Sim Năm Sinh 1996

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0976.78.1996 25.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0972.28.1996 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0975.55.1996 25.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 085.777.1996 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0768.75.1996 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0762.15.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0796.06.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0765.74.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0583.74.1996 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
10 0778.85.1996 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0589.22.1996 880.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
12 0564.08.1996 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
13 0786.64.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0829.14.1996 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0586.57.1996 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
16 0777.05.1996 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0797.63.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0583.73.1996 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
19 0784.88.1996 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0792.59.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0785.19.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0359.77.1996 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0765.82.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0769.86.1996 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 093.24.3.1996 3.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0786.06.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 07.9993.1996 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0785.97.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0707.82.1996 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0813.34.1996 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0564.09.1996 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
32 0827.97.1996 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 093.24.1.1996 3.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0775.70.1996 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0798.22.1996 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0764.31.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 077.5.02.1996 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0773.84.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0707.35.1996 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0707.31.1996 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0769.61.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0764.70.1996 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0703.25.1996 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0786.67.1996 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 081779.1996 1.970.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0819.44.1996 980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0833.55.1996 4.380.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 083.567.1996 5.590.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 081775.1996 1.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0833.66.1996 4.350.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
51 0916.35.1996 3.290.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 082889.1996 3.190.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 085.494.1996 980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 083.616.1996 2.890.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 0839.88.1996 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 082.553.1996 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 083.555.1996 6.080.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 082559.1996 3.020.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 08.1979.1996 5.070.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 081771.1996 2.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua