Sim giá 3 - 5 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0792.55.56.56   4,000,000 50 Mobifone Mua sim
2 0797.799.444   4,000,000 60 Mobifone Mua sim
3 0789863579   4,000,000 62 Mobifone Mua sim
4 0789.89.2299   3,500,000 63 Mobifone Mua sim
5 0708.88.55.77   3,500,000 55 Mobifone Mua sim
6 0703.22.11.22   4,600,000 20 Mobifone Mua sim
7 0961663030   4,800,000 34 Viettel Mua sim
8 0961660505   3,300,000 38 Viettel Mua sim
9 0797.37.3773   4,000,000 53 Mobifone Mua sim
10 0783.334.433   4,000,000 38 Mobifone Mua sim
11 0783.33.88.11   3,500,000 42 Mobifone Mua sim
12 0769.69.6611   3,300,000 51 Mobifone Mua sim
13 0783.337.733   3,500,000 44 Mobifone Mua sim
14 0708.33.99.11   3,500,000 41 Mobifone Mua sim
15 0703.33.63.63   4,600,000 34 Mobifone Mua sim
16 0768.68.0099   3,500,000 53 Mobifone Mua sim
17 0971.20.2200   3,800,000 23 Viettel Mua sim
18 0789.99.00.55   4,600,000 52 Mobifone Mua sim
19 0797.171.555   4,600,000 47 Mobifone Mua sim
20 0703.33.66.11   3,300,000 30 Mobifone Mua sim
21 079.888.555.9   3,800,000 64 Mobifone Mua sim
22 0797.77.99.11   4,000,000 57 Mobifone Mua sim
23 0792.223.111   4,000,000 28 Mobifone Mua sim
24 0798.88.55.77   4,600,000 64 Mobifone Mua sim
25 0971.23.6600   4,000,000 34 Viettel Mua sim
26 078.999.5656   3,500,000 64 Mobifone Mua sim
27 0703.23.23.22   3,300,000 24 Mobifone Mua sim
28 0703.339.111   3,500,000 28 Mobifone Mua sim
29 0764226886   3,500,000 49 Mobifone Mua sim
30 0789.89.2323   3,300,000 51 Mobifone Mua sim
31 0708.33.99.77   3,500,000 53 Mobifone Mua sim
32 0786.66.11.55   3,500,000 45 Mobifone Mua sim
33 0786.669.444   3,300,000 54 Mobifone Mua sim
34 0768.68.0088   3,500,000 51 Mobifone Mua sim
35 0798581234   3,800,000 47 Mobifone Mua sim
36 096.111.3030   4,800,000 24 Viettel Mua sim
37 0792.66.99.33   3,300,000 54 Mobifone Mua sim
38 097.111.4040   4,000,000 27 Viettel Mua sim
39 0703.11.99.88   4,600,000 46 Mobifone Mua sim
40 0708.33.22.77   3,500,000 39 Mobifone Mua sim
41 078.999.111.8   3,800,000 53 Mobifone Mua sim
42 0788.651.888   4,500,000 59 Mobifone Mua sim
43 0708.99.11.33   4,600,000 41 Mobifone Mua sim
44 0961.23.6600   4,000,000 33 Viettel Mua sim
45 079.888.7997   4,600,000 72 Mobifone Mua sim
46 078.999.000.8   3,500,000 50 Mobifone Mua sim
47 0961.11.14.14   4,500,000 28 Viettel Mua sim
48 0981335151   3,000,000 36 Viettel Mua sim
49 0708.33.99.00   3,500,000 39 Mobifone Mua sim
50 0961.30.80.80   3,400,000 35 Viettel Mua sim