Sim năm sinh 1996

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0869.76.1996   1,980,000 61 Viettel Mua sim
2 0812.03.05.96   650,000 34 Vinaphone Mua sim
3 0858.05.07.96   685,000 48 Vinaphone Mua sim
4 0842.11.01.96   650,000 32 Vinaphone Mua sim
5 052.837.1996   650,000 50 Vietnamobile Mua sim
6 033.834.1996   2,300,000 46 Viettel Mua sim
7 0976.62.1996   8,000,000 55 Viettel Mua sim
8 0846.01.06.96   650,000 40 Vinaphone Mua sim
9 0849.11.04.96   650,000 42 Vinaphone Mua sim
10 0838.14.09.96   685,000 48 Vinaphone Mua sim
11 0848.08.02.96   650,000 45 Vinaphone Mua sim
12 086294.1996   3,800,000 54 Viettel Mua sim
13 056.474.1996   650,000 51 Vietnamobile Mua sim
14 058.474.1996   650,000 53 Vietnamobile Mua sim
15 0853.19.10.96   650,000 42 Vinaphone Mua sim
16 0816.08.05.96   650,000 43 Vinaphone Mua sim
17 086224.1996   3,800,000 47 Viettel Mua sim
18 0816.05.07.96   685,000 42 Vinaphone Mua sim
19 0828.18.12.96   650,000 45 Vinaphone Mua sim
20 0849.15.12.96   650,000 45 Vinaphone Mua sim
21 0857.22.03.96   650,000 42 Vinaphone Mua sim
22 058.469.1996   650,000 57 Vietnamobile Mua sim
23 0833.16.12.96   650,000 39 Vinaphone Mua sim
24 0853.17.10.96   650,000 40 Vinaphone Mua sim
25 0823.20.07.96   685,000 37 Vinaphone Mua sim
26 097.759.1996   6,800,000 62 Viettel Mua sim
27 058.348.1996   650,000 53 Vietnamobile Mua sim
28 0856.15.01.96   650,000 41 Vinaphone Mua sim
29 0976.18.12.96   2,000,000 49 Viettel Mua sim
30 056.330.1996   650,000 42 Vietnamobile Mua sim
31 086214.1996   3,800,000 46 Viettel Mua sim
32 0845.29.09.96   825,000 52 Vinaphone Mua sim
33 0852.19.05.96   650,000 45 Vinaphone Mua sim
34 0853.02.05.96   650,000 38 Vinaphone Mua sim
35 0825.09.11.96   650,000 41 Vinaphone Mua sim
36 0835.02.02.96   650,000 35 Vinaphone Mua sim
37 0849.30.11.96   650,000 41 Vinaphone Mua sim
38 0941.03.11.96   755,000 34 Vinaphone Mua sim
39 0842.11.05.96   650,000 36 Vinaphone Mua sim
40 0846.04.09.96   685,000 46 Vinaphone Mua sim
41 086264.1996   3,800,000 51 Viettel Mua sim
42 0836.27.11.96   650,000 43 Vinaphone Mua sim
43 058.254.1996   650,000 49 Vietnamobile Mua sim
44 0848.04.09.96   685,000 48 Vinaphone Mua sim
45 0845.11.04.96   650,000 38 Vinaphone Mua sim
46 0852.11.03.96   650,000 35 Vinaphone Mua sim
47 086510.1996   3,800,000 45 Viettel Mua sim
48 0842.11.03.96   650,000 34 Vinaphone Mua sim
49 086243.1996   3,800,000 48 Viettel Mua sim
50 086246.1996   3,800,000 51 Viettel Mua sim