Sim năm sinh 1996

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 081.946.1996   1,150,000 53 Vinaphone Mua sim
2 0915.27.08.96   1,150,000 47 Vinaphone Mua sim
3 081.948.1996   1,150,000 55 Vinaphone Mua sim
4 085.347.1996   1,150,000 52 Vinaphone Mua sim
5 085.764.1996   1,150,000 55 Vinaphone Mua sim
6 0945.04.09.96   900,000 46 Vinaphone Mua sim
7 081.664.1996   1,150,000 50 Vinaphone Mua sim
8 0917.31.10.96   1,150,000 37 Vinaphone Mua sim
9 081.545.1996   1,150,000 48 Vinaphone Mua sim
10 0918.02.12.96   1,100,000 38 Vinaphone Mua sim
11 082.642.1996   1,150,000 47 Vinaphone Mua sim
12 082.472.1996   1,150,000 48 Vinaphone Mua sim
13 0917.20.07.96   1,150,000 41 Vinaphone Mua sim
14 081.744.1996   1,650,000 49 Vinaphone Mua sim
15 085.397.1996   1,350,000 57 Vinaphone Mua sim
16 085.954.1996   1,150,000 56 Vinaphone Mua sim
17 085.334.1996   1,150,000 48 Vinaphone Mua sim
18 0944.24.01.96   900,000 39 Vinaphone Mua sim
19 0942.22.07.96   900,000 41 Vinaphone Mua sim
20 0945.06.05.96   900,000 44 Vinaphone Mua sim
21 082.314.1996   1,150,000 43 Vinaphone Mua sim
22 081.541.1996   1,150,000 44 Vinaphone Mua sim
23 081.543.1996   1,150,000 46 Vinaphone Mua sim
24 083.944.1996   1,650,000 53 Vinaphone Mua sim
25 0947.25.10.96   900,000 43 Vinaphone Mua sim
26 082.834.1996   1,150,000 50 Vinaphone Mua sim
27 082.549.1996   1,150,000 53 Vinaphone Mua sim
28 0943.03.08.96   900,000 42 Vinaphone Mua sim
29 085.374.1996   1,150,000 52 Vinaphone Mua sim
30 0942.18.03.96   900,000 42 Vinaphone Mua sim
31 085.337.1996   1,350,000 51 Vinaphone Mua sim
32 0942.21.04.96   900,000 37 Vinaphone Mua sim
33 0948.01.08.96   900,000 45 Vinaphone Mua sim
34 0886.28.05.96   900,000 52 Vinaphone Mua sim
35 081.424.1996   1,150,000 44 Vinaphone Mua sim
36 0942.01.12.96   900,000 34 Vinaphone Mua sim
37 082.439.1996   1,650,000 51 Vinaphone Mua sim
38 0944.31.05.96   800,000 41 Vinaphone Mua sim
39 081.477.1996   1,650,000 52 Vinaphone Mua sim
40 0889.07.12.96   900,000 50 Vinaphone Mua sim
41 0942.13.02.96   900,000 36 Vinaphone Mua sim
42 082.784.1996   1,150,000 54 Vinaphone Mua sim
43 085.394.1996   1,150,000 54 Vinaphone Mua sim
44 0918.08.12.96   1,100,000 44 Vinaphone Mua sim
45 0944.30.12.96   800,000 38 Vinaphone Mua sim
46 082.649.1996   1,150,000 54 Vinaphone Mua sim
47 085.472.1996   1,150,000 51 Vinaphone Mua sim
48 0916.14.05.96   1,150,000 41 Vinaphone Mua sim
49 0912.17.04.96   1,100,000 39 Vinaphone Mua sim
50 0918.07.05.96   1,100,000 45 Vinaphone Mua sim