Sim Năm Sinh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.333.1990 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 079.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0797.79.19.79 10.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 070.333.1972 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 070.333.1989 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 07.9779.1991 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 070.333.1973 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 070.333.1985 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 070.333.1984 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 078.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 070.333.1978 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 070.333.1983 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 078.666.1979 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 078.333.1979 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 079.444.1991 1.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 070.333.1981 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 079.8181.979 4.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 079.222.1991 6.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 079.444.2020 1.150.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 070.333.1977 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 070.333.1975 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 070.333.1991 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 079.345.1991 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0776.79.19.79 4.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 079.444.2000 2.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 078.333.2020 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 078.666.2020 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0798.99.1998 4.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 070.333.1971 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 070.333.1970 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 078.345.1979 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0704.45.1991 1.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0798.99.1979 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 070.333.1974 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 03.5555.1985 22.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0979.76.1982 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0333.86.1995 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 03.8668.1993 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0388.39.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0379.86.1993 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0398.39.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0988.93.2001 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0985.16.1997 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0985.66.1992 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0979.77.2002 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0962.16.1991 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0987.21.1997 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0379.96.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0388.39.1993 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0983.55.2000 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0372.88.1988 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0985.97.1997 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 03.7986.1990 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0968.96.1979 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0986.32.1979 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0399.79.1989 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0389.92.1992 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0983.95.1998 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0979.75.1985 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0989.61.1985 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3