Sim năm sinh 1988

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 086557.1988   1,980,000 57 Viettel Mua sim
2 0797.11.00.88   1,050,000 41 Mobifone Mua sim
3 086297.1988   3,800,000 58 Viettel Mua sim
4 056.330.1988   615,000 43 Vietnamobile Mua sim
5 086248.1988   3,800,000 54 Viettel Mua sim
6 086229.1988   4,500,000 53 Viettel Mua sim
7 0857.23.01.88   685,000 42 Vinaphone Mua sim
8 0853.08.07.88   685,000 47 Vinaphone Mua sim
9 0857.30.04.88   685,000 43 Vinaphone Mua sim
10 0854.26.02.88   685,000 43 Vinaphone Mua sim
11 0853.18.07.88   685,000 48 Vinaphone Mua sim
12 0827.04.09.88   685,000 46 Vinaphone Mua sim
13 052.873.1988   615,000 51 Vietnamobile Mua sim
14 0819.27.12.88   685,000 46 Vinaphone Mua sim
15 086215.1988   3,800,000 48 Viettel Mua sim
16 086.234.1988   5,675,000 49 Viettel Mua sim
17 0814.13.07.88   685,000 40 Vinaphone Mua sim
18 0858.03.04.88   685,000 44 Vinaphone Mua sim
19 086269.1988   3,800,000 57 Viettel Mua sim
20 0981.13.10.88   2,500,000 39 Viettel Mua sim
21 0707.26.02.88   1,500,000 40 Mobifone Mua sim
22 0847.27.04.88   685,000 48 Vinaphone Mua sim
23 0855.28.03.88   685,000 47 Vinaphone Mua sim
24 052.271.1988   615,000 43 Vietnamobile Mua sim
25 056.430.1988   615,000 44 Vietnamobile Mua sim
26 0852.14.07.88   685,000 43 Vinaphone Mua sim
27 0855.16.05.88   685,000 46 Vinaphone Mua sim
28 0812.08.07.88   685,000 42 Vinaphone Mua sim
29 086205.1988   3,800,000 47 Viettel Mua sim
30 0855.14.03.88   685,000 42 Vinaphone Mua sim
31 0857.23.02.88   685,000 43 Vinaphone Mua sim
32 086203.1988   3,800,000 45 Viettel Mua sim
33 0846.31.05.88   685,000 43 Vinaphone Mua sim
34 0845.28.10.88   685,000 44 Vinaphone Mua sim
35 0835.06.09.88   685,000 47 Vinaphone Mua sim
36 096.346.1988   7,800,000 54 Viettel Mua sim
37 0921.03.03.88   860,000 34 Vietnamobile Mua sim
38 0834.05.03.88   685,000 39 Vinaphone Mua sim
39 0832.04.12.88   685,000 36 Vinaphone Mua sim
40 0816.31.05.88   685,000 40 Vinaphone Mua sim
41 0843.01.03.88   685,000 35 Vinaphone Mua sim
42 086235.1988   4,500,000 50 Viettel Mua sim
43 0846.10.04.88   685,000 39 Vinaphone Mua sim
44 0354.09.11.88   2,200,000 39 Viettel Mua sim
45 056.942.1988   615,000 52 Vietnamobile Mua sim
46 058.295.1988   615,000 55 Vietnamobile Mua sim
47 0849.11.05.88   685,000 44 Vinaphone Mua sim
48 0854.06.01.88   685,000 40 Vinaphone Mua sim
49 0989.03.10.88   2,500,000 46 Viettel Mua sim