Sim Năm Sinh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 03.7986.1990 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0398.39.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0389.92.1992 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 039.333.1987 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 039.333.1990 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 03.8668.1993 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0379.86.1993 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0356.99.1986 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0379.96.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 03.8668.1995 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0333.86.1995 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 03.5678.1986 20.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0372.88.1988 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0399.79.1989 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0368.39.1991 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0388.39.1993 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 033331.1997 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 03.5555.1992 30.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0388.39.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 03.5555.1985 22.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0382.99.1979 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0345.88.1979 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0348.88.1986 9.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0363.33.1994 5.250.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0325.86.1989 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0333.23.1990 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 03.3456.1993 11.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0395.86.1988 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0326.92.1988 2.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0368.88.1991 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0365.55.1995 10.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0373.88.1995 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0359.99.2002 7.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0335.77.1996 2.350.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0359.99.2007 7.050.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0379.99.2011 6.990.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0327.40.2017 1.490.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0364.19.1991 5.250.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0368.79.1988 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0328.88.1992 8.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0365.79.1991 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0379.59.2017 1.990.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0379.33.1989 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0325.86.1991 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0326.66.1992 7.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0333.96.1990 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0337.55.1991 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0368.99.1986 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0378.89.1991 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0372.69.1989 2.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0339.99.1971 5.250.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0356.92.1988 2.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0356.66.1982 7.050.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0333.29.1997 4.090.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 03.8888.1979 31.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0357.99.1979 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0376.66.1994 7.050.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0333.78.1992 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0334.56.1983 11.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0328.68.1971 5.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3