Sim năm sinh 1990

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 078.333.999.0   3,300,000 51 Mobifone Mua sim
2 0707.75.9090   1,700,000 44 Mobifone Mua sim
3 0708.92.90.90   2,300,000 44 Mobifone Mua sim
4 0798.18.9090   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
5 0764.00.90.90   1,700,000 35 Mobifone Mua sim
6 0708699090   1,700,000 48 Mobifone Mua sim
7 078.666.0990   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
8 070.333.0990   1,700,000 34 Mobifone Mua sim
9 0793.45.0990   1,200,000 46 Mobifone Mua sim
10 078.333.9090   2,100,000 42 Mobifone Mua sim
11 0797899090   2,300,000 58 Mobifone Mua sim
12 070.333.1990   5,200,000 35 Mobifone Mua sim
13 0792339090   1,700,000 42 Mobifone Mua sim
14 089.887.9090   2,900,000 58 Mobifone Mua sim
15 0797.37.9090   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
16 0792559090   2,100,000 46 Mobifone Mua sim
17 0708.64.9090   1,300,000 43 Mobifone Mua sim
18 078.555.9090   1,700,000 48 Mobifone Mua sim
19 0798.68.9090   2,300,000 56 Mobifone Mua sim
20 0793.45.9090   1,700,000 46 Mobifone Mua sim
21 076.555.9090   3,500,000 46 Mobifone Mua sim
22 078.333.0990   1,300,000 42 Mobifone Mua sim
23 0798.86.9090   2,300,000 56 Mobifone Mua sim
24 0798.18.09.90   1,500,000 51 Mobifone Mua sim
25 078.666.999.0   4,600,000 60 Mobifone Mua sim
26 0783229090   1,700,000 40 Mobifone Mua sim
27 0708339090   1,700,000 39 Mobifone Mua sim
28 0792.22.09.90   1,700,000 40 Mobifone Mua sim
29 0789.91.90.90   2,900,000 52 Mobifone Mua sim
30 0789.92.90.90   2,500,000 53 Mobifone Mua sim
31 0799.24.04.90   665,000 44 Mobifone Mua sim
32 0912.524.990   1,050,000 41 Vinaphone Mua sim
33 0913167990   1,050,000 45 Vinaphone Mua sim
34 0528.866.990   700,000 53 Vietnamobile Mua sim
35 0704.16.03.90   665,000 30 Mobifone Mua sim
36 0909.802.890   805,000 45 Mobifone Mua sim
37 0702.18.02.90   665,000 29 Mobifone Mua sim
38 0817.227.790   770,000 43 Vinaphone Mua sim
39 0704.11.07.90   665,000 29 Mobifone Mua sim
40 083559.1990   4,000,000 49 Vinaphone Mua sim
41 0943.538.990   770,000 50 Vinaphone Mua sim
42 0766.111.790   665,000 38 Mobifone Mua sim
43 0838.227.090   770,000 39 Vinaphone Mua sim
44 0767399990   1,900,000 59 Mobifone Mua sim
45 0787.242.090   665,000 39 Mobifone Mua sim
46 0798.995.990   980,000 65 Mobifone Mua sim
47 0793.21.10.90   665,000 32 Mobifone Mua sim
48 0796.444.090   665,000 43 Mobifone Mua sim
49 0769.224.990   665,000 48 Mobifone Mua sim
50 0794.11.03.90   665,000 34 Mobifone Mua sim