Sim Năm Sinh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.333.1981 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0704.45.1991 1.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0797.79.19.79 10.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 078.333.2020 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 070.333.1983 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 070.333.1978 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 07.9779.1991 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 070.333.1991 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 070.333.1984 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 070.333.1973 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 078.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 079.8181.979 4.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 079.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 070.333.1974 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 079.222.1991 6.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0798.99.1979 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 070.333.1985 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0798.99.1998 4.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0776.79.19.79 4.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 070.333.1970 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 079.444.2020 1.150.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 070.333.1990 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 070.333.1989 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 079.444.2000 2.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 078.666.1979 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 070.333.1977 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 078.333.1979 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 070.333.1971 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 070.333.1972 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 070.333.1975 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 078.666.2020 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 078.345.1979 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 079.345.1991 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 079.444.1991 1.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0985.97.1997 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 03.8668.1993 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0985.66.1992 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 03.5555.1992 30.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0986.92.1997 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0983.95.1998 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 03.5678.1986 20.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0986.99.2009 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0388.39.1993 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0388.39.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0968.96.1979 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0987.97.1987 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 039.333.1990 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 03.7986.1990 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0979.75.1985 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0988.93.2001 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 033331.1997 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0979.76.1982 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0986.32.1979 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 039.333.1987 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0379.96.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0989.61.1985 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0379.86.1993 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0989.92.2008 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0979.77.2002 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0356.99.1986 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3