Sim năm sinh 1996

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0931.89.1996   5,400,000 55 Mobifone Mua sim
2 0934.120.696   1,300,000 40 Mobifone Mua sim
3 0931.87.1996   2,500,000 53 Mobifone Mua sim
4 0917.09.04.96   1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
5 0827.97.1996   1,950,000 58 Vinaphone Mua sim
6 0797.63.1996   1,950,000 57 Mobifone Mua sim
7 0764.70.1996   1,250,000 49 Mobifone Mua sim
8 0914.28.05.96   1,650,000 44 Vinaphone Mua sim
9 0978.02.04.96   1,750,000 45 Viettel Mua sim
10 0901.25.09.96   2,200,000 41 Mobifone Mua sim
11 0785.97.1996   1,950,000 61 Mobifone Mua sim
12 0888.16.01.96   1,650,000 47 Vinaphone Mua sim
13 0962.28.04.96   1,750,000 46 Viettel Mua sim
14 0796.06.1996   1,950,000 53 Mobifone Mua sim
15 0813.34.1996   1,950,000 44 Vinaphone Mua sim
16 0944.09.08.96   1,650,000 49 Vinaphone Mua sim
17 0769.61.1996   1,950,000 54 Mobifone Mua sim
18 0586.57.1996   980,000 56 Vietnamobile Mua sim
19 0989.07.01.96   3,000,000 49 Viettel Mua sim
20 0965.23.04.96   1,750,000 44 Viettel Mua sim
21 0707.35.1996   2,800,000 47 Mobifone Mua sim
22 0365.17.1996   1,950,000 47 Viettel Mua sim
23 0359.77.1996   2,300,000 56 Viettel Mua sim
24 0857.28.06.96   770,000 51 Vinaphone Mua sim
25 0888.07.02.96   1,650,000 48 Vinaphone Mua sim
26 0589.22.1996   1,100,000 51 Vietnamobile Mua sim
27 0914.08.09.96   1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
28 0778.85.1996   2,300,000 60 Mobifone Mua sim
29 0765.74.1996   1,950,000 54 Mobifone Mua sim
30 0914.28.07.96   1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
31 0963.07.04.96   1,750,000 44 Viettel Mua sim
32 0786.000.996   812,000 45 Mobifone Mua sim
33 0989.18.07.96   3,000,000 57 Viettel Mua sim
34 0888.28.07.96   1,650,000 56 Vinaphone Mua sim
35 0792.59.1996   1,950,000 57 Mobifone Mua sim
36 0967.04.03.96   1,750,000 44 Viettel Mua sim
37 0944.09.11.96   1,650,000 43 Vinaphone Mua sim
38 0564.08.1996   980,000 48 Vietnamobile Mua sim
39 0773.84.1996   1,950,000 54 Mobifone Mua sim
40 0943.09.08.96   1,650,000 48 Vinaphone Mua sim
41 0842.28.09.96   770,000 48 Vinaphone Mua sim
42 0916.20.07.96   1,650,000 40 Vinaphone Mua sim
43 0762.15.1996   1,950,000 46 Mobifone Mua sim
44 0857.11.08.96   770,000 45 Vinaphone Mua sim
45 0707.82.1996   2,800,000 49 Mobifone Mua sim
46 0385.73.1996   1,950,000 51 Viettel Mua sim
47 0765.82.1996   1,950,000 53 Mobifone Mua sim
48 0974.06.05.96   1,750,000 46 Viettel Mua sim
49 0784.88.1996   2,300,000 60 Mobifone Mua sim
50 0888.29.09.96   1,650,000 59 Vinaphone Mua sim