Sim giá 5 - 10 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0703979339   8,800,000 50 Mobifone Mua sim
2 070.333.555.9   9,900,000 40 Mobifone Mua sim
3 07.68.68.68.74   5,800,000 60 Mobifone Mua sim
4 07.67.67.67.83   8,800,000 57 Mobifone Mua sim
5 0773818668   5,800,000 54 Mobifone Mua sim
6 0783.4567.39   8,800,000 52 Mobifone Mua sim
7 0971.17.9955   5,700,000 53 Viettel Mua sim
8 0971.23.00.77   5,700,000 36 Viettel Mua sim
9 0971177575   6,400,000 49 Viettel Mua sim
10 0783.45.777.9   5,800,000 57 Mobifone Mua sim
11 0793.883.555   5,800,000 53 Mobifone Mua sim
12 0798.79.19.79   7,700,000 66 Mobifone Mua sim
13 07.68.68.68.45   8,800,000 58 Mobifone Mua sim
14 0783.4567.76   6,600,000 53 Mobifone Mua sim
15 0961.61.0011   5,700,000 25 Viettel Mua sim
16 0768.68.68.64   8,800,000 59 Mobifone Mua sim
17 0789.92.9229   8,300,000 57 Mobifone Mua sim
18 078.345.1979   5,200,000 53 Mobifone Mua sim
19 0768.686.884   8,800,000 61 Mobifone Mua sim
20 0769.69.62.62   5,800,000 53 Mobifone Mua sim
21 0.76.76.76.744   6,600,000 54 Mobifone Mua sim
22 0971.71.1155   5,700,000 37 Viettel Mua sim
23 079.789.6669   5,800,000 67 Mobifone Mua sim
24 07.67.67.67.45   6,600,000 55 Mobifone Mua sim
25 0708.68.69.68   7,700,000 58 Mobifone Mua sim
26 0703.118.811   5,800,000 30 Mobifone Mua sim
27 0769.69.67.67   6,600,000 63 Mobifone Mua sim
28 0798.99.33.55   8,300,000 58 Mobifone Mua sim
29 0786.668.000   5,800,000 41 Mobifone Mua sim
30 079.777.555.9   5,800,000 61 Mobifone Mua sim
31 0789.89.89.84   5,800,000 70 Mobifone Mua sim
32 07.68.68.68.03   8,800,000 52 Mobifone Mua sim
33 0981.18.4141   5,300,000 37 Viettel Mua sim
34 0961.23.08.08   7,900,000 37 Viettel Mua sim
35 0703.97.7799   6,600,000 58 Mobifone Mua sim
36 0783456886   9,900,000 55 Mobifone Mua sim
37 0767.67.64.64   5,800,000 53 Mobifone Mua sim
38 079.888.999.3   9,900,000 70 Mobifone Mua sim
39 0703.226.622   6,600,000 30 Mobifone Mua sim
40 0769.69.63.63   6,600,000 55 Mobifone Mua sim
41 0786.77.6668   6,600,000 61 Mobifone Mua sim
42 070.333.1991   6,600,000 36 Mobifone Mua sim
43 0797.89.9900   5,200,000 58 Mobifone Mua sim
44 0703.331.113   7,300,000 22 Mobifone Mua sim
45 079.888.6996   8,800,000 70 Mobifone Mua sim
46 0703226886   7,200,000 42 Mobifone Mua sim
47 0765.55.75.75   5,800,000 52 Mobifone Mua sim
48 07.67.67.67.21   8,800,000 49 Mobifone Mua sim
49 0786.668.111   6,600,000 44 Mobifone Mua sim
50 0789.86.6699   8,300,000 68 Mobifone Mua sim