Sim năm sinh 1996

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0869.12.06.96   1,950,000 47 Viettel Mua sim
2 0919.17.1996   7,000,000 52 Vinaphone Mua sim
3 0965.07.12.96   1,950,000 45 Viettel Mua sim
4 0939.83.1996   9,500,000 57 Mobifone Mua sim
5 0886.52.1996   4,850,000 54 Vinaphone Mua sim
6 0973.23.05.96   1,950,000 44 Viettel Mua sim
7 0965.21.07.96   1,950,000 45 Viettel Mua sim
8 036345.1996   6,500,000 46 Viettel Mua sim
9 0962.31.03.96   1,950,000 39 Viettel Mua sim
10 0962.01.02.96   1,950,000 35 Viettel Mua sim
11 0982.09.04.96   1,950,000 47 Viettel Mua sim
12 083779.1996   4,650,000 59 Vinaphone Mua sim
13 085.999.1996   15,000,000 65 Vinaphone Mua sim
14 0911.66.1996   14,000,000 48 Vinaphone Mua sim
15 0778.39.1996   3,450,000 59 Mobifone Mua sim
16 0985.09.02.96   1,950,000 48 Viettel Mua sim
17 0963.27.03.96   1,950,000 45 Viettel Mua sim
18 0965.21.08.96   1,950,000 46 Viettel Mua sim
19 0972.14.04.96   1,950,000 42 Viettel Mua sim
20 0962.03.07.96   1,950,000 42 Viettel Mua sim
21 0985.28.07.96   1,950,000 54 Viettel Mua sim
22 0974.03.02.96   1,350,000 40 Viettel Mua sim
23 0795.27.09.96   1,050,000 54 Mobifone Mua sim
24 0975.24.05.96   1,350,000 47 Viettel Mua sim
25 0965.19.04.96   1,950,000 49 Viettel Mua sim
26 085886.1996   5,050,000 60 Vinaphone Mua sim
27 0977.21.06.96   1,950,000 47 Viettel Mua sim
28 083777.1996   7,000,000 57 Vinaphone Mua sim
29 036338.1996   6,500,000 48 Viettel Mua sim
30 0982.14.07.96   1,950,000 46 Viettel Mua sim
31 0984.28.05.96   1,350,000 51 Viettel Mua sim
32 0914.30.10.96   1,575,000 33 Vinaphone Mua sim
33 0914.28.02.96   1,575,000 41 Vinaphone Mua sim
34 0765.74.1996   1,950,000 54 Mobifone Mua sim
35 0583.74.1996   1,100,000 52 Vietnamobile Mua sim
36 0944.09.08.96   1,575,000 49 Vinaphone Mua sim
37 0359.77.1996   2,300,000 56 Viettel Mua sim
38 0965.23.04.96   1,575,000 44 Viettel Mua sim
39 0589.22.1996   1,250,000 51 Vietnamobile Mua sim
40 0584.19.07.96   700,000 49 Vietnamobile Mua sim
41 0974.27.04.96   1,575,000 48 Viettel Mua sim
42 0773.84.1996   1,950,000 54 Mobifone Mua sim
43 0914.28.05.96   1,575,000 44 Vinaphone Mua sim
44 0583.14.11.96   700,000 38 Vietnamobile Mua sim
45 0589.22.02.96   700,000 43 Vietnamobile Mua sim
46 0916.12.03.96   1,575,000 37 Vinaphone Mua sim
47 0827.97.1996   1,950,000 58 Vinaphone Mua sim
48 0967.04.03.96   1,575,000 44 Viettel Mua sim
49 0589.26.11.96   700,000 47 Vietnamobile Mua sim
50 0586.57.1996   1,100,000 56 Vietnamobile Mua sim