Sim Năm Sinh 1996

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0784.59.1996 1.850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0785.30.1996 1.450.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0797.73.1996 2.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0797.31.1996 1.850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 08.9997.1996 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0783.40.1996 1.287.500 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0785.71.1996 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0786.71.1996 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0797.82.1996 1.450.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0785.20.1996 1.450.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0931.24.1996 2.850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0798.81.1996 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0784.92.1996 1.850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0784.60.1996 1.450.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0784.89.1996 1.850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0785.72.1996 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 079.772.1996 1.450.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0797.24.1996 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0784.83.1996 1.850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0937.36.1996 2.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0899.78.1996 2.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0784.46.1996 1.287.500 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0797.08.1996 2.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0794.81.1996 1.287.500 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0785.24.1996 1.850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0798.71.1996 1.450.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0933.98.1996 6.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0797.52.1996 1.850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0798.74.1996 1.850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0937.80.1996 2.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0797.20.1996 1.287.500 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0798.50.1996 1.450.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0797.14.1996 1.287.500 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0792.30.1996 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0784.25.1996 1.850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 09.0770.1996 4.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0898.29.1996 3.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 086.24.5.1996 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 086.5.08.1996 5.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 033.7.08.1996 3.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0364.90.1996 1.250.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0355.27.1996 1.750.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 034.264.1996 2.550.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 086.227.1996 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0326.4.5.1996 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 086.7.05.1996 3.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 086.23.7.1996 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 086.27.5.1996 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 086.203.1996 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 034.4.07.1996 1.950.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 086.25.7.1996 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 086.28.4.1996 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0366.17.1996 1.950.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 086.21.7.1996 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 086.24.1.1996 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 086.5.09.1996 5.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 086.5.07.1996 3.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 086.231.1996 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0325.77.1996 1.950.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 086.27.1.1996 5.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua