Sim Năm Sinh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0399.79.1989 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0988.93.2001 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0986.32.1979 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0368.39.1991 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0979.75.1985 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 03.5678.1986 20.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0987.97.1987 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 03.5555.1992 30.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 039.333.1987 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0388.39.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0968.96.1979 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 03.8668.1993 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 03.7986.1990 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0962.16.1991 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 033331.1997 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0372.88.1988 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0986.99.2009 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0985.16.1997 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0985.66.1992 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0987.60.1989 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0986.92.1997 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0333.86.1995 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0983.55.2000 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0379.86.1993 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0388.39.1993 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 03.5555.1985 22.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0979.77.2002 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0989.92.2008 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0983.95.1998 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0379.96.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0356.99.1986 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0985.97.1997 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 039.333.1990 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0389.92.1992 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 03.8668.1995 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0989.61.1985 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0398.39.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0987.21.1997 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0979.76.1982 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0345.97.2021 1.490.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 08.6789.1991 26.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0865.97.1997 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0867.79.1995 4.090.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0325.25.1989 5.250.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0359.39.1979 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0325.88.1988 8.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0866.88.1980 11.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0333.68.2007 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0975.37.2006 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0344.44.1997 8.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0337.68.1989 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0867.77.2011 6.990.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0337.66.1986 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0969.17.1981 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0987.50.1985 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0971.88.1970 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0865.86.1989 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0328.66.1986 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0869.83.1983 5.250.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 086.999.1985 8.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3