5588   2,300,000 55 Mobifone Mua sim
31 0797.17.2288   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
32 0786.66.44.88   2,900,000 57 Mobifone Mua sim
33 0762.505.888   4,500,000 49 Mobifone Mua sim
34 0708.64.2288   1,000,000 45 Mobifone Mua sim
35 0797.17.11.88   1,700,000 49 Mobifone Mua sim
36 0786.66.11.88   3,500,000 51 Mobifone Mua sim
37 0702.512.888   4,500,000 41 Mobifone Mua sim
38 0797.37.9988   2,100,000 67 Mobifone Mua sim
39 0798.85.85.88   8,800,000 66 Mobifone Mua sim
40 0703.32.1188   1,300,000 33 Mobifone Mua sim
41 0794.44.11.88   2,500,000 46 Mobifone Mua sim
42 0797.77.22.88   5,800,000 57 Mobifone Mua sim
43 0789.92.5588   1,700,000 61 Mobifone Mua sim
44 0789.91.2288   1,700,000 54 Mobifone Mua sim
45 0797.17.9988   2,100,000 65 Mobifone Mua sim
46 0768.68.0088   3,500,000 51 Mobifone Mua sim
47 0797.77.11.88   5,800,000 55 Mobifone Mua sim
48 0792.666.788   2,100,000 59 Mobifone Mua sim
49 0798.18.11.88   5,800,000 51 Mobifone Mua sim
50 0792.666.388   1,200,000 55 Mobifone Mua sim