Sim năm sinh 1996

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0825.17.06.96   650,000 44 Vinaphone Mua sim
2 0923.29.06.96   860,000 46 Vietnamobile Mua sim
3 0853.19.10.96   650,000 42 Vinaphone Mua sim
4 0976.18.12.96   2,000,000 49 Viettel Mua sim
5 058.348.1996   650,000 53 Vietnamobile Mua sim
6 0838.04.07.96   685,000 45 Vinaphone Mua sim
7 0835.02.02.96   650,000 35 Vinaphone Mua sim
8 0845.13.09.96   685,000 45 Vinaphone Mua sim
9 0857.13.07.96   685,000 46 Vinaphone Mua sim
10 056.957.1996   650,000 57 Vietnamobile Mua sim
11 0825.09.11.96   650,000 41 Vinaphone Mua sim
12 0813.01.04.96   650,000 32 Vinaphone Mua sim
13 0857.19.12.96   650,000 48 Vinaphone Mua sim
14 086273.1996   3,800,000 51 Viettel Mua sim
15 0856.24.05.96   650,000 45 Vinaphone Mua sim
16 0857.14.07.96   685,000 47 Vinaphone Mua sim
17 0847.22.03.96   650,000 41 Vinaphone Mua sim
18 0849.30.11.96   650,000 41 Vinaphone Mua sim
19 056.473.1996   650,000 50 Vietnamobile Mua sim
20 086248.1996   3,800,000 53 Viettel Mua sim
21 0816.08.05.96   650,000 43 Vinaphone Mua sim
22 058.469.1996   650,000 57 Vietnamobile Mua sim
23 0848.08.02.96   650,000 45 Vinaphone Mua sim
24 0852.13.08.96   685,000 42 Vinaphone Mua sim
25 058.254.1996   650,000 49 Vietnamobile Mua sim
26 0854.13.10.96   650,000 37 Vinaphone Mua sim
27 056.954.1996   650,000 54 Vietnamobile Mua sim
28 0866.23.1996   2,500,000 50 Viettel Mua sim
29 0842.11.05.96   650,000 36 Vinaphone Mua sim
30 0857.22.03.96   650,000 42 Vinaphone Mua sim
31 0829.16.12.96   650,000 44 Vinaphone Mua sim
32 0857.28.01.96   650,000 46 Vinaphone Mua sim
33 0865.41.1996   1,980,000 49 Viettel Mua sim
34 0847.15.08.96   685,000 48 Vinaphone Mua sim
35 033.834.1996   2,300,000 46 Viettel Mua sim
36 0848.28.05.96   650,000 50 Vinaphone Mua sim
37 0859.18.09.96   685,000 55 Vinaphone Mua sim
38 0915.12.10.96   1,200,000 34 Vinaphone Mua sim
39 086254.1996   3,800,000 50 Viettel Mua sim
40 086510.1996   3,800,000 45 Viettel Mua sim
41 0941.13.11.96   1,088,000 35 Vinaphone Mua sim
42 0836.27.11.96   650,000 43 Vinaphone Mua sim
43 0846.01.09.96   685,000 43 Vinaphone Mua sim
44 0845.11.04.96   650,000 38 Vinaphone Mua sim
45 0849.15.12.96   650,000 45 Vinaphone Mua sim
46 0918.12.10.96   1,200,000 37 Vinaphone Mua sim
47 0857.15.03.96   650,000 44 Vinaphone Mua sim
48 0869.76.1996   1,980,000 61 Viettel Mua sim
49 0846.04.09.96   685,000 46 Vinaphone Mua sim
50 0828.24.01.96   650,000 40 Vinaphone Mua sim