Sim giá 1 - 3 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0792.22.00.01   2,500,000 23 Mobifone Mua sim
2 0783.53.7887   1,000,000 56 Mobifone Mua sim
3 0703.22.07.07   1,700,000 28 Mobifone Mua sim
4 0708.69.7887   1,200,000 60 Mobifone Mua sim
5 0704.45.7997   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
6 0961033030   2,900,000 25 Viettel Mua sim
7 0703.33.99.44   2,300,000 42 Mobifone Mua sim
8 078.333.555.0   2,700,000 39 Mobifone Mua sim
9 070.888.777.5   2,700,000 57 Mobifone Mua sim
10 078.999.2525   2,900,000 56 Mobifone Mua sim
11 0797.79.2727   2,900,000 57 Mobifone Mua sim
12 0783.33.53.53   2,300,000 40 Mobifone Mua sim
13 0971550202   2,500,000 31 Viettel Mua sim
14 0707.74.8899   1,700,000 59 Mobifone Mua sim
15 0798.18.5959   2,500,000 61 Mobifone Mua sim
16 0797378866   2,900,000 61 Mobifone Mua sim
17 0792.5678.87   1,700,000 59 Mobifone Mua sim
18 0971.19.03.03   1,600,000 33 Viettel Mua sim
19 0797.89.80.80   2,300,000 56 Mobifone Mua sim
20 0794.44.14.14   1,700,000 38 Mobifone Mua sim
21 0793883737   1,700,000 55 Mobifone Mua sim
22 0797378778   2,100,000 63 Mobifone Mua sim
23 0797.33.30.30   2,100,000 35 Mobifone Mua sim
24 078.333.4554   1,200,000 42 Mobifone Mua sim
25 0798.18.9009   1,300,000 51 Mobifone Mua sim
26 0789.86.2828   2,900,000 58 Mobifone Mua sim
27 0786.66.00.44   2,500,000 41 Mobifone Mua sim
28 0789.86.1212   2,100,000 44 Mobifone Mua sim
29 0971775151   2,100,000 43 Viettel Mua sim
30 0708.69.8998   2,300,000 64 Mobifone Mua sim
31 0792.33.9669   2,100,000 54 Mobifone Mua sim
32 0961.96.5151   1,500,000 43 Viettel Mua sim
33 0798.18.5577   1,700,000 57 Mobifone Mua sim
34 0708.65.1919   1,300,000 46 Mobifone Mua sim
35 079.888.777.5   2,700,000 66 Mobifone Mua sim
36 0786.77.72.72   2,300,000 53 Mobifone Mua sim
37 0798.79.3737   1,500,000 60 Mobifone Mua sim
38 078.999.5757   2,300,000 66 Mobifone Mua sim
39 0703.27.9696   1,200,000 49 Mobifone Mua sim
40 0764009898   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
41 0961.89.0303   1,600,000 39 Viettel Mua sim
42 0798.88.66.44   2,900,000 60 Mobifone Mua sim
43 0792.55.9995   1,700,000 60 Mobifone Mua sim
44 089.887.7447   1,000,000 62 Mobifone Mua sim
45 0798.68.2277   1,700,000 56 Mobifone Mua sim
46 0784.33.35.35   1,700,000 41 Mobifone Mua sim
47 0708.69.1177   1,200,000 46 Mobifone Mua sim
48 0798.85.5566   2,900,000 59 Mobifone Mua sim
49 079.444.2882   1,300,000 48 Mobifone Mua sim
50 0765.42.0044   1,000,000 32 Mobifone Mua sim