Sim năm sinh 1990

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.0990   1,700,000 34 Mobifone Mua sim
2 070.333.999.0   3,300,000 43 Mobifone Mua sim
3 0783229090   1,700,000 40 Mobifone Mua sim
4 0798.86.9090   2,300,000 56 Mobifone Mua sim
5 070.333.1990   5,200,000 35 Mobifone Mua sim
6 0764.00.90.90   1,700,000 35 Mobifone Mua sim
7 078.666.0990   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
8 0789.92.90.90   2,500,000 53 Mobifone Mua sim
9 0708.64.9090   1,300,000 43 Mobifone Mua sim
10 0792559090   2,100,000 46 Mobifone Mua sim
11 078.333.999.0   3,300,000 51 Mobifone Mua sim
12 0792.22.09.90   1,700,000 40 Mobifone Mua sim
13 0798.18.9090   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
14 0707.75.9090   1,700,000 44 Mobifone Mua sim
15 078.333.9090   2,100,000 42 Mobifone Mua sim
16 0798.68.9090   2,300,000 56 Mobifone Mua sim
17 0797.79.0990   1,700,000 57 Mobifone Mua sim
18 0898.87.0990   1,200,000 58 Mobifone Mua sim
19 0708.92.90.90   2,300,000 44 Mobifone Mua sim
20 0708339090   1,700,000 39 Mobifone Mua sim
21 078.555.9090   1,700,000 48 Mobifone Mua sim
22 0793.45.0990   1,200,000 46 Mobifone Mua sim
23 0792339090   1,700,000 42 Mobifone Mua sim
24 0797899090   2,300,000 58 Mobifone Mua sim
25 078.333.0990   1,300,000 42 Mobifone Mua sim
26 076.555.9090   3,500,000 46 Mobifone Mua sim
27 0798.18.09.90   1,500,000 51 Mobifone Mua sim
28 0789.91.90.90   2,900,000 52 Mobifone Mua sim
29 089.887.9090   2,900,000 58 Mobifone Mua sim
30 0793.45.9090   1,700,000 46 Mobifone Mua sim
31 078.666.999.0   4,600,000 60 Mobifone Mua sim
32 0797.37.9090   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
33 0708699090   1,700,000 48 Mobifone Mua sim
34 0901.44.0990   1,650,000 36 Mobifone Mua sim
35 0898.52.9090   1,300,000 50 Mobifone Mua sim
36 0938.48.0990   1,450,000 50 Mobifone Mua sim
37 0907.71.0990   1,350,000 42 Mobifone Mua sim
38 0901.46.9090   1,550,000 38 Mobifone Mua sim
39 0898.54.9090   1,500,000 52 Mobifone Mua sim
40 0931.89.2890   1,450,000 49 Mobifone Mua sim
41 0938.299990   10,000,000 58 Mobifone Mua sim
42 0901.40.0990   1,450,000 32 Mobifone Mua sim
43 0931.13.9090   2,400,000 35 Mobifone Mua sim
44 0898.44.0990   1,200,000 51 Mobifone Mua sim
45 0938.51.0990   1,350,000 44 Mobifone Mua sim
46 0938.00.0990   6,000,000 38 Mobifone Mua sim
47 0931.89.6890   1,450,000 53 Mobifone Mua sim
48 0931.89.7890   1,450,000 54 Mobifone Mua sim
49 0909.54.0990   2,400,000 45 Mobifone Mua sim
50 0898.40.1990   1,150,000 48 Mobifone Mua sim