Sim giá 3 - 5 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.999.5   3,500,000 48 Mobifone Mua sim
2 0793.88.33.22   3,500,000 45 Mobifone Mua sim
3 0708.99.11.66   4,600,000 47 Mobifone Mua sim
4 0768.68.5599   4,600,000 63 Mobifone Mua sim
5 0787.621.999   4,500,000 58 Mobifone Mua sim
6 0971.23.2200   3,800,000 26 Viettel Mua sim
7 0961.61.5522   4,000,000 37 Viettel Mua sim
8 078.666.555.8   3,300,000 56 Mobifone Mua sim
9 0789.990.444   4,000,000 54 Mobifone Mua sim
10 0708.33.38.33   4,600,000 38 Mobifone Mua sim
11 0763.512.888   4,500,000 48 Mobifone Mua sim
12 0789863579   4,000,000 62 Mobifone Mua sim
13 0783456123   4,000,000 39 Mobifone Mua sim
14 0792.55.99.66   4,000,000 58 Mobifone Mua sim
15 0789899494   3,800,000 67 Mobifone Mua sim
16 0783.33.99.66   3,800,000 54 Mobifone Mua sim
17 0789.89.9669   4,000,000 71 Mobifone Mua sim
18 070.333.111.9   3,300,000 28 Mobifone Mua sim
19 0789.86.85.85   3,300,000 64 Mobifone Mua sim
20 0799.98.92.92   3,300,000 64 Mobifone Mua sim
21 0702.305.999   4,500,000 44 Mobifone Mua sim
22 078.333.999.6   3,300,000 57 Mobifone Mua sim
23 0708.33.22.66   3,500,000 37 Mobifone Mua sim
24 0703.22.11.66   4,600,000 28 Mobifone Mua sim
25 0798.88.99.77   4,600,000 72 Mobifone Mua sim
26 070.333.1980   3,800,000 34 Mobifone Mua sim
27 0703.11.99.88   4,600,000 46 Mobifone Mua sim
28 070.333.1971   3,800,000 34 Mobifone Mua sim
29 0961.02.2200   3,800,000 22 Viettel Mua sim
30 0971500505   5,000,000 32 Viettel Mua sim
31 0981.60.6600   4,000,000 36 Viettel Mua sim
32 0798.88.77.66   3,500,000 66 Mobifone Mua sim
33 0703.22.12.34   3,500,000 24 Mobifone Mua sim
34 0783.22.00.22   4,600,000 26 Mobifone Mua sim
35 0703.339.444   3,300,000 37 Mobifone Mua sim
36 0703.339.111   3,500,000 28 Mobifone Mua sim
37 0789.89.2299   3,500,000 63 Mobifone Mua sim
38 0989.79.4411   3,400,000 52 Viettel Mua sim
39 0799.98.96.96   4,600,000 72 Mobifone Mua sim
40 070.333.1972   3,800,000 35 Mobifone Mua sim
41 0797.774.555   3,500,000 56 Mobifone Mua sim
42 0708.330.033   4,600,000 27 Mobifone Mua sim
43 0783.335.111   3,500,000 32 Mobifone Mua sim
44 0792.55.56.56   4,000,000 50 Mobifone Mua sim
45 07.69.69.69.37   3,300,000 62 Mobifone Mua sim
46 0971.65.6655   4,500,000 50 Viettel Mua sim
47 0703.337.444   3,300,000 35 Mobifone Mua sim
48 0765.22.00.22   3,500,000 26 Mobifone Mua sim
49 0708.88.22.44   3,500,000 43 Mobifone Mua sim
50 0783.331.444   3,000,000 37 Mobifone Mua sim