Sim năm sinh 1996

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0783229696   1,700,000 52 Mobifone Mua sim
2 0799.97.96.96   4,600,000 71 Mobifone Mua sim
3 0708.31.6996   1,200,000 49 Mobifone Mua sim
4 0703.17.9696   1,500,000 48 Mobifone Mua sim
5 0799.98.96.96   4,600,000 72 Mobifone Mua sim
6 0707.76.6996   1,200,000 57 Mobifone Mua sim
7 0703.23.9696   2,100,000 45 Mobifone Mua sim
8 0708.31.9696   1,500,000 49 Mobifone Mua sim
9 0783.22.6996   2,100,000 52 Mobifone Mua sim
10 0798.85.9696   2,100,000 67 Mobifone Mua sim
11 0708.69.6996   6,600,000 60 Mobifone Mua sim
12 0708.65.6996   1,200,000 56 Mobifone Mua sim
13 0703.27.9696   1,200,000 49 Mobifone Mua sim
14 0764.22.6996   1,500,000 51 Mobifone Mua sim
15 0792.66.6996   2,900,000 60 Mobifone Mua sim
16 0797.37.9696   1,700,000 63 Mobifone Mua sim
17 0784.33.6996   1,500,000 55 Mobifone Mua sim
18 0786.67.9696   1,700,000 64 Mobifone Mua sim
19 0797.895.896   2,100,000 68 Mobifone Mua sim
20 0798.58.9696   2,300,000 67 Mobifone Mua sim
21 0785.85.6996   2,900,000 63 Mobifone Mua sim
22 0783.53.6996   1,000,000 56 Mobifone Mua sim
23 0707.74.6996   1,000,000 55 Mobifone Mua sim
24 0708.64.9696   1,300,000 55 Mobifone Mua sim
25 0789.91.6996   1,700,000 64 Mobifone Mua sim
26 0703.16.96.96   1,700,000 47 Mobifone Mua sim
27 0793.45.9696   2,300,000 58 Mobifone Mua sim
28 0707.75.9696   1,500,000 56 Mobifone Mua sim
29 0798.18.9696   2,300,000 63 Mobifone Mua sim
30 0783.45.6996   2,900,000 57 Mobifone Mua sim
31 078.333.9696   2,100,000 54 Mobifone Mua sim
32 0707.75.6996   1,300,000 56 Mobifone Mua sim
33 0792.66.9996   3,500,000 63 Mobifone Mua sim
34 0703229696   2,100,000 44 Mobifone Mua sim
35 0792559696   2,900,000 58 Mobifone Mua sim
36 0797.39.6996   1,500,000 65 Mobifone Mua sim
37 0798.86.96.96   8,800,000 68 Mobifone Mua sim
38 078.333.999.6   3,300,000 57 Mobifone Mua sim
39 0764.66.6996   2,100,000 59 Mobifone Mua sim
40 0786779696   1,700,000 65 Mobifone Mua sim
41 0708.32.9696   1,500,000 50 Mobifone Mua sim
42 0708.65.9696   1,300,000 56 Mobifone Mua sim
43 0783.68.9696   1,700,000 62 Mobifone Mua sim
44 0703.32.9696   1,500,000 45 Mobifone Mua sim
45 0707.74.9696   1,300,000 55 Mobifone Mua sim
46 0703119696   1,700,000 42 Mobifone Mua sim
47 079.888.6996   8,800,000 70 Mobifone Mua sim
48 070.333.999.6   3,800,000 49 Mobifone Mua sim
49 0708.68.9696   4,600,000 59 Mobifone Mua sim
50 0948.640.696   770,000 52 Vinaphone Mua sim