Sim giá 5 - 10 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0798.99.33.66   8,300,000 60 Mobifone Mua sim
2 07.67.67.67.40   6,600,000 50 Mobifone Mua sim
3 07.9779.3993   5,500,000 63 Mobifone Mua sim
4 07.67.67.67.84   8,800,000 58 Mobifone Mua sim
5 0981.18.2277   5,700,000 45 Viettel Mua sim
6 0797.77.99.22   5,800,000 59 Mobifone Mua sim
7 0961.23.2277   5,700,000 39 Viettel Mua sim
8 0971.11.41.41   6,400,000 29 Viettel Mua sim
9 0702.691.888   5,000,000 49 Mobifone Mua sim
10 0764.338.833   6,600,000 45 Mobifone Mua sim
11 07.67.67.67.14   6,600,000 51 Mobifone Mua sim
12 079.777.555.9   5,800,000 61 Mobifone Mua sim
13 0703.225.522   5,800,000 28 Mobifone Mua sim
14 0786.66.99.55   5,800,000 61 Mobifone Mua sim
15 0981.18.05.05   7,300,000 37 Viettel Mua sim
16 0798.88.55.22   5,800,000 54 Mobifone Mua sim
17 078.345.1979   5,200,000 53 Mobifone Mua sim
18 07.67.67.67.46   6,600,000 56 Mobifone Mua sim
19 0703.228.822   5,800,000 34 Mobifone Mua sim
20 07.67.67.67.43   8,800,000 53 Mobifone Mua sim
21 0763.58.18.88   5,000,000 54 Mobifone Mua sim
22 0971.17.11.55   5,700,000 37 Viettel Mua sim
23 07.68.68.68.74   5,800,000 60 Mobifone Mua sim
24 0789.993.111   5,800,000 48 Mobifone Mua sim
25 0.76.76.76.744   6,600,000 54 Mobifone Mua sim
26 0961.16.02.02   7,900,000 27 Viettel Mua sim
27 0773818668   5,800,000 54 Mobifone Mua sim
28 079.444.1234   5,800,000 38 Mobifone Mua sim
29 0961.77.73.73   6,600,000 50 Viettel Mua sim
30 0708.88.22.33   6,600,000 41 Mobifone Mua sim
31 0981.18.00.77   5,700,000 41 Viettel Mua sim
32 0797.37.67.67   8,300,000 59 Mobifone Mua sim
33 0797.77.99.66   7,700,000 67 Mobifone Mua sim
34 0786.776.677   5,800,000 61 Mobifone Mua sim
35 079.777.111.9   5,800,000 49 Mobifone Mua sim
36 07.67.67.67.01   5,800,000 47 Mobifone Mua sim
37 0798.58.55.58   6,600,000 60 Mobifone Mua sim
38 0797.77.57.57   5,800,000 61 Mobifone Mua sim
39 0783.33.99.55   5,800,000 52 Mobifone Mua sim
40 0981.23.7070   7,900,000 37 Viettel Mua sim
41 0789.997.333   6,600,000 58 Mobifone Mua sim
42 07.67.67.67.83   8,800,000 57 Mobifone Mua sim
43 0981.18.02.02   7,900,000 31 Viettel Mua sim
44 0768.68.61.61   8,800,000 49 Mobifone Mua sim
45 07.67.67.67.31   8,800,000 50 Mobifone Mua sim
46 079.789.6669   5,800,000 67 Mobifone Mua sim
47 0798.68.58.58   5,800,000 64 Mobifone Mua sim
48 0961.16.5050   6,400,000 33 Viettel Mua sim
49 0769.69.65.65   6,600,000 59 Mobifone Mua sim
50 07.69.69.69.05   5,800,000 57 Mobifone Mua sim