Sim Năm Sinh 2004

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0988.81.2004 30.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0816.99.2004 2.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0918.35.2004 2.700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0818.66.2004 2.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0886.33.2004 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 09.1966.2004 5.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0886.82.2004 2.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0943.66.2004 1.250.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0886.69.2004 2.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0886.22.2004 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0812.99.2004 3.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 08.24.04.2004 12.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0833.83.2004 1.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0915.98.2004 3.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0916.00.2004 4.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0889.68.2004 4.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0886.11.2004 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0886.39.2004 2.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0816.88.2004 2.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0947.00.2004 3.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0913.19.2004 3.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 08.1389.2004 1.750.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0911.86.2004 4.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0889.99.2004 12.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0838.58.2004 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0888.33.2004 4.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0817.99.2004 1.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0813.88.2004 2.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0912.86.2004 10.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0914.75.2004 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0889.55.2004 1.680.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0913.56.2004 4.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0886.78.2004 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 09.16.01.2004 14.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0818.96.2004 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 09.19.05.2004 14.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0818.99.2004 2.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 0946.76.2004 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 08.24.07.2004 11.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0915.66.2004 5.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0813.99.2004 2.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 09.17.15.2004 2.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0946.98.2004 1.250.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0819.66.2004 2.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0886.58.2004 2.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0946.91.2004 1.250.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 07.03.07.2004 12.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 07.07.02.2004 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0943.39.2004 1.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 07.07.06.2004 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
51 07.03.06.2004 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
52 077.3.09.2004 3.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
53 077.30.4.2004 4.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0948.83.2004 2.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 07.07.11.2004 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
56 077.7.06.2004 3.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
57 077.9.05.2004 3.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
58 07.03.05.2004 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
59 077.5.08.2004 3.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
60 077.3.01.2004 3.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua