Sim Năm Sinh 2006

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0773.002.006 854.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0396.38.2006 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0707.30.2006 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0778.91.2006 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0777.15.2006 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0765.29.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 08.18.01.2006 5.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0786.01.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0774.67.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0777.96.2006 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0707.33.2006 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0365.86.2006 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0769.63.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0768.66.2006 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0779.07.2006 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0949.43.2006 2.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0797.47.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0703.69.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0365.46.2006 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0587.47.2006 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
21 0384.40.2006 1.180.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0587.84.2006 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
23 0785.97.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0583.32.2006 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
25 0344.47.2006 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0949.34.2006 2.280.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0385.88.2006 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0786.70.2006 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0359.78.2006 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0707.89.2006 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0769.60.2006 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 093.24.3.2006 3.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0394.47.2006 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0707.86.2006 2.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0764.92.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0764.21.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0348.41.2006 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0354.34.2006 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0765.85.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0387.22.2006 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0797.71.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0566.36.2006 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
43 0798.35.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0356.43.2006 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0587.51.2006 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
46 0785.87.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0353.46.2006 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0372.79.2006 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0785.94.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0703.61.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0707.82.2006 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0919.54.2006 980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 0833.55.2006 1.930.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 0859.39.2006 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 0839.88.2006 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 0949.85.2006 980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 083.555.2006 6.080.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 0823.93.2006 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 082.999.2006 6.750.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 0828.99.2006 1.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua