Sim năm sinh 1988

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0798.18.11.88   5,800,000 51 Mobifone Mua sim
2 0765.22.00.88   2,900,000 38 Mobifone Mua sim
3 0703.22.00.88   2,500,000 30 Mobifone Mua sim
4 0703.22.11.88   4,600,000 32 Mobifone Mua sim
5 0764.22.00.88   2,300,000 37 Mobifone Mua sim
6 070.333.1988   4,600,000 42 Mobifone Mua sim
7 0798.18.00.88   1,700,000 49 Mobifone Mua sim
8 0703.11.00.88   2,500,000 28 Mobifone Mua sim
9 0797.17.11.88   1,700,000 49 Mobifone Mua sim
10 0792.22.00.88   2,900,000 38 Mobifone Mua sim
11 0783.22.00.88   2,100,000 38 Mobifone Mua sim
12 0765.22.11.88   4,000,000 40 Mobifone Mua sim
13 0785.22.00.88   1,000,000 40 Mobifone Mua sim
14 0898.30.0088   950,000 44 Mobifone Mua sim
15 0898.31.0088   850,000 45 Mobifone Mua sim
16 0898.12.0088   850,000 44 Mobifone Mua sim
17 0898.14.0088   850,000 46 Mobifone Mua sim
18 0898.13.0088   850,000 45 Mobifone Mua sim
19 0589.08.01.88   630,000 47 Vietnamobile Mua sim
20 0947.19.02.88   1,650,000 48 Vinaphone Mua sim
21 0797.71.1988   1,950,000 57 Mobifone Mua sim
22 0373.18.0088   910,000 38 Viettel Mua sim
23 0764.71.1988   1,950,000 51 Mobifone Mua sim
24 0934.12.00.88   1,463,000 35 Mobifone Mua sim
25 0587.44.1988   980,000 54 Vietnamobile Mua sim
26 0784.45.1988   1,950,000 54 Mobifone Mua sim
27 0949.06.02.88   1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
28 0764.51.1988   1,950,000 49 Mobifone Mua sim
29 0703.64.1988   1,950,000 46 Mobifone Mua sim
30 0767.11.00.88   3,600,000 38 Mobifone Mua sim
31 0813.27.1988   1,950,000 47 Vinaphone Mua sim
32 0333.07.09.88   1,950,000 41 Viettel Mua sim
33 0764.98.1988   1,950,000 60 Mobifone Mua sim
34 0797.41.1988   1,950,000 54 Mobifone Mua sim
35 0583.18.10.88   630,000 42 Vietnamobile Mua sim
36 0373.19.1188   1,950,000 41 Viettel Mua sim
37 0764.25.1988   1,950,000 50 Mobifone Mua sim
38 0798.22.00.88   3,300,000 44 Mobifone Mua sim
39 0353.25.09.88   1,175,000 43 Viettel Mua sim
40 0764.07.1988   1,950,000 50 Mobifone Mua sim
41 0707.83.1988   2,800,000 51 Mobifone Mua sim
42 0703.47.1988   1,950,000 47 Mobifone Mua sim
43 0583.46.1988   980,000 52 Vietnamobile Mua sim
44 0784.34.1988   1,950,000 52 Mobifone Mua sim
45 0347.040.488   980,000 38 Viettel Mua sim
46 0777.06.06.88   3,000,000 49 Mobifone Mua sim
47 0703.61.1988   1,950,000 43 Mobifone Mua sim
48 0777.63.1988   3,300,000 56 Mobifone Mua sim
49 0704.41.1988   1,950,000 42 Mobifone Mua sim
50 0586.82.1988   980,000 55 Vietnamobile Mua sim