Sim năm sinh 1990

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0792.22.09.90   1,800,000 40 Mobifone Mua sim
2 070.333.1990   5,400,000 35 Mobifone Mua sim
3 0798.18.09.90   1,600,000 51 Mobifone Mua sim
4 0793.21.04.90   900,000 35 Mobifone Mua sim
5 083779.1990   4,200,000 53 Vinaphone Mua sim
6 0793.25.11.90   900,000 37 Mobifone Mua sim
7 038636.1990   4,800,000 45 Viettel Mua sim
8 0795.26.11.90   900,000 40 Mobifone Mua sim
9 0868.54.1990   3,380,000 50 Viettel Mua sim
10 084.777.1990   7,995,000 52 Vinaphone Mua sim
11 0869.14.07.90   1,350,000 44 Viettel Mua sim
12 0886.14.1990   3,600,000 46 Vinaphone Mua sim
13 0981.80.1990   7,380,000 45 Viettel Mua sim
14 0793.21.11.90   900,000 33 Mobifone Mua sim
15 0778.39.1990   3,640,000 53 Mobifone Mua sim
16 0869.14.08.90   1,350,000 45 Viettel Mua sim
17 0869.04.07.90   1,350,000 43 Viettel Mua sim
18 0368.22.1990   4,800,000 40 Viettel Mua sim
19 0793.24.02.90   900,000 36 Mobifone Mua sim
20 0339.86.1990   6,150,000 48 Viettel Mua sim
21 0363.88.1990   4,800,000 47 Viettel Mua sim
22 0978.81.1990   7,380,000 52 Viettel Mua sim
23 0869.01.04.90   1,755,000 37 Viettel Mua sim
24 0869.04.02.90   1,755,000 38 Viettel Mua sim
25 0869.15.02.90   1,350,000 40 Viettel Mua sim
26 079686.1990   7,380,000 55 Mobifone Mua sim
27 0795.28.11.90   900,000 42 Mobifone Mua sim
28 0795.26.09.90   900,000 47 Mobifone Mua sim
29 0795.27.05.90   900,000 44 Mobifone Mua sim
30 0793.21.01.90   900,000 32 Mobifone Mua sim
31 0793.30.10.90   900,000 32 Mobifone Mua sim
32 0899.79.1990   6,150,000 61 Mobifone Mua sim
33 0793.23.11.90   900,000 35 Mobifone Mua sim
34 0793.30.06.90   900,000 37 Mobifone Mua sim
35 0886.56.1990   4,800,000 52 Vinaphone Mua sim
36 0795.26.10.90   900,000 39 Mobifone Mua sim
37 0869.15.07.90   1,755,000 45 Viettel Mua sim
38 0966.24.04.90   2,600,000 40 Viettel Mua sim
39 0795.27.11.90   900,000 41 Mobifone Mua sim
40 0793.23.10.90   900,000 34 Mobifone Mua sim
41 0869.01.05.90   1,755,000 38 Viettel Mua sim
42 0793.20.08.90   900,000 38 Mobifone Mua sim
43 0795.26.01.90   900,000 39 Mobifone Mua sim
44 0869.11.03.90   1,350,000 37 Viettel Mua sim
45 0989.27.1990   9,840,000 54 Viettel Mua sim
46 083.555.1990   12,915,000 45 Vinaphone Mua sim
47 085886.1990   4,560,000 54 Vinaphone Mua sim
48 0986.77.1990   9,840,000 56 Viettel Mua sim
49 0793.22.06.90   900,000 38 Mobifone Mua sim
50 0869.03.03.90   2,600,000 38 Viettel Mua sim