Sim Năm Sinh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 079.222.1991 6.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 079.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 078.345.1979 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 078.333.2020 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 070.333.1989 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 070.333.1971 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0798.99.1998 4.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0798.99.1979 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 078.666.2020 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 070.333.1974 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 070.333.1977 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 070.333.1970 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0797.79.19.79 10.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 078.666.1979 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 079.444.2020 1.150.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 079.345.1991 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 070.333.1984 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 070.333.1975 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 070.333.1973 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0776.79.19.79 4.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 070.333.1972 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 07.9779.1991 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 079.444.2000 2.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0704.45.1991 1.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 079.8181.979 4.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 070.333.1990 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 078.333.1979 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 070.333.1985 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 078.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 070.333.1983 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 070.333.1981 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 079.444.1991 1.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 070.333.1991 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 070.333.1978 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0986.92.1997 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0356.99.1986 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 03.8668.1993 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0987.97.1987 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 03.8668.1995 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 03.7986.1990 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0987.21.1997 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0389.92.1992 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0979.77.2002 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0979.76.1982 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0985.66.1992 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0983.95.1998 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0333.86.1995 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 03.5555.1992 30.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0983.55.2000 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0987.60.1989 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0988.93.2001 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0985.16.1997 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0985.97.1997 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0979.75.1985 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0989.61.1985 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0388.39.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0379.86.1993 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 039.333.1990 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0968.96.1979 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0989.92.2008 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3