Sim Năm Sinh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 078.333.2020 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 070.333.1978 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 070.333.1973 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 070.333.1983 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 070.333.1974 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 079.8181.979 4.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 070.333.1984 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 070.333.1985 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 070.333.1971 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0797.79.19.79 10.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 078.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 07.9779.1991 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 079.444.2000 2.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 070.333.1975 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 070.333.1977 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 079.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 070.333.1990 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 070.333.1989 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 079.444.2020 1.150.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 070.333.1970 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0776.79.19.79 4.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0798.99.1979 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0798.99.1998 4.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 078.666.1979 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 078.345.1979 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 079.222.1991 6.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0704.45.1991 1.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 070.333.1972 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 070.333.1991 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 070.333.1981 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 078.666.2020 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 079.345.1991 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 079.444.1991 1.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 078.333.1979 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0962.16.1991 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0983.95.1998 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0987.21.1997 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0388.39.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0399.79.1989 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 03.8668.1995 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 033331.1997 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0983.55.2000 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0979.77.2002 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0398.39.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0333.86.1995 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0979.76.1982 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0379.86.1993 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0379.96.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0986.99.2009 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0368.39.1991 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 03.5555.1992 30.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0986.32.1979 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0968.96.1979 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0989.92.2008 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0372.88.1988 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 039.333.1990 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0389.92.1992 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 03.5555.1985 22.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 039.333.1987 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0989.61.1985 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3