Sim giá 1 - 3 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0971.19.8484   1,005,000 51 Viettel Mua sim
2 078.333.999.7   2,800,000 58 Mobifone Mua sim
3 0794.447.222   2,500,000 41 Mobifone Mua sim
4 0767.88.81.81   2,300,000 54 Mobifone Mua sim
5 079.888.555.6   2,500,000 61 Mobifone Mua sim
6 0703.228.111   1,500,000 25 Mobifone Mua sim
7 0708.47.9595   1,200,000 54 Mobifone Mua sim
8 0961.21.02.02   2,005,000 23 Viettel Mua sim
9 07.69.69.69.32   2,800,000 57 Mobifone Mua sim
10 079.999.555.7   3,000,000 65 Mobifone Mua sim
11 0783.45.7171   1,500,000 43 Mobifone Mua sim
12 0703.33.03.03   2,500,000 22 Mobifone Mua sim
13 0703.11.00.55   1,800,000 22 Mobifone Mua sim
14 0708.33.11.44   1,500,000 31 Mobifone Mua sim
15 0708646886   2,000,000 53 Mobifone Mua sim
16 0981.03.9797   1,800,000 53 Viettel Mua sim
17 078.333.888.0   2,500,000 48 Mobifone Mua sim
18 079.444.3030   1,500,000 34 Mobifone Mua sim
19 0797.799.800   1,200,000 56 Mobifone Mua sim
20 0708.33.77.55   2,500,000 45 Mobifone Mua sim
21 0783.33.77.55   2,500,000 48 Mobifone Mua sim
22 0789.89.2266   2,000,000 57 Mobifone Mua sim
23 0708.33.66.22   3,000,000 37 Mobifone Mua sim
24 0797.77.44.99   3,000,000 63 Mobifone Mua sim
25 0789.89.1515   2,800,000 53 Mobifone Mua sim
26 078.333.0660   1,200,000 36 Mobifone Mua sim
27 070.317.2345   2,000,000 32 Mobifone Mua sim
28 0971.26.5151   1,305,000 37 Viettel Mua sim
29 0961.13.9797   1,905,000 52 Viettel Mua sim
30 0792.22.05.50   1,500,000 32 Mobifone Mua sim
31 0703.33.22.77   2,200,000 34 Mobifone Mua sim
32 0797178866   2,500,000 59 Mobifone Mua sim
33 0981.26.1515   3,000,000 38 Viettel Mua sim
34 0783.57.5885   1,200,000 56 Mobifone Mua sim
35 0797.39.6677   1,200,000 61 Mobifone Mua sim
36 0708.64.9090   1,200,000 43 Mobifone Mua sim
37 0792.66.64.64   1,500,000 50 Mobifone Mua sim
38 0981775050   1,905,000 42 Viettel Mua sim
39 0789.91.3377   1,500,000 54 Mobifone Mua sim
40 0783.45.0909   1,200,000 45 Mobifone Mua sim
41 0898.87.1881   1,000,000 58 Mobifone Mua sim
42 0764.22.00.22   2,000,000 25 Mobifone Mua sim
43 070.333.6464   1,500,000 36 Mobifone Mua sim
44 0783.33.99.77   2,500,000 56 Mobifone Mua sim
45 0708.88.11.77   3,000,000 47 Mobifone Mua sim
46 078.999.2121   2,000,000 48 Mobifone Mua sim
47 0898.87.1100   1,000,000 42 Mobifone Mua sim
48 0789.92.82.82   2,200,000 55 Mobifone Mua sim
49 0786.667.111   2,800,000 43 Mobifone Mua sim
50 078.666.000.7   2,300,000 40 Mobifone Mua sim