Sim giá 1 - 3 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 079.888.555.6   2,900,000 61 Mobifone Mua sim
2 0708334646   1,200,000 41 Mobifone Mua sim
3 0794.443.334   2,300,000 41 Mobifone Mua sim
4 0703.22.03.03   2,100,000 20 Mobifone Mua sim
5 0961993030   2,900,000 40 Viettel Mua sim
6 078.666.2020   2,100,000 37 Mobifone Mua sim
7 0961770303   1,600,000 36 Viettel Mua sim
8 0783228383   2,300,000 44 Mobifone Mua sim
9 0981.14.03.03   1,600,000 29 Viettel Mua sim
10 078.333.555.0   2,700,000 39 Mobifone Mua sim
11 0798.185.558   1,700,000 56 Mobifone Mua sim
12 0971.35.31.31   2,400,000 33 Viettel Mua sim
13 070.333.5775   1,300,000 40 Mobifone Mua sim
14 079.444.3737   1,700,000 48 Mobifone Mua sim
15 0789.86.4499   1,200,000 64 Mobifone Mua sim
16 0703119797   1,700,000 44 Mobifone Mua sim
17 089.887.4884   1,000,000 64 Mobifone Mua sim
18 0961223030   2,800,000 26 Viettel Mua sim
19 089.887.4433   1,000,000 54 Mobifone Mua sim
20 0794.44.11.77   2,100,000 44 Mobifone Mua sim
21 089.887.4242   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
22 089.887.6262   1,700,000 56 Mobifone Mua sim
23 089.887.7474   1,000,000 62 Mobifone Mua sim
24 0789.86.2828   2,900,000 58 Mobifone Mua sim
25 0798.68.5588   2,300,000 64 Mobifone Mua sim
26 0765.59.1199   1,300,000 52 Mobifone Mua sim
27 0786.77.6667   2,100,000 60 Mobifone Mua sim
28 078.666.5858   2,500,000 59 Mobifone Mua sim
29 0707780123   2,700,000 35 Mobifone Mua sim
30 0792.666.033   1,000,000 42 Mobifone Mua sim
31 0708338585   1,700,000 47 Mobifone Mua sim
32 0783.334.000   2,900,000 28 Mobifone Mua sim
33 0703227171   1,300,000 30 Mobifone Mua sim
34 0792.66.7887   1,200,000 60 Mobifone Mua sim
35 0981553030   2,900,000 34 Viettel Mua sim
36 078.666.222.4   1,500,000 43 Mobifone Mua sim
37 0789.92.5656   1,700,000 57 Mobifone Mua sim
38 0789.91.0066   1,300,000 46 Mobifone Mua sim
39 070.888.777.3   2,900,000 55 Mobifone Mua sim
40 070.888.1212   2,300,000 37 Mobifone Mua sim
41 0961.51.0606   1,700,000 34 Viettel Mua sim
42 0783.57.7722   1,000,000 48 Mobifone Mua sim
43 070.333.1551   2,300,000 28 Mobifone Mua sim
44 078.999.5353   1,700,000 58 Mobifone Mua sim
45 0708337575   1,700,000 45 Mobifone Mua sim
46 0798.58.50.50   1,700,000 47 Mobifone Mua sim
47 0784.33.30.30   1,700,000 31 Mobifone Mua sim
48 0789.997.444   2,900,000 61 Mobifone Mua sim
49 0783.68.1212   1,700,000 38 Mobifone Mua sim
50 070.333.5115   1,300,000 28 Mobifone Mua sim