Sim giá 5 - 10 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 078.333.777.8   9,600,000 53 Mobifone Mua sim
2 0797.772.227   9,000,000 50 Mobifone Mua sim
3 0797.79.9966   6,000,000 69 Mobifone Mua sim
4 0981.18.00.11   5,900,000 29 Viettel Mua sim
5 078.666.888.2   7,200,000 59 Mobifone Mua sim
6 079.777.111.9   6,000,000 49 Mobifone Mua sim
7 0794442468   9,600,000 48 Mobifone Mua sim
8 0776798668   9,000,000 64 Mobifone Mua sim
9 0703.229.922   6,600,000 36 Mobifone Mua sim
10 0971.17.3434   5,500,000 39 Viettel Mua sim
11 0797.77.11.66   6,000,000 51 Mobifone Mua sim
12 0789899779   6,000,000 73 Mobifone Mua sim
13 07.67.67.67.05   6,000,000 51 Mobifone Mua sim
14 0797.77.22.88   6,000,000 57 Mobifone Mua sim
15 0798681234   7,200,000 48 Mobifone Mua sim
16 07.67.67.67.40   7,200,000 50 Mobifone Mua sim
17 078.666.999.3   6,600,000 63 Mobifone Mua sim
18 0708.880.111   6,000,000 34 Mobifone Mua sim
19 0783.68.777.9   6,000,000 62 Mobifone Mua sim
20 07.67.67.67.34   9,600,000 53 Mobifone Mua sim
21 0981.23.9955   5,900,000 51 Viettel Mua sim
22 0798.18.11.88   6,000,000 51 Mobifone Mua sim
23 0798.88.99.11   8,200,000 60 Mobifone Mua sim
24 0797.77.11.99   7,200,000 57 Mobifone Mua sim
25 070.333.555.6   6,600,000 37 Mobifone Mua sim
26 0702.612.888   5,000,000 42 Mobifone Mua sim
27 0785.858.566   9,600,000 58 Mobifone Mua sim
28 07.67.67.67.46   7,200,000 56 Mobifone Mua sim
29 0767.78.96.78   6,000,000 65 Mobifone Mua sim
30 0703.225.522   6,000,000 28 Mobifone Mua sim
31 07.67.67.67.01   6,000,000 47 Mobifone Mua sim
32 0789.92.9229   9,000,000 57 Mobifone Mua sim
33 0961.23.2277   5,900,000 39 Viettel Mua sim
34 0789.997.555   9,600,000 64 Mobifone Mua sim
35 0776.79.19.79   6,000,000 62 Mobifone Mua sim
36 079.777.555.9   6,000,000 61 Mobifone Mua sim
37 07.69.69.69.06   6,000,000 58 Mobifone Mua sim
38 079.777.111.3   7,200,000 43 Mobifone Mua sim
39 07.67.67.67.42   7,200,000 52 Mobifone Mua sim
40 0961.16.9955   5,900,000 51 Viettel Mua sim
41 0703.22.32.22   6,000,000 23 Mobifone Mua sim
42 0798.99.11.22   9,000,000 48 Mobifone Mua sim
43 078.666.888.0   6,000,000 57 Mobifone Mua sim
44 0971.23.05.05   7,900,000 32 Viettel Mua sim
45 0767.676.771   7,200,000 54 Mobifone Mua sim
46 079.999.2882   9,000,000 63 Mobifone Mua sim
47 0792.66.88.33   6,000,000 52 Mobifone Mua sim
48 0708.88.11.33   6,000,000 39 Mobifone Mua sim
49 070.333.1990   5,400,000 35 Mobifone Mua sim
50 0798.79.19.79   8,400,000 66 Mobifone Mua sim