Sim Năm Sinh 2004

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0987.77.2004 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0932.002.004 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0764.002.004 917.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0773.002.004 854.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 094.777.2004 4.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0785.29.2004 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0707.85.2004 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0764.13.2004 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0785.95.2004 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0764.98.2004 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 097.303.2004 2.800.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0707.88.2004 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0353.16.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0765.32.2004 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0353.61.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0769.76.2004 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0708.89.2004 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 07.03.01.2004 5.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0358.21.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0333.28.2004 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0949.43.2004 2.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0985.69.2004 2.800.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0949.89.2004 2.280.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0777.63.2004 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0798.77.2004 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0799.97.2004 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0357.26.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0366.48.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0347.27.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0367.52.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0387.22.2004 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0786.68.2004 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0393.31.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0767.47.2004 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0385.35.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0777.95.2004 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0785.99.2004 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0398.19.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0786.30.2004 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0375.79.2004 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0774.77.2004 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 093.656.2004 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0949.39.2004 2.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0703.61.2004 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0778.98.2004 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0352.06.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0797.71.2004 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0584.86.2004 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
49 0399.31.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0365.46.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 093.21.4.2004 3.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0765.81.2004 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0836.72.2004 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 0365.65.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0583.45.2004 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
56 0778.72.2004 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0566.43.2004 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
58 0394.46.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0356.43.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0358.22.2004 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua