Sim Năm Sinh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.333.1991 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 070.333.1981 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 079.444.2020 1.150.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 079.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 079.8181.979 4.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0704.45.1991 1.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 079.222.1991 6.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 070.333.1983 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 078.333.2020 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 070.333.1985 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 070.333.1978 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 070.333.1975 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 078.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 070.333.1989 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 070.333.1984 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 078.666.1979 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 079.444.1991 1.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 078.333.1979 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 070.333.1990 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 070.333.1974 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 079.444.2000 2.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 070.333.1973 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 070.333.1972 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 070.333.1977 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 070.333.1971 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 079.345.1991 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 078.666.2020 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 07.9779.1991 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0776.79.19.79 4.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 070.333.1970 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0797.79.19.79 10.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 078.345.1979 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0798.99.1979 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0798.99.1998 4.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0962.16.1991 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 03.5555.1992 30.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0388.39.1993 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 03.7986.1990 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0986.32.1979 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0983.55.2000 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0987.21.1997 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 033331.1997 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 03.8668.1995 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0985.66.1992 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 03.8668.1993 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0389.92.1992 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0398.39.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0399.79.1989 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0356.99.1986 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0985.16.1997 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0987.97.1987 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0986.99.2009 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0388.39.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0985.97.1997 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0379.86.1993 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0333.86.1995 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 039.333.1987 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0368.39.1991 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0979.77.2002 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0986.92.1997 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3