Sim giá 1 - 3 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0703.33.44.00   2,300,000 24 Mobifone Mua sim
2 089.888.4664   1,200,000 61 Mobifone Mua sim
3 0797.17.11.99   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
4 0703.27.6699   1,200,000 49 Mobifone Mua sim
5 0797.79.0088   2,100,000 55 Mobifone Mua sim
6 0703229696   2,100,000 44 Mobifone Mua sim
7 0789.89.0101   2,300,000 43 Mobifone Mua sim
8 0789.92.8080   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
9 0703.11.88.33   2,900,000 34 Mobifone Mua sim
10 0971550202   2,500,000 31 Viettel Mua sim
11 0789911818   2,300,000 52 Mobifone Mua sim
12 0708336161   1,700,000 35 Mobifone Mua sim
13 0703115959   1,700,000 40 Mobifone Mua sim
14 0708332020   1,300,000 25 Mobifone Mua sim
15 0961.06.9797   2,200,000 54 Viettel Mua sim
16 0789.86.1166   2,100,000 52 Mobifone Mua sim
17 0708.31.5588   1,300,000 45 Mobifone Mua sim
18 078.666.333.0   2,900,000 42 Mobifone Mua sim
19 079.777.1414   1,700,000 47 Mobifone Mua sim
20 0764.22.01.23   1,200,000 27 Mobifone Mua sim
21 0798.58.50.50   1,700,000 47 Mobifone Mua sim
22 089.888.2112   1,800,000 47 Mobifone Mua sim
23 0786.77.66.00   2,900,000 47 Mobifone Mua sim
24 0783.53.5500   1,000,000 36 Mobifone Mua sim
25 0789.92.3366   2,500,000 53 Mobifone Mua sim
26 0786.77.99.33   2,900,000 59 Mobifone Mua sim
27 0786.77.88.44   2,300,000 59 Mobifone Mua sim
28 0703.22.99.77   2,900,000 46 Mobifone Mua sim
29 0708.92.1166   1,200,000 40 Mobifone Mua sim
30 0789.91.3377   1,700,000 54 Mobifone Mua sim
31 079.444.1313   1,700,000 36 Mobifone Mua sim
32 089.887.8484   1,800,000 64 Mobifone Mua sim
33 0789.86.4747   1,700,000 60 Mobifone Mua sim
34 078.333.4884   1,200,000 48 Mobifone Mua sim
35 0703.11.00.33   1,700,000 18 Mobifone Mua sim
36 0789.91.3366   1,700,000 52 Mobifone Mua sim
37 078.333.555.1   2,900,000 40 Mobifone Mua sim
38 0767.20.3232   1,200,000 32 Mobifone Mua sim
39 0704455959   1,200,000 48 Mobifone Mua sim
40 07.69.69.69.43   2,900,000 59 Mobifone Mua sim
41 089.887.9339   2,900,000 64 Mobifone Mua sim
42 0794.44.22.77   2,300,000 46 Mobifone Mua sim
43 0793.88.33.44   2,700,000 49 Mobifone Mua sim
44 0797.37.8855   1,300,000 59 Mobifone Mua sim
45 0792.66.88.55   2,900,000 56 Mobifone Mua sim
46 0798.58.56.56   2,500,000 59 Mobifone Mua sim
47 0793.88.3773   1,300,000 55 Mobifone Mua sim
48 089.888.4334   1,200,000 55 Mobifone Mua sim
49 0703.16.7788   1,000,000 47 Mobifone Mua sim
50 079.777.2424   2,100,000 49 Mobifone Mua sim