Sim năm sinh 1988

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0854.16.04.88   685,000 44 Vinaphone Mua sim
2 086203.1988   3,800,000 45 Viettel Mua sim
3 0855.14.03.88   685,000 42 Vinaphone Mua sim
4 0854.11.10.88   685,000 36 Vinaphone Mua sim
5 0822.09.02.88   685,000 39 Vinaphone Mua sim
6 086215.1988   3,800,000 48 Viettel Mua sim
7 0832.04.12.88   685,000 36 Vinaphone Mua sim
8 0852.14.07.88   685,000 43 Vinaphone Mua sim
9 0823.18.05.88   685,000 43 Vinaphone Mua sim
10 058.474.1988   615,000 54 Vietnamobile Mua sim
11 0843.01.03.88   685,000 35 Vinaphone Mua sim
12 0829.01.12.88   685,000 39 Vinaphone Mua sim
13 086261.1988   3,800,000 49 Viettel Mua sim
14 0845.28.10.88   685,000 44 Vinaphone Mua sim
15 086295.1988   3,800,000 56 Viettel Mua sim
16 0853.23.01.88   685,000 38 Vinaphone Mua sim
17 0835.06.09.88   685,000 47 Vinaphone Mua sim
18 058.295.1988   615,000 55 Vietnamobile Mua sim
19 0857.23.02.88   685,000 43 Vinaphone Mua sim
20 058.651.1988   615,000 51 Vietnamobile Mua sim
21 0378.30.05.88   685,000 42 Viettel Mua sim
22 058.776.1988   615,000 59 Vietnamobile Mua sim
23 0854.26.02.88   685,000 43 Vinaphone Mua sim
24 086218.1988   4,500,000 51 Viettel Mua sim
25 0839.06.01.88   685,000 43 Vinaphone Mua sim
26 086252.1988   4,500,000 49 Viettel Mua sim
27 0855.28.03.88   685,000 47 Vinaphone Mua sim
28 0842.12.07.88   685,000 40 Vinaphone Mua sim
29 0854.11.03.88   650,000 38 Vinaphone Mua sim
30 0847.27.04.88   685,000 48 Vinaphone Mua sim
31 056.473.1988   615,000 51 Vietnamobile Mua sim
32 086235.1988   4,500,000 50 Viettel Mua sim
33 0819.27.12.88   685,000 46 Vinaphone Mua sim
34 086225.1988   3,800,000 49 Viettel Mua sim
35 0827.04.09.88   685,000 46 Vinaphone Mua sim
36 0866.11.02.88   2,800,000 40 Viettel Mua sim
37 0842.02.05.88   685,000 37 Vinaphone Mua sim
38 086257.1988   3,800,000 54 Viettel Mua sim
39 052.873.1988   615,000 51 Vietnamobile Mua sim
40 086272.1988   3,800,000 51 Viettel Mua sim
41 0852.07.04.88   685,000 42 Vinaphone Mua sim
42 086216.1988   4,500,000 49 Viettel Mua sim
43 086248.1988   3,800,000 54 Viettel Mua sim
44 0849.11.05.88   685,000 44 Vinaphone Mua sim
45 0857.30.04.88   685,000 43 Vinaphone Mua sim
46 0921.03.03.88   860,000 34 Vietnamobile Mua sim
47 056.942.1988   615,000 52 Vietnamobile Mua sim
48 086278.1988   3,800,000 57 Viettel Mua sim
49 0854.13.02.88   685,000 39 Vinaphone Mua sim
50 0795.01.1988   2,500,000 48 Mobifone Mua sim