Sim Năm Sinh 1990

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.333.1990 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 09.1996.1990 28.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0785.71.1990 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0797.21.1990 1.850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0937.87.1990 3.490.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0896.95.1990 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0799.81.1990 1.850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0797.53.1990 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0786.19.1990 2.140.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0899.95.1990 2.740.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0798.32.1990 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0785.28.1990 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0899.76.1990 2.140.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0785.31.1990 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0797.31.1990 1.850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0784.75.1990 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0797.24.1990 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0799.75.1990 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0792.24.1990 1.287.500 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0785.58.1990 1.940.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0899.75.1990 2.140.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0784.17.1990 1.550.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0793.81.1990 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0793.87.1990 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0798.31.1990 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0785.91.1990 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0799.76.1990 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0374.69.1990 1.280.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 037.24.1.1990 3.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0379.66.1990 2.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0383.7.4.1990 1.580.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0368.46.1990 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 086.24.8.1990 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0395.97.1990 1.680.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0354.59.1990 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0393.8.4.1990 1.750.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 036.929.1990 2.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 086.231.1990 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 033.794.1990 1.630.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 03.9449.1990 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 03.44.66.1990 1.950.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 086.7.03.1990 3.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0376.2.3.1990 1.220.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 038.709.1990 2.550.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 086.7.06.1990 3.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 034.918.1990 1.560.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0374.62.1990 1.630.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 086.707.1990 5.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0373.5.1.1990 1.570.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0359.20.1990 1.180.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 034.965.1990 1.180.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0377.15.1990 1.330.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 035.644.1990 1.640.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 086.27.3.1990 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 086.251.1990 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 086.235.1990 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 086.7.02.1990 3.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0385.42.1990 1.250.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 086.24.9.1990 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 086.8.07.1990 4.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua