Sim Năm Sinh 1990

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.333.1990 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0988.76.1990 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0978.79.1990 25.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0389.98.1990 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0376.78.1990 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0962.86.1990 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0976.85.1990 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0963.61.1990 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0979.57.1990 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0976.65.1990 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0972.09.1990 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0393.33.1990 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0396.11.1990 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0379.86.1990 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0392.86.1990 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0981.73.1990 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0868.86.1990 20.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0978.31.1990 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 09.1996.1990 28.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0707.83.1990 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0786.02.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0786.45.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0777.63.1990 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0769.06.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0703.25.1990 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0397.55.1990 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0786.67.1990 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0785.94.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0774.18.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0765.76.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0762.21.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0786.28.1990 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 077.5.02.1990 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0792.71.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0385.73.1990 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0796.28.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0797.41.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0368.87.1990 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0797.59.1990 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 07.9993.1990 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0764.29.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0784.34.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0584.26.1990 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
44 0829.14.1990 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0359.76.1990 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0769.72.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0584.83.1990 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
48 0587.88.1990 950.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
49 0707.87.1990 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0769.61.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0707.32.1990 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0766.21.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0786.57.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0836.77.1990 1.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 081776.1990 1.790.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 0823.91.1990 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 081771.1990 2.010.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 0833.55.1990 4.350.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 0839.7.6.1990 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 082.557.1990 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua