Sim giá 3 - 5 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0793.45.6699   3,400,000 58 Mobifone Mua sim
2 0794.447.555   3,200,000 50 Mobifone Mua sim
3 0789.99.55.77   3,400,000 66 Mobifone Mua sim
4 0799.97.9669   4,800,000 71 Mobifone Mua sim
5 0783.331.555   4,800,000 40 Mobifone Mua sim
6 0961.82.8822   4,300,000 46 Viettel Mua sim
7 0789.89.89.84   4,800,000 70 Mobifone Mua sim
8 0981.01.03.03   3,400,000 25 Viettel Mua sim
9 0971.17.6600   3,400,000 37 Viettel Mua sim
10 0783.33.99.11   3,400,000 44 Mobifone Mua sim
11 0703.22.7779   3,800,000 44 Mobifone Mua sim
12 0708.88.33.55   3,800,000 47 Mobifone Mua sim
13 0789.99.11.22   3,800,000 48 Mobifone Mua sim
14 0703.33.99.55   4,800,000 44 Mobifone Mua sim
15 07.67.67.67.05   4,800,000 51 Mobifone Mua sim
16 078.666.999.0   3,800,000 60 Mobifone Mua sim
17 0799.98.96.96   3,800,000 72 Mobifone Mua sim
18 0765796886   4,800,000 62 Mobifone Mua sim
19 098.111.7575   4,300,000 44 Viettel Mua sim
20 0789.992.111   3,400,000 47 Mobifone Mua sim
21 070.333.1980   3,200,000 34 Mobifone Mua sim
22 0961.61.5522   3,400,000 37 Viettel Mua sim
23 0789.99.22.66   3,800,000 58 Mobifone Mua sim
24 0981.23.5151   3,400,000 35 Viettel Mua sim
25 0971.93.9933   4,700,000 53 Viettel Mua sim
26 0971.23.11.55   4,700,000 34 Viettel Mua sim
27 0708.99.22.88   4,800,000 53 Mobifone Mua sim
28 0767.78.96.78   4,800,000 65 Mobifone Mua sim
29 0798.85.8855   4,800,000 63 Mobifone Mua sim
30 0783.33.99.22   3,400,000 46 Mobifone Mua sim
31 0708.99.11.55   3,800,000 45 Mobifone Mua sim
32 0971.82.8822   4,300,000 47 Viettel Mua sim
33 0961233434   4,400,000 35 Viettel Mua sim
34 0792.66.88.33   4,800,000 52 Mobifone Mua sim
35 096.111.4040   3,400,000 26 Viettel Mua sim
36 0797.775.557   4,800,000 59 Mobifone Mua sim
37 0764.009.900   3,800,000 35 Mobifone Mua sim
38 070.333.1985   3,200,000 39 Mobifone Mua sim
39 070.333.1979   4,800,000 42 Mobifone Mua sim
40 0961.23.00.77   4,700,000 35 Viettel Mua sim
41 0789.99.66.77   3,800,000 68 Mobifone Mua sim
42 0983457722   3,400,000 47 Viettel Mua sim
43 0981055050   3,400,000 33 Viettel Mua sim
44 0797.77.55.22   4,300,000 51 Mobifone Mua sim
45 0898.868.867   3,400,000 68 Mobifone Mua sim
46 0789.993.444   3,400,000 57 Mobifone Mua sim
47 0707.78.8877   3,800,000 59 Mobifone Mua sim
48 0794.446.644   3,400,000 48 Mobifone Mua sim
49 070.333.999.6   3,200,000 49 Mobifone Mua sim
50 0961.16.2200   3,200,000 27 Viettel Mua sim