Sim năm sinh 1988

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0703.22.11.88   4,600,000 32 Mobifone Mua sim
2 0792.22.00.88   2,900,000 38 Mobifone Mua sim
3 070.333.1988   4,600,000 42 Mobifone Mua sim
4 0798.18.11.88   5,800,000 51 Mobifone Mua sim
5 0765.22.00.88   2,900,000 38 Mobifone Mua sim
6 0703.22.00.88   2,500,000 30 Mobifone Mua sim
7 0797.17.11.88   1,700,000 49 Mobifone Mua sim
8 0764.22.00.88   2,300,000 37 Mobifone Mua sim
9 0765.22.11.88   4,000,000 40 Mobifone Mua sim
10 0703.11.00.88   2,500,000 28 Mobifone Mua sim
11 0783.22.00.88   2,100,000 38 Mobifone Mua sim
12 0798.18.00.88   1,700,000 49 Mobifone Mua sim
13 0944.12.05.88   1,475,000 41 Vinaphone Mua sim
14 0764.20.1988   1,250,000 45 Mobifone Mua sim
15 0703.61.1988   1,700,000 43 Mobifone Mua sim
16 0777.06.06.88   2,700,000 49 Mobifone Mua sim
17 0856.27.1988   1,700,000 54 Vinaphone Mua sim
18 0769.62.1988   1,700,000 56 Mobifone Mua sim
19 0786.57.1988   1,700,000 59 Mobifone Mua sim
20 0764.71.1988   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
21 0373.19.1188   1,700,000 41 Viettel Mua sim
22 0764.11.00.88   2,225,000 35 Mobifone Mua sim
23 0703.64.1988   1,700,000 46 Mobifone Mua sim
24 0797.71.1988   1,700,000 57 Mobifone Mua sim
25 0786.64.1988   1,700,000 57 Mobifone Mua sim
26 0764.25.1988   1,700,000 50 Mobifone Mua sim
27 0764.98.1988   1,700,000 60 Mobifone Mua sim
28 0764.61.1988   1,700,000 50 Mobifone Mua sim
29 0784.73.1988   1,700,000 55 Mobifone Mua sim
30 0764.51.1988   1,700,000 49 Mobifone Mua sim
31 0775.64.1988   1,700,000 55 Mobifone Mua sim
32 0703.47.1988   1,700,000 47 Mobifone Mua sim
33 0784.45.1988   1,700,000 54 Mobifone Mua sim
34 0947.19.02.88   1,475,000 48 Vinaphone Mua sim
35 0798.22.00.88   2,925,000 44 Mobifone Mua sim
36 0797.41.1988   1,700,000 54 Mobifone Mua sim
37 0707.35.1988   2,550,000 48 Mobifone Mua sim
38 093115.00.88   1,700,000 35 Mobifone Mua sim
39 0786.40.1988   1,250,000 51 Mobifone Mua sim
40 0333.07.09.88   1,700,000 41 Viettel Mua sim
41 0333.05.12.88   1,700,000 33 Viettel Mua sim
42 0764.84.1988   1,700,000 55 Mobifone Mua sim
43 0704.41.1988   1,700,000 42 Mobifone Mua sim
44 0792.00.11.88   4,800,000 36 Mobifone Mua sim
45 0703.00.11.88   4,800,000 28 Mobifone Mua sim
46 0813.27.1988   1,700,000 47 Vinaphone Mua sim
47 0766.15.1988   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
48 0764.07.1988   1,700,000 50 Mobifone Mua sim
49 0777.63.1988   2,925,000 56 Mobifone Mua sim
50 0786.44.1988   1,700,000 55 Mobifone Mua sim