Sim Năm Sinh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 079.222.1991 6.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 07.9779.1991 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 078.666.1979 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 03.8668.1995 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 039.333.1987 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0379.96.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0987.21.1997 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0379.86.1993 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0372.88.1988 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0368.39.1991 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0987.60.1989 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0389.92.1992 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 03.7986.1990 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0979.75.1985 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0399.79.1989 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 033331.1997 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0398.39.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0356.99.1986 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0979.76.1982 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0388.39.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0388.39.1993 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 03.8668.1993 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0333.86.1995 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0989.92.2008 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0866.16.2001 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0868.69.2001 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0335.88.1997 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0865.67.1995 9.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0867.99.1989 7.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0869.88.2001 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0333.79.1998 7.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0866.79.1985 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0867.99.1986 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0867.77.2003 7.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0865.90.1990 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0865.96.1996 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0866.99.1981 7.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0396.55.1989 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0328.66.1986 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 03.6886.1983 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 086.999.1987 9.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0339.99.1975 7.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0862.79.1994 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0395.88.1998 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0366.68.2012 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0344.86.1986 7.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0395.79.1988 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 035.222.1979 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 08.6866.1985 9.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0862.86.2001 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0385.67.1996 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0966.45.1987 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0862.66.1997 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0866.89.1990 7.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0346.66.1988 9.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0866.33.2001 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0328.88.2005 9.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0865.11.1996 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0869.99.1973 7.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0869.89.2003 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3