Sim giá 1 - 3 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0703.22.04.04   1,900,000 22 Mobifone Mua sim
2 0703.22.11.00   2,400,000 16 Mobifone Mua sim
3 078.555.9090   1,400,000 48 Mobifone Mua sim
4 0783.45.6677   2,700,000 53 Mobifone Mua sim
5 0789.99.44.66   2,400,000 62 Mobifone Mua sim
6 0708.32.7676   1,000,000 46 Mobifone Mua sim
7 0786.66.11.55   2,900,000 45 Mobifone Mua sim
8 0792.22.03.03   1,800,000 28 Mobifone Mua sim
9 0961.89.2277   1,400,000 51 Viettel Mua sim
10 078.666.777.0   1,800,000 54 Mobifone Mua sim
11 0798.18.08.08   2,100,000 49 Mobifone Mua sim
12 0783.45.15.15   1,400,000 39 Mobifone Mua sim
13 0784.11.17.17   1,400,000 37 Mobifone Mua sim
14 0798.18.07.07   1,400,000 47 Mobifone Mua sim
15 078.666.0770   1,100,000 47 Mobifone Mua sim
16 078.333.2112   1,400,000 30 Mobifone Mua sim
17 0961.85.3232   1,300,000 39 Viettel Mua sim
18 0786776262   1,400,000 51 Mobifone Mua sim
19 0708.65.0077   1,000,000 40 Mobifone Mua sim
20 0708337070   1,100,000 35 Mobifone Mua sim
21 0703.11.09.09   1,400,000 30 Mobifone Mua sim
22 0765577878   1,900,000 60 Mobifone Mua sim
23 0797.79.5577   1,900,000 63 Mobifone Mua sim
24 0789.92.3377   2,100,000 55 Mobifone Mua sim
25 0789.86.2299   1,400,000 60 Mobifone Mua sim
26 0783.53.58.58   1,400,000 52 Mobifone Mua sim
27 0798.18.3535   1,400,000 49 Mobifone Mua sim
28 0786.66.88.44   2,700,000 57 Mobifone Mua sim
29 0794.44.22.11   1,900,000 34 Mobifone Mua sim
30 070.333.2002   1,900,000 20 Mobifone Mua sim
31 0703.11.55.33   1,800,000 28 Mobifone Mua sim
32 0703.221.333   1,400,000 24 Mobifone Mua sim
33 078.999.5775   1,400,000 66 Mobifone Mua sim
34 078.999.1616   2,400,000 56 Mobifone Mua sim
35 0703.32.7676   1,000,000 41 Mobifone Mua sim
36 078.666.7070   1,400,000 47 Mobifone Mua sim
37 0797.39.3883   1,100,000 57 Mobifone Mua sim
38 078.999.8282   2,900,000 62 Mobifone Mua sim
39 0783225656   1,400,000 44 Mobifone Mua sim
40 0961.35.0707   2,900,000 38 Viettel Mua sim
41 0798.83.82.82   2,900,000 55 Mobifone Mua sim
42 070.333.666.5   2,400,000 39 Mobifone Mua sim
43 0703.227.111   1,000,000 24 Mobifone Mua sim
44 078.666.777.5   1,800,000 59 Mobifone Mua sim
45 0797.77.00.66   2,400,000 49 Mobifone Mua sim
46 0708.64.5858   1,100,000 51 Mobifone Mua sim
47 0708.99.44.88   2,400,000 57 Mobifone Mua sim
48 0708.32.0909   1,000,000 38 Mobifone Mua sim
49 0707.78.8998   1,900,000 63 Mobifone Mua sim
50 0797.89.7755   1,400,000 64 Mobifone Mua sim