Sim năm sinh 1990

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0792.22.09.90   1,500,000 40 Mobifone Mua sim
2 070.333.1990   4,500,000 35 Mobifone Mua sim
3 0798.18.09.90   1,300,000 51 Mobifone Mua sim
4 0793.24.08.90   1,050,000 42 Mobifone Mua sim
5 0339.86.1990   6,500,000 48 Viettel Mua sim
6 0966.24.04.90   2,650,000 40 Viettel Mua sim
7 0795.28.11.90   1,050,000 42 Mobifone Mua sim
8 0899.79.1990   6,000,000 61 Mobifone Mua sim
9 0793.25.11.90   1,050,000 37 Mobifone Mua sim
10 0793.22.06.90   1,050,000 38 Mobifone Mua sim
11 0793.23.10.90   1,050,000 34 Mobifone Mua sim
12 0793.22.08.90   1,050,000 40 Mobifone Mua sim
13 085886.1990   4,650,000 54 Vinaphone Mua sim
14 083779.1990   4,350,000 53 Vinaphone Mua sim
15 0793.22.10.90   1,050,000 33 Mobifone Mua sim
16 0869.03.03.90   2,650,000 38 Viettel Mua sim
17 0795.27.05.90   1,050,000 44 Mobifone Mua sim
18 0886.73.1990   4,850,000 51 Vinaphone Mua sim
19 0869.02.05.90   1,950,000 39 Viettel Mua sim
20 0939.66.1990   11,200,000 52 Mobifone Mua sim
21 0778.39.1990   3,450,000 53 Mobifone Mua sim
22 0795.28.05.90   1,050,000 45 Mobifone Mua sim
23 0869.01.05.90   1,950,000 38 Viettel Mua sim
24 0793.30.10.90   1,050,000 32 Mobifone Mua sim
25 0869.04.02.90   1,950,000 38 Viettel Mua sim
26 083939.1990   13,200,000 51 Vinaphone Mua sim
27 0793.23.11.90   1,050,000 35 Mobifone Mua sim
28 0793.30.06.90   1,050,000 37 Mobifone Mua sim
29 0869.01.04.90   1,950,000 37 Viettel Mua sim
30 0795.27.11.90   1,050,000 41 Mobifone Mua sim
31 0793.24.02.90   1,050,000 36 Mobifone Mua sim
32 0868.54.1990   3,250,000 50 Viettel Mua sim
33 0886.56.1990   4,850,000 52 Vinaphone Mua sim
34 0795.26.01.90   1,050,000 39 Mobifone Mua sim
35 0978.81.1990   7,500,000 52 Viettel Mua sim
36 0869.15.07.90   1,950,000 45 Viettel Mua sim
37 0962.05.02.90   1,575,000 33 Viettel Mua sim
38 0917.08.11.90   1,575,000 36 Vinaphone Mua sim
39 0914.28.04.90   1,575,000 37 Vinaphone Mua sim
40 0589.02.08.90   700,000 41 Vietnamobile Mua sim
41 0917.09.04.90   1,575,000 39 Vinaphone Mua sim
42 0765.76.1990   1,950,000 50 Mobifone Mua sim
43 0707.83.1990   2,800,000 44 Mobifone Mua sim
44 0769.06.1990   1,950,000 47 Mobifone Mua sim
45 0583.15.05.90   700,000 36 Vietnamobile Mua sim
46 0589.08.04.90   700,000 43 Vietnamobile Mua sim
47 0333.05.11.90   1,950,000 25 Viettel Mua sim
48 0368.87.1990   1,950,000 51 Viettel Mua sim
49 0589.12.04.90   700,000 38 Vietnamobile Mua sim
50 0888.05.07.90   1,575,000 45 Vinaphone Mua sim