Sim năm sinh 1996

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0827.97.1996   1,700,000 58 Vinaphone Mua sim
2 0764.70.1996   1,250,000 49 Mobifone Mua sim
3 0974.27.04.96   1,550,000 48 Viettel Mua sim
4 0762.15.1996   1,700,000 46 Mobifone Mua sim
5 0888.16.01.96   1,475,000 47 Vinaphone Mua sim
6 0917.09.04.96   1,475,000 45 Vinaphone Mua sim
7 0796.06.1996   1,700,000 53 Mobifone Mua sim
8 0919.27.08.96   1,475,000 51 Vinaphone Mua sim
9 0785.19.1996   1,700,000 55 Mobifone Mua sim
10 0765.74.1996   1,700,000 54 Mobifone Mua sim
11 0989.18.07.96   2,700,000 57 Viettel Mua sim
12 0944.09.11.96   1,475,000 43 Vinaphone Mua sim
13 0974.25.01.96   1,550,000 43 Viettel Mua sim
14 0963.07.04.96   1,550,000 44 Viettel Mua sim
15 0914.28.02.96   1,475,000 41 Vinaphone Mua sim
16 0784.88.1996   2,075,000 60 Mobifone Mua sim
17 0967.04.03.96   1,550,000 44 Viettel Mua sim
18 0914.28.10.96   1,475,000 40 Vinaphone Mua sim
19 0914.28.04.96   1,475,000 43 Vinaphone Mua sim
20 0792.59.1996   1,700,000 57 Mobifone Mua sim
21 0798.22.1996   2,075,000 53 Mobifone Mua sim
22 0989.07.01.96   2,700,000 49 Viettel Mua sim
23 0978.02.04.96   1,550,000 45 Viettel Mua sim
24 0914.28.05.96   1,475,000 44 Vinaphone Mua sim
25 0707.35.1996   2,550,000 47 Mobifone Mua sim
26 0888.29.09.96   1,475,000 59 Vinaphone Mua sim
27 0916.20.07.96   1,475,000 40 Vinaphone Mua sim
28 0962.27.04.96   1,550,000 45 Viettel Mua sim
29 0916.12.03.96   1,475,000 37 Vinaphone Mua sim
30 0901.25.09.96   2,000,000 41 Mobifone Mua sim
31 0829.14.1996   1,700,000 49 Vinaphone Mua sim
32 0987.28.04.96   1,550,000 53 Viettel Mua sim
33 0944.09.08.96   1,475,000 49 Vinaphone Mua sim
34 0888.27.09.96   1,475,000 57 Vinaphone Mua sim
35 0914.28.07.96   1,475,000 46 Vinaphone Mua sim
36 0888.28.07.96   1,475,000 56 Vinaphone Mua sim
37 0765.82.1996   1,700,000 53 Mobifone Mua sim
38 0946.09.11.96   1,475,000 45 Vinaphone Mua sim
39 0385.73.1996   1,700,000 51 Viettel Mua sim
40 0775.70.1996   1,250,000 51 Mobifone Mua sim
41 0786.64.1996   1,700,000 56 Mobifone Mua sim
42 0914.08.09.96   1,475,000 46 Vinaphone Mua sim
43 0965.23.04.96   1,550,000 44 Viettel Mua sim
44 0974.27.12.96   1,550,000 47 Viettel Mua sim
45 0785.97.1996   1,700,000 61 Mobifone Mua sim
46 0365.17.1996   1,700,000 47 Viettel Mua sim
47 0974.06.05.96   1,550,000 46 Viettel Mua sim
48 0359.77.1996   2,075,000 56 Viettel Mua sim
49 0786.06.1996   1,700,000 52 Mobifone Mua sim
50 0778.85.1996   2,075,000 60 Mobifone Mua sim