Sim Năm Sinh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0385.67.1996 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0968.54.2004 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0378.89.1991 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0981.82.1975 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0967.70.2004 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0862.39.1998 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0973.51.1980 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0329.22.1989 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0974.87.2010 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0326.78.1998 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 034567.2006 13.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0866.99.1981 7.050.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0984.49.2005 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0984.70.2004 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0866.16.2001 5.250.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0335.79.1986 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0387.78.1986 2.350.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0868.68.1970 17.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0968.87.2016 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0867.77.1996 11.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0975.37.2006 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0862.66.2004 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0867.66.1991 4.090.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0862.88.1985 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0363.89.1988 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0862.82.2001 5.250.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0862.23.2008 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0984.90.1980 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0325.88.1988 8.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0376.78.1998 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0378.79.1987 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 038.789.1987 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0867.69.1987 2.950.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0398.78.1986 2.350.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0865.65.1998 5.250.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0375.86.1991 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0867.89.2006 13.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0335.82.1988 2.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0335.07.1992 2.450.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0344.56.1987 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0353.39.1986 2.350.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0337.66.1986 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0964.88.2016 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0974.88.2018 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0963.86.1978 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 086.999.1984 8.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0326.89.1988 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0392.34.1990 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0866.86.1981 6.990.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0867.68.1987 2.950.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0867.77.2006 6.990.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0867.79.1987 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0963.49.1987 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0862.55.1990 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0386.66.1981 6.990.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0978.05.2018 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0974.97.2002 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0339.86.1989 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0971.96.1978 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0964.79.1971 4.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3