Sim năm sinh 1990

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0798.18.09.90   1,500,000 51 Mobifone Mua sim
2 0792.22.09.90   1,700,000 40 Mobifone Mua sim
3 070.333.1990   5,200,000 35 Mobifone Mua sim
4 0919.23.07.90   1,250,000 40 Vinaphone Mua sim
5 0917.06.03.90   1,850,000 35 Vinaphone Mua sim
6 0886.20.07.90   1,550,000 40 Vinaphone Mua sim
7 0922.03.1990   7,992,000 35 Vietnamobile Mua sim
8 0917.30.05.90   1,250,000 34 Vinaphone Mua sim
9 0815.20.1990   1,475,000 35 Vinaphone Mua sim
10 0982.15.11.90   2,700,000 36 Viettel Mua sim
11 0984.16.01.90   2,225,000 38 Viettel Mua sim
12 0915.08.10.90   1,700,000 33 Vinaphone Mua sim
13 0962.27.05.90   1,250,000 40 Viettel Mua sim
14 078.296.1990   3,443,000 51 Mobifone Mua sim
15 0917.191.190   2,700,000 38 Vinaphone Mua sim
16 0962.12.03.90   2,225,000 32 Viettel Mua sim
17 0936.050.090   1,569,000 32 Mobifone Mua sim
18 0912.07.12.90   1,475,000 31 Vinaphone Mua sim
19 0974.02.06.90   1,850,000 37 Viettel Mua sim
20 0902.55.1990   5,792,000 40 Mobifone Mua sim
21 076.626.1990   1,250,000 46 Mobifone Mua sim
22 0886.28.10.90   1,550,000 42 Vinaphone Mua sim
23 0905.23.09.90   1,243,000 37 Mobifone Mua sim
24 0987.03.04.90   2,225,000 40 Viettel Mua sim
25 0916.14.03.90   1,250,000 33 Vinaphone Mua sim
26 09425.9.1990   4,050,000 48 Vinaphone Mua sim
27 0964.11.12.90   1,849,000 33 Viettel Mua sim
28 0943.9.8.1990   3,525,000 52 Vinaphone Mua sim
29 0869.14.12.90   2,000,000 40 Viettel Mua sim
30 0867.32.1990   2,100,000 45 Viettel Mua sim
31 0984.16.10.90   2,225,000 38 Viettel Mua sim
32 079.311.1990   5,592,000 40 Mobifone Mua sim
33 084.516.1990   2,300,000 43 Vinaphone Mua sim
34 0965.73.1990   5,600,000 49 Viettel Mua sim
35 0971.08.12.90   2,225,000 37 Viettel Mua sim
36 0981.12.08.90   2,225,000 38 Viettel Mua sim
37 0962.12.04.90   2,225,000 33 Viettel Mua sim
38 0359.83.1990   1,850,000 47 Viettel Mua sim
39 0917.22.01.90   1,700,000 31 Vinaphone Mua sim
40 0878.110.990   2,225,000 43 ITelecom Mua sim
41 0869.17.06.90   1,850,000 46 Viettel Mua sim
42 0838.62.1990   1,475,000 46 Vinaphone Mua sim
43 0866.13.10.90   1,850,000 34 Viettel Mua sim
44 094.322.1990   3,450,000 39 Vinaphone Mua sim
45 0888.02.11.90   1,691,000 37 Vinaphone Mua sim
46 0962.20.07.90   2,225,000 35 Viettel Mua sim
47 082234.1990   6,400,000 38 Vinaphone Mua sim