Sim Năm Sinh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0797.79.19.79 10.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 07.9779.1991 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 078.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0798.99.1979 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 078.333.2020 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 070.333.1977 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 079.222.1991 6.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 078.333.1979 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 078.666.1979 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 070.333.1972 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 079.8181.979 4.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0798.99.1998 4.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 070.333.1971 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 079.444.2020 1.150.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 078.666.2020 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 070.333.1989 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 079.345.1991 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0704.45.1991 1.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 070.333.1973 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0776.79.19.79 4.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 079.444.2000 2.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 070.333.1991 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 070.333.1990 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 070.333.1974 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 079.444.1991 1.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 070.333.1981 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 078.345.1979 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 070.333.1970 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 079.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 070.333.1984 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 070.333.1978 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 070.333.1983 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 070.333.1975 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 070.333.1985 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0986.92.1997 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0379.86.1993 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0979.75.1985 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0985.66.1992 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0987.60.1989 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0979.76.1982 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0389.92.1992 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0399.79.1989 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 039.333.1987 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0985.16.1997 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0986.32.1979 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 033331.1997 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0333.86.1995 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0356.99.1986 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0388.39.1993 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0962.16.1991 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 03.8668.1995 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0372.88.1988 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0988.93.2001 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0388.39.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0979.77.2002 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0987.21.1997 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 039.333.1990 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 03.5678.1986 20.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0987.97.1987 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0368.39.1991 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3