Sim năm sinh 1990

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0792.22.09.90   1,700,000 40 Mobifone Mua sim
2 070.333.1990   5,200,000 35 Mobifone Mua sim
3 0798.18.09.90   1,500,000 51 Mobifone Mua sim
4 085.864.1990   1,416,000 50 Vinaphone Mua sim
5 086.636.1990   5,000,000 48 Viettel Mua sim
6 083.460.1990   1,416,000 40 Vinaphone Mua sim
7 083.642.1990   1,416,000 42 Vinaphone Mua sim
8 083.849.1990   1,416,000 51 Vinaphone Mua sim
9 0888.17.03.90   1,650,000 44 Vinaphone Mua sim
10 0786.57.1990   1,950,000 52 Mobifone Mua sim
11 0963.05.11.90   1,750,000 34 Viettel Mua sim
12 0785.94.1990   1,950,000 52 Mobifone Mua sim
13 0333.05.11.90   1,950,000 25 Viettel Mua sim
14 0707.32.1990   2,800,000 38 Mobifone Mua sim
15 0942.03.05.90   1,275,000 32 Vinaphone Mua sim
16 0587.72.1990   930,000 48 Vietnamobile Mua sim
17 0764.29.1990   1,950,000 47 Mobifone Mua sim
18 0384.090.190   685,000 34 Viettel Mua sim
19 0769.72.1990   1,950,000 50 Mobifone Mua sim
20 0707.83.1990   2,800,000 44 Mobifone Mua sim
21 0378.05.12.90   930,000 35 Viettel Mua sim
22 0888.30.11.90   1,650,000 38 Vinaphone Mua sim
23 0792.71.1990   1,950,000 45 Mobifone Mua sim
24 0888.07.10.90   1,650,000 41 Vinaphone Mua sim
25 0797.41.1990   1,950,000 47 Mobifone Mua sim
26 0359.76.1990   1,950,000 49 Viettel Mua sim
27 0333.07.11.90   1,950,000 27 Viettel Mua sim
28 0963.07.03.90   1,750,000 37 Viettel Mua sim
29 0963.18.04.90   1,750,000 40 Viettel Mua sim
30 0368.87.1990   1,950,000 51 Viettel Mua sim
31 0829.14.1990   1,950,000 43 Vinaphone Mua sim
32 0846.07.01.90   720,000 35 Vinaphone Mua sim
33 0914.28.04.90   1,650,000 37 Vinaphone Mua sim
34 0762.21.1990   1,950,000 37 Mobifone Mua sim
35 0765.76.1990   1,950,000 50 Mobifone Mua sim
36 0914.30.12.90   1,650,000 29 Vinaphone Mua sim
37 0784.34.1990   1,950,000 45 Mobifone Mua sim
38 0917.09.04.90   1,650,000 39 Vinaphone Mua sim
39 0786.45.1990   1,950,000 49 Mobifone Mua sim
40 0777.63.1990   3,300,000 49 Mobifone Mua sim
41 0707.87.1990   2,800,000 48 Mobifone Mua sim
42 0914.30.05.90   1,650,000 31 Vinaphone Mua sim
43 0946.29.04.90   1,275,000 43 Vinaphone Mua sim
44 0888.04.06.90   1,650,000 43 Vinaphone Mua sim
45 0888.05.07.90   1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
46 0587.88.1990   1,275,000 55 Vietnamobile Mua sim
47 0845.05.06.90   720,000 37 Vinaphone Mua sim
48 0947.09.12.90   1,650,000 41 Vinaphone Mua sim
49 0836.12.09.90   720,000 38 Vinaphone Mua sim
50 0888.04.03.90   1,650,000 40 Vinaphone Mua sim